Actualités

26-05-2023 - Parquet de Namur

Ce 22/05/2025 vers 20h, les services de la ZP Entre et Meuse ont été requis sur un vol en cours dans un chantier en construction de la rue Hennevauche à Mettet. Rapidement, deux équipes de la zone de police se sont rendues sur place. Deux équipes des zones Samsom et Jemeppe s/Sambre sont intervenues en renfort.

Dès l’arrivée sur place de la première équipe, deux auteurs sont aperçus alors qu’ils quittent le lieux des faits. Ceux-ci abandonnent immédiatement leur butin et prennent la fuite pédestrement vers des bois situés à l’arrière des habitations.

Après avoir procédé à un bouclage du périmètre et à une première fouille négative des lieux, un appui canin a été sollicité auprès de la police fédérale. Grâce à la collaboration d’un maître-chien et de son chien pisteur, les deux suspects ont pu être interpellés sans dommage.

L’enquête rapide réalisée par le service local de recherche a permis de résoudre un second fait de vol perpétré quelques jours plus tôt sur un autre chantier de Mettet.

Les auteurs, nés en 1993 et en 1995, et originaires d’une province voisine, ont été présentés devant un Juge d’Instruction qui a décidé de délivrer un mandat d’arrêt pour les deux individus, bien connu des services de police. L’enquête est toujours en cours.

Marc SERVAIS, Procureur du Roi f.f. & Jean-François DAUTREPPE, Chef de Corps de la Zone de Police Entre Sambre et Meuse.

 

Communiqué du 12/05/2023 disponible sur la page "Presse et médias" du Parquet de Namur.

26-05-2023 - Parket Antwerpen

In een lopend gerechtelijk onderzoek naar een vermeende criminele organisatie die zich zou hebben beziggehouden met grootschalige handel in cocaïne, inbreuken op de wapenwetgeving en wederrechtelijke vrijheidsberovingen (zie persberichten van 7 en 22 maart 2023) heeft de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen gisteren tijdens een huiszoeking zware vuurwapens aangetroffen.

 

Na de eerdere tussenkomsten werd het onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter in Mechelen verdergezet. Op die manier kwam een 52-jarige vrouw uit Putte in beeld. Tijdens een huiszoeking op haar adres werden verschillende zware vuurwapens, een actieve granaat, verschillende laders van vuurwapens en een aanzienlijke hoeveel patronen van diverse kalibers aangetroffen. Daarnaast vonden de speurders ook werkkledij van de Antwerpse haven aangetroffen. Mogelijk was dat adres een opslagplaats voor de criminele organisatie.

 

Het verdere onderzoek zal moeten uitwijzen waarvoor de voorwerpen gebruikt werden of zouden kunnen worden.

 

De onderzoeksrechter heeft na de voorleiding beslist om de vrouw onder aanhoudingsmandaat te plaatsen. Dinsdag verschijnt ze voor de raadkamer in Mechelen.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen 

24-05-2023 - Parket Limburg

Gisterenavond, 23 mei 2023, omstreeks 18u30 controleerde een interventieploeg van de lokale politiezone Carma een voertuig met Nederlands kenteken op de Weerterweg in Bocholt. Eén van de inzittenden, een 25-jarige Poolse onderdaan zonder vaste verblijfplaats in België, bleek in het bezit te zijn van een aanzienlijke hoeveelheid cannabis.  Tijdens een doorzoeking van het voertuig werden nog verschillende andere soorten verdovende middelen gevonden in de rugzak van de verdachte alsook een redelijke som cash geld. Dit alles doet vermoeden dat de man als drugsrunner actief is. De jongeman werd gearresteerd en door de politiediensten verhoord. De verdachte zal morgen worden voorgeleid bij de Tongerse onderzoeksrechter die over zijn aanhouding zal beslissen.  

Update 25/05/2023

De onderzoeksrechter plaatste de man onder aanhoudingsmandaat. 

