Actualités

16-06-2023 - Parket Halle-Vilvoorde

Op 31 mei van vorig jaar werd het veiligheidsplan Brussels Airport Zaventem voorgesteld als een gezamenlijk initiatief van de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde, de Arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde, de Provinciegouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de Bestuurlijke Directeur-coördinator van de Federale Politie van Halle-Vilvoorde, de Gerechtelijke Directeur van de Federale Politie van Halle-Vilvoorde, de directeur van de Federale Luchtvaartpolitie en de Regionaal Centrumdirecteur Douane en Accijnzen Leuven.

Het plan vloeide voort uit de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie naar aanleiding van de aanslagen in Brussel van 22 maart 2016 en bepaalt voor de periode 2022-2025 de prioritaire veiligheidsfenomenen[1] waarop douane, justitie, politie en provinciegouverneur zullen inzetten in een geïntegreerde aanpak met de verschillende veiligheidspartners die aanwezig zijn op en rond de luchthaven.

 

Reeds uitgevoerde acties

Het afgelopen jaar werden er heel wat acties op poten gezet door de verschillende partners waarbij de focus lag op de aanpak van één of meerdere veiligheidsfenomenen. De lijst hieronder geeft alvast een mooi overzicht van enkele verwezenlijkte acties in kader van het veiligheidsplan Brussels Airport Zaventem:

 • Door de verschillende directies van de federale politie werd ingezet op intelligence led policing, informatiegestuurd politiewerk. Zo organiseerde de Coördinatie- en steundirectie Halle-Vilvoorde twee geïntegreerde controleacties, waaraan naast verschillende lokale politiezones in het arrondissement ook de Luchtvaartpolitie deelnam. De focus van deze controles lag onder andere op drugscriminaliteit en het opsporen van geseinde personen. Dankzij een grondige beeldvorming voorafgaand aan elke actie konden controles opgezet worden op de meest strategische plaatsen.

   

 • Op vlak van verkeer organiseerde de Luchtvaartpolitie het afgelopen jaar, bovenop de gewone dagelijkse werking, zes grootschalige controleacties op de toegangswegen van en naar de luchthaven. Vaak gebeurde dat in samenwerking met partnerdiensten zoals de Douane, Vlaamse Belastingsdienst, de Federale Wegpolitie, de omliggende politiezones... Er waren bijvoorbeeld acties gericht op personenvervoer (taxi’s en (mini)bussen), drugs en alcohol. Naast het preventieve karakter van deze verkeersacties werd hierbij ook repressief opgetreden: er werden PV’s opgemaakt voor tientallen inbreuken. Dankzij een actie begin december werd bijvoorbeeld een hardleerse ‘taxipiraat’ onderschept.

 

 • Ook de dienst ‘fenomenen grenscontrole’ van de Luchtvaartpolitie organiseerde in het kader van het Veiligheidsplan een aantal extra controleacties. Tijdens drie actiedagen controleerde ze alle passagiers aan de gate van 45 toekomende vluchten, ook intra-Schengen vluchten. Deze controles zijn erop gericht illegale migratieroutes in kaart te brengen en feiten van mensensmokkel te detecteren. 24 personen werden onderschept met documenten die niet in orde waren. Al deze personen kwamen België binnen via landen aan de Middellandse Zee.
   

 

 • De Federale Gerechtelijke Politie versterkte haar samenwerking met de Douane in het kader van dossiers. Die samenwerking leidde het afgelopen jaar tot tussenkomsten in twee grote dossiers:

 

 • In een dossier van drugssmokkel met medewerking van luchthavenmedewerkers werden 9 personen gearresteerd, zo’n 266.000 euro en 5 voertuigen in beslag genomen, en ongeveer 121 kilogram cocaïne onderschept.
 • De Douane ontdekte een smokkel van glasaaltjes, een beschermde diersoort waarvoor op de zwarte markt grof geld wordt betaald. Dankzij deze ontdekking kon een internationale criminele organisatie blootgelegd worden, waarvan het

Belgische luik onderzocht wordt door de Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde.
 

De Luchtvaartpolitie heeft ook talloze initiatieven genomen om alle in- en externe partners op een zorgvuldige manier te sensibiliseren en op te leiden in het kader van de strijd tegen terreur en radicalisme. In totaal werden meer dan 40 trainingen gegeven, zowel aan collega’s van de Luchtvaartpolitie zelf als aan andere politiediensten en partners binnen de luchthavengemeenschap, zoals bewakingsagenten van Brussels Airport Company. Er werden ook heel wat (multidisciplinaire) oefeningen georganiseerd. De Algemene Administratie Douane en Accijnzen kan dit bijtreden: “Naast de regelmatige multidisciplinaire acties in diverse domeinen werden er tussen de partners ook enkele interne opleidingen gegeven (zoals coppra/vals geld/valse identiteitskaarten en documenten) waardoor samenwerking en kennis geoptimaliseerd werden. “

 

 

Samenwerking leidt tot mooie resultaten

Voor de organisatie van geïntegreerde politieacties vormen de verschillende directies van de Federale Politie uiteraard een belangrijke schakel,  al zijn ook de andere partners van het veiligheidsplan nauw betrokken bij deze acties. Zo is ook Provinciegouverneur Jan Spooren vertegenwoordigd in de verschillende overlegorganen die instaan voor de uitvoering en opvolging van het plan en haar doelstellingen. Hij benadrukt dat de luchthaven op vlak van veiligheid een belangrijke en uitdagende site is binnen de provincie Vlaams-Brabant. Heel wat partners -zowel privaat als publiek - met verschillende bevoegdheden en belangen, zorgen er samen voor die noodzakelijke veiligheid. De gouverneur steunt dan ook ten volle een geïntegreerde en integrale aanpak, die beoogd wordt met het veiligheidsplan. “Ik stel vast dat er in het voorbije jaar heel professioneel is samengewerkt door de vele betrokken instanties, en dat het veiligheidsplan na één jaar al concrete resultaten heeft opgeleverd”, aldus de gouverneur. “Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat er vanuit de luchthaven een brug wordt geslagen naar de omliggende gemeenten en politiezones, wat de integrale aanpak van het veiligheidsplan nog versterkt”, besluit de gouverneur. Waarnemend procureur des Konings van parket Halle-Vilvoorde Carol Vercarre vult tot slot nog aan: “Het veiligheidsplan was een eerste grote stap, dit nu kunnen realiseren is de volgende. De graadmeter voor een geslaagd plan ligt net daar: met concrete acties de situatie op het terrein verbeteren en binnen de beperkte mensen en middelen resultaten boeken. Dit is maar mogelijk dankzij de medewerkers van elke veiligheidspartner die dag in dag uit mee timmeren aan de veiligheid op de luchthaven en hier mee hun schouders onder zetten.”

 

 

Meer informatie

 

Voor meer informatie over het Veiligheidsplan Brussels Airport Zaventem, kan je terecht bij Stefaan Ghesquiere op het nummer 0478/77.93.25 of via Stefaan.ghesquiere@just.fgov.be

 

 

 

 

[1] De prioritaire veiligheidsfenomenen uit het plan zijn: (1) in- en uitvoer van drugs (grootschalige handel), (2) radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme, (3) illegale economieën, (4) verkeer en verkeersgebonden omgevingsoverlast, (5) airportcrime en (6) illegale binnenkomst en document- en identiteitsfraude.

15-06-2023 - Parket Limburg

Op dinsdag 13 juni 2023 werden 2 vrouwen betrapt bij een poging inbraak op de Markt in Heppen. Een alerte buurvrouw die de 2 verdachten had gealarmeerd, kon zien hoe zij de vlucht namen in een voertuig dat wegreed in de richting van Ham. Het voertuig werd een tijdje achtervolgd door de ploegen van lokale politiezone Kempenland die bijstand kregen van ploegen van politiezones Beringen-Ham-Tessenderlo en Heusden-Zolder en van de federale wegpolitie. Het voertuig, dat rondreed met vervalste kentekenplaten, kon uiteindelijke geïntercepteerd worden in Hasselt. De drie inzittenden, een 27-jarige man, een 40-jarige vrouw en een 32-jarige vrouw, allen van Roemeense afkomst, werden gearresteerd. De drie verdachten bleven alle betrokkenheid met de feiten ontkennen.

Op woensdag 14 juni werden de drie verdachten voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt die besloot om hen aan te houden. De feiten worden verder onderzocht.

15-06-2023 - Parket Limburg

Maandag 12/06/23 omstreeks 13u30 kregen de hulpdiensten een oproep binnen over een dame die vol bloed hing en om hulp riep vanop het terras van haar appartement op Inakker in Heusden-Zolder. De lokale politie is onmiddellijk ter plaatse gegaan samen met de medische hulpdiensten en zij konden de 66-jarige bewoonster van het appartement aantreffen. Het slachtoffer werd meegenomen naar het ziekenhuis voor verzorging. Zij bleek zwaargewond te zijn, doch verkeerde niet in levensgevaar.

Het appartement vertoonde sporen van een vechtpartij. Een 70-jarige man uit Lummen werd door het slachtoffer aangeduid als de dader van de feiten. De man werd daarop opgespoord en kon kort daarna in zijn eigen woning worden aangetroffen waar hij gearresteerd werd.

In opdracht van Parket Limburg gingen het gerechtelijk labo en een onderzoeksteam van de federale politie ter plaatse voor de nodige vaststellingen.  

De verdachte werd op dinsdag 13/06/23 voorgeleid bij de Hasseltse onderzoeksrechter die besloten heeft de man aan te houden en te laten opsluiten in de gevangenis. Het verder onderzoek naar de feiten wordt gevoerd door de lokale recherche van PZ Heusden-Zolder.

15-06-2023 - Parket Antwerpen

De onderzoeksrechter heeft een 18-jarige man uit Schaarbeek aangehouden na een wilde achtervolging eergisteren.

 

De VW Golf met Nederlandse nummerplaten, waarvan de 18-jarige de bestuurder was, werd in de nacht van maandag op dinsdag  gespot door een patrouille van PZ Antwerpen ter hoogte van de Rijnkaai. De politie wilde de wagen verder aan de kant zetten, maar aan de Groenendaallaan reed de bestuurder door het rode licht en nam de oprit. Dat resulteerde in de achtervolging richting Gent en later door de bebouwde kommen van Burcht, Kruibeke en Bazel. Uiteindelijk ramde het vluchtende voertuig op de parallelweg van de E34 in Zwijndrecht een politievoertuig en kwam het tot stilstand. De bestuurder en zijn Nederlandse passagiers van 22 en 23 werden gearresteerd.

Het parket vorderde de onderzoeksrechter voor misbruik van vertrouwen, omdat de bestuurder de wagen had gebruikt zonder medeweten van de eigenaar, en voor kwaadwillige belemmering van het verkeer en gewapende weerspannigheid. De passagiers mochten na verhoor beschikken.

De onderzoeksrechter heeft de 18-jarige chauffeur aangehouden onder elektronisch toezicht.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen 

14-06-2023 - Parquet de Namur

Entre le 20 avril et le 16 mai, plusieurs vols de batteries de voiture et d’outils sur 11 chantiers ont eu lieu à Andenne. Les auteurs ont également siphonné les réservoirs des véhicules présents sur place et réalisé diverses dégradations.

Une partie du préjudice s’élèverait à 2 tonnes de ferraille volées.

Le 13/06/2023, les deux auteurs ont été identifiés et interpellés.

Selon les services de police de la ZP des Arches, les auteurs seraient en aveux.

Le 14/06/2023, le dossier a été mis à l’instruction. Le Ministère Public a demandé un mandat d’arrêt pour associations de malfaiteurs, vols simples, vols avec effraction, tentatives de vols, destruction ou mise hors d’usage de véhicule à moteurs. 

 

Communiqué du 06/06/2023 disponible sur la page "Presse et médias" du Parquet de Namur.

14-06-2023 - Parket Limburg

Op 12 juni 2023 omstreeks 20u30 controleerde een ploeg van de lokale recherche van de politiezone Kempenland een man die zich verdacht gedroeg aan de achterzijde van het station van Leopoldsburg.  Het bleek om een 41-jarige man uit Bocholt te gaan die geen geldige reden kon geven voor zijn aanwezigheid op locatie. De man werd gefouilleerd en ook zijn voertuig werd doorzocht. De man bleek in het bezit te zijn van verschillende zakjes cannabis en meerdere gsm-toestellen. De verdachte werd gearresteerd en door de lokale politie verhoord. Er werd eveneens een huiszoeking uitgevoerd op het adres van de verdachte. Hierna besloot de parketmagistraat om de man te dagvaarden in snelrecht. De man zal zich medio juli moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank inzake handel in verdovende middelen.

12-06-2023 - Parket Oost-Vlaanderen

Deze middag ontstond brand in een rijwoning van een jong gezin in de Fuchsiastraat in Gent.

De brandweer was snel ter plaatse.

Bij de brand zijn 3 dodelijke slachtoffers gevallen: een man van 25 jaar en zijn 2 kinderen, een jongen van 4 jaar en een meisje van 9 maanden oud.

De vrouw kon uit een raam springen en werd overgebracht naar het ziekenhuis in Gent. Over haar toestand hebben we momenteel geen info.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Het parket stelde ondertussen een branddeskundige en een wetsdokter aan en vorderde de onderzoeksrechter.

Het parket stapt deze namiddag ter plaatse af, samen met onderzoeksrechter, branddeskundige, wetsarts en het labo.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

12-06-2023 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterenavond omstreeks 21u00 werd de politie van politiezone Erpe-Mere/Lede opgeroepen door een vader die bedreigd werd door zijn zoon. De zoon was de woning in de Steenstraat in Lede binnengedrongen en zou zijn vader bedreigen met een mes.

De politie kwam ter plaatse. De vader had ondertussen de woning kunnen verlaten en had zich in veiligheid kunnen brengen.

De politie probeerde te onderhandelen met de zoon, een 30-jarige man, die zich in de woning verschanst had.

De verdachte toonde zich voor het raam met messen in de hand. Hij wou de woning niet verlaten.

Gelet op de gevaarlijke situatie kwamen de speciale eenheden (DSU) ter plaatse.

Er werd nog uren met de man onderhandeld, echter zonder resultaat.

Vannacht omstreeks 02u15 drongen de speciale eenheden de woning binnen. Hierbij werd een politiehond ingezet. De man zou de politiehond aangevallen hebben met een mes, waarop de politie een schot zou afgevuurd hebben richting verdachte om hem te neutraliseren.

De verdachte was gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar. Zijn toestand wordt verder opgevolgd. Hij is gearresteerd.

De politiehond (een Mechelse Scheper) werd gewond, diende geopereerd te worden, maar kon inmiddels zijn begeleider reeds vervoegen.

Het parket Oost-Vlaanderen stapte ter plaatse af en vorderde een onderzoeksrechter.

Het onderzoek loop volop. Momenteel kan geen verdere informatie gegeven worden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

07-06-2023 -

Le 26 mars 2003, l'organe central pour la Saisie et la Confiscation (OCSC) était créé. 20 ans plus tard, l'OCSC confirme toujours son rôle de centre de connaissances en matière de saisies et de confiscations d'avoirs patrimoniaux liés à des infractions pénales. Le directeur Jean-Michel Verelst et le directeur adjoint Walter Quirynen nous en disent plus sur le rôle de l'OCSC au sein du ministère public.

Jean-Michel Verelst : « L'OCSC est une composante du ministère public. Quand on pense à l'OCSC, il y a un mot à retenir: soutien. Nous sommes un helpdesk pour les magistrats du parquet, pour le Collège des procureurs généraux, pour les juges d'instruction, pour le SPF Finances et pour la police intégrée, tant au niveau local que fédéral. Ceci dans des matières telles que la confiscation et la saisie. Nous nous qualifions d'organe, précisément parce que nous sommes au centre de tous ces partenaires et entités. »

Walter Quirynen : « Nous sommes en fait au service de deux maîtres : le Collège des procureurs généraux et le ministre de la Justice. C'est un avantage pour nous, car nous pouvons faire appel aux deux pour arriver à un projet soutenu. Ce fut le cas ces derniers mois lorsque nous avons travaillé d'arrache-pied sur les changements à la loi de 2018 qui renforcent le fonctionnement et l'efficacité de l'OCSC. Nous avons d'abord soumis nos suggestions au Collège. Après son feu vert, nous les avons transmises au cabinet du ministre de la Justice. Cela nous a permis de nous assurer que les changements à la loi répondent aux besoins du terrain. »

4 missions légales

J-M.V. : « L'OCSC remplit quatre missions légales. La première est la gestion des avoirs patrimoniaux saisis et la gestion des données relatives à ces avoirs patrimoniaux. C'est-à-dire que nous sommes obligés d'intervenir dans certains cas, par exemple lorsque les magistrats du parquet saisissent de l'argent ou des voitures. »

« Une deuxième mission est l'exécution des décisions judiciaires dans cette matière-ci. Par exemple, si un trafiquant de drogue est pris avec 1.000 euros en poche, un téléphone portable et une belle voiture, tout cela sera confisqué. L'OCSC sera alors chargé de gérer l'argent. Le téléphone portable et les voitures iront d'abord à la police pour être analysés. Ensuite, le GSM ira au greffe et le juge d'instruction examinera si la voiture doit être vendue, après quoi le SPF Finances se chargera de la vente. »

« La troisième mission est l'appui en rendant des avis, en offrant une assistance opérationnelle et en fournissant des formations.»

« Une quatrième mission est la facilitation de la coopération internationale. Nous faisons partie de deux réseaux internationaux : ARO (Asset Recovery Office Platform of the European Union) et CARIN (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network). Nous avons des réunions et des contacts réguliers avec nos collègues de ces réseaux dans le monde entier. »

« Il est important que nous continuions à rechercher activement les avoirs criminels afin de les confisquer au profit de l'État ou de restituer l'argent aux victimes. Si nous ne le faisions pas ? Alors nous nous assurerions de créer un véritable paradis pour les criminels. D'ailleurs, les pays avec lesquels nous avons le plus d'échanges sont nos voisins. On pourrait penser que les criminels s'enfuient le plus loin possible, mais dans la pratique, ce n'est pas le cas et ils migrent principalement vers l'Allemagne, la France, les Pays-Bas ou l'Espagne. »

W.Q. : « Cette fonction internationale est aussi importante pour apprendre des autres pays, pour échanger les meilleures pratiques et pour détecter à temps certaines tendances internationales, comme par exemple la confiscation sans condamnation en Angleterre. En Belgique, la confiscation est une sanction qui passe automatiquement par les tribunaux pénaux. Mais dans de nombreux pays, dont l'Angleterre, cette procédure est distincte d'une condamnation pénale. Nous savons par expérience que ce qui fonctionne bien à l'étranger s'applique également à la Belgique.»

« Si nous détectons ces tendances à temps, nous pouvons donner des conseils plus ciblés au Collège des procureurs généraux et au ministre de la Justice pour adapter la législation, par exemple. »

 

« Avec la création de l'OCSC, nous étions et sommes encore un précurseur et un exemple en Europe. » - Jean-Michel Verelst et Walter Quiyrnen

 

Une gestion plus facile

W.Q. : « La création de l'OCSC en 2003 a été particulièrement importante pour résoudre certaines situations embarrassantes en matière de saisie et de confiscation. Les procédures pénales peuvent durer longtemps en Belgique, surtout dans les affaires complexes. Au début de la procédure pénale, par exemple, des voitures étaient saisies, après quoi elles étaient stockées quelque part jusqu'à ce que, cinq ou dix ans plus tard, une décision finale soit rendue en appel. Quelle était alors la valeur de ces voitures ? Rien, bien sûr. On se retrouvait donc avec une voiture confisquée qui ne valait rien de plus qu'une épave et dont les coûts de stockage étaient élevés. L'OCSC a résolu ce problème en assurant une gestion plus fluide des objets saisis. »

