Archives

02-04-2015 - Parket Brussel

In de media verschijnen vandaag verschillende berichten in een dossier lastens de heer Stevaert.

Teneinde de integriteit van verdachte en slachtoffer maximaal te waarborgen en de goede procesgang niet in het gedrang te brengen, wenst het parket zich niet uit te spreken over de concrete omstandigheden van dit dossier.

Op 24 maart 2015 heeft de raadkamer van de Nederlandstalige rechtbank te Brussel beslist de heer Stevaert door te verwijzen naar de correctionele rechtbank te Brussel voor feiten van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid met de verzwarende omstandigheid dat de heer Stevaert misbruik gemaakt heeft van het gezag of de faciliteiten die zijn functies hem verlenen.

De feiten vonden plaats in september 2010 in Brussel. In januari 2013 heeft het slachtoffer een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend bij de Brusselse onderzoeksrechter. Er is in het belang van alle partijen in alle discretie een gerechtelijk onderzoek gevoerd naar de feiten. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat het openbaar ministerie op 24 maart 2015 de correctionele verwijzing heeft gevraagd.

Zoals steeds wordt er voor elk dossier nagekeken of alle partijen rechtsgeldig werden opgeroepen, dit is in casu eveneens het geval.

Er is nog geen datum bekend waarop de zaak zal worden vastgesteld.

Marie-Rose BROUCKER - Woordvoerder

02-04-2015 - Parket Brussel

Vandaag heeft er omstreeks 11u een man van Guinese origine (°1990) plaatsgenomen in de wachtruimte van Fedasil te Brussel. Hij ging naar de WC en aldaar heeft hij zichzelf in brand gestoken. Hij kwam brandend terug in de burelen, waarop de personeelsleden er alles aan gedaan hebben om het vuur te doven, o.a. door de brandblussers te gebruiken. De hulpdiensten waren vrijwel meteen ter plaatse; dit kon echter niet beletten dat de man in zeer kritieke toestand werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

De man bleek al geruime tijd op de hoogte te zijn dat zijn situatie uitzichtloos was. Hij kwam nog geregeld aankloppen bij Fedasil voor medische hulp.

Voor meer details over de asielprocedure, verwijzen we naar de dienst vreemdelingenzaken.

Het parket is ter plaatse afgestapt, de camerabeelden werden geanalyseerd en het labo werd gevorderd. Op dit moment wijst alles in de richting van een wanhoopsdaad. De man heeft geen bericht of boodschap achtergelaten, zijn motieven zijn dus niet gekend.

Bij de verspreiding van dit persbericht is de toestand van de man nog steeds zeer kritiek, de man is in levensgevaar.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

31-03-2015 - Parket Brussel

Zoals bepaald in de persberichten van het parket van 25 augustus 2008 en 28 januari 2015 meldt de procureur des Konings dat deze twee zaken ingeleid zijn op de zitting van 30 maart 2015 voor de 89ste correctionele kamer.

De raadsman van de heer Robert S, alias Lama Kunzang, verzoekt om een uitstel ten einde een vraag te stellen die hij later wenst te formuleren. In dit geval, betekent dit voor meneer S, actueel verblijvende in Spanje, om verhoord te worden door de rechtbank tijdens ondervraging op de zitting via een videoconference.

De geïnteresseerde, ziek, zou volgend de verdediging in de absolute onmogelijkheid verkeren om zich naar België te begeven en zich uit te drukken voor de rechtbank.

De procureur bepaalt van zijn kant:

- Toentertijd (2001) , Meneer S. gedomicilieerd te Ukkel, weigerde te antwoorden op de convocatie van de gerechtelijke Franse overheden(Digne-les-Bains). In eerste instantie pretendeerde hij dat hij het Belgische grondgebied niet mocht verlaten omwille van de voorwaarden verbonden aan diens vrijlating door de onderzoekrechter Leys. Daarna stelde zijn verdediging dat geïnteresseerde zijn gezondheid aangetast is door “ een mysterieuze ziekte”. Een rogatoire commissie werd via Frankrijk naar Belgie gestuurd voor verhoor. Meneer S weigerde zich naar de federale politie te begeven omwille van gezondheidsreden. De onderzoekers zijn uiteindelijk naar zijn woonstplaats te Ukkel gegaan waar er geen verhoor heeft plaats gevonden eigenlijk gezegd (Meneer S. overhandigt aan de onderzoekers een geschreven verklaring)

- Dat de mysterieuze ziekte Meneer S niet verhinderd heeft , tussentijds genezen om dan opnieuw ziek te vallen, een lange reis te voeren om zich daarna te gaan vestigen in het Zuiden van Spanje.

