Actualités

08-03-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

Zondagochtend heeft een 17-jarige verdachte, woonachtig in Antwerpen, zich aangeboden bij de politie. Hij werd verhoord over de feiten, en wordt vandaag op vordering van het parket Antwerpen voorgeleid voor de jeugdrechter in Antwerpen.

Afgelopen nacht hebben zich nog een 17-jarige verdachte, woonachtig in Verrebroek, en een 16-jarige verdachte, woonachtig in Kieldrecht, aangeboden op het politiecommissariaat. Zij worden momenteel uitgebreid verhoord.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

08-03-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

Zaterdagvoormiddag 6 maart 2021 werd in een parkje in Beveren een man aangetroffen door passanten. De hulpdiensten werden verwittigd. De hulpdiensten konden enkel de dood van de man vaststellen.

Het gaat om een 42-jarige man uit Sint-Niklaas.

Het parket werd ingelicht en vorderde de onderzoeksrechter in Dendermonde wegens moord. Het parket stapte ter plaatse af samen met de onderzoeksrechter, het labo, het afstappingsteam FGP en een wetsarts.

Zondag werd een autopsie op het lichaam van het slachtoffer uitgevoerd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat het slachtoffer op gewelddadige wijze om het leven werd gebracht.

Ondertussen konden een aantal verdachten opgepakt worden. Deze personen worden momenteel verhoord.

De ware toedracht van de feiten wordt onderzocht. Alle pistes liggen momenteel nog open.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

04-03-2021 - Parket Antwerpen

In het gerechtelijk onderzoek naar een granaataanslag in Deurne zijn twee mannen van 23 jaar, beiden uit Borsbeek, vandaag voor de raadkamer verschenen.

Op 16 juni 2020 werd rond 4 uur ’s nachts een granaat gegooid naar de inkom van een feestzaal aan de Boterlaarbaan 89 in Deurne. Niemand raakte gewond, maar de schade aan de inkomdeur en in de directe omgeving was aanzienlijk. Tijdens het onderzoek van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen, waarbij onder meer camerabeelden onderzocht werden, kwamen een witte Mercedes en een telefoonnummer in beeld die de speurders leidden naar een 22-jarige man uit Deurne en een 25-jarige man uit Deurne. De onderzoeksrechter heeft hen intussen vrijgelaten onder voorwaarden.

Na die tussenkomst van eind vorig jaar ging het onderzoek door FGP onverminderd verder en op die manier kwamen de twee mannen van 23 uit Borsbeek in beeld. Ze kunnen mogelijk gelinkt worden aan de bewuste Mercedes. Intussen leverde het speurwerk van FGP nieuwe elementen tegen hen op, zodat ze afgelopen weekend ook gearresteerd en aangehouden werden.

De feiten zijn gekwalificeerd als vernieling door ontploffing bij nacht, deelname aan een criminele organisatie en handel en bezit van verdovende middelen in vereniging.

De twee mannen zijn deze ochtend voor de raadkamer verschenen. Op vraag van de verdediging werd de behandeling van de zaak uitgesteld naar aanstaande maandag.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

03-03-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

In het kader van een onderzoek naar mensensmokkel heeft de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen vandaag een huiszoeking uitgevoerd in een opvangtehuis voor migranten in Gembloux. Een bende, waarvan vijf leden onder aanhoudingsmandaat werden geplaatst, wordt ervan verdacht dit goedbedoeld initiatief te misbruiken als locatie om transmigranten in onder te brengen in afwachting van hun smokkelactiviteiten. 19 transmigranten werden meegenomen voor identificatie en konden nadien terug naar het opvangtehuis.

Onderzoek naar bende mensensmokkelaars

Gezien er regelmatig transmigranten werden aangetroffen op en rond de snelwegparking te Wetteren, startte de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen een onderzoek. Uit een eerste onderzoek bleek dat een bende voornamelijk transmigranten uit Oost-Afrika smokkelde. Gezien de ernst van deze problematiek vorderde het parket Oost-Vlaanderen de onderzoeksrechter te Dendermonde.

In de nacht van 9 op 10 februari 2021 werd er een grootscheepse actie op touw gezet om de verdachten te kunnen oppakken tijdens de uitvoering van hun smokkelactiviteiten. Bij deze actie werden drie vermoedelijke bendeleden met steun van de Speciale Eenheden van de Federale Politie gearresteerd. Tevens werden vijf transmigranten (vier mannen en één vrouw), die in de ladingruimte van een vrachtwagen verborgen zaten, opgepakt. De drie verdachten werden op 10 februari voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Dendermonde, die besliste om ze allen onder aanhoudingsmandaat te plaatsen. De vijf transmigranten kregen het bevel het grondgebied te verlaten.

Door verder onderzoek konden op 24 februari 2021 twee bijkomende verdachten gearresteerd  worden op het moment dat zij hun activiteiten probeerden te hervatten op de snelwegparkings van Wetteren en Sterpenich.

De verdachten zijn voornamelijk van Oost-Afrikaanse afkomst.

De modus operandi van de bende bestond erin transmigranten met de trein naar Wetteren te brengen, om vervolgens naar de snelwegparking te gaan. In de nachtelijke uren openden ze vrachtwagens met bestemming Verenigd Koninkrijk en lieten ze de transmigranten zich tussen de lading verbergen.

Transmigranten afkomstig uit opvangtehuis Gembloux

Uit verdere analyse bleek dat een deel van de transmigranten, alsook enkele verdachten, verbleven in een opvangtehuis te Gembloux.

De aangehouden personen worden ervan verdacht dit goedbedoeld initiatief te misbruiken voor hun mensensmokkelactiviteiten, door transmigranten in Gembloux te laten opvangen en hen vervolgens van daaruit naar de snelwegparkings te begeleiden.

Controle in het opvangtehuis

Op woensdag 3 maart 2021 rond 9 uur heeft de FGP Oost-Vlaanderen, in nauwe samenwerking met de FGP Namen, een huiszoeking uitgevoerd in het opvangtehuis. Het doel hiervan was extra informatie te verzamelen in het kader van het gerechtelijk onderzoek. De controle is rustig verlopen.

In het opvangtehuis werden 19 transmigranten en 4 begeleiders aangetroffen. De transmigranten werden per bus overgebracht naar de lokalen van de Federale Politie te Jambes voor volledige identificatie en afhandeling door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Nadien werden ze allen teruggebracht naar het opvangtehuis.

Bij deze controle werd de FGP bijgestaan door de Coördinatie- en steundirecties (CSD) van Oost-Vlaanderen en Namen, het Arrondissementeel informatiekruispunt (AIK) Namen, de Wegpolitie Oost-Vlaanderen en enkele specifieke teams van de Federale Bestuurlijke Politie. Ook de Dienst Vreemdelingenzaken was mee op het terrein.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

03-03-2021 - Parket Antwerpen

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen heeft gisteren en vandaag in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar mensensmokkel 3 verdachten opgepakt en 7 transmigranten aangetroffen.

Dit onderzoek door FGP, afdeling Mensof, wordt gevoerd naar een Eritrese en/of Ethiopische vereniging die vanuit Brussel opereert en die zich zou bezighouden met het transporteren van slachtoffers naar het Verenigd Koninkrijk tegen betaling. De organisatie zou slachtoffers via het openbaar vervoer vanuit Brussel Noord naar autosnelwegparkings in Vorselaar (E34) en in Kalken (E17) begeleiden. In de omgeving van de snelwegparking in Vorselaar werd eerder al een tentenkamp ontdekt waar de slachtoffers tijdelijk zouden worden ondergebracht. De transmigranten werden vervolgens op de parkings in de laadruimte van een vrachtwagen geladen, met als bestemming het Verenigd Koninkrijk. Tijdens transporten is er sprake van uiterst gevaarlijke omstandigheden. Zo moesten slachtoffers zich bijvoorbeeld tussen lading verstoppen of dreigden ze in ademnood te geraken. Er zijn ook aanwijzingen dat slachtoffers in koelwagens zouden getransporteerd worden.

Bij de gecoördineerde actie werden dinsdagavond twee verdachten van een bus geplukt aan het op- en afrittencomplex ter hoogte van Lille. Ze waren in het gezelschap van 7 transmigranten. Een derde verdachte werd opgepakt in het treinstation in Waremme. Tijdens huiszoekingen op verblijfadressen in Brussel werd bijna 4.000 euro in beslag genomen.

De onderzoeksrechter heeft beslist om drie mensen onder aanhoudingsmandaat te plaatsen. Ze verschijnen maandagnamiddag voor de raadkamer.

Het gerechtelijk onderzoek wordt verdergezet.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

01-03-2021 - Parket Antwerpen

Na Antwerpen en Brasschaat start het Antwerpse parket in politiezones Rupel (1 maart) en Minos (1 april) met het systeem van onmiddellijke minnelijke schikkingen rond drugsoverlast.

Drugs zijn verboden. Aan de aanbodzijde voeren politie en parket een repressief beleid, maar ondanks die inspanningen blijft het probleem van drugs aan de kant van gebruikers en kopers voor een maatschappelijke impact zorgen. In de eerste plaats op het vlak van de volksgezondheid voor de gebruikers, in de tweede plaats zorgt het druggebruik voor overlast op het publieke domein.

Het systeem van de onmiddellijke minnelijke schikking (OMS) pakt dat laatste probleem op een efficiënte manier aan, want betrapte drugsbezitters of – gebruikers op de openbare weg worden na de feiten meteen geconfronteerd met een strafrechtelijk gevolg. Als er aanwijzingen zijn van dealen of bij vaststellingen tijdens lopende gerechtelijke onderzoeken of huiszoekingen, wordt er geen OMS voorgesteld, maar wordt de informatie in een klassiek proces-verbaal gegoten.

Politie en parket koesteren niet de illusie dat we met deze bijkomende maatregel de maatschappij drugsvrij zullen maken, maar we hopen wel om de lokale drugmarkten meer te verstoren. Deze aanpak wordt de voorbije jaren al toegepast binnen de politiezone Antwerpen en recent ook Brasschaat. Effectief en maximaal inzetten op het criminele drugsfenomeen, zorgt er ook voor dat andere criminaliteitsvormen, zoals bijvoorbeeld diefstallen, dalen.

De aanpak van drugs en de overlast die ermee gepaard gaat, vormt een prioriteit in het zonaal veiligheidsplan 2020-2025. Het gezondheidsprobleem wordt niet miskend. Problematische gebruikers zullen maximaal doorverwezen worden naar de hulpverlening. De betrokken gemeente betaalt voor de hulpverlening voor zijn inwoners, deze hulpverlening wordt voorzien door adviespunt verslaving Antwerpen.

De onmiddellijke minnelijke schikkingen bedragen 75 of 150 euro en zullen worden aangeboden aan elke meerderjarige bij feiten van gebruik en/of bezit.

De respectievelijke politieraden hebben het licht op groen gezet voor het project in politiezone Rupel vanaf 1 maart en politiezone Minos vanaf 1 april.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

01-03-2021 - Parket Antwerpen

 

Naar het voorbeeld van de afdelingen Antwerpen en Mechelen, richt de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout, in samenwerking met het parket, het justitiehuis en de drughulpverlening, een drugopvolgingskamer (DOK) op, die op 5 maart 2021 voor het eerst zitting zal houden. De drugopvolgingskamer is ontstaan uit de nood aan een alternatieve en ketengerichte aanpak van druggerelateerde criminaliteit, die haar oorsprong vindt in de verslavingsproblematiek van de pleger.  Verschillende partners hebben ingetekend op deze innoverende procedure, die erop gericht is drugverslaafden met schuldinzicht en een hulpvraag, uit het klassieke strafsysteem te lichten zodat ze aan hun rehabilitatie kunnen werken nog voor er sprake is van een eindvonnis.

Maatwerk, herstel en responsabilisering staan centraal.

 

De doelgroep

De DOK is gericht op beklaagden die feiten plegen om hun drugverslaving te financieren. Beklaagden die drugs verkopen uit louter winstbejag maken geen deel uit van de doelgroep. De beklaagde moet de feiten bekennen , een minimaal schuldinzicht tonen en een hulpvraag hebben. Een laatste voorwaarde is dat de beklaagde nog over een gunstig strafverleden beschikt. De ervaringen in de afdelingen Antwerpen en Mechelen leren dat we ons geconfronteerd zien met een eerder jong publiek. Het justitiële contact blijkt voor hen een ‘wake-up call’ te zijn waardoor het DOK-traject voor een keerpunt zorgt. We stellen vast dat de extrinsieke motivatie van de beklaagde om zijn blanco/beperkt strafblad te behouden – naarmate het traject vordert – verandert in een intrinsieke motivatie om zijn/haar leven terug op het rechte pad te krijgen.

Verloop van de procedure voor de drugopvolgingskamer

Fase 1: voor de zitting

In de eerste fase zal het openbaar ministerie (OM) beslissen om een verdachte al dan niet te dagvaarden voor de DOK. Wanneer het OM een verdachte dagvaardt voor de DOK, zal er een aanmelding verstuurd worden naar het justitiehuis met de vraag om een maatschappelijke enquête en een DOK-plan op te stellen. Het DOK-plan bevat het opvolgingstraject dat de beklaagde zal afleggen. De voorwaarden opgenomen in dit plan zijn gekoppeld aan actuele problematieken van de betrokkene. De voorwaarden zijn aanpasbaar gedurende het traject. Het maatschappelijk verslag en het DOK-plan worden opgesteld tegen de eerste correctionele zitting. In deze fase worden ook de eerste stappen richting (drug)hulpverlening gezet met als doel tijdens fase 2 (of zo snel mogelijk na fase 2) reeds zicht te hebben op een hulpverleningstraject voor de betrokkene.

Fase 2: eerste correctionele zitting – inleidingszitting

De tweede fase omvat de eerste correctionele zitting, de inleidingzitting. Het OM geeft een uiteenzetting van de feiten en vordert een straf. De voorzitter gaat na of de beklaagde de feiten erkent en of hij bereid is om de opgestelde voorwaarden na te leven. De beklaagde ondertekent vervolgens het DOK-plan. De zaak wordt in voorzetting gezet op één maand.

Fase 3: opvolgzittingen

De opvolgzittingen vormen de derde fase. De zaak wordt hierbij maandelijks uitgesteld. Bij een positief verloop kan de voorzitter beslissen om de zaak uit te stellen op twee maanden. In het kader van de opvolgzittingen worden de beklaagden onderworpen aan een indicatieve drugtest om na te gaan of ze hun verslaving onder controle hebben. Een positieve drugtest of nieuwe feiten ondermijnen niet noodzakelijk het verdere verloop van de procedure. Het DOK-plan is een flexibel gegeven dat indien de omstandigheden en de intrinsieke motivatie het toelaten, aangepast kan worden. Doorheen de verschillende fases spelen het justitiehuis en de justitie-assistenten in het bijzonder, een cruciale en aanklampende rol. De justitie-assistenten volgen het verloop van het DOK-plan op en zijn aanwezig op de DOK - zittingen om feedback te geven over het traject en om eventuele adviezen te formuleren ten aanzien van de rechtbank. Zodoende blijft maatwerk doorheen het volledige begeleidingstraject dat 12 maanden kan duren, gegarandeerd.

Quote Rechtbank

"We hebben als rechtbank steeds concrete resultaten voor ogen. De politie, het parket, de rechtbank en het justitiehuis investeren heel vaak in bepaalde mensen en situaties maar het resultaat is soms al te beperkt. We weten dat er in de regio van onze afdeling Turnhout een aanzienlijke drugproblematiek aanwezig is. Door de intensieve opvolging van de beklaagde door de drugsopvolgingskamer, streven we een daadwerkelijke gedragsverandering na. We gebruiken dus onze macht om iemand te veroordelen, op een creatieve en participatieve manier om zo tot structurele oplossingen te komen. De rechtbank mikt met de start van de DOK op de opvolging van mensen met een drugprobleem, maar heeft op termijn de uitdrukkelijke bedoeling de werking uit te breiden naar andere problematieken zoals jongeren die geweld- en vermogenscriminaliteit plegen.”

Quote parket

"De sterkte van de DOK ligt in de snelheid en de laagdrempeligheid. De beklaagde verschijnt zeer snel na het plegen van de feiten voor een rechtbank die hem/haar meteen responsabiliseert en bij de les houdt. In de afdeling Turnhout zal de politie de criteria voor de DOK meteen aftoetsen bij de eerste vaststellingen, zodat de parketmagistraten snel kunnen handelen en de juiste doelgroep dagvaarden. Repressie alleen faalt in de aanpak van kleine criminaliteit, die gelieerd is aan complexe samenlevingsproblemen zoals verslaving. Het duurt ook allemaal te lang. Vooraleer begeleiding in ons klassieke strafsysteem opgestart kan worden, zien we beklaagden hervallen in crimineel gedrag en ontstaat een vicieuze cirkel van veroordelingen en recidive. De drugopvolgingskamer doorbreekt dit patroon.”

Quote Justitiehuis

“De justitiehuizen staan garant voor een veilige en zorgzame samenleving. Ze zijn bij uitstek de ketenpartner om aan de slag te gaan met plegers van druggerelateerde feiten. Als organisatie zijn we gemandateerd om het eerste aanspreekpunt te zijn van parket en rechtbank om alternatieve bestraffing vorm te geven. We doen dit vanuit de verwachtingen van parket en rechtbank en steeds op maat van de persoon van de dader of verdachte. We staan sterk in de uitbouw van een realistisch reclasseringsplan. Hierbij leggen we de brug tussen bestaande (drug)hulpverleningspartners en andere instanties waarbij de justitiehuizen de regie behouden over het geheel van het reclasseringsplan. We staan hierbij in voortdurend overleg met parket en rechtbank en geven advies om het reclasseringsplan steeds in de juiste context uitvoerbaar te maken”

Quote CGG

Maatwerk en herstel’ – ook centraal binnen (drug)hulpverlening. “Naast de snelheid en de laagdrempeligheid waar het openbaar ministerie en de rechtbank werk van maken, is een indicatiestelling naar het meest geschikte (drug)hulpverleningstraject voor de betrokkene een belangrijke schakel in deze keten. Al meteen in fase 1 zal CGG Kempen samen met de betrokkene een hulpverleningsplan uitwerken. Voor het verdere hulpverleningstraject voorzien we een nauwe samenwerking tussen CGG Kempen en CAW De Kempen.”

Quote CAW

Vertrekkend vanuit het geloof in 'herstelvisie' en het versterken van de mogelijkheden van mensen met hulpvragen. Met het Medisch Sociaal Opvangcentrum Kempen bieden we o.a. een multi-disciplinaire aanpak. Dit omvat een integrale begeleiding op medisch, psychologisch en sociaal gebied.  Onze laagdrempelige en aanklampende werkvorm richt zich op de intrinsieke hulpvraag van de cliënt en zijn directe omgeving (zoals partner, kinderen, ouders,...). In ons aanbod staan wij open voor verslaafden die met justitie in aanmerking komen. We staan garant voor het hulpverleningstraject, ook wanneer het justitiële kader afgerond is. Samen met de verslaafde bepalen we de duurtijd van het traject dat nodig is voor een goed herstel. We geven het vertrouwen én de verantwoordelijkheid aan de hulpvrager om het eigen hersteltraject zichtbaar te maken aan de betrokken samenwerkingspartners.  We geloven in de kansen van verslaafden om in herstel te kunnen gaan. Dit zowel voor zichzelf als naar anderen waarbij mogelijk onrecht is ontstaan.  De sterkte van dit project beantwoordt aan één van onze beleidsdoelstellingen: samen doen we meer en beter !

Quote Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir:

“Een snelle afhandeling en kordate opvolging zijn cruciaal als het gaat om drugsverslaving. Vooral jonge drugsverslaafden moeten wakker geschud worden en tijdig hun verslaving aanpakken zodat ze niet vervallen in recidive, wat vaak een impact heeft op de levens van hun ruime omgeving. We mogen ook niet blind zijn voor de onderliggende problematieken van criminaliteit. Bij de drugopvolgingskamer willen we dat onmiddellijk aanpakken. Daarom is deze samenwerking met de verschillende partners belangrijk. Vanuit Vlaanderen investeer ik daarom in bijkomende justitieassistenten die de gepaste opvolging zullen verzekeren en de link zullen vormen tussen de drugopvolgingskamer en de hulpverlening. Een vlotte samenwerking zal leiden tot minder procedures, betere informatie uitwisseling en dus een betere opvolging. Op deze manier werken aan en met deze daders zal uiteindelijk leiden tot minder criminaliteit, en dat is uiteindelijk het streefdoel van al deze partners en dé kerntaak van de overheid”.

26-02-2021 - Parquet de Bruxelles

Suites de la manifestation du 13 janvier 2021

 

Le 13 janvier 2021, à l’issue d’une manifestation, des troubles étaient survenus sur les communes de Saint-Josse-Ten-Noode et Schaerbeek. Afin d’identifier les auteurs des dégradations et des faits commis lors de ces incidents, une taskforce – réunissant les 6 zones de police bruxelloises, la police fédérale et le parquet de Bruxelles – avait été immédiatement mise sur pied.

Sur base du travail d’enquête de cette taskforce, le parquet de Bruxelles a requis un juge d’instruction du chef d’incendie volontaire dans un immeuble habité, la nuit, de rébellion en bande, avec arme et avec concert préalable, de dégradations d’immeubles et de dégradations de véhicules. Une première opération, le 10 février 2021, avait permis l’arrestation de 14 suspects.

Ces 23 et 25 février 2021, deux autres opérations ont été menées.

Le mardi 23 février, trois perquisitions ont été ordonnées par le juge d’instruction dans l’arrondissement de Bruxelles. Ces perquisitions visaient plus particulièrement trois suspects identifiés dans le cadre des faits de rébellion en bande, avec arme et avec concert préalable et des coups portés aux policiers dans la rue Quatrecht au cours de ces troubles. Lors de ces perquisitions, les gsm des suspects ont été saisis et les suspects ont reçu une convocation pour une audition à une date ultérieure.

Les mardi 23 et jeudi 25 février, le parquet de Bruxelles a ordonné à la police locale de Bruxelles Nord de procéder à l’interpellation de sept autres suspects, identifiés par la taskforce et soupçonnés d’avoir participé aux troubles et dégradations du 13 janvier.

