Actualités

23-12-2022 - Parket Antwerpen

Het parket Antwerpen heeft deze voormiddag de onderzoeksrechter gevorderd om het onderzoek te leiden na een verdacht overlijden in Wechelderzande (Lille). Op de feiten werd de kwalificatie 'moord' gekleefd.

 

Een 54-jarige vrouw werd deze ochtend even voor 8 uur aangetroffen in de kelder van een bakkerij in het centrum van Wechelderzande. De recherche van PZ Regio Turnhout ging ter plaatse. Er bleken verschillende verdachte elementen, waarop het labo en de wetsdokter werden gevorderd.

Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de vrouw met geweld om het leven is gekomen. Slachtofferbejegenaars ontfermen zich over de familie van het slachtoffer.

Het parket heeft de onderzoeksrechter gevorderd voor de moord. De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen zal het verdere onderzoek voeren.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

23-12-2022 -

Het parket Halle-Vilvoorde heeft kennis genomen van het vonnis van één van de politierechters van de politierechtbank in Vilvoorde, waarin de rechter bij de beoordeling van één dossier zijn bedenkingen formuleert bij de door het parket gevolgde procedure.

 

Een eerste analyse van de uitgesproken vonnissen in deze materie geeft aan, dat de in dit vonnis uiteengezette redenering, op dit moment zeker geen algemene tendens is in de rechtspraak van de politierechtbank van zowel Halle als Vilvoorde. De inhoud van dit vonnis veralgemenen is dus niet aan de orde. Bovendien houdt de rechter wel rekening met de intrekking van het rijbewijs in zijn beoordeling, spreekt hij ook een veroordeling uit voor de ten laste gelegde feiten en acht hij de feiten dus ook bewezen. Dat is dan ook meteen de reden waarom het parket Halle-Vilvoorde geen beroep heeft aangetekend tegen deze uitspraak.

 

Los daarvan heeft het parket Halle-Vilvoorde wel het expertisenetwerk “verkeer” gevat om op nationaal niveau de problematiek uit te klaren, van de intrekkingen van het rijbewijs door de officier van Gerechtelijke politie/hulpofficier van de Procureur des Konings, op vordering van de Procureur des Konings bij middel van een kantschrift waarin duidelijk werd vermeld in welke omstandigheden mag worden overgegaan tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs, en niet door telefonische contactname.

 

“Verkeersveiligheid is een absolute prioriteit van het parket Halle-Vilvoorde. Door concrete acties op poten te zetten met de focus op de killers in het verkeer zoals afleiding, alcohol en drugs achter het stuur en overdreven snelheid, maken we hier concreet werk van. Uiteraard moet de door politie en parket gevolgde procedure correct en legitiem zijn. Als blijkt dat we onze procedure moeten bijsturen, zullen we dit ook doen in de toekomst. Op dit moment is dit (nog) niet aan de orde.”  zegt Ine Van Wymersch, procureur des konings.

 

Parket Halle-Vilvoorde 

22-12-2022 - Parket Antwerpen

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft vanmiddag een 18-jarige man uit Aalst aangehouden in het onderzoek naar de dodelijke steekpartij van gisterenochtend. Een tweede verdachte, een 16-jarige uit Aalst, werd voor de jeugdrechter in Dendermonde geleid.

 

PZ Antwerpen werd gisterenochtend, even voor 8 uur, verwittigd door getuigen die meldden dat iemand werd achternagezeten in de Wapenstilstandlaan. Het slachtoffer werd tijdens het weglopen in de rug gestoken. Voor een appartementsgebouw op het kruispunt van de Wapenstilstandlaan en de Frans De Vriendstraat viel het slachtoffer op de grond, maar zijn belagers staken dan nog verschillende keren voor ze het op een lopen hebben gezet.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse om het slachtoffer, een 16-jarige jongen uit Borgerhout, de eerste zorgen toe te dienen voor hij in kritieke toestand naar het UZA werd overgebracht. Daar bezweek de tiener even later aan de opgelopen verwondingen.

 

Het gerechtelijk labo, de lokale recherche van PZ Antwerpen en de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Antwerpen kwamen ter plaatse.  Het parket van Antwerpen heeft de onderzoeksrechter gevorderd voor moord.

 

In het verdere onderzoek door de lokale recherche en FGP Antwerpen, onder leiding van de onderzoeksrechter, konden de vermoedelijke betrokkenen verder geïdentificeerd worden. De betrokkenen zouden na de feiten de trein hebben genomen naar Aalst. In een samenwerking tussen verschillende politiediensten konden rond 14.15 uur een 16-jarige en een 18-jarige gearresteerd worden. Intussen konden ze door FGP Antwerpen verhoord worden.

 

De meerderjarige is in de loop van de dag voor de onderzoeksrechter in Antwerpen verschenen. Hij werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst en zal maandag voor de raadkamer verschijnen. De minderjarige valt onder de bevoegdheid van het parket Oost-Vlaanderen en werd in de loop van de dag voorgeleid worden voor de jeugdrechter. Die heeft beslist om de tiener gesloten te plaatsen.

 

De context en de omstandigheden zullen verder onderzocht worden, maar in deze fase van het onderzoek lijkt er een link te zijn met een vecht- en steekpartij van eind oktober in het Centraal Station van Antwerpen.

 

Het gerechtelijk onderzoek wordt verdergezet.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

21-12-2022 - Parquet général et Auditorat général de Bruxelles

À la demande du procureur du Roi de Bruxelles, le procureur général de Bruxelles a adressé , par l’intermédiaire du Ministre de la Justice, une requête de levée d’immunité dans deux dossiers impliquant , d’une part, un diplomate lié à une ambassade située à Bruxelles et, d’autre part, l’épouse d’un diplomate lié à une autre ambassade située à Bruxelles.

Dans les deux dossiers, les personnes bénéficiant du statut diplomatique sont suspectées d’avoir causé un accident de roulage sous l’emprise d’alcool (avec délit de fuite en ce qui concerne l’épouse).

La levée de l’immunité doit permettre au ministère public de citer les personnes concernées devant le tribunal de police.

 

16-12-2022 - Parket Oost-Vlaanderen

Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde en de vzw Id+Art hebben samen met drie organisaties jeugdopbouwwerk (Habbekrats vzw, Groep Intro en Spoor 56), de stad Dendermonde en de gemeente Hamme de handen in elkaar geslagen om een aantal bouwstenen aan te reiken aan kwetsbare kinderen die moeilijk aansluiting vinden bij het reguliere vrijetijdsaanbod. Op deze manier trachten we de kinderen hun bewustwording en geloof in zichzelf te vergroten en hun grenzen te verleggen om zich als helden te kunnen ontpoppen tot kansrijke en talentvolle kinderen.

Vanuit hun alledaagse en directe leefomgeving (veelal de straat als habitat) wordt een stimulerend, inspirerend en drempelverlagend aanbod naar kunst, cultuur en samenleving gecreëerd als een exploratieveld waarin artistieke vrijheid en begeleide vrijheid hand in hand gaan.

In vier stappen (verwondermoment, inspiratiemoment, artistiek moment en toonmoment) wordt gezamenlijk de definitie van leefruimte herschreven naar een gezonde leefomgeving die een duurzame en gevarieerde ruimte ontsluit en letterlijk het kloppend hart, de identiteit van de beide locaties, de stad Dendermonde versus de gemeente Hamme, aftoetst, bloot legt en in kaart brengt.

Verloop project:

1. Verwondermoment: persoonlijke capaciteiten en interesses van de kinderen in kaart te brengen.  Exploratie van het landschap onder deskundige begeleiding + de link naar kunst & cultuur leggen via workshops door onder meer docenten van academies, maar evenwel buiten de schoolse structuur.

2. Inspiratiemoment: kennismaking met het werk van kunstenaars, bezoek aan lokale ateliers, trefpunten, kenmerkende bezienswaardigheden, monumenten en landschappen.

3. Artistiek moment: het ontdekken van het eigen talent onder begeleiding van professionele kunstenaars (onder andere beeldhouwen, schilderen, dans, …)

4. Toonmoment: voorstelling van de kunstwerken op 21.12.2022 van 17u30 – 19u30 in Hamme (Sint Jansstraat 27, 9220 Hamme)

            Er is ook in een vervolgtraject voorzien. In het voorjaar van 2023 zal een fietsroute door Dendermonde en Hamme worden gelanceerd langs             

            Schelde en Durme, één van de toeristische troeven van beide gemeenten, waar de verschillende door de jongeren gecreëerde kunstwerken te   

            zien zullen zijn. 

Uitnodiging:

Het Parket Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde, de kunstvereniging id+Art Gent vzw, het idCollectief Kunstforum Hamme vzw en het Streekfonds Oost-Vlaanderen nodigen u van harte uit op een TOONMOMENT met de gedachte: ontmoeten impliceert verbinden van mensen en gedachten.

In aanwezigheid van de Oost-Vlaamse gouverneur, Carina Van Cauter, zullen de artistieke creaties van de kinderen worden voorgesteld op woensdag 21 december 2022 om 17u30 en dit te Hamme, Sint-Jansstraat 27.

Vanzelfsprekend zullen ook de kinderen, vergezeld van de kunstenaars als mentor, aanwezig zijn.

Welkomstwoord Lien Herwege, substituut Procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde

Toelichting Freddy Huylenbroeck, coördinator Plankenkoorts en Frank De Palmenaer, voorzitter id+Art vzw

Dankwoord Bart Van den Branden, afdelingsprocureur bij het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde

Meer uitleg en reeds genomen initiatieven kan u terugvinden via volgende filmpjes: https://www.youtube.com/watch?v=O3nZASX3I7k en https://www.tvoost.be/nieuws/plankenkoorts-uit-hamme-wint-de-stille-ster...

 

Het project Plankenkoorts wordt georganiseerd door een tijdelijk samenwerkingsakkoord tussen de kunstenaarsvereniging id+Art&Collectief Hamme vzw en het Parket Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde. Het project valt onder de koepel van het Streekfonds Oost-Vlaanderen die een actie # Een hart voor Scheldevallei heeft opgezet.

Als partners werd een afsprakennota opgesteld met de organisaties jeugdopbouwwerk:

Habbekrats vzw Hamme

Spoor 56 (Dendermonde en Hamme)

Groep Intro (Dendermonde)

Ook de stad Dendermonde en de gemeente Hamme dragen een logistiek steentje bij aan dit project.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

16-12-2022 - Parket Oost-Vlaanderen

Deze voormiddag omstreeks 11u15 ontstond brand op een woonboot die aangemeerd lag aan de Voorhavenkaai in Gent.

De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur vlug onder controle.

Op de woonboot verbleven 2 bejaarde broers. 1 van de broers, een 90-jarige man, overleed ter plaatse. Zijn 89-jarige broer was in shock en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

Het parket stelde een branddeskundige en een wetsdokter aan. Het labo van de gerechtelijke politie kwam eveneens ter plaatse.

Volgens de eerste bevindingen van de branddeskundige zou het gaan om een accidentele brand, ontstaan in het keukengedeelte van de boot. Er zijn geen aanwijzingen van kwaad opzet.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

14-12-2022 - Parket Antwerpen

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen heeft vanochtend tijdens een nieuwe tussenkomst in een Sky-dossier 6 arrestaties uitgevoerd in een lopend gerechtelijk onderzoek.

 

Tijdens een gerechtelijk onderzoek naar een mogelijke dienstverlenende criminele organisatie die ervan verdacht wordt bewust geëncrypteerde telefoontoestellen te verschaffen aan het crimineel milieu, zijn specialisten van politie erin geslaagd om de geëncrypteerde berichten van Sky ECC te kraken. Die data leveren elementen op in lopende dossiers, maar er komen ook nieuwe strafbare feiten aan het licht.

 

Een 42-jarige man uit Borgerhout zou een centrale rol spelen in een crimineel netwerk. Bij de invoer van partijen cocaïne zou hij samenwerken met Nederlandse organisaties en zou hij de uithalingen va grote partijen cocaïne regelen. De veertiger zou deels betaald worden met pakken cocaïne die hij via zijn contacten verder zou verkocht hebben. In de loop van het onderzoek konden de speurders 10 uithalingen aan deze organisatie linken. Het gaat om een invoer van minstens 3,6 ton cocaïne tussen november 2019 en juli 2020.

 

In totaal werden vandaag 11 huiszoekingen uitgevoerd in Antwerpen, Borgerhout, Hoboken, Lede en Stabroek en op een aantal locaties die mogelijk dienden als tijdelijke opslagplaats. Zes mannen tussen 34 en 46 werden gearresteerd. Tijdens de huiszoekingen konden de speurders onder meer 50.000 euro cash, telefoontoestellen en luxegoederen in beslag nemen. De onderzoeksrechter heeft na de voorleidingen beslist om zes mensen onder aanhoudingsmandaat te plaatsen.

