Actualités

01-06-2021 - Parquet de Bruxelles

A la suite des faits de meurtre commis à Evere ce dimanche 30/05/2021 et suite aux questions de divers médias, le parquet de Bruxelles est en mesure de confirmer les informations suivantes :

La personne interpellée dans la soirée du 30/05/2021 a été entendue ce jour par le juge d’instruction. Cette personne a été inculpée du chef de meurtre, et placée sous mandat d’arrêt.

L’enquête suit son cours et dans l’intérêt de celle-ci, le parquet ne fera aucun autre commentaire. 

 

Martin François

substitut du procureur du Roi – Porte-parole

 

31-05-2021 - Parket Halle-Vilvoorde

In samenwerking met de opsporingsdienst van de douane Zaventem, de CDGEFID en de BBI, voert het parket van Halle-Vilvoorde sinds oktober 2020 meerdere onderzoeken naar ernstige BTW-fraude door Aziatische webwinkels. Deze worden ervan verdacht consumentengoederen naar Europa te verzenden met frauduleuze douaneaangiften.

In totaal werd ondertussen dertig ton aan goederen in Brucargo op de luchthaven van Zaventem geblokkeerd.  De goederen omvatten zowel hoogwaardige artikels zoals mobilofoons en tabletten, als goedkopere plastic voorwerpen en toestellen.

De aan de douane voorgelegde waarde van de goederen lijkt tot 20 keer lager aangegeven te zijn dan de werkelijke waarde. De webwinkels worden ervan verdacht op die manier BTW en de importrechten te ontduiken, waardoor ze de producten veel goedkoper kunnen aanbieden dan de webwinkels die wel correct functioneren.

De importeurs lijken misbruik te maken van dezelfde fraude-technieken als BTW-carroussels.  Zo wordt gebruik gemaakt van gestolen identiteiten van (eerlijke) Belgische bedrijven.  Ook wordt gefactureerd op naam van ‘missing traders’ (slapende vennootschappen die geen BTW meer betalen).   De verzenders zijn brievenbus-vennootschappen uit Hong-Kong.

Er zijn momenteel een gerechtelijk onderzoek en twee opsporingsonderzoeken lopende. Na het eerste onderzoek werd bij de diverse logistieke operatoren in Brucargo, aangedrongen op een nauwer toezicht op de verzonden pakketten. Nadien hebben verschillende operatoren spontaan melding gedaan bij de Douane van gelijkaardige verdachte zendingen.

Een deel van de in beslag genomen goederen werd reeds geïnventariseerd en wordt via FinShop verkocht.  De meest waardevolle goederen worden via de webshop van FinShop verkocht, de goedkopere artikelen worden per palet aan professionelen verkocht. In het kader van de verdere afhandeling is FinShop op zoek naar professionele kopers die bereid zijn om niet-geïnventariseerde ladingen op te kopen.  Het volume en de diversiteit van de goederen maakt het immers onmogelijk om alles tot in detail te inventariseren.

De Belgische consumenten dienen webwinkels te wantrouwen die onverklaarbaar goedkoper zijn dan hun gekende concurrenten!

31-05-2021 - Parquet de Bruxelles

Ce dimanche 30/05/2021, aux environs de 19h40, une femme âgée de 36 ans, qui se promenait en rue avec son bébé dans une poussette, a reçu des coups au moyen d’un objet tranchant au niveau du cou, au croisement de la rue des Deux Maisons et de l’Avenue du Cimetière de Bruxelles, à Evere.

La victime est décédée à l’hôpital, des suites de ses blessures.

Le bébé n’a pour sa part pas été blessé. La famille de la victime a été prise en charge par les services d’aide aux victimes.

Le parquet de Bruxelles a saisi un juge d’instruction du chef de meurtre et est descendu sur place avec lui. Le laboratoire de la police technique et scientifique est également descendu sur les lieux des faits.

