Actualités

30-04-2021 - Parquet de Bruxelles

Suite à plusieurs questions de différents médias concernant l'événement « La Boum 2 », qui aurait lieu le samedi 1er mai au Bois de la Cambre, le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, le parquet de Bruxelles et la zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles souhaitent diffuser le communiqué de presse commun suivant :

« L'autorisation n'a pas été donnée pour l'événement " La Boum 2 " annoncé sur les médias sociaux et qui devrait avoir lieu dans le Bois de la Cambre. La police surveillera l'événement et renforcera sa présence.

Nous conseillons donc à tous de ne pas participer à cet événement. Il est important de continuer à respecter les mesures sanitaires.

Si nécessaire, la police interviendra. Vous risquez donc une amende ou une arrestation administrative.

Le parquet de Bruxelles tient à rappeler que toute personne verbalisée pour le non-respect des mesures sanitaires lors de cet événement, sera poursuivie conformément aux directives de politique criminelle en vigueur. »

 

 

29-04-2021 - Parket Antwerpen

De lokale recherche, afdeling jongerencriminaliteit, van PZ Antwerpen heeft verschillende verdachten kunnen arresteren na een steekpartij voor een school op de VII-de Olympiadelaan vorige vrijdag.

Het slachtoffer is een leerling van 16 die tijdens de middagpauze betrokken raakte bij een discussie voor de school. Op een bepaald moment werd hij met een mes gestoken. Het slachtoffer vluchtte weg en liep een bakkerij in. De hulpdiensten brachten de jongen met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis.

De lokale recherche, afdeling jongerencriminaliteit, kon tijdens doorgedreven onderzoek een 8-tal verdachten identificeren, waaronder de vermoedelijke dader. Het zijn allemaal minderjarigen. De 14-jarige die de messteek heeft uitgedeeld, heeft zich intussen ook gemeld bij de politie. Hij heeft de feiten toegegeven en wordt vandaag voorgeleid bij de jeugdrechter. Vier andere jongeren werden eerder al voorgeleid bij de jeugdrechter en kregen maatregelen opgelegd.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

28-04-2021 - Parquet de Bruxelles

Suite à plusieurs questions concernant le mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires grecques à l'encontre de I.L. et sa réception par les autorités judiciaires belges, le parquet de Bruxelles souhaite confirmer ce qui suit :

Le 27 avril 2021, I.L. a été arrêté à Bruxelles en vertu du mandat d'arrêt européen, émis en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel d'Athènes d'octobre 2020.

Comme le prévoit la procédure, le parquet de Bruxelles a alors requis un juge d'instruction pour que celui-ci procède à l'exécution du mandat d'arrêt européen.

Le 28 avril 2021, dans le courant de la matinée, l'intéressé a été interrogé par un juge d'instruction auprès du tribunal néerlandophone de Bruxelles, chargé de cette affaire.

I.L. n'a pas accepté sa remise aux autorités grecques. Le juge d'instruction a décidé de le placer en détention.

La chambre du conseil de Bruxelles statuera endéans les 15 jours sur l'exécution de ce mandat d'arrêt européen. La date de l'audience n'est pas encore connue et sera annoncée ultérieurement.

 

Katrien Meulemans

Substitut du procureur du Roi – Porte-parole

 

 

27-04-2021 - Parquet de Bruxelles

Dans le cadre de l'enquête sur les organisateurs de l'événement "La Boum 2", l'administrateur de la page Facebook "L'Abîme" qui a annoncé l'événement a été interpellé ce matin en vue de son audition.

Le suspect a été relâché après avoir été entendu.

Si l’enquête devait établir son implication dans des infractions pénales, le parquet de Bruxelles déterminera, selon les directives de politique criminelle en vigueur, quelles suites judiciaires donner aux infractions commises.

Le parquet de Bruxelles rappelle à cet égard que toute personne présente lors d’un tel évènement, qui serait verbalisée pour le non-respect des mesures sanitaires, pourra être poursuivie conformément aux directives de politique criminelle en vigueur.

 

 

Katrien Meulemans

Substitut du procureur du Roi – Porte-parole

 

27-04-2021 - Parket Halle-Vilvoorde

College van procureurs-generaal - 750 euro of correctionele strafsancties bij het vervalsen en gebruiken van valse COVID-documenten

Personen die in het kader van de door de overheid opgelegde coronamaatregelen valse documenten aanmaken of gebruiken, riskeren een onmiddellijke dagvaarding voor de correctionele rechtbank. Concreet betekent dit dat van zodra een politiedienst (bijvoorbeeld de luchtvaartpolitie op de luchthaven van Zaventem) vermoedt dat een persoon een vals COVID document gebruikt of dergelijk document vervalst heeft, deze daarvan een proces-verbaal opstelt. Bijvoorbeeld een vervalst attest van een negatieve COVID19-test of een vervalst Passagier Lokalisatie Formulier. De van valsheid betichte stukken worden in beslag genomen. De verdachte zal op dat ogenblik niet verder kunnen reizen.