Quatre suspects (2 majeurs et 2 mineurs) ont ainsi pu être arrêtés. Le parquet de Bruxelles a cité à comparaître devant le tribunal correctionnel les deux suspects majeurs. Trois autres suspects ont été signalés à rechercher par les différents services de police.

Au total, un mois après les troubles, 18 suspects ont été arrêtés par les services de police de la zone de Bruxelles Nord.

L’enquête judiciaire se poursuit afin d’identifier d’autres auteurs des troubles et des dégradations.

 

Martin François

Porte-parole

 

19-02-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterennamiddag omstreeks 15u25 kreeg de politie van Gent een oproep van een medewerker van een onderaannemer van B-Post dat de witte bestelwagen waarmee hij pakjes rondvoerde gestolen was op het Rerum Novarumplein in Gent. Een onbekende was er met de bestelwagen vandoor gegaan.

Dankzij het Track & Trace-systeem kon de bestelwagen gelokaliseerd en gevolgd worden. Het gestolen voertuig reed eerst via de E17 richting Destelbergen en keerde dan terug richting Merelbeke waar het de E40 opreed richting kust. Aan de verkeerswisselaar nam de bestuurder de E17 richting Kortrijk.

Er ontstond een achtervolging waarbij meerdere politievoertuigen betrokken waren. De achtervolging ging verder via de E17 waar het bestuurder de afrit De Pinte nam, en vervolgens via de N60 richting Oudenaarde.

De bestuurder van de gestolen bestelwagen vertoonde tijdens zijn vlucht uiterst verkeersonveilig gedrag waarbij oa werkmannen, fietsers en tegenkomend verkeer ternauwernood een aanrijding konden vermijden. Hij werd door de politie meermaals aangemaand om te stoppen, doch negeerde de bevelen. Tijdens de achtervolging beging de bestuurder meerdere verkeersinbreuken.

De bestelwagen kon uiteindelijk door de politie van PZ Schelde-Leie klemgereden worden in de Molenstraat in Gavere.

De bestuurder, een 39-jarige man met de Iraanse nationaliteit met verblijfplaats in Gent, werd gearresteerd.

De verdachte wordt deze namiddag op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Het parket vraagt zijn aanhouding.

Het gaat om dezelfde persoon die op 23 maart vorig jaar een bestelwagen van een Gentse restaurant stal. De man werd hiervoor op 23 april 2020 veroordeeld door de correctionele rechtbank in Gent.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

18-02-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

Het gerechtelijk onderzoek inzake de legionallabesmetting werd afgerond en het dossier werd meegedeeld aan het parket voor eindvordering.

Het parket zal zich buigen over de zaak en standpunt innemen.

In huidig stadium kunnen we geen inhoudelijke info mbt het onderzoek verstrekken.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

16-02-2021 - Parket Antwerpen

Bij de start van de tweede lockdown heeft het parket Antwerpen gekozen om zogenaamde lockdownfeestjes zowel voor meerderjarigen, als voor minderjarigen streng aan te pakken. Deze aanpak is ingegeven door de risico’s die dergelijke lockdownfeestjes met zich kunnen meebrengen voor de verdere verspreiding van het coronavirus.  

 

Als het gaat om minderjarigen, wordt er omzichtig te werk gegaan. In deze specifieke omstandigheden is er door het parket beslist om de minderjarigen van hun vrijheid te beroven. We begrijpen dat dit een zeer ingrijpende beslissing is. Het laat aan politie en parket wel toe om meteen een concreet zicht te krijgen op de feiten en ook om meteen de nodige verhoren te kunnen organiseren.

Uit de vaststellingen en de verhoren blijkt dat de jongeren –  het gaat  om twee 15-jarigen en vijf 14-jarigen, op zaterdagavond 13 februari 2021 met zeven hadden afgesproken in het huis van een van hen in Kapellen, terwijl de ouders niet thuis zouden zijn.

Tijdens de vaststellingen van de politie zijn enkele ouders toegekomen en op de hoogte gebracht. De minderjarigen werden overgebracht naar het politiecommissariaat van PZ Noord waar ze opgevangen werden in twee verhoorlokalen. De jongeren kregen de kans om hun ouders te contacteren. Ze kregen uiteraard ook de mogelijkheid om iets te drinken en te eten en om sanitair te gebruiken. Niemand van de jongeren heeft de nacht in een cel doorgebracht, maar wel in een lokaal van de politie. Op eigen verzoek heeft één jongere geslapen in een cel voor minderjarigen.

Alle minderjarigen werden daarna in opdracht van het parket verhoord in het bijzijn van een advocaat.

Zondag om 10.20 uur zijn de jongeren vanuit het commissariaat in Kapellen in twee bewegingen naar het Vlinderpaleis gebracht, waar ze in de loop van de uren die volgden één voor één voor de jeugdrechter zijn geleid. De jeugdrechter heeft de jongere individueel gesproken met kennis van het volledige dossier. In afwachting van die voorleiding en omdat er geen plaats is voor alle minderjarigen werden ze tijdelijk opgevangen in de doorgangscellen voor minderjarigen in het Vlinderpaleis.

Ongeveer 18 uur na de vaststelling heeft de jeugdrechter voor elke minderjarige voorlopige maatregelen opgelegd.

Het beleid van het parket met betrekking tot deze specifieke gevallen wordt constant geëvalueerd en bijgestuurd. We begrijpen dat voor sommige betrokken personen, minderjarigen en ouders, deze impact bijzonder groot kan zijn. Reden ook waarom dergelijke onderzoeken en maatregelen niet lichtzinnig genomen worden. Tegelijk wensen we te benadrukken dat de impact van het coronavirus zeer ingrijpend is voor de samenleving. Enkel samen kunnen we dit virus zo veel mogelijk proberen onder controle te houden. Die verantwoordelijkheid dragen we allemaal.

