Persbericht

Zoals bepaald in de persberichten van het parket van 25 augustus 2008 en 28 januari 2015 meldt de procureur des Konings dat deze twee zaken ingeleid zijn op de zitting van 30 maart 2015 voor de 89ste correctionele kamer.

De raadsman van de heer Robert S, alias Lama Kunzang, verzoekt om een uitstel ten einde een vraag te stellen die hij later wenst te formuleren. In dit geval, betekent dit voor meneer S, actueel verblijvende in Spanje, om verhoord te worden door de rechtbank tijdens ondervraging op de zitting via een videoconference.

De geïnteresseerde, ziek, zou volgend de verdediging in de absolute onmogelijkheid verkeren om zich naar België te begeven en zich uit te drukken voor de rechtbank.

De procureur bepaalt van zijn kant:

- Toentertijd (2001) , Meneer S. gedomicilieerd te Ukkel, weigerde te antwoorden op de convocatie van de gerechtelijke Franse overheden(Digne-les-Bains). In eerste instantie pretendeerde hij dat hij het Belgische grondgebied niet mocht verlaten omwille van de voorwaarden verbonden aan diens vrijlating door de onderzoekrechter Leys. Daarna stelde zijn verdediging dat geïnteresseerde zijn gezondheid aangetast is door “ een mysterieuze ziekte”. Een rogatoire commissie werd via Frankrijk naar Belgie gestuurd voor verhoor. Meneer S weigerde zich naar de federale politie te begeven omwille van gezondheidsreden. De onderzoekers zijn uiteindelijk naar zijn woonstplaats te Ukkel gegaan waar er geen verhoor heeft plaats gevonden eigenlijk gezegd (Meneer S. overhandigt aan de onderzoekers een geschreven verklaring)

- Dat de mysterieuze ziekte Meneer S niet verhinderd heeft , tussentijds genezen om dan opnieuw ziek te vallen, een lange reis te voeren om zich daarna te gaan vestigen in het Zuiden van Spanje.

- Dat in het kader van de oorzaak 37.LL.62589/07, dezelfde absolute onmogelijkheid om te reizen werd ingeroepen in 2009 door de verdediging van meneer S. ondersteunt met medische attest. Deze had geweigerd om zich naar België te begeven om zich daar te verantwoorden. De Spaanse autoriteiten zijn via een internationale rogatoire commissie gevorderd geweest om overgaan tot verhoor van de geïnteresseerde en van diens medisch examen. De Spaanse wetsdokter stelde << dat er geen absolute contra-indicatie bestaat om te verschijnen op de plaats waar hij verwacht wordt maar dat de preventieve medische middelen moeten in acht worden genomen zowel tijdens de reis als tijdens het onderhoud>>;

- Dat het medisch certificaat heden aangevoerd door de verdediging van Meneer S besluit << de lange reizen niet (….) aangewezen >>;

- Dat het verhoor via videoconference, zoals gewenst door meneer S., enerzijds wettelijk niet mogelijk is en anderzijds van die aard is om het evenwicht dat tussen partijen aanwezig moet zijn te verbreken.

- Dat de nodige aanpassingen kunnen voorzien worden ten einde aan de geïnteresseerde te laten antwoorden op de vragen van de rechtbank;

Op basis van deze elementen, verzoekt de procureur des Konings dat de rechtbank de persoonlijke verschijning vordert van meneer S.

Deze zaak werd uitgesteld naar de zitting van 5 mei 2015 om volgende vragen te behandelen, enerzijds zijn persoonlijke verschijning anderzijds het videoverhoor door de rechtbank.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder