Actualités

28-02-2019 - Parket Antwerpen

PZ Klein-Brabant heeft drie verdachten gearresteerd voor een overval op een 16-jarige fietser in Puurs woensdagavond. Op vraag van het parket worden de drie verdachten voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Mechelen.

Het slachtoffer fietste woensdagavond 27 februari 2019 om 21.25 uur op de Hondsmarkt in Puurs. Ter hoogte van Kloosterhof en Violetstraat merkte hij een wagen op, waaruit twee jongemannen stapten. De bestuurder bleef op dat moment in de auto zitten. De twee jongemannen wandelden in de richting van de fietster. Eén van hem sloeg het slachtoffer op het hoofd en duwde hem tegen de grond, de tweede man hield de tiener vast. Het slachtoffer werd beroofd van zijn gsm en portefeuille. De verdachten stapten daarna terug in het voertuig en vertrokken onmiddellijk.

De verdachten konden snel geïdentificeerd worden door de lokale recherche van PZ Klein-Brabant. Twee 18-jarigen uit Willebroek en een 21-jarige uit Boom werden gearresteerd en ze zullen door het parket worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

De lokale recherche van Klein-Brabant zet het onderzoek verder.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

26-02-2019 - Parket Leuven

Een 42-jarige Bulgaarse is onmiddellijk gedagvaard in toepassing van het snelrecht omdat ze een portefeuille had gestolen uit een handtas in warenhuis Aldi in Herent. Het slachtoffer, een 75-jarige dame uit Herent, was op maandag 25 februari ’19 met haar dochter aan het winkel rond 10 uur in de ochtend. Ze had haar handtas rond haar winkelkarretje geknoopt. Op een gegeven moment kwam de verdachte naast het tweetal lopen, liet iets vallen en stal de portefeuille uit de handtas. Ze liet de portefeuille achter in een bak in de winkel. Het slachtoffer en haar dochter merkten de diefstal snel op en verwittigden het winkelpersoneel. De verdachte werd staande gehouden op de parking. Ze ontkent de diefstal.

25-02-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Deze namiddag omstreeks 14u vond een overval plaats op een Proxy-Delhaize aan de Brugsesteenweg in Mariakerke (Gent).

Een man met een kap over het hoofd kwam de winkel binnen en bedreigde de winkelbediende achter de kassa met een wapen. De verdachte nam de inhoud van de kassa en vluchtte weg op de fiets. Er zijn geen gewonden.

De verdachte werd gefilmd door de bewakingscamera’s van de winkel.

Hij wordt actief opgespoord.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

22-02-2019 - Parket Limburg

Op vrijdag 15-02-2019 omstreeks 08:15 uur werd een bestelwagen Citroën Jumper zonder nummerplaat aangetroffen door een wandelaar in de Heikant te Hamont-Achel.  

Deze verwittigde op zijn beurt de lokale politie.

In de bestelwagen zaten 50 volle vaten van 25 liter met daarin restanten afkomstig van een drugslabo.

Er was geen gevaar voor de volksgezondheid.  

De vaten werden opgeruimd door de civiele bescherming.

Er zijn tot op heden geen sporen naar de daders toe.

De federale gerechtelijke politie Limburg onderzoekt de feiten.

Het betreft de 6° dumping voor 2019, in 2018 een 30-tal dumpingen geregistreerd.

04/01/2019 Houthalen Helchteren      

18/01/2019 Houthalen-Helchteren

17/01/2019 Houthalen-Helchteren

20/01/2019 in Veldwezelt (Lanaken)   

08/02/2019 in Lummen

15/02/2019 in Achel

21-02-2019 - Parket Antwerpen

In het kader van een gerechtelijk onderzoek naar het gebruik van hormonale producten in de paardensport heeft de lokale recherche van PZ Bodukap, samen met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, vandaag huiszoekingen uitgevoerd in Duffel en Sint-Katelijne-Waver.

Het onderzoek ging van start op 31 juli 2018, nadat er op de luchthaven van Zaventem een verdacht pakket werd onderschept. Het ging om hormonale producten die in ons land in die vorm niet vergund of toegelaten zijn en die vanuit de Verenigde Staten werden ingevoerd. De actie van vandaag was het resultaat van het verdere onderzoek. De verschillende huiszoekingen leverden een positieve resultaat op. Een 20-tal paarden werd in beslag genomen, samen met hormonale producten, spuiten en andere gebruiksvoorwerpen. Ook de administratie rond de paarden vertoonde heel wat hiaten en zal verder onderzocht worden.

Het onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter in Antwerpen wordt verdergezet.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

21-02-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

De man die ervan verdacht wordt zijn partner om het leven te hebben gebracht, werd afgelopen nacht dood aangetroffen in zijn cel in de gevangenis in Dendermonde.

Het parket, de door het parket gevorderde onderzoeksrechter, wetsgeneesheer, labo en afstappingsteam zijn deze nacht ter plaatse gegaan. Uit het onderzoek blijkt dat het gaat om een wanhoopsdaad.

De dienst slachtofferbejegening levert bijstand aan de familie.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

21-02-2019 - Parket Limburg

In de Dorpsstraat in Zutendaal is maandag een drugslabo ontdekt. Enkele personen werden gearresteerd en aangehouden.

Politie CARMA voerde maandagavond in de Dorpsstraat een huiszoeking uit in het kader van een lopend onderzoek omtrent aanmaak van verdovende middelen (GHB).

In de woning vond de politie allerlei materialen en chemische producten voor de aanmaak van synthetische drugs.

Ter plaatse werden twee mannen van 31 en 33 jaar uit Genk en Bilzen gearresteerd.

Tijdens voorgaand onderzoek werden ook al een 38-jarige vrouw uit Genk en een 42-jarige man uit Bilzen gearresteerd.

De brandweer voerde maandagavond een veiligheidscontrole uit. Er bleken geen giftige dampen aanwezig te zijn.

Gespecialiseerde diensten van de federale politie kwamen ter plaatse voor onderzoek van het labo en de producten.

Dinsdag ruimde de Civiele Bescherming alles op.

Die vier personen zijn dinsdagnamiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hen besloot aan te houden.

De federale gerechtelijke politie Limburg zet het onderzoek nu verder.

Dit labo betreft het 4° drugslabo voor 2019.

20-02-2019 - Federal Public Prosecutor’s Office

In het kader van het onderzoek van het federaal parket naar een criminele organisatie in de voetbalwereld, valsheid in geschriften, witwassen van geld en private corruptie, werden verschillende huiszoekingen en verhoren bevolen door een onderzoeksrechter van Limburg. Het gaat om een actie ingevolge de verklaringen van de spijtoptant, spelersmakelaar D.V.

Gisterochtend werden drie huiszoekingen uitgevoerd in Vlaanderen (twee in Lommel en één in Duffel). Twee personen (P.M. en A.B.) werden van hun vrijheid beroofd voor verhoor. A.B. werd na verhoor door de politie vrijgelaten. P.M. werd vandaag door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Acht personen (S.V., E.L., R.L. P.J. F.A., J.M., F.M en G.L.) werden door de onderzoekers opgeroepen voor verhoor.

Deze ochtend werden zes andere personen voor verhoor opgeroepen. Het betreffen L.D., H.H., A.M., T.B., A.V.B. en D.V.B.

Alle verhoorde personen hebben een band met de voetbalclubs Sporting Lokeren of KRC Genk of met D.V.

Deze tussenkomst heeft betrekking op het financiële luik van het onderzoek. Het gaat er om het traject te bepalen van relatief grote geldbedragen die mogelijk door P.M. als verdoken commissie ontvangen zijn.

De actie houdt geen verband met het luik "match fixing" van het onderzoek.

In het belang van het onderzoek wordt er niet meer informatie meegedeeld.

 

****

 

Dans le cadre de l’instruction du parquet fédéral concernant une organisation criminelle dans le milieu du football concernant des faux en écriture, blanchiment d’argent et corruption privée, plusieurs perquisitions et auditions ont été ordonnées par le juge d’instruction du Limbourg. Il s’agit d’une opération qui fait suite aux déclarations de l’agent de joueurs repenti D.V.

Trois perquisitions ont été effectuées en Flandre hier matin (deux à Lommel et une à Duffel). A la suite de ces actions, huit personnes (S.V., E.L., R.L., P.J., F.A., J.M., F.M et G.L.) ont été convoquées pour de plus amples auditions par les enquêteurs. Deux autres personnes (P.M. et A.B.) ont été privées de liberté pour audition. A.B. a été libéré après audition. P.M. a été libéré sous conditions aujourd’hui par le juge d’instruction.

Ce mercredi matin, six autres personnes ont également été convoquées pour audition. Il s’agit de L.D., H.H., A.M., T.B., A.V.B. et D.V.B.

Toutes les personnes entendues gravitent autour des clubs de football de Sporting Lokeren ou KRC Genk ou appartiennent à l’entourage de D.V.

Cette série d’actions est à situer dans le volet financier de l’enquête. Il s’agit d’établir le circuit suivi par des sommes d’argent relativement importantes potentiellement liées à des commissions occultes qu’aurait reçues P. M.

Il importe de préciser qu’il ne s’agit donc pas ici d’une recherche portant sur le volet « matchs truqués » de l’enquête.

Dans l’intérêt de l’enquête, aucun autre commentaire ne sera fait sur ce dossier.

 

****

 

In the framework of the investigation of the Federal Public Prosecutor’s Office into a criminal organization corruption in the football world concerning forgery, money laundering and private, several searches and hearings were ordered by the Investigating Judge of Limburg. This is an operation that follows the statements of the repentant player agent D.V.

Three searches were carried out in Flanders yesterday morning (two in Lommel and one in Duffel). As a result of these actions, eight persons (S.V., E.L., R.L., P.J., F.A., J.M., F.M. and G.L.) were summoned for further hearings by the investigators. Two other persons (P.M. and A.B.) were deprived of their liberty for hearings. A.B. is released after hearing. P.M. has been released under conditions by the Investigating Judge today.

This Wednesday morning, six other people were also summoned for a hearing. These are L.D., H.H., A.M., T.B., A.V.B. and D.V.B.).

All the people heard revolve around the football clubs of Sporting Lokeren or KRC Genk or belong to D.V.’s entourage.

This series of actions is to be placed in the financial part of the investigation. It is a question of establishing the circuit followed by relatively large sums of money potentially linked to hidden commissions that P. M. would have received.

It is important to note that this is not a research on the "match fixing" part of the investigation.

In the interest of the investigation, no further comments will be made on this file.

 

 

 

20-02-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Afgelopen nacht werd het lichaam aangetroffen van een 33-jarige vrouw in haar woning in Oordegem. Er zijn aanwijzingen dat de vrouw op een gewelddadige wijze om het leven is gekomen.

Het was de verdachte zelf die de hulpdiensten had gecontacteerd. Hij is de partner van het slachtoffer.  

Het afstappingsteam, het gerechtelijk labo, de wetsgeneesheer, de door het parket gevorderde onderzoeksrechter en het parket zelf kwamen ter plaatse.

De 35-jarige verdachte werd gearresteerd en deze namiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van moord. Hij werd aangehouden.

Gelet op de familiale context waarbinnen de feiten zich zouden hebben voorgedaan, wordt geen verdere informatie verstrekt.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

20-02-2019 - Federal Public Prosecutor’s Office

Betreft: matchfixing en inbreuken op kansspelenwetgeving in het tennismilieu

In het raam van een dossier van het federaal parket heeft een Oost-Vlaamse onderzoeksrechter op 19 februari een aanhoudingsmandaat uitgevaardigd tegen G.S. °1989, van Armeense nationaliteit, doch woonachtig in België.

Hij is in verdenking gesteld van deelname aan een criminele organisatie, oplichting, witwassen van gelden en inbreuken op de wetgeving inzake kansspelen.

Dit bericht volgt op eerdere persberichten door het federaal parket verspreid op 5, 6 en 14 juni 2018.

****

Concerne: matchfixing et infractions aux jeux de hasard dans le milieu du tennis

 

Dans le cadre d’un dossier initié par le parquet fédéral, un juge d’instruction de Flandre orientale a ordonné, ce mardi 19 février,  le placement sous mandat d’arrêt de G.S. °1989, de nationalité arménienne mais domicilié en Belgique. 

G.S. est inculpé d’appartenance à une organisation criminelle, escroquerie, blanchiment d’argent et infractions à la législation sur les jeux de hasard.

Cette communication fait suite aux communiqués de presse du parquet fédéral lié au même dossier et datés des 5,6 et 14 juin 2018.

****

Concerns: matchfixing and gambling violations in the tennis world

 

As part of a case initiated by the Federal Prosecutor's Office, an East Flemish investigating judge ordered on Tuesday 19 February that G.S. °1989, an Armenian national but resident in Belgium, be placed under arrest warrant. 

G.S. is charged with membership of a criminal organization, fraud, money laundering and gambling offences.

This communication follows the press releases of the Federal Prosecutor's Office related to the same case dated 5, 6 and 14 June 2018.

20-02-2019 - Parket Limburg

Deze ochtend (8u30) werden 16 personen, waaronder 4 parlementsleden van het Europees parlement,  bestuurlijk gearresteerd aan de luchtmachtbasis te Kleine Brogel.

In totaal drongen 7 personen waarvan 3 parlementsleden van het Europees parlement de luchtmachbasis effectief binnen.

Ze hadden een banner bij zich.

Al de personen werden weer in vrijheid gesteld.

De processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket Limburg en zullen worden bestudeerd.

Meer info kan voorlopig niet worden medegedeeld.

20-02-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Iets voor 18u gisterenavond werd in de Geldmunt in Gent een apotheek overvallen. De verdachte heeft onder vertoon van een wapen de inhoud van de kassa meegenomen en is daarop gevlucht.

Het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.

Politie en parket stellen alles in het werk om de verdachte zo snel mogelijk te identificeren en te vatten.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

20-02-2019 - Parket Limburg

Op maandag 18 februari 2019 werden in opdracht van de onderzoeksrechter te Tongeren huiszoekingen uitgevoerd door politie Lanaken-Maasmechelen en politie Maasland.

Drie cannabisplantages werden ontmanteld.

Eén cannabisteelt werd aangetroffen in een woning in de Lindenlaan te Maasmechelen.  Er werd in de woning een professionele actieve en oogstrijpe plantage aangetroffen van ongeveer  400-tal planten en een 300 stekken voor opstart nieuwe plantage. Er was diefstal van nutsvoorzieningen nl. water en elektriciteit. Er werd meer dan 20.000 euro cash aangetroffen.

Tijdens een tweede huiszoeking in de Molenstraat te Maasmechelen werd eveneens een professionele actieve cannabisplantage aangetroffen van ongeveer 130 planten. Hier was er ook diefstal van nutsvoorzieningen (elektriciteit).

Tenslotte werd er een derde huiszoeking uitgevoerd in een woning aan de Kanaalstraat te Dilsen-Stokkem in samenwerking met politie Maasland. Hier werd een professioneel actieve en oogstrijpe plantage aangetroffen van 125 planten. 2 wagens werden in beslag genomen.

Er werd diefstal vastgesteld van nutsvoorzieningen (water en elektriciteit).

In alle woningen waren er tevens aanwijzingen van eerdere oogsten.

De civiele bescherming heeft de plantage ontmanteld en vernietigd.

Fluvius en de Watergroep kwamen ter plaatse voor de vaststellingen inzake diefstal nutsvoorzieningen.

Het labo van de federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.

Er werden vier personen gearresteerd nl. twee mannen van 60 jaar en 38 jaar en een vrouw van 58 jaar uit Maasmechelen en  een man van 31 jaar uit Dilsen-Stokkem. De eerste drie verdachten werden aangehouden.

Het onderzoek wordt verdergezet door het team opsporingen van politie Lanaken-Maasmechelen.

19-02-2019 - Parket Antwerpen

De onderzoeksrechter in Turnhout heeft zonet een 19-jarige vrouw uit Oud-Turnhout onder elektronisch toezicht geplaatst voor moordpoging.

 

PZ Balen-Dessel-Mol werd maandagavond omstreeks 17.45 uur opgeroepen voor een zware vechtpartij aan het station van Mol tussen verschillende minderjarige meisjes en meerderjarige vrouwen. Verschillende getuigen hebben het incident gezien en de feiten zijn ook gefilmd door bewakingscamera’s van het station.

Een meisje van 16 uit Mol liep ernstige steek- en snijverwondingen op het in aangezicht, de buik en de arm. De hulpdiensten brachten haar over naar het ziekenhuis. Ook een meisje van 17 raakte gewond.

Tijdens de vaststellingen van de politie meldde de 19-jarige vrouw uit Oud-Turnhout zich aan. De politie arresteerde enkele uren later ook nog een 19-jarige vrouw uit Balen, maar ze mocht na verhoor beschikken. De vrouw uit Oud-Turnhout heeft de feiten toegegeven.

De aanleiding ligt bij een mogelijke aanslepende ruzie tussen twee groepen. 

Het onderzoek wordt verdergezet onder leiding van de onderzoeksrechter.

 

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

19-02-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Bij een controle afgelopen zondag in de gevangenis in Beveren werd een bezoeker, namelijk een 22-jarige man met de Marokkaanse nationaliteit en woonachtig in Mechelen, op heterdaad betrapt op het binnenbrengen van 10 gram cannabis in de gevangenis met als doel om dit te kunnen bezorgen aan een gedetineerde.

De verdachte werd gearresteerd en wordt op vordering van het parket Oost-Vlaanderen vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

Pages