 

Het gerechtelijk onderzoek wordt verdergezet.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

13-12-2022 - Parket Halle-Vilvoorde

Afgelopen zondag werd het lichaam van een 69-jarige man aangetroffen in een woning in de Henri Torleylaan te Huizingen. Op vraag van het parket Halle-Vilvoorde werden het labo en een wetsdokter ter plaatse gevraagd. Gezien uit een eerste onderzoek ter plaatse was gebleken dat het lichaam verontrustende letsels vertoonde, werd een onderzoeksrechter gevorderd om ter plaatse af te stappen in het kader van moord. Op vraag van de onderzoeksrechter werd een autopsie op het lichaam bevolen. Deze bracht aan het licht dat er ernstige aanwijzingen zijn dat het slachtoffer met geweld om het leven werd gebracht. De 41-jarige partner van het slachtoffer en haar 50-jarige zus, die eveneens in de woning verbleef op het moment dat het lichaam werd aangetroffen, werden op vraag van de onderzoeksrechter verhoord en nadien voorgeleid. Na verhoor door de onderzoeksrechter werden beide dames in verdenking gesteld en aangehouden wegens moord.

 

13-12-2022 - Parket Antwerpen

De onderzoeksrechter heeft twee mannen van 36 en 67 aangehouden na de vondst van een cannabisplantage maandagochtend in Herentals. De ontdekking kwam er na een anonieme melding via het meldpunt voor cannabisplantages, drugslabo's en dumping van drugsafval.

 

De lokale politie Neteland heeft maandagochtend tijdens een inval in de Lange Eerselsstraat in Herentals een cannabisplantage met 130 planten aangetroffen. Daarnaast nam de politie ook 7,8 kilo cannabistoppen en 3.800 euro cash in beslag. De inval kwam er na een anonieme melding van verdachte situaties in de omgeving van het pand. Lokale Politie Neteland startte naar aanleiding van die melding een onderzoek. Dat doorgedreven onderzoek van de lokale recherche resulteerde maandagochtend in een huiszoeking. De twee mannen die in de woning aanwezig waren, een 67-jarige Nederlander en een 36-jarige man met de Bosnische nationaliteit, werden gearresteerd door de politie. Ze werden dinsdagochtend voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Turnhout, die besliste om hen aan te houden. Vrijdag beslist de raadkamer over hun verdere aanhouding.

 

Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse en de plantage werd ontmanteld.

 

Heb je een vermoeden van een cannabisplantage, drugslabo of dumping van drugsafval? Een verdachte situatie in de provincie Antwerpen melden kan via het meldpunt https://www.drugsplantageontdekt.be/. Met deze website willen het Openbaar Ministerie, de politiediensten en de gouverneur van de provincie Antwerpen de burgers de kans geven om op een veilige en anonieme manier de politie te verwittigen over de aanwezigheid van cannabisplantages, drugslabo’s of de dumping van drugsafval. Zo strijden we samen tegen drugscriminaliteit.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen 

 

13-12-2022 - Parquet de Namur

Un homme né en 1958 a menacé de mort, sur un réseau social, les policiers de la Zone de Police Condroz-Famenne.

Il a été privé de sa liberté le 08/12/2022 vers 8h du matin.

Le dossier a été mis à l’instruction. Le vendredi 09/12/2022, il a été entendu par le Juge d’instruction.

Il a ensuite été mis sous mandat d’arrêt notamment en raison des menaces proférées.

 

Le contexte des faits

Le suspect avait fait l’objet d’une arrestation administrative le jour précédent (07/12/2022) dans le cadre d’un dossier de pollution environnementale.

Il avait été relaxé vers 16h.

Après sa libération, le suspect a proféré des menaces de mort sur un réseau social.

Il visait les services de police et plus spécifiquement le poste de proximité local de Havelange.

Il a également menacé de brûler la société de nettoyage/dépannage qui était intervenue dans le cadre du dossier.

 

Communiqué du 13/12/2022 disponible sur la page "Presse et médias" du parquet de Namur

12-12-2022 - Parket Oost-Vlaanderen

Het parket Oost-Vlaanderen en de politierechtbank organiseerden in de week van 5 tot en met 9 december 2022 een themaweek alcohol/drugs/artikel 42 Wegverkeerswet in het verkeer. Tijdens deze week werden op de terechtzittingen in alle vijf de afdelingen van de politierechtbank Oost-Vlaanderen enkel dossiers behandeld die onder de drie voornoemde categorieën vallen (zie artikelen 34, 35, 37/1, 37bis, 38 en 42 Wegverkeerswet). Met de themaweek alcohol/drugs/artikel 42 Wegverkeerswet werd als voornaamste doel het benadrukken van het belang van ‘nuchter’ deelnemen aan het verkeer beoogd.