24-05-2023 -

Van 1 mei tot en met 30 juni 2022 kregen alle politiezones van het arrondissement Halle-Vilvoorde de toelating van de procureur des Konings, om het rijbewijs onmiddellijk in te trekken voor een duur van 8 dagen, wanneer een bestuurder wordt betrapt op het gebruiken van een mobiele telefoon of ander elektronisch scherm achter het stuur. Deze actie werd erg positief onthaald en leverde mooie resultaten op.

 

Dit jaar loopt een nieuwe nationale actie ‘afleiding in het verkeer’. Op initiatief van de politie en met de steun van het parket Halle-Vilvoorde zal er op 24 en 25 mei extra gecontroleerd worden op het gebruik van gsmtoestellen achter het stuur. Chauffeurs die al rijdend betrapt worden op het gebruik van hun gsm achter het stuur en/of zich hierdoor schuldig maken aan verkeersonveilig gedrag riskeren een onmiddellijke intrekking van hun rijbewijs voor een periode van acht dagen. Dit geldt niet alleen voor automobilisten, maar ook voor fietsers en gebruikers van (e-)steps, monowheels en dergelijke.

 

De bestuurders van wie de rijbewijzen onmiddellijk worden ingetrokken, zullen zich in de maand september moeten verantwoorden voor de politierechtbanken van Vilvoorde en Halle.  Zij riskeren een geldboete van 240 tot 4.000 EUR en een intrekking van het rijbewijs van 8 dagen tot 5 jaar.

 

De laatste jaren is het gebruik van mobiele telefoons tijdens het rijden aanzienlijk toegenomen.  VIAS geeft hierover volgende cijfers mee: “De meest voorzichtige schattingen gaan ervan uit dat 5% van alle verkeersongevallen waarbij iemand gewond raakt of sterft, te wijten zijn aan het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur. Dat zorgt dus jaarlijks voor minstens dertig doden en 2.500 gewonden in ons land.”    (Bron: https://www.vias.be/nl/newsroom/driekwart-van-de-belgen-stoort-zich-aan-...

24-05-2023 -

Van 1 mei tot en met 30 juni 2022 kregen alle politiezones van het arrondissement Halle-Vilvoorde de toelating van de procureur des Konings, om het rijbewijs onmiddellijk in te trekken voor een duur van 8 dagen, wanneer een bestuurder wordt betrapt op het gebruiken van een mobiele telefoon of ander elektronisch scherm achter het stuur. Deze actie werd erg positief onthaald en leverde mooie resultaten op.

 

Dit jaar loopt een nieuwe nationale actie ‘afleiding in het verkeer’. Op initiatief van de politie en met de steun van het parket Halle-Vilvoorde zal er op 24 en 25 mei extra gecontroleerd worden op het gebruik van gsmtoestellen achter het stuur. Chauffeurs die al rijdend betrapt worden op het gebruik van hun gsm achter het stuur en/of zich hierdoor schuldig maken aan verkeersonveilig gedrag riskeren een onmiddellijke intrekking van hun rijbewijs voor een periode van acht dagen. Dit geldt niet alleen voor automobilisten, maar ook voor fietsers en gebruikers van (e-)steps, monowheels en dergelijke.

 

De bestuurders van wie de rijbewijzen onmiddellijk worden ingetrokken, zullen zich in de maand september moeten verantwoorden voor de politierechtbanken van Vilvoorde en Halle.  Zij riskeren een geldboete van 240 tot 4.000 EUR en een intrekking van het rijbewijs van 8 dagen tot 5 jaar.

 

De laatste jaren is het gebruik van mobiele telefoons tijdens het rijden aanzienlijk toegenomen.  VIAS geeft hierover volgende cijfers mee: “De meest voorzichtige schattingen gaan ervan uit dat 5% van alle verkeersongevallen waarbij iemand gewond raakt of sterft, te wijten zijn aan het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur. Dat zorgt dus jaarlijks voor minstens dertig doden en 2.500 gewonden in ons land.”    (Bron: https://www.vias.be/nl/newsroom/driekwart-van-de-belgen-stoort-zich-aan-...)

24-05-2023 - Parket Oost-Vlaanderen

De raadkamer in Gent heeft vandaag een beslissing genomen in het strafdossier ‘OPTIMA’. Het Openbaar Ministerie had in het dossier reeds op 6 april 2021 een eindvordering genomen. De regeling rechtspleging kon evenwel niet verder gezet worden omwille van verzoeken tot bijkomend onderzoek door een aantal inverdenkinggestelden (vier van de vijf verzoeken werden volledig afgewezen, één verzoek werd deels afgewezen, deels toegestaan) alsook omwille van diverse procedures die werden opgestart door de verdediging.

Op 7 juni 2016 vorderde het Openbaar Ministerie een gerechtelijk onderzoek na een strafklacht van de NATIONALE BANK VAN BELGIË naar aanleiding van haar toezicht op OPTIMA BANK NV. Het gerechtelijk onderzoek had betrekking op vermeende malversaties binnen zowel de bank- als vastgoedactiviteiten van de groep ‘OPTIMA’. Zowel OPTIMA BANK NV als OPTIMA GLOBAL ESTATE NV (later YOUR ESTATE SOLUTION NV) werden naderhand failliet verklaard, respectievelijk op 15 juni 2016 en op 29 mei 2018.

Het strafdossier ‘OPTIMA’ betreft een uitgebreid gerechtelijk onderzoek dat bestaat uit diverse luiken en uit meerdere dossiers die samen gevoegd werden. Een eerder gerechtelijk onderzoek had betrekking op de verkoop van tak23-producten door OPTIMA FINANCIAL PLANNERS NV (later sedert eind 2011 OPTIMA BANK NV). Ook dit dossier werd gevoegd. Dit gerechtelijk onderzoek had voornamelijk betrekking op de inleg van gelden in de periode vanaf eind 2003 tot begin 2011.

De tenlasteleggingen in de gevoegde dossiers zijn onder meer gekwalificeerd als valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken, oplichting, misbruik van vennootschapsgoederen, misbruik van vertrouwen, witwas, inbreuken op de Wet Vastgoedmakelarij, misleiding van de NATIONALE BANK VAN BELGIË (zoals voorzien door de Bankwet) en laattijdige aangifte van het faillissement.

Het Openbaar Ministerie vroeg de verwijzing van de diverse hoofdrolspelers en betrokkenen in de verschillende luiken/constructies, meer bepaald vroeg het Openbaar Ministerie om finaal twaalf inverdenkinggestelden (personen en vennootschappen) te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Het Openbaar Ministerie vroeg aan de raadkamer voorts ook om acht personen en vennootschappen niet te verwijzen naar de correctionele rechtbank en wenst deze (rechts)personen dan ook niet te vervolgen. Het Openbaar Ministerie vroeg ten slotte de verjaring vast te stellen voor een internationale verzekeringsmaatschappij m.b.t. haar rol in de periode van OPTIMA FINANCIAL PLANNERS NV.

De raadkamer heeft het Openbaar Ministerie ter zake (integraal) gevolgd. Er is nog beroep mogelijk bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

 

24-05-2023 - Parket Limburg

Op zondag 21/05/203 omstreeks 13u hield de verkeersdienst van de lokale politiezone Heusden-Zolder toezicht tijdens een tuning event op het Schachtplein in de wijk Lindeman. Plots bemerkte de politiediensten twee scooters op die aan een onaangepaste snelheid voorbijreden. Op het moment dat één van de motorrijders een gevaarlijk manoeuvre uithaalde op de openbare weg door enkel op zijn achterste wiel te gaan rijden, besloten de politiediensten over te gaan tot controle van beide voertuigen.  Beide motorrijders namen hierop de vlucht aan zeer hoge snelheid en weigerden te stoppen. Na een achtervolging waarbij verschillende politieploegen in bijstand kwamen, kon één van de motorrijders uiteindelijk worden tegengehouden. De man was meteen verbaal en fysiek agressief en keerde zich onmiddellijk tegen de aanwezige politiediensten die pepperspray moesten gebruiken om de bestuurder te kunnen overmeesteren. Bij de weerspannigheid geraakte een politieman lichtgewond en liep deze enkele dagen werkonbekwaamheid op.

De 22-jarige bestuurder uit Heusden-Zolder bleek te hebben gereden zonder rijbewijs en ook de papieren van zijn motorfiets bleken niet in orde te zijn. De nodige processen-verbaal werden opgesteld voor de verschillende inbreuken en de scooter van de jongeman werd in beslag genomen. De bestuurder werd na verhoor gedagvaard in snelrecht, deze beslissing werd hem meteen overgebracht via een schermgesprek met een magistraat uit de sectie M+ van het parket van Limburg. De man zal zich binnen de maand moeten verantwoorden voor de rechtbank voor de weerspannigheid.

23-05-2023 - Parket Leuven

Op maandag 22 mei 2023 controleerde de politie om 14u20 in het station te Leuven een 18-jarige Nederlander. Hij bleek in het bezit te zijn van 9 gebruikershoeveelheden cocaïne en volgens een getuige zou de man hem cocaïne hebben aangeboden. 

De verdachte verklaarde dat de cocaïne voor eigen gebruik bestemd was en hij ontkende de verkoop van verdovende middelen.  

Het parket heeft de man via de snelrechtprocedure gedagvaard wegens het bezit van cocaïne voor eigen gebruik én met het oog op aflevering/verkoop. Hij dient zich op 8 juni te verantwoorden voor de correctionele rechtbank te Leuven. 

 

 

 

 

23-05-2023 - Parket Antwerpen

In gerechtelijke onderzoeken naar aanslagen op panden heeft de raadkamer gisteren de aanhouding van twee Nederlanders van 20 en 21 jaar bevestigd.

 

In de nacht van 13 op 14 juli 2022 werd een woning aan Geestenspoor in Ekeren beschoten. Het gaat om een vergisaanslag, waarbij gelukkig niemand gewond is geraakt. Uit gerechtelijk onderzoek, uitgevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen, blijkt dat de verdachten de dag voordien een voorverkenning hadden uitgevoerd, waarbij ze hadden aangebeld en zich hadden uitgegeven voor medewerkers van PostNL.

In het onderzoek konden twee mannen van 20 en 21 geïdentificeerd worden. Ze zouden ook betrokken zijn bij de aanslag in Beveren op 21 juni 2022. Die nacht werd een woning aan de Kasteeldreef verschillende keren beschoten.

In een samenwerking met de Nederlandse autoriteiten kon het tweetal worden gearresteerd. Vorige week werd de overlevering naar ons land uitgevoerd, waarna de onderzoeksrechter vorige woensdag besliste om hen in beide onderzoeken onder aanhoudingsmandaat te plaatsen.

De feiten zijn gekwalificeerd als criminele organisatie, inbreuken op de wapenwet en vernieling.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen 

23-05-2023 - Parket Limburg

Afleiding door gsm-gebruik achter het stuur is één van de killers in het verkeer. Volgens studies is er in  8% van de dodelijke ongevallen sprake van gsm-gebruik. Vertaald naar slachtoffers betekent dat 50 doden en 4500 gewonden per jaar.

Gsm-gebruik achter het stuur is duidelijk een hardnekkig probleem. Bestuurders weten dat het niet mag maar denken toch vaak dat het kan. Een mentaliteitswijziging is noodzakelijk. Om hier aan bij te dragen plant het Parket Limburg samen met de politiediensten van het arrondissement opnieuw een Gsm-actie. Deze actie loopt van woensdag 24 mei t.e.m. donderdag 25 mei 2023.  Bij vaststelling van gsm-gebruik achter het stuur zal het rijbewijs van de bestuurder onmiddellijk worden ingetrokken voor een periode van acht dagen.

23-05-2023 - Parket Limburg

Vanmorgen, 23 mei 2023, omstreeks 00:30u is een voertuig met drie inzittenden in Lommel t.h.v. de Luikersteenweg in het kanaal gereden. De hulpdiensten waren meteen ter plaatse. 

Het parket Limburg heeft een wetsgeneesheer, het labo en het labo-steunteam van de federale gerechtelijke politie opgeroepen om de situatie te onderzoeken. 

Tesamen met de politiezone Lommel worden de precieze omstandigheden van het ongeval onderzocht. Een slechtnieuwsmelding werd door de PZ Lommel uitgevoerd. Voorlopig onthoudt het parket Limburg zich van verdere communicatie. 

22-05-2023 - Parket Leuven

 

In de ochtend van zondag 21 mei 2023 werd het lichaam van een 48-jarige dame uit Sint-Lambrechts-Woluwe aangetroffen langs de Tervurenlaan te Tervuren. Zij zou slachtoffer zijn geworden van een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. 

 

Op 21 mei in de namiddag heeft een 30-jarige vrouw uit Waver zich aangeboden bij de politie. De vrouw zou bij het naar huis rijden na een vermaakuitstap een impact hebben gevoeld, waarbij de voorruit van haar voertuig verbrijzeld werd. Zij was in de veronderstelling dat er een tak op haar voertuig was gevallen of dat zij een ree had geraakt, maar toen zij het nieuws vernam dat er zich op die plaats een dodelijk verkeersongeval had voorgedaan is zij naar de politie gegaan. 

De vrouw werd gearresteerd en het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek wegens onopzettelijke doding ingevolge een verkeersongeval en vluchtmisdrijf. 

De verdachte zal worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. 

20-05-2023 - Parket Limburg
15-05-2023 - Parket Leuven

https://www.youtube.com/watch?v=AHeu3MifXY0

Verdachte drugssituatie? Meld het nu anoniem!

“Het anoniem drugsmeldpunt is een veilige manier om burgers melding te laten maken van verdachte signalen die wijzen op de aanwezigheid van een cannabisplantage of drugslabo. Alerte burgers kunnen zo in volstrekte anonimiteit een bijdrage leveren om drugscriminaliteit sneller op te sporen.” (Hans Van Espen, procureur des Konings Leuven)

Illegale drugsproductie is ook in Vlaams-Brabant een stijgend fenomeen dat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Denk aan woningbranden door een cannabisplantage of spelende kinderen die chemisch drugsafval ontdekken.

De productie van drugs brengt nare gevolgen met zich mee. Politie, parket en de federale diensten van de gouverneur van Vlaams-Brabant sloegen de handen in elkaar om een anoniem drugsmeldpunt op te richten.

Het anoniem drugsmeldpunt wil de burger responsabiliseren, politiewerk faciliteren en de crimineel afschrikken. Door deze aanpak ontvangt men sneller informatie vanop het terrein en wil men de strijd tegen drugscriminaliteit aangaan.

Vermoed je het bestaan van een cannabisplantagedrugslabo of drugsafval? Meld dit dan anoniem via www.anoniemdrugsmeldpuntvlaamsbrabant.be!

Wanneer een burger dergelijke verdachte situatie meldt, heeft hij de mogelijkheid om anoniem te blijven of zijn contactgegevens achter te laten. De lokale politie van de bevoegde zone gaat vervolgens aan de slag en trekt de melding na.

Andere meldingen omtrent drugsfeiten zoals verkoop of gebruik in verkeer, mag je rechtstreeks doorgeven aan de lokale politie.

 

Dit meldpunt is geen noodcentrale!

Voor dringende hulp bel je 101!

Meer info en tips lees je op www.anoniemdrugsmeldpuntvlaamsbrabant.be

12-05-2023 - Parket Limburg

Parket Limburg werkt vanaf januari 2023  met de nieuwe sectie M+ compleet anders op dossiers van veelvoorkomende criminaliteit, intrafamiliaal geweld, minderjarigen en zedenfeiten. Een  grote stap naar een eerste zorg- en veiligheidshuis in ons land werd gezet.

Parket Limburg treedt uit haar vertrouwde omgeving en werkt met haar nieuwe sectie M+ vanuit het provinciehuis in Hasselt, waar het lokalen deelt met het FJC. Door met partners onder één dak te werken, wil het Parket Limburg een betere doorstroming van informatie en wil ze probleemsituaties sneller detecteren. Op die manier kan ze beter en sneller beslissingen op maat nemen. Het Parket kan zo beter afstemmen met hulpverlening, politie en andere partners om op die manier meer passende oplossingen te vinden voor de verschillende partijen en om recidive te voorkomen.

In de toekomst wil het Parket Limburg meer partners bij deze werking betrekken en tot een volwaardig zorg -en veiligheidshuis komen.

Hoe het allemaal begon

De parketsectie M+ is de samensmelting van de sectie M en de sectie Jeugd & Gezin binnen het Parket Limburg. De sectie M werd opgericht in januari 2020 en was gebaseerd op 3 principes, Maatwerk, Multidisciplinaire samenwerking en Met snelheid. Deze M-werking werd gekenmerkt door veel kortere doorlooptijden, betere afstemming in de samenwerking met politie en justitiehuis en een justitiële afhandeling met oog voor de context en onderliggende problemen. Ook bood de M-werking nieuwe mogelijkheden voor de parketmagistraten, zoals bijvoorbeeld het rechtstreekse gesprek met verdachten  via videolink met de politiekantoren om de justitiële gevolgen persoonlijk toe te lichten of om onmiddellijk bepaalde voorwaarden op te leggen.  

De M-principes blijven de basis voor de werking van de nieuwe sectie M+. Deze grotere sectie geeft extra slagkracht om in meer materies volgens de M-principes te werken en om de werkprocessen te verbeteren in kwaliteit en efficiëntie. Het doel blijft om een probleemsituatie te doorbreken en met een snelle kordate reactie een gepast effect op lange termijn te realiseren.  

Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie, gelooft in de innovatieve kracht van Parket Limburg: “Het Parket van Limburg bestaat uit een dynamisch team van gedreven magistraten die zaken in beweging zetten. Ze onderzoeken permanent hoe Justitie sneller, menselijker en straffer kan worden en werpen zich daarbij op tot pioniers op talloze vlakken. Van de financiële aanpak van de georganiseerde misdaad, het lik-op-stukbeleid met onmiddellijke minnelijke schikkingen voor kleine criminaliteit tot de tijdelijke huisverboden bij partnergeweld. Ook met de M-werking, waarbij kleine delinquenten veel sneller en vaak via videoverbinding voor een magistraat komen, toonde het Limburgse Parket zich vooruitstrevend. Zo kan er meteen een oplossingsgerichte beslissing worden genomen, op maat en in samenwerking met de hulpverleningssector. De samensmelting van de secties M en Jeugd & Gezin, waarbij dezelfde principes worden toegepast op minderjarigen en probleemsituaties thuis, toont nogmaals aan dat het Parket van Limburg blijft innoveren.” 

Sneller detecteren en performanter reageren

Parket Limburg wil op deze manier nog meer inzetten op het voorkomen van recidive en dit door samen te werken met partners uit verschillende sectoren rond dezelfde personen en probleemsituaties.

Momenteel wordt er in bepaalde dossiers soms te laat aan de alarmbel getrokken. Dit omdat er op elke dienst of bij elke instantie apart alarmsignalen binnenkomen. Tot nu toe was er nergens een platform waarop deze signalen werden samengebracht. Wanneer deze partners wél samen zitten en deze informatie uitwisselen, zullen ze al snel zien dat het de verkeerde kant op gaat en dat er moet worden ingegrepen. Op die manier betrachten we dankzij de nieuwe werking met M+ in de toekomst sneller te kunnen ingrijpen om recidiven of terugvallen en daaraan gekoppelde mogelijke drama’s te vermijden. Op die manier willen we justitie samen met hulpverlening beter en performanter maken door problemen sneller te detecteren.

Om vanuit de parketwerking maximaal in te zetten op een sneller inzicht in problematieken gebeurt er binnen sectie M+ een dagelijkse triage van binnenkomende dossiers en zet men in op de onmiddellijke behandeling van dringende dossiers. Deze nieuwe manier van werken is vergelijkbaar met die van een spoeddienst in een ziekenhuis: acute dossiers worden meteen behandeld en niet-spoedeisende dossiers worden waar nodig doorverwezen naar de juiste specialist voor de beste zorgen. De flexibele inzet van de M+ medewerkers zorgt voor een betere verdeling van de parketcapaciteit. 

 

Via een doorgedreven ketenwerking naar een zorg- en veiligheidshuis

De dringende werking van de sectie M+ werkt sinds maart 2023 op een nieuwe neutrale locatie in het Provinciaal Administratief Centrum van Hasselt. Daar zit zij meteen samen onder één dak met het Family Justice Center, waar verschillende belangrijke partners reeds vertegenwoordigd zijn. Vanop deze neutrale locatie hoopt het Parket de samenwerking met partnerorganisaties te intensiveren, maar ook bij te dragen aan een goede basis waar nieuwe ketenwerkingen op verder kunnen bouwen. Wanneer het Parket in haar gerechtelijke afhandeling ook rekening kan houden met de mogelijkheden van hulp- en zorgorganisaties, leidt dit tot echt maatwerk en bovenal tot het beoogde effect: oplossen van de probleemsituatie en herval vermijden.

Volgens Procureur des Konings Guido Vermeiren is het redelijk historisch om als Parket buiten het gerechtsgebouw te zitten. “Het uitgangspunt van dit unieke concept is om problemen aan te pakken met een netwerk om zo maatregelen te kunnen nemen die écht effect hebben, op lange termijn. Daarnaast willen we zorgen dat er tijdig kan worden ingegrepen bij probleemsituaties waarvan  de alarmsignalen tot nu toe bij elke instantie apart binnenkwamen. De M+ werking is dé manier om deze toekomstvisie te kunnen uitrollen. Hierbij moet uiteraard in stappen gewerkt worden waarbij we eerst de eigen werking in stand moeten kunnen houden op de nieuwe locatie. Daarna kunnen we ons partnerschap met het FJC, inzake intrafamiliaal geweld, seksueel geweld en eergerelateerd geweld, verbeteren en vernauwen. Om als derde stap geleidelijk de multidisciplinaire wisselwerking uit te breiden naar andere materies, zoals alcohol- en middelenmisbruik, geestelijke gezondheidsproblemen of problematieken bij minderjarigen.”  

Ketenwerking kan de samenwerking tussen de partners zowel beleidsmatig als op dossierniveau verbeteren.  Zo hoopt het Parket Limburg uiteindelijk te komen tot een echt Limburgs Zorg- en Veiligheidshuis.

Ook Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir gelooft in deze nieuwe benadering van snelrecht maar ziet deze werking slechts als eerste stap in het verder multidisciplinair samenwerken in alle veiligheidsdossiers: “Na de uitbreiding met lichte feiten van intrafamiliaal geweld en lichte zedenfeiten, worden nu ook de minderjarige veelplegers opgenomen in het snelrecht in Limburg. Een doelgroep die echt nood heeft aan dat lik-op-stuk beleid, om verder escalerend geweld en recidive te voorkomen. De mensen op straat voelen zich onveiliger en vragen ook gewoon naar het sneller bestraffen van die kleine crimineeltjes. Maar we moeten verder en groter durven dromen, want alle veiligheidsfenomenen zijn uiteindelijk aan elkaar gelinkt. Drugscriminaliteit aan minderjarige uithalers, jeugddelinquentie in sommige gevallen aan IFG, etc. Het was voor mij dan ook een logische stap om de reeds bestaande partners nu al samen onder één dak te brengen, hier in het Provinciehuis. Ik zie dit ook als eerste grote stap in de richting van het allereerste Veiligheidshuis in Vlaanderen, hier in Limburg.”

 

 

Pages