Gelet op de bijzondere ernst van deze – met bedrieglijk opzet gepleegde - inbreuken en het feit dat het coronabeleid staat of valt met de echtheid van deze documenten, is de richtlijn dat de parketten tot rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank overgaan wegens valsheid en gebruik van het valse stuk. Rekening houdende met de specificiteit van zijn/haar arrondissement kan de procureur des Konings richtlijnen uitvaardigen waarbij een (onmiddellijke) minnelijke schikking van 750 euro wordt voorgesteld. Bijvoorbeeld wanneer in een bepaald arrondissement deze zaken niet tijdig door de correctionele rechtbanken kunnen worden behandeld, gelet op het zeer grote aantal coronadossiers dat er al voor de rechtbank hangende is. Bij weigering of niet betaling zal evenwel ook voor deze zaken toch tot rechtstreekse dagvaarding worden overgegaan.

“Geen open grenzen voor wie reist met valse corona-documenten. Wie een vervalst COVID19-attest gebruikt, zal niet verder kunnen reizen, toch niet naar zijn vakantiebestemming, maar zich integendeel moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank of een hoge geldboete opgelegd krijgen”. Eenzelfde lot is beschoren voor wie een passenger locator form, of het nu in papieren vorm of digitaal is, valselijk invult of gebruikt, benadrukt Johan Delmulle, voorzitter van het College van Procureurs-generaal.

Concreet beleid van het parket Halle-Vilvoorde - COVID-handhaving op de nationale luchthaven van Zaventem

Veilig reizen is COVID-negatief reizen.

Reizigers vanuit België:

Samen met de luchthavenpolitie, de luchtvaartmaatschappijen en de luchthavenuitbater zien we het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om reizigers die België wensen te verlaten op basis van valse documenten tegen te houden. COVID is een wereldprobleem waarin iedereen zijn rol moet opnemen. Bovendien is het essentieel dat al wie plaatsneemt in een vliegtuig COVID negatief getest heeft, om het veilig reizen te garanderen en de pandemie op wereldschaal definitief te kunnen indijken. In concreto is het zo dat wanneer de luchthavenmedewerkers aan de check-in balie of de gate een vermoeden hebben dat iemand met een vals attest van een negatieve COVID-test naar het buitenland wenst te reizen, zij de luchthavenpolitie er zullen bij roepen. De luchthavenpolitie heeft, net zoals de medewerkers aan check-in en gate, de expertise om zeer snel te kunnen controleren of het voorgelegde attest al dan niet vervalst is. Wanneer het om een vervalst of vals document gaat, wordt dit in beslag genomen en wordt er een proces-verbaal opgesteld. 

De betrokkene krijgt eenmalig de mogelijkheid om een minnelijke schikking van 750 euro te betalen en zal uiteraard zijn/haar reis niet verder kunnen zetten op grond van dit vals of vervalst document. Wanneer men weigert de voorgestelde 750 euro te betalen, zal men gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank. Hier riskeert men een correctionele veroordeling tot 5 jaar gevangenisstraf en een boete tot 2000 euro.Deze (onmiddellijke) minnelijke schikking van 750 euro kan worden voorgesteld aan personen met een adres in of buiten België. Ook personen met een vast adres in het buitenland zullen bij weigering of niet betaling een dagvaarding in het buitenland betekend krijgen.

Afgelopen week (van maandag 19 april tot en met zondag 25 april 2021) werden op de luchthaven van Zaventem 58 gevallen vastgesteld waarin een vals attest van een negatieve COVID-test werd gebruikt om te reizen naar het buitenland. Het overgrote deel van de betrokken personen had een vast adres in België. Wanneer men dit cijfer vergelijkt met het aantal reizigers op de luchthaven, gaat het om een hardnekkige minderheid. Nu het reizen tussen verschillende landen weer meer en meer mogelijk wordt, wensen we deze valsspelers te waarschuwen: de consequenties zijn zwaar en uw reis zal niet doorgaan.

Reizigers naar België

Ook reizigers die België wensen binnen te komen zonder geldige documenten of met vervalste documenten zullen geverbaliseerd en gesanctioneerd worden. Reizigers die vanuit een land buiten de EU-Schengen-zone België wensen te betreden zonder de nodige geldige documenten, zullen niet toegelaten worden. (het gaat om essentiële reizen) Ook intra-EU-Schengen reizigers zonder de nodige geldige documenten zullen gecontroleerd worden. (hier moet het niet meer om een essentiële reis gaan). We hechten zeer veel belang aan het opsporen en vervolgen van personen die reizen met valse documenten, aangezien hier een manifest bedrieglijk opzet mee gemoeid is. Bovendien ondermijnt het reizen met een vals attest van een negatieve COVID-test of een vervalst PLF-document, de maatregelen die genomen worden om de COVID-pandemie in te dijken.

Geldige documenten

Algemeen gesteld is “een geldig attest” een attest dat uitgegeven is door een bevoegd persoon of instantie, op basis van testresultaten vrijgegeven door een erkend laboratorium, op naam van de persoon die er zich op beroept en niet ouder is dan de vereiste termijn. Een geldig PLF document is terug te vinden op de website van de Belgische overheid. We dringen er samen met de politie op aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van het digitale formulier. Dit vergemakkelijkt de controle aanzienlijk.

“Wij zullen personen die op Zaventem het vliegtuig trachten te nemen op basis van een vals/vervalst attest van een negatieve COVID-test of een vervalst PLF-formulier, streng aanpakken. Deze enkelingen hypothekeren immers het veilig reizen van al wie wel in orde is en een echte negatieve Covid-test kan voorleggen. Nu reizen weer mogelijk is, willen we de grenzen sluiten voor deze bedriegers.” Ine Van Wymersch (Procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde)

26-04-2021 - Collège des procureurs généraux

Le Collège des procureurs généraux a diffusé des directives complémentaires[1]  prévoyant des poursuites en cas de falsification ou d’utilisation de faux documents « COVID-19 ».

Les personnes qui, dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, créent ou utilisent de faux documents, risquent une citation immédiate devant le tribunal correctionnel.

Concrètement, lorsqu’un service de police (par exemple la police aéronautique de l’aéroport de Zaventem) soupçonne une personne d’avoir utilisé un faux document « COVID-19 » ou d’avoir falsifié un tel document, par exemple une attestation d’un test négatif au COVID-19 ou un formulaire de localisation du passager, il en dresse un procès-verbal.

La police saisit ces documents, et dès cet instant, le suspect ne pourra poursuivre son voyage.

Vu la gravité particulière de ces infractions – commises avec une intention frauduleuse – et le fait que la politique liée au coronavirus dépend de l’authenticité de ces documents, le Collège a diffusé la directive selon laquelle les parquets procèdent à une citation directe devant le tribunal correctionnel du chef de faux et de l’usage du faux.

En tenant compte des spécificités de son arrondissement, le procureur du Roi peut prendre des directives par lesquelles une transaction (immédiate) de 750 euros est proposée, par exemple en cas de surcharge d’un tribunal en raison d’un trop grand nombre de dossiers  « COVID-19» à fixer. Toutefois, en cas de refus ou de non-paiement, il sera également procédé à une citation directe pour ces affaires.

« Il ne sera pas question de frontières ouvertes pour les personnes qui voyagent avec de faux documents « COVID-19 ». Ceux qui utilisent une fausse attestation « COVID-19 » ne pourront pas continuer leur voyage, du moins pas vers leur destination de vacances, mais devront par contre se présenter devant le tribunal correctionnel ou faire face à une lourde amende. Le même sort sera réservé à toute personne qui remplit ou utilise faussement un formulaire de localisation du passager, qu'il soit sous forme papier ou numérique », souligne Johan Delmulle, président du Collège des procureurs généraux.

 

[1] Circulaire COL. 06/2020 du Collège des procureurs généraux, version révisée du 26 avril 2021.

 

 

24-04-2021 - Parket Antwerpen

In het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek heeft de onderzoeksrechter donderdag opdracht gegeven tot enkele zoekingen bij ’t Scheldt en tot het verhoor van een medewerker.

Het parket Antwerpen nam in juni vorig jaar zelf het initiatief om een onderzoek te starten na verschillende racistische opmerkingen op nieuwssites en op sociale media aan het adres van Zelfa Madhloum.

In dat onderzoek naar mogelijke strafbare feiten komt website ’t Scheldt in beeld. Anonieme artikels publiceren kan, maar niet zonder een verantwoordelijke uitgever te vermelden. ’t Scheldt werkt zonder verantwoordelijke uitgever en dat kan problematisch zijn. Een doorgedreven onderzoek met ook een aantal huiszoekingen is dan ook noodzakelijk, omdat er bewust een anonimiteit gecreëerd wordt waarachter een aantal verdachten zich verschuilen.

