Arbeidsauditoraat Antwerpen - Studentenstage

Studentenstage bij het Arbeidsauditoraat te Antwerpen

Ieder jaar kunnen een aantal studenten stage lopen bij het parket van de arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank: een zomerstage, een stage als keuzevak, een stage voor het behalen van de bachelor rechtspraktijk of als onderdeel van de meesterproef.

De stageplaatsen zijn na overleg beschikbaar voor elk van onze afdelingen: Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout.

Waarom een stage kiezen bij het auditoraat?

Een stage betekent in de eerste plaats een nuttige aanvulling bij de theoretische kennis die je, als student, tot nu toe hebt opgedaan.
Een stage kan je helpen om een beter inzicht te krijgen in je toekomstige beroepskeuze.
Een stage zorgt voor een eerste kennismaking met een potentiële werkgever.

Je bent student rechtspraktijk ? Je bent masterstudent rechten?

Stage lopen bij het arbeidsauditoraat biedt je heel wat voordelen en mogelijkheden:

Je hebt een ruime keuze aan stageonderwerpen in het domein van het arbeidsrecht, het sociale zekerheidsrecht en de sociale handhaving.
Je kan rekenen op een intensieve en deskundige begeleiding.
Je krijgt de kans om een eerste praktijkervaring op te doen en een netwerk uit te bouwen bij het openbaar ministerie.

Wie kan een stage volgen?

Je bent bachelorstudent en kiest voor de stage als afronding van je opleiding of je bent master-student en kiest voor een meesterproefstage bij het arbeidsauditoraat of voor een aanvullende, vrijwillige zomerstage. De stage wordt eveneens  aangeboden aan de studenten van de master-na-masteropleiding sociaal recht. 
Je opleidingsinstelling bepaalt de voorwaarden voor de volgtijdelijkheid voor de stage.

Welke soorten stages kunnen worden gevolgd?

Stage als (keuze-)vak in het raam van de opleiding ‘bachelor bedrijfsmanagement, optie rechtspraktijk’ of ‘master of laws’.
De studenten rechtspraktijk lopen 8 tot 14 weken stage en maken in deze periode, door een ruime keuze aan stage-onderwerpen, kennis met de diverse teams en taken van het parketsecretariaat, zowel binnen de civiele (voor de arbeidsrechtbank) als de penale (voor de correctionele rechtbank en de politierechtbank) werking. 
De rechtenstudenten kunnen gedurende 2 tot 4 weken kennismaken met de dagelijkse praktijk van het parketsecretariaat en van de magistraten van het arbeidsauditoraat.

Vrijwillige (zomer)stage
Je bent ook welkom voor een korte kennismakingsstage die niet rechtstreeks aan een opleidings-onderdeel is gekoppeld.

U bent stageverantwoordelijke van een hogeschool of universiteit?

Het arbeidsauditoraat te Antwerpen engageert zich als een actieve partner in het brede domein van opleiding en ontwikkeling. Studenten hebben bij ons, binnen de toegewezen bevoegdheden, een ruime keuze aan stage-onderwerpen.

De stageplaatsen zijn na overleg beschikbaar voor elk van onze afdelingen: Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren en Turnhout.

Voor verdere vragen en afspraken over ons stage-aanbod, neem je telefonisch contact op met de arbeidsauditeur: 03/257.83.14 of met e-mail: aud.burg.ant@just.fgov.be