Ook het openbaar ministerie heeft hierin een maatschappelijke taak en plicht. Over het gevoerde beleid is en wordt meermaals heel duidelijk en transparant gecommuniceerd.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

16-02-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterenavond omstreeks 23u20 ging het inbraakalarm af in een filiaal van elektroketen Coolblue gelegen aan de Antwerpsesteenweg in Sint-Amandsberg. Drie personen waren de winkel binnengedrongen door een ruit in te slaan. De politie werd verwittigd en kwam ter plaatse.

De drie verdachten konden ondertussen de winkel uitvluchten, met buit.

Eén van de verdachten vluchtte in de richting van de spoorweg. Bij het oversteken van de spoorweg werd hij gegrepen door een aankomende trein. De man werd weggekatapulteerd en kwam terecht op de rijbaan (Antwerpsesteenweg). Hij overleed ter plaatse.

Een deel van de buit werd in de onmiddellijke omgeving van het slachtoffer aangetroffen. Op de trein waren geen passagiers aanwezig. Het betrof een werktrein.

Een tweede verdachte werd door de politie aangetroffen in een tuinhuis in de buurt. Hij had een deel van de buit in zijn bezit. Hij werd gearresteerd.

De derde verdachte kon ontkomen.

De overleden persoon betreft een 21-jarige man met de Roemeense nationaliteit, zonder gekende woonplaats.

De verdachte die kon gevat worden, een 24-jarige Roemeen zonder gekende woonplaats, wordt op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Het parket vraagt zijn aanhouding.

De derde verdachte wordt actief opgespoord.

Het onderzoek loopt volop.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

12-02-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

In de nacht van dinsdag 9 op woensdag 10 februari vond een grootscheepse politieactie plaats om de mensensmokkel op en rond de parking langs de E40 te Wetteren aan te pakken. Deze tussenkomst was het sluitstuk van een intensief onderzoek naar een bende mensensmokkelaars. Na tussenkomst van de Speciale Eenheden van de Federale Politie en een grondige controle door Lokale en Federale Politie op de parking van Wetteren, konden drie vermoedelijke bendeleden opgepakt worden. Tevens werden er vijf transmigranten opgepakt die zich in een vrachtwagen verborgen hadden.

Mensensmokkel langs de E40-E17

België is een doorgangsland voor transmigranten die naar het Verenigd Koninkrijk willen reizen. Vrachtwagens worden hierbij vaak gebruikt als transportmiddel, al dan niet met medeweten van de bestuurder. Ook in Oost-Vlaanderen worden snelwegparkings gebruikt door mensensmokkelaars die hun klanten op vrachtwagens zetten. De politiediensten, zowel lokaal als federaal, organiseren regelmatig acties ter bestrijding van deze problematiek en er is ook de frequente inzet van de bewakingsploegen op de parkings.

Onderzoek naar de bende

Gezien er regelmatig transmigranten werden aangetroffen op en rond de parking te Wetteren, startte de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen, in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen, een onderzoek. Uit een eerste onderzoek bleek dat een bende voornamelijk transmigranten uit Oost-Afrika smokkelde. Gezien de ernst van deze problematiek vorderde het parket Oost-Vlaanderen de onderzoeksrechter te Dendermonde.

Het gerechtelijk onderzoek had als doel de organisatie bloot te leggen die grof geld verdient aan deze georganiseerde mensensmokkel. Ondanks de voorzorgen die de bende nam om niet ontdekt te worden kon, na intensief onderzoek, de organisatie in beeld worden gebracht.

De verdachten zijn hoofdzakelijk van Oost-Afrikaanse afkomst. Ze brachten de transmigranten met de trein naar Wetteren, om zich vervolgens naar de parking te begeven. In de nachtelijke uren openden ze vrachtwagens met bestemming Verenigd Koninkrijk en lieten de transmigranten zich tussen de lading verbergen in bij momenten barre weeromstandigheden (- 6°C).

Oppakken van de bende

In de nacht van 9 op 10 februari 2021 werd er een grootscheepse actie op touw gezet om de verdachten te kunnen oppakken tijdens de uitvoering van hun smokkelactiviteiten.

Bij deze actie was het de bedoeling zowel de bendeleden alsook de transmigranten op te pakken, wat een bundeling der krachten noodzaakte van de politiediensten. Eerst werden drie vermoedelijke bendeleden met steun van de Speciale Eenheden van de Federale Politie gearresteerd. Vervolgens voerden de Lokale en Federale Politie, bijgestaan door speurhonden, een grondige controle uit op de parking en omgeving te Wetteren. Hierbij werden vijf transmigranten (vier mannen en één vrouw), die in de ladingruimte van een  vrachtwagen verborgen zaten, opgepakt.

Bij deze actie werkte de FGP Oost-Vlaanderen intensief samen met de Lokale Politie Wetteren-Wichelen-Laarne, die vaak geconfronteerd werd met overlast veroorzaakt door de transmigranten. De Dienst Vreemdelingenzaken was mee op het terrein om snel een beslissing te kunnen nemen over de maatregelen ten aanzien van de transmigranten. De actie op de parking werd uitgevoerd door verschillende diensten van de Federale Politie: de Coördinatie- en steundirectie Oost-Vlaanderen, het Interventiekorps Oost-Vlaanderen, de Wegpolitie Oost-Vlaanderen, en de nationale directie Openbare Veiligheid.