J-M.V. : « Nous avons d'ailleurs été précurseurs avec la création de l'OCSC en 2003, avec les Pays-Bas et l'Irlande. En France, cela n'a commencé qu'en 2011. Entre-temps, l'OCSC compte 42 employés, dont quatre magistrats, quatre officiers de liaison de la police et quatre officiers de liaison du SPF Finances. »

W.Q. : « Sur les quatre magistrats qui travaillent pour l'OCSC, il y a pour la première fois un magistrat de l'auditorat du travail. C'est enrichissant pour nous car il a des compétences très spécifiques en matière de saisie et de confiscation. Par exemple, il travaille sur la mise sous scellés de certains commerçants. »

Meilleure procédure automatisée

J-M.V. : « Je pense que l'avenir de l'OCSC réside dans une procédure plus automatisée permettant d'obtenir des résultats encore meilleurs. Il suffit de regarder la réussite de Crossborder avec sa procédure automatisée pour les amendes. Bien que nous ayons un public différent, nous rêvons de faire des progrès encore plus importants en matière d'automatisation. »

 

 

Saviez-vous qu'en 2022, à l'OCSC...

 • 9.410 nouveaux dossiers ont été ouverts ?
 • 782 véhicules ont été saisis et aliénés ?
 • 68 véhicules ont été mis à disposition de la police ?
 • 114.957.136 euros ont été saisis ?

 

>> En savoir plus sur l'OCSC ? Cliquez ici !

 

 

 

06-06-2023 - Parquet de Namur

Dans le cadre de la problématique de vols commis dans plusieurs véhicules dans le courant du mois de mai à Jambes, les services Enquêtes et Recherches et Police Secours de la Zone de Police Namur Capitale ont procédé à l’identification d’un suspect, un homme né à Namur en 1985.

Sur base d’un modus operandi particulier, les services de la Zone de Police Namur Capitale sont parvenus à relier plusieurs faits commis principalement sur Jambes.

À ce stade de l’enquête, 12 faits de vols dans véhicules, un vol de vélo et un retrait frauduleux à la suite d’un vol dans un véhicule pourraient être attribués au suspect.

L'enquête devra encore déterminer si l’homme interpellé se révèle être l’auteur d’autres faits similaires. Par ailleurs, des recherches complémentaires seront menées afin de de retrouver les biens dérobés.

Marc SERVAIS – Procureur du Roi f.f. de Namur & Olivier LIBOIS – Chef de Corps de la Zone de Police Namur Capitale. 

 

Communiqué du 06/06/2023 disponible sur la page "Presse et médias" du Parquet de Namur.

05-06-2023 - Parquet de Namur

Le dimanche 04/06/2023 vers 20h25, un coup de feu a été tiré en présence de plusieurs témoins Place Joséphine Charlotte à Jambes.

Quatre suspects ont pris la fuite après les faits.

Deux auteurs ont été privés de liberté par les services de police.

Les deux suspects sont activement recherchés. Le dossier est, pour l’instant, toujours en information. Des devoirs sont en cours.

 

Communiqué du 05/06/2023 disponible sur la page "Presse et médias" du Parquet de Namur.

01-06-2023 - Parket Limburg

Op donderdag 01 juni 2023  wilde een fietsploeg van het PIT-team van politiezone LRH overgaan tot de controle van een voertuig naar aanleiding van verdachte handelingen op de Oude Luikerbaan in Hasselt. Het voertuig wilde zich aan de controle onttrekken, nam de vlucht en is daarbij ingereden op de fietsploeg. De drie leden van het overlastteam van politie konden op tijd wegspringen, maar twee van hun fietsen werden volledig vernield. Een dienstvoertuig dat in bijstand kwam, werd even verderop ook aangereden door de verdachte en liep daardoor lichte schade op. De inzittenden geraakten hierbij niet gewond.

Er werd hierop een achtervolging ingezet op het vluchtend voertuig met bijstand van verschillende politiediensten (politiezones Limburg Regio Hoofdstad, Beringen-Ham-Tessenderlo, Bilzen-Hoeselt-Riemst, Lanaken-Maasmechelen en de federale wegpolitie Limburg). Het voertuig nam de vlucht via de autosnelweg en reed via de verkeerswisselaar in Lummen richting Nederland. Tijdens de achtervolging werden door de ploegen van de wegpolitie meerdere ernstige verkeersbreuken vastgesteld. Het voertuig nam uiteindelijk de afrit in Maasmechelen en reed verder richting Lanaken. Een motorrijder van de wegpolitie kwam hierbij ten val en geraakte lichtgewond.

Uiteindelijke crashte het vluchtend voertuig op de Steenweg ter hoogte van de Tournebride in Lanaken. De bestuurder nam te voet de vlucht maar kon ter plaatse al snel worden ingerekend.

De verdachte bleek een 24-jarige jongeman uit Maastricht te zijn. Betrokkene werd gearresteerd en zal worden verhoord door de politiezone LRH, zij voeren het verder onderzoek. De wegpolitie stelt de nodige pv’s op voor de verschillende verkeersinbreuken en politiezone LaMa stelt de pv’s op voor de verkeersongevallen

 

Update: 

De verdachte werd vrijdagnamiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter voor gewapende weerspannigheid en inbreuken op de drugswetgeving. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.

01-06-2023 - Collège des procureurs généraux

Dans le cadre de la lutte contre les "tueurs de la route", deux circulaires conjointes du Collège des procureurs généraux et du ministre de la Justice et une circulaire du Collège des procureurs généraux ont été révisées et entreront en vigueur ce 1er juin. Principale mesure : le seuil de retrait immédiat du permis de conduire en cas de conduite sous influence de l’alcool passe de 0,65 à 0,50 mg/l d’air alvéolaire expiré.

 

La sécurité routière est l’une des priorités du Plan national de sécurité (PNS) 2022-2025 et du Plan Fédéral pour la Sécurité Routière 2021-2025. L'un des objectifs poursuivis par ces deux plans est de lutter contre les « tueurs de la route ». À cette fin, ces plans mettent l’accent sur la nécessité d’accorder une attention particulière à la conduite sous l’influence de l’alcool lors des contrôles de police. Pour cela, des actions doivent être menées.

 

Tolérance sociale

Le problème de l'alcool au volant est en partie lié à la tolérance sociale trop souvent manifestée à l'égard du phénomène. Des enquêtes effectuées auprès des conducteurs ont mis en évidence qu’en Belgique, la conduite sous l'influence d'alcool reste largement supérieure à la moyenne européenne.

Ainsi, dans le cadre de l’enquête ‘ESRA2’ (e-Survey of Road Users’ Attitudes, 2019), des conducteurs ont été interrogés à propos de leur comportement sur la route : 33% des conducteurs belges déclarent avoir bu avant de prendre le volant dans les 30 derniers jours (sans spécifier le nombre de consommations), alors que la moyenne européenne est de 20%. Cela fait de la Belgique le troisième plus mauvais élève sur 20 pays. De plus, 24% des conducteurs déclarent avoir bu dans les 30 derniers jours avant de prendre le volant, alors qu’ils savent être probablement au-dessus de la limite.

En raison du fait que, dans notre pays, la tolérance sociale reste beaucoup trop élevée par rapport au danger que ce type de conduite représente, le Plan Fédéral pour la Sécurité Routière 2021-2025 vise à rendre les comportements à risque socialement inacceptables.

 

De 0,65 à 0,50 mg/l dès le 1er juin

Le ministre de la Justice et le Collège des Procureurs généraux ont donc décidé d’abaisser graduellement le seuil de retrait immédiat standardisé du permis de conduire. Concrètement, celui-ci passera dès ce 1er juin de 0,65 à 0,50 mg/l d'air alvéolaire expiré. Ou, en d'autres termes, de 1,5 à 1,2 pour mille d'alcool dans le sang.

Il faut en effet savoir que le risque d’accident de la route est, à 1,0 pour mille de taux d’alcool dans le sang, presque quatre fois plus élevé, et à 1,5 pour mille plus de vingt fois supérieur.