De kwalificaties in dat gerechtelijk onderzoek zijn belaging, inbreuken op de telecom – wetgeving en aanzetten tot haat.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

22-04-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

Op woensdag 21 april 2021 omstreeks 17u20 op de E17 ter hoogte van afrit Kruisem werd een voertuig gecontroleerd door de Federale Wegpolitie Oost-Vlaanderen. Bij de doorzoeking van het voertuig werd 12,6 kg cannabis aangetroffen. De bestuurder, een 53–jarige man uit Nederland, werd gearresteerd.

Op vordering van het parket Oost-Vlaanderen zal de verdachte worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Het parket vraagt zijn aanhouding. 

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

22-04-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

Op dinsdag 20 april 2021 omstreeks 16u werd op de E17 ter hoogte van Gentbrugge een controle uitgevoerd door de Federale Wegpolitie Oost-Vlaanderen. In twee gecontroleerde voertuigen werden grote hoeveelheden drugs aangetroffen. De drugs werden in beslag genomen.

In een voertuig met Nederlandse nummerplaat werden 500 XTC-pillen, 200 gram cannabis, 110 gram cocaïne en 1 kg mefedrone aangetroffen. Het parket werd hiervan ingelicht en beide inzittenden, twee jongemannen van respectievelijk 20 en 21 jaar met de Nederlandse nationaliteit, werden gearresteerd.

In een tweede voertuig, een wagen met Franse nummerplaat, werd 6kg bruine heroïne, 2,5 kg witte heroïne, 100 gram mefedrone en 600 gram cocaïne aangetroffen. De bestuurder was in het bezit van een vals paspoort. Na het achterhalen van de identiteit van deze 32-jarige man met Franse nationaliteit, bleek dat hij geseind stond voor soortgelijke feiten met een effectieve gevangenisstraf van 3 jaar. Ook deze man werd onmiddellijk gearresteerd.

Het parket vorderde de onderzoeksrechter in Gent. De 21-jarige bestuurder van het Nederlandse voertuig en de 32-jarige bestuurder van het Franse voertuig werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter en zijn aangehouden. Vrijdag 23/4 beslist de raadkamer in Gent over hun verdere aanhouding.

De 20-jarige passagier van het Nederlandse voertuig mocht na verhoor beschikken.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen  

21-04-2021 - Collège des procureurs généraux

Mise à jour du 18 avril 2021

Jusqu’au 18 avril inclus, 222.158 dossiers de prévenus impliqués dans des infractions aux mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (infractions « corona ») ont été ouverts au niveau des parquets correctionnels (196.405), des parquets de la jeunesse (23.901) et des auditorats du travail (1.852). Les nombres cumulatifs repris dans le graphique ci-dessous illustrent l’évolution du flux d’entrée à partir du début de la crise du coronavirus jusqu’au 18 avril inclus.

 

Téléchargez le rapport du 18/04/2021

 

 

 

 

20-04-2021 - Collège des procureurs généraux

Christian De Valkeneer a terminé son mandat de procureur général de Liège, fonction qu’il occupait depuis 2012. Il a prêté serment ce mardi comme président du tribunal de première instance de Namur.

Monsieur le premier avocat général près la Cour d’appel de Liège, Pierre Vanderheyden, reprendra ses missions jusqu’à la désignation du prochain procureur général de Liège par le Conseil supérieur de la Justice.

Le Collège des procureurs généraux souhaite à M. De Valkeneer tout le succès possible dans ses nouvelles fonctions.

 

19-04-2021 - Parket Antwerpen

In onderzoeken die voortvloeien uit dossier Sky ECC zijn nog twee mensen onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Het gaat om twee mannen die respectievelijk de politie-inspecteur en de medewerkster van de stad Antwerpen hadden benaderd en betaald om opzoekingen te doen.

 

Tijdens een gerechtelijk onderzoek naar een mogelijke dienstverlenende criminele organisatie die ervan verdacht wordt bewust geëncrypteerde telefoontoestellen te verschaffen aan het crimineel milieu, zijn specialisten van politie erin geslaagd om de geëncrypteerde berichten van Sky ECC te kraken. Die data leveren elementen op in lopende dossiers, maar er komen ook nieuwe strafbare feiten aan het licht.

De raadkamer bevestigde vandaag de aanhouding van een 35-jarige man uit Vosselaar. De onderzoeksrechter had de man op 8 april onder aanhoudingsmandaat geplaatst wegens lidmaatschap van een criminele organisatie, actieve openbare omkoping en mededaderschap schending van het beroepsgeheim. In het onderzoek rond een politieman van PZ Antwerpen zou de dertiger in beeld komen als iemand die de politie-inspecteur had benaderd en had betaald om informatie uit politionele databanken op te zoeken.

Vorige week woensdag is een 24-jarige man uit Deurne voor de raadkamer verschenen. Ook hij werd aangehouden wegens lidmaatschap van een criminele organisatie, actieve openbare omkoping en mededaderschap schending van het beroepsgeheim. Dit in het onderzoek rond de medewerkster van stad Antwerpen. De twintiger zou de vrouw aangezocht hebben om opzoekingen te doen in het rijksregister. De aanhouding werd vorige week verlengd.

Op 9 maart werd er ook een huiszoeking uitgevoerd bij een advocaat die tijdens het gerechtelijk onderzoek in beeld kwam. Hij werd aangehouden wegens deelname aan een criminele organisatie. De raadkamer heeft vandaag zijn aanhouding voor een tweede maal bevestigd.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

 

15-04-2021 - Collège des procureurs généraux

Dans un contexte de rumeurs de réouverture de certains établissements Horeca le 1er mai en dépit des décisions adoptées par le Comité de concertation ce 14 avril, le Collège des procureurs généraux tient à rappeler que c’est au ministère public que la loi attribue les missions de recherche et de poursuite des infractions, en ce compris les infractions aux mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19.

Le Collège des procureurs généraux a pris acte des décisions prises par le Comité de Concertation du 14 avril 2021 dans le cadre des mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19.

Il a pris connaissance d’une part, des intentions de certains exploitants de l’Horeca de rouvrir leur établissement dès le 1er mai 2021, soit avant la date fixée par le CODECO, et d’autre part des déclarations de certains bourgmestres quant au fait qu’ils ne prendront aucune mesure afin de faire respecter la loi dans ce cadre. 

Le Collège des procureurs généraux tient à rappeler à cette occasion que la loi attribue les missions de recherche et de poursuite des infractions à l’autorité judiciaire, c’est-à-dire au ministère public, et non aux autorités administratives.

Depuis le début de la crise du coronavirus, le Collège a établi des directives de politique criminelle claires et fermes. Celles-ci prévoient une proposition de transaction pénale de 750 euros pour les commerçants, les exploitants et les responsables d’une activité en cas de premier constat d’infraction à la mesure de fermeture des établissements Horeca établie par l’arrêté ministériel.

Le Collège demandera aux procureurs du Roi, aux auditeurs du travail et aux services de police de continuer à appliquer strictement cette politique criminelle.

« Il est essentiel que la lutte contre la pandémie et les respect des mesures par l’ensemble de la population demeurent une priorité dans l’intérêt de chacun. Ceux qui les enfreignent d’une manière manifeste et volontaire s’exposeront à une réaction judiciaire adaptée » rappelle le procureur général Johan Delmulle, Président du Collège des procureurs généraux.

 

 

Contact

Bureau Communication – Service d’appui MP

sdaomp-press@just.fgov.be

 

 

14-04-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

De jeugdrechter in Dendermonde besliste vandaag dat de plaatsing van de twee minderjarige verdachten uit Beveren in de gesloten instelling van Everberg met één maand wordt verlengd.

De jeugdrechter in Antwerpen besliste maandag 12/04 hetzelfde voor de minderjarige verdachte uit Antwerpen.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

11-04-2021 - Parket Antwerpen

Het parket is een onderzoek gestart naar een tragisch ongeval afgelopen nacht, waarbij een 21-jarige man uit Deurne om het leven is gekomen

De politie werd vannacht rond 4 uur gevraagd in een hotel aan de Meistraat na verschillende oproepen van lawaaioverlast in een kamer op de bovenste verdieping. Ook het hotelpersoneel had de gasten al tevergeefs aangesproken.

Bij aankomst van de politie probeerden de acht aanwezigen zich te verstoppen. Een 21-jarige man kroop daarvoor uit het raam en is naar beneden gevallen.

De aanwezige politie-inspecteurs probeerden het slachtoffer te reanimeren tot aankomst van het medisch personeel, maar alle reanimatiepogingen konden helaas niet meer helpen.

De andere hotelgasten, het hotelpersoneel en de betrokken politiemensen waren zwaar onder de indruk van de feiten en kunnen rekenen op bijstand van de dienst slachtofferzorg.

Het parket gaat een onderzoeksrechter vorderen om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen 

Pages