Tevens vond er een huiszoeking plaats te Waregem, waar één van de drie vermoedelijke bendeleden verbleef. Bij deze huiszoeking werd nog een andere persoon aangetroffen die op te sporen was door het gerecht. De politiezone MIRA verleende hierbij bijstand.

De drie verdachten werden op woensdag 10 februari voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Dendermonde, die besliste om hen alle drie onder aanhoudingsmandaat te plaatsen. De vijf transmigranten kregen het bevel het grondgebied te verlaten.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

11-02-2021 - Parket Antwerpen

In twee grootschalige en met elkaar gelinkte gerechtelijke onderzoeken rond mestfraude heeft de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen vandaag 24 huiszoekingen uitgevoerd in ons land. In Nederland werden nog eens 8 zoekingen uitgevoerd.

Achtergrond

Zoals algemeen gekend kampen zowel Vlaanderen als Nederland met een groot mestoverschot. De mogelijke bestemming en verwerking van mest is op Europees niveau erg streng gereglementeerd (onder meer via de Nitraatrichtlijn). Veehouders mogen mest uitrijden over akkers en velden, maar daar zijn strenge voorwaarden aan verbonden. Zeker in het dichtbebouwde Vlaanderen en in het zuiden van Nederland volstaat dit al lang niet meer om alle geproduceerde mest af te voeren.  Mest wordt zo vanuit criminologisch perspectief vergelijkbaar met afval.

Veehouders moeten hun overschot afvoeren, maar dat wordt steeds duurder. En akkerbouwers ontvangen graag meer mest ontvangen dan is toegestaan, want gewassen leveren meer rendement op bij hogere bemesting. Deze twee factoren zorgen ervoor dat het interessant wordt voor ‘mesthandelaren’ die buiten het wettelijk kader willen treden. Ze helpen veehouders om goedkoper van hun mest af te komen en de akkerbouwers bij het ontvangen van meer mest dan toegestaan.  Mesttransporten worden enkel op papier uitgevoerd, of analyses van meststalen worden gemanipuleerd om op papier hogere fosfor- en stikstofgehaltes af te voeren bij de veehouders en lagere fosfor- en stikstofgehaltes uit te spreiden over de akkers.

Mest kan ook afgevoerd worden naar mestverwerkingsinstallaties, waar deze kan worden verwerkt tot herbruikbare bemestingsproducten zoals gecomposteerde bodemverbeteraars en mestkorrels. Ook deze mestverwerking is onderworpen aan strenge Europese regelgeving ( zoals de Verordening 1069/2009 inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten)  onder meer om de volksgezondheid en voedselveiligheid te vrijwaren.

Daarnaast wordt al enkele jaren in Vlaanderen (en Nederland) de zogeheten ‘covergisting’ erg gestimuleerd (door middel van forse miljoenensubsidies). In een co-vergister wordt dierlijke mest vermengd met ander organisch afval, onder andere uit de voedingsindustrie, en bacteriologisch afgebroken. Dit produceert biogas, waarmee dan via warmtekrachtkoppeling groene stroom wordt opgewekt.  Het restproduct van het vergistingsproces, het digestaat, kan ofwel uitgereden worden over akkers (binnen de strenge bemestingsnormen) ofwel afgevoerd worden naar verdere mestverwerkers.  In een covergistingsinstallatie komen dus twee problematische en fraudegevoelige producten samen: afval en mest. Uiteraard is ook dit proces streng gereglementeerd en moet men onder andere vermijden dat illegale, mogelijk schadelijke, afvalstoffen mee in de vergister gaan.

 

De onderzoeken

Tegen deze achtergrond opende het parket van Antwerpen begin 2020 simultaan twee gerechtelijke onderzoeken rond mestfraude en bendevorming. De onderzoeken worden uitgevoerd door het Team Milieu van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen, met bijstand van een deskundige van de Mestbank, en onder leiding van een gespecialiseerd onderzoeksrechter in Antwerpen

•          Een onderzoek focust zich op de activiteiten van een groep bedrijven, met hoofdzetel in Merksplas.  Deze groep is met verschillende vennootschappen actief zowel in de akkerbouw, de veeteelt, de voedingsindustrie (zuivel) en in de mestverwerking (covergisting en biogas).  Zij hebben met andere woorden de hele keten van A tot Z in handen en dat maakt de groep erg fraudegevoelig. Recente doorlichting en vaststellingen van de Mestbank brachten aan het licht dat er bij de gerapporteerde stalen van de firma’s van de groep vermoedens waren van fraude met de verhouding dikke/dunne fractie en met de gehaltes nitraat en fosfaat.  De Omgevingsinspectie had de voorbije jaren al meerdere milieumisdrijven vastgesteld bij bedrijven van deze groep. Deze informatie leidde ertoe dat een gerechtelijk onderzoek werd opgestart.

•          Het tweede onderzoek richt zich op de activiteiten van de groep rond een groot mestverwerkend bedrijf dat in de Waaslandhaven gevestigd is. Er bestaat een nauwe samenhang en samenwerking tussen de twee groepen. De groep uit Merksplas voert onder meer een grote hoeveelheid mest (dikke fractie) en digestaat af naar de firma in de Waaslandhaven. De Mestbank had meerdere vergelijkbare onregelmatigheden vastgesteld in stalen van de twee clusters .  In beide onderzoeken komen een aantal dezelfde rechtspersonen en natuurlijke personen terug die in beide groepen actief zijn.

De firma uit de Waaslandhaven is één van de grootste mestverwerkers van West-Europa en exporteert haar eindproducten wereldwijd. Naast verwerking van mest tot mestkorrels of bodemverbeteraars, heeft de groep ook enkele co-vergisters in haar netwerk, onder andere een installatie in Herselt. Na enkele overnames is de groep ook actief in Nederland, en is er dus sprake van een grensoverschrijdend netwerk van vennootschappen en bestuurders. Bij het Functioneel Parket in Nederland liep ook een onderzoek naar de activiteiten van de Nederlandse spelers in dit netwerk. Om de beide onderzoeken te mogelijk te maken werd in 2020 een Joint Investigation Team (JIT) opgericht tussen België en Nederland, met de steun van Eurojust en Europol.

 

          In beide onderzoeken zijn tot nu aanwijzingen gevonden van grootschalige fraude met mest, onder meer door het uitvoeren van grote aantallen niet-geregistreerde mesttransporten en het manipuleren van analyseresultaten van staalnames van mest. Ook zijn er vermoedens dat meerdere niet-aangegeven afvalstromen werden aangevoerd naar en verwerkt in de verschillende co-vergisters. Niet alleen werden in dat geval de afvalstromen niet geanalyseerd conform de Vlarema-voorschriften, maar mogelijk is er ook sprake van afvalstromen die per definitie niet voor vergisting in aanmerking komen. De invoer van niet-aangegeven afvalstromen in de covergistingsinstallaties kan ook een impact hebben op het rendement van de biogasinstallatie en zo ook op de berekening van de groene stroom subsidies die men hiervoor verkrijgt van de Vlaamse overheid.  Verder zijn er ook aanwijzingen dat bij de verwerking van mest in de bedrijven van de groep uit de Waaslandgaven de strenge (door Europa verplicht gestelde) hygiëne-voorschriften niet correct zouden nageleefd worden. Ook grensoverschrijdende transporten van afval en mest zouden niet altijd correct zijn aangegeven. Het onderzoek breidt zich ook uit tot de mogelijke betrokkenheid van een geaccrediteerd labo bij het vervalsen van stalen en analyseresultaten.

Bij de actie van vandaag werden 170 leden van FGP ingezet en werd er samengewerkt met de FGP’s van Oost-Vlaanderen en Limburg, de scheepvaartpolitie, de lokale politiezones Regio Turnhout, Noorderkempen, Zuiderkempen, Kruibeke-Temse en Maasland.  Er zijn in huiszoekingen uitgevoerd in de provincies Antwerpen (16), Limburg (2), Oost-Vlaanderen (5) en West-Vlaanderen (1), en op 8 locaties in Nederland.   Europol verleende bijstand bij de operatie.

17 personen zijn vandaag gearresteerd en ze zullen verhoord worden door de speurders.

13 voertuigen en opleggers werden onder bewarend beslag gesteld.

Uit de aard van de vermoede misdrijven volgt dat er mogelijk risico’s kunnen bestaan voor het milieu of de volksgezondheid. Daarom werden ook de bevoegde bestuurlijke overheden ingelicht, zodat zij eventueel de nodige maatregelen zouden kunnen treffen. Het verdere onderzoek, onder andere door aangestelde deskundigen, zal moeten uitwijzen of deze risico’s zich ook werkelijk hebben voorgedaan.

De feiten zijn op dit moment gekwalificeerd als criminele organisatie,  valsheid in geschriften, oplichting, inbreuken op het mestdecreet, op het omgevingsvergunningsdecreet, op het decreet algemene bepalingen milieubeleid en op het materialendecreet, inbreuken op de Europese Verordening inzake overbrenging van afvalstoffen en inbreuken op de Europese Verordening inzake dierlijke bijproducten.

De huiszoekingen vandaag waren er op gericht om verdere bewijselementen te verzamelen. Zo werden gerechtsdeskundigen aangesteld om stalen te nemen bij de diverse installaties.

De gerechtelijke onderzoeken zullen worden verdergezet. Vandaag werden verschillende stukken in beslag genomen die verder onderzocht zullen worden.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

11-02-2021 - Parquet de Bruxelles

Le 13 janvier 2021, à l’issue d’une manifestation, des troubles étaient survenus sur les communes de Saint-Josse-Ten-Noode et Schaerbeek. Afin d’identifier les auteurs des dégradations et des faits commis lors de ces incidents, une taskforce – réunissant les 6 zones de police bruxelloises, la police fédérale et le parquet de Bruxelles – avait été immédiatement mise sur pied.

Sur base du travail d’enquête de cette taskforce, le parquet de Bruxelles a requis un juge d’instruction du chef d’incendie volontaire dans un immeuble habité, la nuit, de rébellion en bande, avec arme et avec concert préalable, de dégradations d’immeubles et de dégradations de véhicules.

Ce mercredi 10 février 2021, les services de police ont exécuté 15 mandats de perquisition décernés par le juge d’instruction dans diverses communes du pays. Ces perquisitions se sont déroulées à Schaerbeek (1), Alost (1), Verviers (1), Sint-Pieters-Leeuw (1), Beersel (1) et dans des communes de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles (10).

100 policiers de la zone de police Bruxelles-Nord ont été déployés pour l’exécution de ces perquisitions. Aucun incident n’a été déploré durant l’exécution de celles-ci.

Ces perquisitions ont permis l’arrestation de 14 suspects identifiés par la taskforce.

Plus précisément, 7 suspects majeurs ont été mis à disposition du juge d’instruction. 5 d’entre eux ont été placés sous mandat d’arrêt. Les 2 autres suspects ont été inculpés avant d’être relaxés. L’enquête suit son cours les concernant.

Par ailleurs, 7 suspects mineurs ont été mis à disposition des magistrats des sections jeunesse des parquets de Bruxelles, Halle-Vilvoorde, Namur et Verviers, en vue d’être déférés devant des juges de la jeunesse.

L’enquête judiciaire se poursuit afin d’identifier d’autres auteurs des troubles et des dégradations.

 

Martin François

Porte-parole

Pages