Persbericht

Na een analyse heeft het parket van Brussel beslist dat het geen hoger beroep zal instellen tegen de beslissing van 17 maart 2017 waarin de raadkamer heeft geoordeeld dat er voldaan is aan de vereiste wettelijke voorwaarden om een persoon in voorlopige hechtenis te plaatsen. Bijgevolg wordt de voorlopige hechtenis van O.M. gehandhaafd onder elektronisch toezicht.

Pierre GEERINCKX - Woordvoerder