Actualités

07-09-2022 - Parket Limburg

Beste journalisten,

Gelieve een persbericht

Persbericht

Algemeen

Het parket Limburg voert reeds jaren controles uit op strafrechtelijke beroepsverboden die door de rechtbank worden opgelegd, dit ter bescherming van de economische veiligheid in onze samenleving. 

De rechtbank kan zulke verboden uitspreken bij een veroordeling wegens financiële misdrijven zoals valsheid in geschriften, oplichting, faillissementsfraude enz., voor een periode van maximaal tien jaar. Ze kunnen een verbod inhouden om nog als ondernemer actief te zijn en/of als bestuurder van een vennootschap.

De controles in Limburg gebeuren onder meer in nauwe samenwerking met de lokale politie, federale politie, sociale inspectiediensten, enz. via consequent speurwerk naar mogelijke inbreuken tegen deze ondernemers- en bestuurdersverboden.

Concrete actie

In het kader van deze aanpak voerde de federale politie recent twee huiszoekingen uit in Diepenbeek in het kader van een lopend  gerechtelijk onderzoek.

Dit onderzoek is gericht tegen een mogelijke schending van een opgelegd beroepsverbod door een horeca-uitbater waarbij deze vermoedelijk via allerlei stromannen en een schimmige constructies van reële en/of zombiebedrijven, alsnog handel drijft.

Het onderzoek wordt verdergezet door de federale gerechtelijke politie Limburg.

07-09-2022 - Parket Limburg

Beste journalisten,

Hierbij een persbericht via FGP Limburg

In de week van 13/06/2022 vond een gecoördineerde actie plaats in een onderzoek wat sinds mei 2021 werd gevoerd door de FGP Limburg onder leiding van een onderzoeksrechter te Tongeren.

Het voorwerp van het onderzoek is de invoer en handel in meerdere tonnen cocaïne, onder meer via de haven van Antwerpen.

Op 15/06/2022 werden simultaan 15 huiszoekingen uitgevoerd in de grensstreek, zowel in België (Genk, Houthalen-Helchteren, Maasmechelen) als in Nederland. 

9 verdachten werden aangehouden door de onderzoeksrechter in België.

In Nederland werden 2 verdachten aangehouden die binnenkort worden uitgeleverd.

Vandaag geeft het onderzoek een beeld van een vermoedelijke internationale, goed gestructureerde, criminele organisatie die in staat is om op zeer regelmatige basis partijen cocaïne naar België te verschepen en die beschikt over een arsenaal aan technieken & tactieken om de partijen na aankomst uit de containers te halen. 

Dezelfde organisatie wordt ervan verdacht een logistieke structuur te hebben uitgebouwd om de ingevoerde verdovende middelen snel te verdelen.

Iedere schakel in de organisatie kreeg een rol toebedeeld en werd aangestuurd vanuit Dubai. 

Slechts enkelingen binnen de organisatie zouden zicht op het geheel hebben gehad.

De organisatie maakte vermoedelijk gebruik van gekende contrastrategieën zoals geëncrypteerde telefoons en tegenobservaties. 

De speurders slaagden erin na intens speurwerk om het geheel bloot te leggen en ladingen van meerdere tonnen cocaïne in kaart te brengen.

De organisatie diversifieerde haar vermoedelijke criminele activiteiten ook richting cocaïnewasserijen en illegale tabak.

07-09-2022 - Parket Limburg

Geachte leden van de pers,

Gelieve kennis te willen nemen van onderstaand persbericht:

Tijdens de GSM-actie van 16 mei tot en met 12 juni 2022 heeft Parket Limburg in totaal 585 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken, waarvan 130 tijdens de twee nationale actiedagen van 17 en 18 mei. Nadien, en ondanks alle waarschuwingen werden nog er nog 455 ingetrokken.

De bestuurders van wie het rijbewijs werd ingetrokken zullen zich in september en oktober moeten verantwoorden voor de politierechter. Zij riskeren boetes van 240 tot 4000 euro en een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Uit de resultaten van de actie blijkt eens te meer dat gsm-gebruik achter het stuur een hardnekkige gewoonte is. Volgens berekeningen van VIAS worden hierdoor 50 doden en 4.500 gewonden per jaar veroorzaakt. Dit is vermijdbaar en daarom zal het Parket Limburg deze actie geregeld herhalen.

07-09-2022 - Parket Limburg

Geachte leden van de pers,

Gelieve kennis te willen nemen van onderstaand persbericht:

Op woensdag 22/06/2022 heeft de Lokale Politie Kempenland een synthetisch drugslabo ontdekt, gelegen op het militair domein (NATO) te Peer.

Het labo bleek dienstig te zijn voor de productie van MDMA.

Tevens bleken er aanwijzingen te zijn dat een nabijgelegen woning betrokken was in het tot stand komen van dit illegaal drugslabo.

Er werden ter plaatse 2 personen van hun vrijheid beroofd met het oog op verder onderzoek.

Het illegaal drugslabo werd ontmanteld door de gespecialiseerde diensten van de Federale Politie, tezamen met het NICC en de Civiele Bescherming.

Het verder onderzoek wordt gevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie Limburg, met bijstand van de Lokale Politie Kempenland.

----

Geen aangehouden personen

 

07-09-2022 - Parket Limburg

Geachte leden van de pers,

Gelieve kennis te nemen van onderstaand persbericht:

 

De FGP Limburg voert een grootschalig onderzoek in het kader van faillissementsfraude en misbruik van meerdere vennootschappen waarbij systematisch gebruik werd gemaakt van stromannen.

De fraude situeert zich in de periode 2017-2020 en de omvang wordt geraamd op meerdere miljoenen euro's. 

Op 21-06-2022 werden er gelijktijdig veertien huiszoekingen uitgevoerd, voornamelijk in Heusden-Zolder, Beringen en Genk.  Hiertoe werden ook zoekingen verricht in boekhoudkantoren en in een advocatenkantoor.

Omtrent dit onderzoek werden door de FGP Limburg elf personen gearresteerd en werden acht verdachten bij de onderzoeksrechter voorgeleid. Drie personen weden aangehouden.

Dit onderzoek kadert in het nieuwe beleid van parket en politiediensten om georganiseerde criminaliteit ook vanuit een financiële insteek aan te pakken.

07-09-2022 - Parket Limburg

Geachte leden van de pers,

Gelieve kennis te nemen van onderstaand persbericht:

De afgelopen maanden voerden speurders van de federale politie Limburg een onderzoek naar mogelijke fraude met mest onder leiding van de onderzoeksrechter in Tongeren op vordering van het parket Limburg.

De mestfraude zou georganiseerd zijn door een Tongerse Biogascentrale “Biopower”.

Een biogascentrale vergist allerlei afvalproducten met als doel het opwekken van groene stroom. Door het vergistingsproces ontstaat er een restproduct, digestaat genoemd.  Dit digestaat kan dienen als meststof voor landbouwgewassen.  Het digestaat bevat echter ook onder andere stikstof en fosfor, hetgeen bij (over)bemesting schadelijk is voor het milieu. 

Het onderzoek heeft aangetoond dat er mogelijk manipulaties zijn gebeurd bij de periodieke officiële staalnames van het digestaat bij Biopower (en een zusterbedrijf in Geel) waardoor er aan overbemesting kon worden gedaan. 

Hierdoor zou Biopower enerzijds illegale financiële voordelen gegenereerd hebben en anderzijds haar eigen en aangevoerd digestaat onwettig hebben kunnen afvoeren.

Het onderzoek wordt verdergezet door de federale politie Limburg in overleg met de mestbank.

07-09-2022 - Parket Limburg

Beste journalisten,

Graag uw aandacht voor volgend persbericht.

Parket Limburg zet de komende tijd extra in op de aanpak van gsm-gebruik achter het stuur. Afleiding door gsm- of smartphonegebruik achter het stuur is een van de “killers” in het verkeer. Om die reden wordt het manipuleren achter het stuur van een gsm of enig ander elektronisch apparaat met een scherm sinds kort zwaarder bestraft. Het parket Limburg wil een extra signaal geven en zal bij vaststelling opdracht geven tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. Deze actie loopt van 16 mei 2022 t.e.m. 12 juni mei 2022.

Voor verdere toelichting kan u contact opnemen met collega Anja De Schutter.

 

07-09-2022 - Parket Limburg

Op 10/05/2022 werd in een woning te Riemst, Maastrichtersteenweg een opslag van hardware, voor de aanmaak van synthetische drugs, ontdekt.

De aangetroffen installatie bestond uit ijzeren vaten, plastieken tonnen en enkele ketels. 

Er werd eveneens ouder materiaal voor cannabisproductie aangetroffen.

De site werd deze ochtend door de Civiele Bescherming ontmanteld.

Er werden 2 personen gearresteerd.

Het onderzoek wordt verdergezet door de FGP Limburg.

07-09-2022 - Parket Limburg

In de nacht van 10 op 11 augustus 2019 ontstond er een brand in een groot leegstaand gebouwencomplex aan de Koolmijnlaan in Beringen.

Bij de bluswerken kwamen 2 brandweermannen van het brandweerkorps van Heusden-Zolder ongelukkig om het leven.

Het deskundigenonderzoek maakte duidelijk dat de brand moest ontstaan zijn door een menselijke tussenkomst.

Gisteren 9 mei werden in dit onderzoek 4 personen opgepakt door speurders van de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo.

Deze gerechtelijke actie werd gevoerd in opdracht van de Onderzoeksrechter in Hasselt.

De 4 verdachten zijn allemaal afkomstig van Beringen, 3 verdachten waren op het ogenblik van de feiten minderjarig.

Het onderzoek wijst thans uit dat de brandstichting met fatale afloop mogelijks, op ongelukkige wijze, werd veroorzaakt door 3 thans meerderjarige verdachten.

07-09-2022 - Parket Limburg

Op 09-05-2022 in de vroege ochtend werden de bewoners van de wijk Meulenberg in Houthalen-Helchteren opgeschrikt door een ontploffing. Niemand geraakte gewond maar er is aanzienlijke schade aan en rond een woning. De ontmijningsdienst (DOVO) kwam ter plaatse om de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen. Het aangewende ontploffingstuig wordt momenteel door DOVO minutieus onderzocht. Details over de herkomst van het springtuig zijn vooralsnog onbekend. De politiediensten van PZ Carma en FGP Limburg voerden ter plaatse de nodige onderzoeksdaden uit.

Het parket vorderde de onderzoeksrechter en er werd ter plaatse een uitgebreide zoeking uitgevoerd.

Het gerechtelijk onderzoek wordt verder gezet door de Federale Gerechtelijke Politie Limburg onder leiding van de onderzoeksrechter te Hasselt.

Meer info kan voorlopig niet worden vrijgegeven.

07-09-2022 - Parket Limburg

Reeds in 2007 was er een verslag van het Rekenhof waaruit bleek dat de inning van geldboetes, verbeurdverklaringen en gerechtskosten veel beter kon. De daaropvolgende jaren zijn onze ministers van Financiën en Justitie diverse engagementen aangegaan die uiteindelijk in 2014 geresulteerd hebben tot nieuwe wetgeving.

Deze wetgeving geven justitie, politie en de F.O.D. Financiën diverse mogelijkheden die kunnen leiden tot verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken.

Het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek, kortweg SUO, richt zich enkel tot veroordeelden en de personen die deze veroordeelden bijstaan om hun vermogen te onttrekken aan de ten uitvoerlegging van de verbeurdverklaring.  Deze helpers worden malafide derden genoemd.

In Limburg zijn Justitie, F.O.D. Financiën en de federale gerechtelijke politie gaan samenzitten. Bij het parket werden er SUO-magistraten aangeduid, de F.O.D. Financiën bracht de invordering van de penale boeten en de verbeurdverklaringen onder in de - sedert jaar en dag hierin gespecialiseerde - invorderingsteams en het PLUK-team van de FGP specialiseerde zich in de nieuwe SUO materie.

Om de expertise te bundelen van de verschillende diensten, werd er beslist om contactpersonen aan te duiden.  Een snelle en duidelijke communicatie vertaalt zich actueel in een efficiëntere en meer doorgedreven strafuitvoering. Deze unieke samenwerking heeft ervoor gezorgd dat Limburg een voortrekkersrol speelt in deze onderzoeken.

De afgelopen twee jaar werden er in Limburg een vijftigtal SUO-onderzoeken geopend die geleid hebben tot een recuperatie van 1,2 miljoen euro aan openstaande vermogensstraffen.
Tijdens de huiszoekingen wordt er echter ook aandacht besteed aan waardevolle goederen.
Luxe horloges, auto’s van premiummerken tot zelfs oldtimers werden al in beslag genomen.
Aan de veroordeelden wordt meestal de mogelijkheid geboden om deze goederen te recupereren doch daar staat een indeplaatsstelling van een geldsom tegenover.
Sommige veroordeelden blijken inderdaad onvermogend te zijn maar er zijn ook SUO-onderzoeken waarbij er 200.000 euro werd gerecupereerd.

Gemiddeld wordt er per dossier toch meer dan 20.000 euro gerecupereerd.
En het gaat verder, want na tussenkomst gaan de veroordeelden een nieuw contract aan met de F.O.D. Financiën en wordt er een realistisch afbetalingsplan opgesteld voor de resterende schulden.

Het begrip ”Follow the money”, dat terug te vinden is in het regeerakkoord en dat nationaal aangestuurd wordt, wil alle mogelijke vormen van financiële fraude aanpakken. De SUO-onderzoeken vormen hierin een prioritair onderdeel en worden omwille van de techniciteit en complexiteit in Limburg enkel onderzocht door de FGP.

In de toekomst zal er echter verder geïnvesteerd worden in gespecialiseerde gerechtelijke onderzoekers om het ‘Follow the money” principe toe te passen, zodat de criminaliteit kan worden bestreden met de inkomsten die zij genereert.

 

 

03-09-2022 - Parket Halle-Vilvoorde

Gisterenavond rond 16.50u werd een 51-jarige Brit geïntercepteerd in zijn voertuig op de E40 in Groot-Bijgaarden. Betrokkene en zijn voertuig bleken geseind te staan op grond van een Europees Aanhoudingsbevel (EAB) dat door Frankrijk was uitgevaardigd wegens ernstige feiten van geweld tegen politie, gepleegd in Frankrijk op 25/08/2022.

 

Via het grensinformatienetwerk werd de Belgische Federale Politie in kennis gesteld van de aanwezigheid van het gezochte voertuig in België. De wegpolitie van Oost-Vlaanderen kon het voertuig uiteindelijk klemrijden in Groot-Bijgaarden en de bestuurder van zijn vrijheid beroven. Het bleek effectief te gaan om de persoon die door Frankrijk gezocht werd. De interceptie verliep zonder incidenten en zonder enige weerstand te bieden.

 

De man werd vandaag voor de onderzoeksrechter te Brussel geleid die hem onder aanhoudingsmandaat heeft geplaatst in het kader van de overleveringsprocedure. Betrokkene zal nu binnen de twee weken voor de raadkamer te Brussel dienen te verschijnen die een beslissing zal nemen over de uitvoering van de overlevering.

 

02-09-2022 - Parket Halle-Vilvoorde

In het dossier van de dubbele moord die op 24 maart 2022 in een woning in Kraainem werd gepleegd (zie eerder persbericht van 25/03/2022), werden vandaag op vraag van de onderzoeksrechter twee personen gearresteerd door de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde.

 

Het gaat enerzijds om de (thans) 51-jarige partner/stiefvader van de slachtoffers die na de feiten reeds werd aangehouden maar door de KI werd vrijgelaten op 5 mei 2022. De andere man betreft een 39-jarige man van Congolese nationaliteit uit Brussel. Laatstgenoemde wordt er van verdacht de feiten te hebben gepleegd in opdracht van de partner/stiefvader van de slachtoffers.

 

Beide personen worden vandaag verhoord en nadien voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Brussel die over hun verdere aanhouding zal oordelen.

 

01-09-2022 -

Aujourd'hui, les cinq procureurs généraux du pays inaugurent la nouvelle année judiciaire. Traditionnellement, ils prononcent chacun un discours d'ouverture dans leur propre ressort lors de la séance solennelle d'ouverture.

Dans leur discours, également appelé mercuriale, ils font le bilan de l'année écoulée et abordent un ou plusieurs sujets d'actualité.

Les mercuriales prononcées aujourd'hui peuvent être consultées ici.

 

Contacts pour la presse

Porte-parole nationale

Bruxelles

Anvers

Gand

Mons

Liège

31-08-2022 -

Le 1er septembre 2022, le procureur général d’Anvers Patrick Vandenbruwaene prendra la présidence du Collège des procureurs généraux et du Collège du ministère public pour l’année judiciaire 2022-2023. Il succédera à Pierre Vanderheyden, procureur général de Liège, que nous remercions pour ses efforts et son engagement. 

Le Collège des procureurs généraux 

Les cinq procureurs généraux près les cours d’appel forment ensemble le Collège des procureurs généraux, qui est l’organe le plus élevé au sein du ministère public. Les procureurs généraux président le Collège à tour de rôle (pendant une période d’un an). Le président du Collège des procureurs généraux (domaine « politique ») est également président du Collège du ministère public (domaine « gestion »). 

Le Collège des procureurs généraux dirige le ministère public et a pour principale mission d’élaborer une politique criminelle cohérente et uniforme. À cet effet, il peut prendre des directives contraignantes pour les procureurs généraux, le procureur fédéral, les procureurs du Roi, les auditeurs du travail et tous les membres du ministère public qui relèvent de la surveillance et de la direction de ceux-ci. Généralement, ces directives sont coulées dans une circulaire. Le Collège a également pour mission de conseiller le ministre de la Justice sur tous les dossiers qui concernent le ministère public. 

Le Collège du ministère public 

Outre les cinq procureurs généraux, le Collège du ministère public se compose du procureur fédéral, de trois membres du Conseil des procureurs du Roi et d’un membre du Conseil des auditeurs du travail. Ensemble, ils se penchent sur toutes les questions relatives à la bonne gouvernance du ministère public. Ils prennent en particulier les mesures nécessaires en termes de gestion en vue de favoriser le bon fonctionnement du ministère public et de la politique criminelle. 

Pour l’exécution de leurs missions, le Collège des procureurs généraux et le Collège du ministère public se réunissent sur une base hebdomadaire.  

Des réunions de concertation sont également organisées avec le ministre de la Justice et les autres partenaires de la Justice. 

 

Pages