Notons que le retrait immédiat du permis de conduire est légalement possible à partir de 0,35 mg/l d’air expiré, mais il n’est pas systématique. Il est généralement opéré lorsque le conducteur a manifesté un comportement dangereux pour la sécurité routière.

Les transactions pénales ne pourront désormais être proposées par les parquets que lorsque la valeur constatée après l’analyse de l’haleine est inférieure à 0,50 mg/l d'air expiré.

 

Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne : "L'été est synonyme de barbecues, de festivals, de concerts, de grands événements sportifs et d'autres moments conviviaux que nous aimons accompagner d'un bon verre. La consommation d'alcool fait chaque année un nombre croissant de victimes. Des milliers d'accidents, souvent impliquant des jeunes, se produisent chaque été. Pourtant, nous pouvons facilement y remédier nous-mêmes. Un verre de moins, et sinon nous laissons BOB nous ramener à la maison. Rien ne nous empêche de faire preuve de bon sens et de passer également un été fantastique. Pour les récalcitrants, des mesures plus strictes seront prises."

 

Cette mesure constitue un signal clair à l’égard de la société, visant à dissuader et empêcher la conduite dans des conditions dangereuses pour les usagers de la route.

 

30-05-2023 - Parket Halle-Vilvoorde

 

Van 1 mei tot en met 30 juni 2022 kregen alle politiezones van het arrondissement Halle-Vilvoorde de toelating van de procureur des Konings, om het rijbewijs onmiddellijk in te trekken voor een duur van 8 dagen, wanneer een bestuurder wordt betrapt op het gebruiken van een mobiele telefoon of ander elektronisch scherm achter het stuur. Deze actie werd erg positief onthaald en leverde mooie resultaten op.

 

Dit jaar loopt een nieuwe nationale actie ‘afleiding in het verkeer’. Op initiatief van de politie en met de steun van het parket Halle-Vilvoorde zal er op 24 en 25 mei extra gecontroleerd worden op het gebruik van gsmtoestellen achter het stuur. Chauffeurs die al rijdend betrapt worden op het gebruik van hun gsm achter het stuur en/of zich hierdoor schuldig maken aan verkeersonveilig gedrag riskeren een onmiddellijke intrekking van hun rijbewijs voor een periode van acht dagen. Dit geldt niet alleen voor automobilisten, maar ook voor fietsers en gebruikers van (e-)steps, monowheels en dergelijke.

 

De bestuurders van wie de rijbewijzen onmiddellijk worden ingetrokken, zullen zich in de maand september moeten verantwoorden voor de politierechtbanken van Vilvoorde en Halle.  Zij riskeren een geldboete van 240 tot 4.000 EUR en een intrekking van het rijbewijs van 8 dagen tot 5 jaar.

 

De laatste jaren is het gebruik van mobiele telefoons tijdens het rijden aanzienlijk toegenomen.  VIAS geeft hierover volgende cijfers mee: “De meest voorzichtige schattingen gaan ervan uit dat 5% van alle verkeersongevallen waarbij iemand gewond raakt of sterft, te wijten zijn aan het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur. Dat zorgt dus jaarlijks voor minstens dertig doden en 2.500 gewonden in ons land.”    (Bron: https://www.vias.be/nl/newsroom/driekwart-van-de-belgen-stoort-zich-aan-bestuurders-die-hun-gsm-achter-het-stuur-gebruiken/ )

28-05-2023 - Parket Limburg

Zaterdagavond 27 mei 2023 rond 20u30 vond op het festivalterrein van Extrema Outdoor een poging tot grijpdiefstal plaats. Een jongeman probeerde de halsketting van een festivalganger te stelen, maar werd op heterdaad betrapt.  De verdachte, een 25-jarige Italiaan, werd ter plaatse gearresteerd en voor verhoor overgebracht naar het commissariaat in Genk. Politie CARMA onderzoekt of de man voor meerdere grijpdiefstallen in aanmerking komt. Hij werd zondag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en die besloot om hem aan te houden.

Pages