- Dat in het kader van de oorzaak 37.LL.62589/07, dezelfde absolute onmogelijkheid om te reizen werd ingeroepen in 2009 door de verdediging van meneer S. ondersteunt met medische attest. Deze had geweigerd om zich naar België te begeven om zich daar te verantwoorden. De Spaanse autoriteiten zijn via een internationale rogatoire commissie gevorderd geweest om overgaan tot verhoor van de geïnteresseerde en van diens medisch examen. De Spaanse wetsdokter stelde << dat er geen absolute contra-indicatie bestaat om te verschijnen op de plaats waar hij verwacht wordt maar dat de preventieve medische middelen moeten in acht worden genomen zowel tijdens de reis als tijdens het onderhoud>>;

- Dat het medisch certificaat heden aangevoerd door de verdediging van Meneer S besluit << de lange reizen niet (….) aangewezen >>;

- Dat het verhoor via videoconference, zoals gewenst door meneer S., enerzijds wettelijk niet mogelijk is en anderzijds van die aard is om het evenwicht dat tussen partijen aanwezig moet zijn te verbreken.

- Dat de nodige aanpassingen kunnen voorzien worden ten einde aan de geïnteresseerde te laten antwoorden op de vragen van de rechtbank;

Op basis van deze elementen, verzoekt de procureur des Konings dat de rechtbank de persoonlijke verschijning vordert van meneer S.

Deze zaak werd uitgesteld naar de zitting van 5 mei 2015 om volgende vragen te behandelen, enerzijds zijn persoonlijke verschijning anderzijds het videoverhoor door de rechtbank.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

30-03-2015 - Parket Brussel

Op 29 maart 2015 omstreeks 8u30 stond een groep personen voor een café op de Lemmonierlaan te discussiëren. Toen plots een man wegliep uit de groep, zetten verschillende anderen de achtervolging in. Ze grepen de man vast en brachten hem verschillende klappen en schoppen toe.

Het slachtoffer, E.M.N. geboren in 1987, heeft een arbeidsongeschiktheid van drie weken. Hij verklaart dat de groep zijn geld wilde ontvreemden.

Twee personen werden aangehouden en na verhoor vrijgelaten. Het betreffen E.A.A., geboren in 1993, gekend, en M.E., geboren in 1992, niet gekend. Zij ontkennen elke betrokkenheid.

Het onderzoek loopt.

Jennifer Vanderputten - Woordvoerder

27-03-2015 - Parket Brussel

In de pers circuleren verschillende berichtgevingen inzake Tim C.

Het parket van Brussel kan volgende informatie bevestigen en meedelen.

In 2011 is er op het niveau van het parket een onderzoek gestart naar Tim C. inzake zedenfeiten ten aanzien van kinderen van een kleuterschool in het Brusselse. Wegens dezelfde feiten werden in 2012 verschillende klachten met burgerlijke partijstelling ingediend bij de onderzoeksrechter.

Terwijl het gerechtelijk onderzoek nog lopende was, heeft in 2014, het parket van Leuven het parket van Brussel ingelicht over nieuwe zedenfeiten ten aanzien van Tim C, deze keer in een familiale context.

Beide onderzoeken werden aan elkaar gelinkt en gecentraliseerd door het parket van Brussel.

In het algemeen is het onderzoek naar zedenfeiten niet evident, onder meer door de jonge leeftijd van de slachtoffers en door de moeilijke bewijslast van zedenfeiten in het algemeen.

Op 12 november 2014 werd Tim C. aangehouden en onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter.

Tot op heden zit hij in voorlopige hechtenis.

Het parket heeft in februari 2015 aan de raadkamer de verwijzing naar de correctionele rechtbank gevorderd.

Op 17 april 2015 zal Tim C voor de 46ste kamer van de correctionele rechtbank van Brussel verschijnen teneinde zich te verantwoorden voor zedenfeiten die zich hebben afgespeeld tussen mei 2006 en augustus 2014, namelijk:

- aanranding op de eerbaarheid met geweld of bedreiging op een persoon onder de leeftijd van 16 jaar, in de familiale context;

- aanranding van de eerbaarheid zonder geweld of bedreiging op verschillende personen onder de leeftijd 16 jaar, vanuit zijn functie als kleuterleider;

- aanranding van de eerbaarheid zonder geweld of bedreiging op een persoon, jonger dan 16 jaar, in de familiale context.

Het parket zal hierover verder geen informatie geven teneinde niet vooruit te lopen op het proces.

Marie-Rose BROUCKER - Woordvoerder

Pages