Divers devoirs d’enquête sont actuellement en cours aux fins de faire la lumière sur les circonstances exactes de ces faits.

Un suspect a été interpellé dans la soirée et a été privé de sa liberté.  Il sera auditionné par le juge d’instruction dans le délai de 48 heures de privation de liberté.

 

Martin François

substitut du procureur du Roi – Porte-parole

 

27-05-2021 - Federal Public Prosecutor’s Office

Betreft: zoektocht naar een potentieel gewapende en gevaarlijke man

In het onderzoek van het federaal parket naar de vuurwapengevaarlijke militair, heeft de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) haar technisch verslag neergelegd.

Op datum van 18 mei 2021 werd de tussenkomst van de dienst gevraagd naar aanleiding van het aantreffen van een voertuig in het natuurgebied Heuvelsven te 3650 DILSEN-STOKKEM. Het bleek om het voertuig van de voortvluchtige te gaan, waarin zich een verdachte constructie bevond rond een trip flare (lichtvalstrik).

DOVO kon op een professionele en adequate manier het voertuig veiligstellen.

In het voertuig werd bijkomende munitie gevonden, evenals o.a. 4 raketlanceerders in hun logistieke verpakking.

DOVO beschrijft in haar verslag dat de mogelijke gevolgen van het afgaan van de trip flare in combinatie met de aangetroffen munitie en het ander materiaal zeer moeilijk tot zelfs onmogelijk in te schatten zijn. De kans op een hevige brand met bijkomende ontploffingen is dan niet uitgesloten.

***

Concerne : recherche d’un homme potentiellement armé et dangereux

Dans le cadre de l’enquête du parquet fédéral sur le militaire muni d’armes à feu, le Service d’Enlèvement et de Destruction d’Engins Explosifs (SEDEE) a déposé son rapport technique.

En date du 18 mai 2021, l’intervention du service a été demandée suite à la découverte d’un véhicule dans la réserve naturelle de Heuvelsven à 3650 DILSEN-STOKKEM. Il s’est avéré qu’il s’agissait du véhicule de l’homme en fuite, dans lequel se trouvait un dispositif suspect, à savoir un FLARE TRIP (piège lumineux).

Le SEDEE est parvenu à sécuriser le véhicule de manière professionnelle et adéquate.

D’autres munitions ainsi que, entre autres, 4 lance-roquettes dans leur emballage logistique ont été retrouvés dans le véhicule.

Dans son rapport, le SEDEE décrit que les conséquences potentielles du déclenchement du FLARE TRIP en combinaison avec les munitions découvertes et les matériaux supplémentaires sont très difficiles voire impossibles à prévoir. Le risque d’un violent incendie avec explosions supplémentaires n’est pas exclu.

 

 

26-05-2021 - Parket Antwerpen

De raadkamer in Antwerpen heeft gisteren de aanhouding bevestigd van vijf Roemenen en een Irakees tussen 30 en 43 jaar. Ze werden vorige week aangehouden in een loods in Stabroek.

Roemeense autoriteiten konden op 1 mei een partij van 1.428 kilogram heroïne onderscheppen in een lading stenen in de haven van Agigea Constanta. De stenen waren bestemd voor een firma in Stabroek. Op 14 mei vertrok een konvooi van zes vrachtwagens richting België. De truckchauffeurs waren niet op de hoogte van de inbeslagname, maar de Roemeense autoriteiten stuurden ons land wel een Europees Onderzoeksbevel (EOB). Op basis van het EOB heeft het parket Antwerpen een eigen gerechtelijk onderzoek gevorderd.

Bij de aankomst op 19 mei in een loods in Stabroek greep de politie in. De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen kreeg daarbij bijstand van de speciale eenheden en van PZ Grens en PZ Noord.

In de loods konden de zes mannen opgepakt worden. Ze werden een dag later aangehouden wegens invoer van verdovende middelen in vereniging en deelname aan een criminele organisatie.

Het onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter wordt verdergezet door FGP Antwerpen.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

21-05-2021 - Parket Antwerpen

Na enkele persvragen kan het parket bevestigen dat de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen gisteren tijdens een gerechtelijke actie 10 mensen heeft gearresteerd die vanuit hun sleutelposities in en rond de haven van Antwerpen hand- en spandiensten zouden geleverd hebben aan de georganiseerde criminaliteit.

 

Tijdens een gerechtelijk onderzoek naar een mogelijke dienstverlenende criminele organisatie die ervan verdacht wordt bewust geëncrypteerde telefoontoestellen te verschaffen aan het crimineel milieu, zijn specialisten van politie erin geslaagd om de geëncrypteerde berichten van Sky ECC te kraken. Die data leveren elementen op in lopende dossiers, maar er komen ook nieuwe strafbare feiten aan het licht.

Donderdag werden 24 huiszoekingen uitgevoerd in het havengebied en op privéadressen, voornamelijk in Antwerpen en omgeving. Daarbij werden 9 mensen opgepakt door de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen. Het gaat om 6 mannen en 3 vrouwen tussen 25 en 51 jaar. Een 27-jarige verdachte kon gisterenavond in Rotterdam nog gearresteerd worden.

Ze zijn werkzaam voor transportfirma’s, op haventerminals, rederijen, expeditiekantoren of bewakingsfirma’s. Ze zouden misbruik maken van hun respectievelijke functie om belangrijke informatie door te spelen of om diensten te leveren aan criminele organisaties die de haven op hun beurt misbruiken voor de internationale smokkel van verdovende middelen.

In deze fase van het onderzoek kunnen ze gelinkt worden aan de invoer van verschillende partijen cocaïne.

Bij de verschillende zoekingen kon bijna 40.000 euro cash, handtassen, luxehorloges, juwelen en enkele voertuigen in beslag worden genomen.

De onderzoeksrechter zal beslissen over de aanhouding van de verdachten. Het verdere onderzoek zal zich verder toespitsen op de precieze rol van elke verdachte.

Tijdens de actie werkte de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen samen met scheepsvaartpolitie, het interventiekorps en de dienst hondensteun van de federale politie.

Het parket van Antwerpen en van Oost-Vlaanderen en FGP Antwerpen willen de samenwerking met de havenautoriteiten en terminaluitbaters in deze dossiers benadrukken. Mensen die anoniem informatie willen delen over gelijkaardige feiten kunnen dat doen op: www.onzehavendrugsvrij.be.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

20-05-2021 - Federal Public Prosecutor’s Office

Betreft: zoektocht naar een mogelijks gewapende man

Op dit moment wordt de situatie zeer ernstig genomen, zowel door het federaal parket als door het nationaal crisiscentrum.

Het gebied waarop de zoektocht momenteel wordt toegespitst is bijzonder breed en moeilijk. Hoewel er meer bepaald in drie precieze gebieden wordt gezocht, bestrijkt het nationaal park ‘Hoge Kempen’ bijna 12.000 hectare.

Vanmiddag wordt er een uitgebreide zoektocht georganiseerd.

Momenteel is de prioriteit de veiligheid van het ingezette personeel en de burgers.

Wij danken het politie- en militair personeel dat zich in sommige gevallen al langer dan 48 u. in een moeilijke situatie bevindt.

Een deel van de E314-snelweg is afgesloten om de operaties mogelijk te maken. Toegang tot het park is nog altijd verboden voor bezoekers.

Defensie biedt sinds gisteren, woensdag, ondersteuning op het terrein. Een honderdtal manschappen van de reservecompagnieën is ingezet. Evenals 6 gepantserde voertuigen op wielen.

Wij kunnen ook bevestigen dat er gisteren in het gebied geweerschoten weerklonken, maar die konden niet nader worden geïdentificeerd.

Tenslotte klopt het niet dat er boobytraps in het voertuig van de verdachte zouden hebben gezeten.

Wij zullen op dit moment geen verdere informatie verstrekken om het onderzoek en de operaties ter plaatse niet te hinderen.

****

Concerne : opérations de recherche d’un homme potentiellement armé

La  situation actuelle est prise très au sérieux autant par le parquet fédéral que par le centre national de Crise. Le périmètre dans lequel les recherches se concentrent pour l’instant est particulièrement large et difficile. Même si les fouilles concernent plus particulièrement trois zones précises, le Parc national des « Hoge Kempen » mesure près de 12.000 hectares.

Une fouille approfondie sera organisée à nouveau cet après-midi.

La priorité pour l’instant va à la sécurité des personnels engagés et des citoyens.

Nous tenons à remercier les policiers et militaires engagés parfois depuis plus de 48h dans une situation difficile.

Une partie de l’autoroute E314 a été fermée pour faciliter les opérations. L’accès au parc est toujours interdit aux visiteurs.

La Défense apporte depuis hier, mercredi, son appui sur le terrain. Une centaine d’hommes des compagnies de réserve sont déployés. Tout comme six véhicules blindés sur roues.

Nous pouvons également confirmer que des coups de feu ont été entendus hier dans la zone, mais sans pouvoir être identifiés avec précision.

Enfin, l’information selon laquelle le véhicule du suspect aurait été piégé n’est pas exacte.

Nous ne donnerons pas plus d’informations pour l’instant afin de ne pas nuire à l’enquête et aux opérations sur le terrain.

 

 

20-05-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

In het onderzoek naar de home-invasion van maandag 26 april 2021 in Heusden, waarbij een 72-jarige vrouw werd overvallen en gekneveld in haar woning, konden na intensief speurwerk door de federale gerechtelijke politie van Gent ondertussen 3 verdachten worden opgepakt. Ze zijn allen aangehouden.

Een eerste verdachte werd opgepakt op 27/4 en op 28/4 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Hij werd aangehouden en zit nog steeds in voorhechtenis.

Een tweede verdachte werd opgepakt op 12/5 en voorgeleid voor de onderzoeksrechter op 13/5. Hij werd aangehouden en zit in voorhechtenis.

Een derde verdachte werd afgelopen dinsdag 18/5 opgepakt. Hij werd gisteren voorgeleid voor de onderzoeksrechter en werd eveneens aangehouden.

Het onderzoek loopt nog volop. In het belang van het onderzoek kunnen we momenteel geen verdere info geven.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

 

19-05-2021 - Parket Halle-Vilvoorde

Morgen en overmorgen verschijnen zeven jongeren voor de rechter voor de verkoop van verdovende middelen aan minderjarigen.

Op 9 februari 2020 kwam een onderzoek naar de verkoop van verdovende middelen te Londerzeel en Meise op kruissnelheid, met zeven simultane huiszoekingen waarbij cannabis, hasj, XTC en ongeveer 5.000 euro cash geld werd aangetroffen. Er werden toen twee meerderjarige verdachten voorgeleid bij de onderzoeksrechter, de minderjarigen dienden te verschijnen voor de Jeugdrechter.

Na onder meer verhoor van alle betrokkene partijen en uitlezing van de aangetroffen smartphones, werd bij beschikking van de Raadkamer d.d. 23 februari 2021 het gerechtelijk onderzoek afgerond.

Twee broers van 19 en 20 jaar verschijnen op donderdag 20 mei voor de 24e kamer van de Correctionele rechtbank te Brussel, voor feiten van verkoop van verdovende middelen aan minderjarigen boven de leeftijd van 16 jaar.

Vijf anderen, intussen 17 en 18 jaar oud, verschijnen voor de Jeugdrechtbank op donderdag 20 mei en vrijdag 21 mei voor de feiten die ze als minderjarige pleegden. Dit betreft eveneens de verkoop van verdovende middelen aan minderjarigen boven de leeftijd van 16 jaar. Daarnaast werd één van hen ook gedagvaard voor feiten van diefstal, opzettelijke en onopzettelijke slagen en verwondingen en bedreigingen. Een tweede minderjarige verschijnt ook voor heling van valse munten en bedreigingen.

Dankzij de inzet van politiezone K-L-M, het parket en de onderzoeksrechter kon de handel van deze jongeren gestopt worden, en dienen zij zich hier binnen een redelijke termijn voor te verantwoorden voor de rechtbank, wat gezien hun jonge leeftijd van cruciaal belang is.

19-05-2021 - Federal Public Prosecutor’s Office

Op maandag 17 mei verliet een man van 46 jaar in de ochtend zijn woonplaats in Dilsen-Stokkem. Hij begaf zich nog naar zijn werk. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Volgens de eerste elementen van het onderzoek lijkt hij mogelijk agressieve bedoelingen te hebben ten aanzien van Belgische personen of instellingen. Het doelwit is niet duidelijk, er zijn verschillende mogelijkheden.

Dinsdagochtend bleek dat deze man, een beroepsmilitair, wapens in zijn bezit had.

Deze elementen, evenals bepaalde persoonlijkheidskenmerken en zijn kennis van vuurwapens, hebben de autoriteiten ertoe gebracht de feiten ernstig te nemen.

Het dossier is dinsdagmiddag gefederaliseerd, d.w.z. dat het federaal parket zich gelast heeft met het dossier.

Het OCAD heeft het dreigingsniveau uitgaand van deze persoon vastgesteld op 4. Het algemeen dreigingsniveau voor het land blijft bepaald op 2.

De federale fase werd afgekondigd, teneinde tot een optimale coördinatie van de handelingen van de verschillende autoriteiten te komen. Het Federaal Parket en het Nationaal Crisiscentrum leiden samen de operaties.

Gisteren werd omstreeks 18u het voertuig van betrokkene teruggevonden.

In de auto trof de politie vier antitank-raketwerpers van het type Law en munitie aan. Betrokkene heeft waarschijnlijk nog wapens in zijn bezit.

Deze ochtend is de beslissing genomen het Nationaal Park Hoge Kempen af te sluiten voor het publiek om de aan de gang zijnde onderzoekshandelingen niet te verstoren.

Er is vandaag een opsporingsbericht gelanceerd.

Wij verzoeken betrokkene zich te melden bij de dichtstbijzijnde politiedienst.

 

****

Lundi 17 mai au matin, un homme de 46 ans a quitté son domicile à Dilsen-Stokkem sans plus donner de nouvelles.

Les intentions de cet homme, selon les premiers éléments de l’enquête, semblent potentiellement agressives à l’encontre d’institutions ou de personnalités. Les cibles ne sont pas clairement définies, différentes pistes sont envisagées.

Mardi matin, il est apparu que cet homme, militaire de carrière, était en possession d’armes.

L’ensemble de ces éléments, auxquels s’ajoutent certaines caractéristiques de sa personnalité et sa maîtrise des armes à feu, ont poussé les autorités à prendre les faits au sérieux.

Le dossier a été, fédéralisé, c’est-à-dire pris en charge par le parquet fédéral, depuis mardi midi.

L’OCAM a établi le niveau de la menace émanant de cette personne à 4. Le niveau général de menace pour le pays restant quant à lui bien à deux.

Afin de permettre une coordination renforcée des actions des autorités, une phase fédérale a été activée. Le Parquet fédéral et le Centre de crise National codirigent les opérations.

Mardi en fin de journée, un véhicule de type SUV, utilisé par le fugitif, a été retrouvé.

A l’intérieur du véhicule, les policiers ont découvert quatre lance-roquettes anti-char de type Law et des munitions. L’individu est probablement encore en possession d’un armement plus léger.

Ce mercredi matin, il a été décidé de procéder à la fermeture au public du Parc National Hoge Kempen afin de ne pas entraver les opérations de recherches en cours.

Un avis de recherche a également été diffusé.

Nous insistons sur le fait que, jusqu’à présent, cette personne n’a pas commis de faits irréparables.

Il lui est expressément demandé de se rendre au poste de police le plus proche.

 

 

19-05-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

De twee minderjarige verdachten werden vandaag voorgeleid voor de jeugdrechter in Oudenaarde. Beiden werden onder toezicht geplaatst met strikte voorwaarden.

In het belang van het onderzoek zal er verder niets gecommuniceerd worden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

19-05-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

De minderjarige die gisteren werd voorgeleid bij de jeugdrechter in Gent i.v.m. de feiten in Maldegem, werd door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten jeugdinstelling.

In het belang van het onderzoek zal er verder niets gecommuniceerd worden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

18-05-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

Naar aanleiding van de verspreiding van enkele filmpjes op sociale media werden op maandag 17 mei twee jongeren opgepakt.

Op het ene filmpje is te zien hoe één van hen een slachtoffer meerdere slagen toebrengt en meermaals op het slachtoffer schopt.

Op het tweede filmpje haalt diezelfde verdachte de regenboogvlag, die gisteren uithing aan de Ondernemingsrechtbank, afdeling Oudenaarde (voorheen Rechtbank van Koophandel), naar beneden en gooit de vlag in de Schelde.

De andere verdachte filmde de feiten en verspreidde de filmpjes op sociale media.

Beide minderjarige verdachten werden gearresteerd en worden morgen op vordering van het parket voorgeleid voor de jeugdrechter in Oudenaarde.

Of de feiten zijn ingegeven door homohaat maakt voorwerp uit van het verder onderzoek.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen  

18-05-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisteren omstreeks 19u15 vond in de Koning Leopoldlaan in Maldegem een incident plaats waarbij een 53-jarige man om het leven kwam.

Het parket stapte ter plaatse af samen met het labo, het afstappingsteam, de onderzoeksrechter, de jeugdrechter, een wapendeskundige en een wetsarts.

Gisterenavond werd een minderjarige verdachte gearresteerd. Hij wordt in de loop van de dag op vordering van het parket voorgeleid voor de jeugdrechter in Gent.

De wetsarts zal een autopsie uitvoeren op het lichaam van het slachtoffer.

Het onderzoek naar de omstandigheden loopt volop. Gelet op het lopend onderzoek kan op dit moment niet meer info gegeven worden.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen  

14-05-2021 - Parket Halle-Vilvoorde

Op 15 mei is het de internationale dag van het gezin, een ideaal moment om stil te staan bij een van de meest recente instrumenten van het parket Halle-Vilvoorde om krachtdadig op te treden tegen intrafamiliaal geweld; het tijdelijk huisverbod. In het jaar 2020 behandelde ons parket maar liefst 1.926 dossiers van intrafamiliaal geweld. Voor 2021 staat de teller momenteel op 733 nieuwe dossiers.

WAT IS HET TIJDELIJK HUISVERBOD?​

In het najaar van 2020 heeft het parket van Halle-Vilvoorde een beleid uitgetekend om nog effectiever op te treden tegen huiselijk geweld. Er werd beslist om voortaan volop in te zetten op de mogelijkheid om een tijdelijk huisverbod op te leggen. Concreet zorgt de maatregel ervoor dat de persoon die het gevaar vormt onmiddellijk de verblijfplaats moet verlaten en dit voor een periode van 14 dagen. Het parket kan bijkomend een contactverbod opleggen. Zowel de uithuisgeplaatste als de gezinsleden worden tijdens deze periode begeleid door een medewerker van het justitiehuis om ook de onderliggende problemen aan te pakken zoals een alcoholverslaving.

WAT IS HET DOEL VAN HET TIJDELIJK HUISVERBOD?

Intrafamiliaal geweld is vaak een vicieuze cirkel die moeilijk te doorbreken is. Met het tijdelijk huisverbod is het de bedoeling om sneller en effectiever in te grijpen wanneer er zich een dergelijke acute crisissituatie voordoet. De afkoelperiode zal deze vicieuze cirkel trachten te doorbreken, escalatie proberen te vermijden en recidive hopen te voorkomen. De opgestarte hulpverlening zal inwerken op de kritieke oorzaken van het huiselijk geweld. Bovendien moet het slachtoffer niet ‘op de vlucht’ en zal het de agressieve persoon zelf zijn die (tijdelijk) de woning moet verlaten. Het slachtoffer krijgt dus de mogelijkheid om in zijn of haar vertrouwde omgeving te blijven.

IN WELKE OMSTANDIGHEDEN WORDT DE MAATREGEL TOEGEPAST?

Het tijdelijk huisverbod kan worden gebruikt indien blijkt dat de aanwezigheid van een meerderjarige persoon een ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor andere gezinsleden. Meer bepaald gaat het dan om een situatie waarbij er een fysieke of psychische dreiging is. Het is bijgevolg niet vereist dat er al sprake is van intrafamiliaal geweld. De maatregel kan dus ook preventief opgelegd worden indien politie en parket aanvoelen dat er veel spanningen zijn binnen een gezin. Op deze manier kan er ingegrepen worden voor de situatie escaleert en kan intrafamiliaal geweld soms worden vermeden. De maatregel geldt ook niet enkel en alleen voor partners, maar kan bij elke samenlevingsvorm worden toegepast. Denk bijvoorbeeld aan vrienden of broers en zussen die samenwonen.

DUURTIJD VAN DE MAATREGEL?

Het parket kan het tijdelijk huisverbod voor maximaal 14 dagen opleggen. Na afloop van deze periode zal de familierechtbank oordelen of de maatregel al dan niet moet worden verlengd. Een verlenging kan voor maximaal drie maanden.

POSITIEF EFFECT OP DE GEZINSSITUATIE?

Het tijdelijk huisverbod heeft vaak een positieve impact op een gezin. Dit blijkt uit de volgende dossiers.

Een meerderjarige zoon met een drugsproblematiek werd tijdelijk uit het huis van zijn moeder gezet. Doordat hij de ouderlijke woning verliet, werd de situatie terug leefbaar voor zijn moeder en kreeg de zoon de nodige begeleiding voor zijn drugsprobleem. Nadien ging hij in een appartement van het OCMW wonen.

Ook was er een dossier waarbij een man kampte met een zwaar alcohol- en agressieprobleem. Met de hulp van het justitiehuis kon hij worden opgenomen in een ontwenningskliniek waar beginnende dementie werd vastgesteld. De beginnende dementie was hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van zijn agressie. Na deze vaststelling begaf de man zich naar een woon- en zorgcentrum waar hij de gepaste zorgen krijgt.

In andere gevallen was het tijdelijk huisverbod de laatste stap om aan onderliggende problemen zoals een alcoholverslaving te werken of realiseerde het een definitieve breuk tussen partners omdat de situatie tussen beiden onhoudbaar was geworden.

EFFECTIEF EEN KRACHTDADIG ANTWOORD?

Het tijdelijk huisverbod is vaak een echte eye opener voor de gezinsleden. Het zorgt voor de nodige ‘pauze’ van de destructieve dynamiek binnen een huishouden. Deze periode is voor veel gezinnen het ideale moment om na te denken over de situatie en tot inzicht te komen. Omdat er ook begeleiding wordt gegeven, kan aan de onderliggende problematieken gewerkt worden en kan recidive zo veel mogelijk worden vermeden.

Mede door de vlotte samenwerking met de verschillende politiezones en het justitiehuis kan ons parket dus effectief krachtdadig optreden tegen intrafamiliaal geweld.

Pages