Persbericht - Europese aanhoudingsbevelen afgeleverd door Spanje inzake dhr Puigdemont en anderen

Bij deze bevestigt het parket van Brussel dat de Brusselse onderzoeksrechter gelast met de beoordeling van de vijf Europese aanhoudingsbevelen die door Spanje werden uitgevaardigd, na het verhoor van de betrokkenen een beslissing heeft genomen.

Het parket van Brussel had deze namiddag de vrijlating onder voorwaarden gevorderd van alle vijf betrokkenen. De onderzoeksrechter is op deze vordering ingegaan en heeft vanavond beslist om de vijf betrokkenen vrij te laten onder voorwaarden.

De opgelegde voorwaarden luiden als volgt:

verbod om België te verlaten zonder toestemming van de onderzoeksrechter;

een vast adres van verblijf ;

zich in persoon aanbieden bij elke proceshandeling waarvoor betrokkene uitgenodigd wordt door de Belgische gerechtelijke autoriteiten of politiediensten;

Deze beslissingen zijn niet vatbaar voor hoger beroep.

De volgende stap in de procedure is de verschijning van de betrokkenen voor de raadkamer in Brussel binnen de 15 dagen.

Er zullen thans geen verdere mededelingen gebeuren.

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder