Actualités

29-01-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Deze nacht omstreeks 00u30 vond op de Blaisantvest in Gent, ter hoogte van het kruispunt met het Neuseplein, een verkeersongeval plaats waarbij een voetganger werd aangereden.

De voetganger, een 34-jarige man uit Gent, werd, toen hij overstak, aangereden door een voertuig dat de Blaisantvest inreed. De man raakte zwaargewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Intussen is hij buiten levensgevaar.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

29-01-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Maandag 27 januari 2020 vond in het kader van een gerechtelijk onderzoek een gecoördineerde actie plaats. Deze professionele actie werd georganiseerd door de wijkpolitie Nieuw Gent samen met bijstand van verschillende diensten van PZ Gent, alsook met bijstand van PZ Aalst en federale steundiensten. Op een aantal locaties in Sint-Denijs-Westrem werden verschillende huiszoekingen uitgevoerd.

Er werden grote hoeveelheden cannabis (34 kilo) en mephedrone (meer dan een halve kilo) in beslag genomen. Daarnaast werden ook andere verdovende middelen aangetroffen, zoals ketamine en psychedelische truffels, alsook steroïden, wapens en een grote som cash geld.

Vijf personen van respectievelijk 61, 33, 25, 23 en 21 jaar werden op dinsdag 28 januari 2020 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Drie verdachten werden door de onderzoeksrechter aangehouden. De 21-jarige en 33-jarige verdachte werden vrijgelaten onder voorwaarden.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

29-01-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

In de nacht van 6 op 7 december 2019 werden drie personen gedetecteerd tijdens het beklimmen van de omheining die de site van de kerncentrale van Doel omsluit.
De site is continu beveiligd tegen indringers en de beveiligingssystemen traden dan ook onmiddellijk in werking.
De verdachten werden gearresteerd door de politie en het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) werd meteen op de hoogte gebracht van het incident, zoals de procedures voorschrijven.

De nucleaire veiligheid was op geen enkel moment in gevaar.
Er zijn geen aanwijzingen dat de drie verdachten kwaadwillige bedoelingen hadden, maar het betreden van de afgesloten site van de kerncentrale van Doel is wel een strafbaar feit.
De twee meerderjarige verdachten van 18 en 19 jaar werden door het parket Oost-Vlaanderen gedagvaard en moeten zich vandaag, op 29 januari 2020, verantwoorden voor de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde. De derde verdachte is minderjarig (17 jaar) en werd gedagvaard voor de jeugdrechtbank.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

28-01-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

De federale gerechtelijke politie van Antwerpen heeft deze ochtend in opdracht van de onderzoeksrechter in Dendermonde meerdere huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar de invoer van grote partijen cocaïne via de Waaslandhaven.

Daarbij werden drie personen gearresteerd. Twee onder hen, een 56-jarige man uit Haasdonk en een 26-jarige man uit Brecht, zijn ex-werknemers van een haventerminal. De derde verdachte is een 33-jarige man uit Brecht.

Het gerechtelijk onderzoek, gevorderd door het parket Oost-Vlaanderen, loopt sinds de zomer van 2019. De drie mannen worden ervan verdacht betrokken te zijn bij de invoer van meer dan 6 ton cocaïne.

Zij werden in de loop van de dag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. De drie verdachten zijn door de onderzoeksrechter aangehouden.

Het onderzoek wordt verdergezet.

De federale gerechtelijke politie van Antwerpen en het parket Oost-Vlaanderen herinneren er aan dat verdachte omstandigheden in de haven steeds kunnen gemeld worden via www.onzehavendrugsvrij.be.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

28-01-2020 - Parket Leuven

Twee meerderjarige mannen uit Aarschot hebben op zaterdagavond 25 januari 2020 rond 22.20 uur drie minderjarige jongens aangevallen en bedreigd aan het kerkhof aan de Herseltsesteenweg in Aarschot. De drie jongens, 17-jarigen uit Herselt en Aarschot, gingen naar eigen zeggen af op het geluid van bommetjes die werden afgestoken op het kerkhof. Op het kerkhof merken ze dat ze achtervolgd worden door de twee mannen. De jongens proberen weg te lopen maar worden staande gehouden door de mannen. Er ontstond een discussie waarbij twee jongens slagen krijgen. Eén van de mannen zou ook een mes getoond hebben. De derde jongen werd gedwongen om zijn gsm af te geven. Net na de feiten kwam een politiepatrouille voorbij. De jongens wenkte de politieagenten die de twee verdachten snel kon arresteren. De gestolen gsm werd teruggevonden in een gracht langs de rijbaan. Beide verdachten hadden een mes op zak. De twee verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Leuven. De 51-jarige verdachte, die de slagen zou hebben uitgedeeld, werd aangehouden. Hij ontkent betrokkenheid bij de feiten. De 36-jarige verdachte werd vrijgelaten onder voorwaarden.

28-01-2020 - Parket Leuven

Een patrouille van de politie van Herent-Kortenberg stootte zaterdagnacht 26 januari rond 2.40 uur op een vechtpartij ter hoogte van een café op de Mechelsesteenweg in Herent. De politiemensen zagen dat drie mannen hevig aan het trappen waren op een vierde man die op de grond lag. Ze zagen hoe twee van de drie verdachten op het hoofd van het slachtoffer stampten en dat de derde verdachte op zijn rug trapte. Ze arresteerden de drie verdachten, 51-jarige man uit Herent en twee Roemeense mannen van 28 en 20 jaar. Het slachtoffer, een 41-jarige man uit Herent, liep een bloedende hoofdwonde op en verloor enkele tanden. Hij werd verzorgd in het ziekenhuis. Het parket vorderde de onderzoeksrechter voor het toebrengen van slagen en verwondingen met werkongeschiktheid. De drie verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en vrijgelaten onder voorwaarden.

28-01-2020 - Parquet de Bruxelles

Suite à plusieurs questions posées par divers médias, le parquet de Bruxelles peut confirmer l’information suivante :

Le 24 janvier 2020 vers 12h15, un contrôle par les services de police est effectué Rue de la Croix à Ixelles. Lord du contrôle, un scooter sur lequel se trouvaient un conducteur et un passager a refusé de s’arrêter et a percuté un agent de police à vélo.

Le passager du scooter a été interpellé dans la foulée et placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction le 25 janvier 2020.  L’enquête s’est poursuivie afin d’identifier le conducteur du scooter qui a pris la fuite. 

Ce dernier a été interpellé le 26 janvier  2020, privé de sa liberté et placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction.

 

Denis GOEMAN

Substitut du procureur du Roi – Porte-parole

27-01-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Een aantal opgeroepen bijzitters en plaatsvervangende bijzitters kwamen bij de verkiezingen van 26 mei 2019 niet (tijdig) opdagen en konden nadien tijdens het politieverhoor geen geldige reden voor hun afwezigheid of laattijdigheid voorleggen. Zij kregen allemaal een minnelijke schikking toegestuurd.

Minnelijke schikkingen:

  • 337 personen betaalden de minnelijke schikking van 250 euro.

Dagvaardingen:

  • 168 personen betaalden de minnelijke schikking niet. Zij werden tussen begin november en eind december 2019 door het parket Oost-Vlaanderen gedagvaard op verschillende themazittingen voor de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, in de afdelingen Dendermonde, Gent en Oudenaarde.
    De wet voorziet voor de inbreuken op de kieswet een geldboete van 50 tot 200 euro (x 8 (opdeciemen) => van 400 tot 1.600 euro).

Uitgesproken straffen:

  • 142 personen werden veroordeeld tot een geldboete + gerechtskosten (meest uitgesproken geldboetes: 50, 75 en 100 euro, te vermenigvuldigen met de opdeciemen = x 8, dus 400, 600 en 800 euro) en één iemand tot een werkstraf + de gerechtskosten;
  • 5 personen kregen opschorting van straf (feiten bewezen maar geen straf opgelegd);
  • 15 personen werden vrijgesproken (waarbij de rechter oordeelde dat de afwezigheid of laattijdigheid gerechtvaardigd was; of dat de rechter de tenlastelegging niet bewezen achtte);
  • 4 beklaagden konden op zitting bewijzen dat ze de minnelijke schikking toch tijdig betaald hebben (onontvankelijkheid van de strafvordering)
  • 1 iemand ging in beroep tegen zijn veroordeling.

 

​Het parket Oost-Vlaanderen volgt hiermee de richtlijnen van het College van procureurs-generaal m.b.t. het vervolgingsbeleid inzake inbreuken op de kieswet.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

 

22-01-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

De bewoner van een woning in de Heiveldstraat in Sint-Amandsberg deed deze voormiddag aangifte van opzettelijke beschadigingen aan zijn brievenbus.

De betonnen brievenbus, die losstaat van de woning, werd volledig vernield. Een aantal bewoners uit de buurt zouden vannacht omstreeks 2u30 een luide knal gehoord hebben.

Ontmijningsdienst DOVO en het labo van de politie kwamen ter plaatse. De politie stelde tijdelijk een perimeter in.

Uit de eerste vaststellingen van de politie en het onderzoek door DOVO blijkt dat de brievenbus werd beschadigd door het gebruik van pyrotechnisch materiaal (vuurwerk), met name een voetzoeker. De plaats werd inmiddels vrijgegeven.

Politie en parket voeren een onderzoek naar de feiten.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

20-01-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Op dinsdag 21 januari 2020 organiseert het parket Oost-Vlaanderen een themazitting in het kader van “volksgezondheid en voedselveiligheid in winkels en horecazaken”.

26 personen en/of firma’s (in 12 verschillende dossiers) werden door het parket gedagvaard voor de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent wegens inbreuken vastgesteld door het Federaal voedselagentschap en de Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Het gaat in deze dossiers om verschillende inbreuken:

Zo is er in zes dossiers sprake van ernstige inbreuken op hygiëne, waarvan er bij  vier dossiers ook sprake is van inbreuken op de traceerbaarheid en autocontrole. In één dossier gaat het om bedrog in voedingsmiddelen en valsheid in geschrifte. In een ander dossier is er sprake van de uitbating zonder erkenning.

Er is ook een dossier dat betrekking heeft op de nasleep van de fipronilcrisis.

Verder behandelt de rechtbank ook twee dossiers waar er sprake is van inbreuken op het rookverbod.

Tot slot worden ook nog drie andere dossiers behandeld, waarbij er onder meer sprake is van de verkoop van verboden cosmeticaproducten, het wegmaken van inbeslaggenomen dieren bestemd voor de voedselketen en de verkoop van alcohol aan minderjarigen.

In het grootste deel van deze dossiers werden de betrokkene in het verleden reeds geverbaliseerd voor soortgelijke inbreuken. In andere gevallen werd een administratieve geldboete of minnelijke schikking opgelegd, maar werd deze niet betaald.

Met deze themazitting wil het parket van Oost-Vlaanderen het vervolgingsbeleid extra in de verf zetten, gezien inbreuken op de volksgezondheid en voedselveiligheid iedereen aanbelangen.

De zitting gaat door in zaal 3.4 van het gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan in Gent en start om 9u.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

20-01-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Op donderdag 9 januari 2020 omstreeks 20u00 werd een jogster overvallen in het park van Ninove. Een jongeman sprak het slachtoffer aan en eiste geld onder bedreiging van een zakmes. Aangezien het slachtoffer geen geld op zak had, gaf ze haar gsm. Hierna zette de verdachte het op een lopen. 

Korte tijd later kwam een gelijkaardige melding binnen (stadscentrum Ninove) en werd dezelfde persoonsbeschrijving opgegeven van de verdachte. Bij dit tweede feit ging het om een poging afpersing. De verdachte sloeg op de vlucht toen een voertuig naderde en het slachtoffer met haar armen begon te zwaaien.

De verdachte kon later op de avond, aan de hand van camerabeelden, gearresteerd worden in het centrum van Ninove.

De verdachte, een minderjarige jongen uit Ninove, heeft de feiten bekend.

Hij werd op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de jeugdrechter in Dendermonde en werd door de jeugdrechter geplaatst in de gemeenschapsinstelling in Everberg.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

20-01-2020 - Parket Leuven

Bij een brand in een appartementsgebouw op de Naamsesteenweg in Heverlee vannacht (maandag 20 januari 2020) valt een dodelijk slachtoffer te betreuren. Het vuur ontstond rond 4 uur in een appartement op de bovenste, vijfde verdieping. In het appartement sliepen op dat moment twee meisjes van 23 jaar. De meisjes werden gewekt door de rook en kropen op een plat dak naast het appartement. Ze verwittigden zelf de hulpdiensten. Volgens de eerste verklaringen wilde één van de meisjes zich dan vanuit het raam via de vensterbank naar een verdieping lager laten zakken. Het meisje, een 23-jarige studente uit Oud-Heverlee, viel echter en overleed door deze val vanaf de vijfde verdieping. Haar vriendin, de bewoonster van het appartement, werd even later door de brandweer gered van op het platte dak.

Het parket, de wetsarts, het labo en de branddeskundige stapten in de vroege ochtend af op de plaats van de feiten. De wetsarts concludeerde dat het dodelijke slachtoffer overleed door de impact van de val. De branddeskundige  verklaarde dat de brand ontstond ter hoogte van de zetel van het uitgebrande appartement. Alles wijst op een accidentele brand. Later vandaag zullen het labo en de branddetectiehond nog ter plaatse gaan om verder onderzoek te verrichten.

17-01-2020 - Parket Leuven

Deze namiddag, vrijdag 17 januari 2020, verschijnen twee verdachten voor de jeugdrechter op verdenking van vandalisme, beschadigingen, slagen en verwondingen, diefstal met braak en bendevorming in Tildonk (Haacht).

De politie van zone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen lichtte deze nacht een 15-jarige jongen uit Haacht uit zijn bed. Hij werd gearresteerd en ondervraagd over zijn betrokkenheid bij verschillende feiten tijdens de afgelopen maanden in Tildonk.

Hij bekende zijn aandeel bij een vijftal feiten: binnendringen in een tennisclub in oktober 2019, vandalisme in het bibliotheekgebouw in oktober 2019 en een inbraak in een vrachtwagen, vandalisme aan signalisatieborden en vuilnisbakken, het aanbrengen van graffiti op het kerkhof en een vechtpartij aan een café in Tildonk in december 2019. Er vond ook een huiszoeking plaats in zijn woning die nuttige elementen voor het onderzoek opleverde. De 15-jarige moest deze namiddag voor de jeugdrechter verschijnen. Hij moet naar een jeugdinstelling in halfopen regime. De jongen was voor deze feiten niet gekend bij het parket als pleger van misdrijven.

De recherche van PZ BHK onderzoekt of de jongeman ook in aanmerking komt voor het plegen van andere feiten van vandalisme, geweld, diefstal of het ombrengen van dieren in Tildonk tijdens de afgelopen maanden, hetgeen hij momenteel ontkent.

Deze ochtend arresteerde de politie ook een 17-jarige jongen uit Keerbergen op verdenking van zijn betrokkenheid bij de feiten. Ook hij was voorheen niet gekend bij het parket. De jongen bekende ook een klein aandeel bij enkele feiten. Ook hij verschijnt op vordering van het parket deze namiddag bij de jeugdrechter. Deze beslissing is nog niet gekend.

De recherche van PZ Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen werkt ondertussen verder aan het identificeren van de verdachten en onderzoekt hun aandeel in de feiten.

17-01-2020 - Parket Antwerpen

De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag de aanhouding van negen mensen bevestigd in een drugsonderzoek dat gevoerd wordt door de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen. Een schakelrol zou vertolkt worden door een 51-jarige man uit Boom die als chauffeur containers met drugs ophaalde in de haven.

Midden december 2019 werd op kaai 1700 een partij van 413 kilogram cocaïne in beslag genomen in een container die de man uit Boom wilde ophalen. Hij had eerder al op frauduleuze wijze een container opgehaald. Deze container was afkomstig uit de Dominicaanse Republiek.

Uit het verdere onderzoek kwam aan het licht dat dezelfde man op 13 januari 2020 een nieuw transport uitvoerde. In de vroege ochtend haalde hij op kaai 206 een container op die afkomstig was uit Ecuador. De politie volgde het transport naar een loods aan Klein Mechelen in Bornem. De chauffeur werd door verschillende mensen opgewacht. De cocaïne uit de container werd overgeladen in twee bestelwagens.

FGP Antwerpen besloot in te grijpen. Speciale eenheden vielen de loods binnen. Vier verdachten probeerden te vluchten, maar konden gevat worden. In totaal konden daar negen mensen gearresteerd worden, de chauffeur werd later in zijn woning opgepakt.

In de twee wagens die voorzien waren van verborgen ruimtes werd in totaal 203 kilogram cocaïne gevonden.  De politie heeft ook verschillende wapens aangetroffen.

Bij de huiszoeking in Genk werden ook nog verschillende vuurwapens en explosieven aangetroffen.

Het gaat om drie Belgen (de 51-jarige man uit Boom, een 47-jarige man uit Genk en een 36- jarige man uit Dilsen-Stokkem) en zeven Nederlanders (mannen van 22, 23, 25, 33, 33, 42 en 45 jaar). De onderzoeksrechter heeft hen dinsdag alle tien onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Vandaag zijn ze voor de raadkamer verschenen die de aanhouding van negen mensen heeft bevestigd. Voor één verdachte is de behandeling met een week uitgesteld.

Het onderzoek kende dan een stroomversnelling, want de organisatie zou verantwoordelijk zijn voor nog andere drugstransporten. Donderdag werden drie nieuwe huiszoekingen uitgevoerd en werden nog eens drie mensen van hun vrijheid beroofd. Ze zouden gelinkt kunnen worden aan een gelijkaardig drugstransport begin december.  De onderzoeksrechter heeft een 27-jarige man uit Deurne en een 29-jarige man uit Turnhout donderdag aangehouden. Een 50-jarige vrouw uit Niel, mocht beschikken. Deze twee aangehoudenen verschijnen dinsdag voor de raadkamer.

Het gerechtelijk onderzoek wordt verdergezet.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

15-01-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Op woensdag 8 januari 2020 kreeg een 72-jarige dame in de Molenstraat in Overmere een jonge vrouw aan de voordeur. De vrouw vroeg of ze een lege fles mocht vullen met water en kon zo de woning betreden. Door dit afleidingsmanoeuver slaagde een mannelijke mededader er eveneens in om de woning binnen te dringen.

Een familielid van de dame, een 58-jarige man, was toevallig getuige van de feiten en kwam tussen om de personen uit de woning zetten. Hij werd echter gewelddadig overmeesterd door de verdachten en raakte hierbij gewond.

De twee verdachten konden ontkomen met hun voertuig dat in de buurt geparkeerd stond. Een uitgebreide zoektocht door de politie leverde niets op.

Het voertuig werd onmiddellijk geseind en werd op 13 januari 2020 opgemerkt door een ANPR-camera aan de Duitse grens. De federale politie van Luik kon het voertuig onderscheppen en de drie inzittenden werden ter plaatse gearresteerd.

Eén van de inzittenden, een 24-jarige vrouw met de Roemeense nationaliteit, stond geseind met een bevel tot gevangenneming en werd meteen naar de gevangenis overgebracht. De andere twee inzittenden betroffen de verdachten van de feiten in Overmere: een 22-jarige vrouw en een 24-jarige man, beiden met de Roemeense nationaliteit. Zij werden overgebracht naar de burelen van politiezone Berlare/Zele. Vervolgens werden ze voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Beide verdachten werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst en overgebracht naar de gevangenis.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

Pages