Onderstaand overzicht geeft weer hoeveel nieuwe dossiers of inleidingen per afdeling in de themaweek behandeld werden (Art. 42: lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid).

Belang

Rijden onder invloed is en blijft één van de belangrijkste oorzaken van verkeersonveiligheid. Alcohol- of drugsgebruik beïnvloedt de rijvaardigheid, met name doordat de reactietijd toeneemt, de alertheid en het gezichtsvermogen afnemen en het beoordelingsvermogen en de reflexen afnemen (Silverans et al., report in preperation).

Resultaten

Tijdens de themaweek werd in 294 dossiers alcoholintoxicatie een effectieve veroordeling uitgesproken. Voor de dossiers inzake drugs gaat dit over 117 effectieve veroordelingen. De lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid (artikel 42 Wegverkeerswet) van een beklaagde werd in 137 dossiers vastgesteld. Tot slot werden 157 dossiers uitgesteld naar een volgende terechtzitting voor de beoordeling van a) alcohol/drugs, b) toepassing artikel 42 Wegverkeerswet of c) beide in afwachting van een deskundigenonderzoek of de voorlegging van stukken door de beklaagde.

12-12-2022 - Parket Antwerpen

De raadkamer heeft vorige donderdag de aanhouding van twee mannen bevestigd in een onderzoek naar helpdeskfraude. Mogelijk hebben ze verspreid over Vlaanderen slachtoffers gemaakt.

 

Tijdens de controle van een voertuig door PZ Zottegem werden op 2 december 2022 twee kaartlezers en 500 euro aangetroffen. De twee inzittenden, twee Nederlanders van 21 jaar oud, werden gearresteerd. In een aangetroffen gsm werden adressen teruggevonden. Bij controle van enkele van deze adressen blijken de bewoners telkens hoogbejaard te zijn. Ze zouden telefoon of bezoek gehad hebben van een persoon die zich uitgaf voor een bankmedewerker en hun bancontactkaarten zou komen ophalen. De communicatie die teruggevonden wordt in de gespreksgroepen stemt overeen met het relaas van slachtoffers van deze feiten.

 

Bij deze nieuwe vorm van helpdeskfraude doen oplichters zich voor als bankmedewerkers en komen ze persoonlijk langs om de bankrekening van het slachtoffer leeg te halen.

 

Een van de verdachten gaf toe dat hij zich effectief zou hebben aangeboden op een adres om mensen bankkaarten afhandig te maken. Op 2 december werd er ook aangifte gedaan van feiten met dezelfde werkwijze in dezelfde buurt. De beschrijving door een getuige van de persoon die zich aanbood aan de deur van de slachtoffers, zou overeenstemmen met de uiterlijke kenmerken van de verdachte.

 

Een van de twee verdachten zou ook nog gelinkt kunnen worden aan een andere verdachte inzake een ander dossier rond valse bankmedewerkers. Ze zouden worden gelinkt aan acht feiten in Aartselaar en Edegem, maar ook aan feiten in Zottegem en Oostkamp. Er zijn mogelijk nog kompanen actief. Het blijft dus belangrijk om nooit zo maar e-mails of berichten te geloven, omdat oplichters het logo van een bank makkelijk kunnen namaken. Geef ook nooit persoonlijke codes door en ga ook nooit via een link naar de website van de bank. Het is beter om zelf de website van de bank in te geven. Bankmedewerkers komen nooit aan huis.

 

De feiten worden gekwalificeerd als oplichting, informaticabedrog, poging oplichting en criminele organisatie.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen 

06-12-2022 - Parket Antwerpen

Het parket Antwerpen heeft de onderzoeksrechter gevorderd om een onderzoek te voeren naar vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. In dat kader heeft een 50-jarige man uit Zwijndrecht vandaag voorwaarden opgelegd gekregen.

 

PZ Balen-Dessel-Mol ontving de afgelopen maanden een aantal klachten van meisjes en vrouwen over het gedrag van de vijftiger tijdens hun job bij een dierentuin in Balen. In deze fase van het onderzoek hebben acht vrouwen afzonderlijk van elkaar een gelijkluidende verklaring afgelegd. Daarbij zijn ook twee minderjarigen die er als jobstudent hebben gewerkt.

 

In opdracht van de onderzoeksrechter werd maandag een huiszoeking uitgevoerd op het privéadres van de vijftiger. Daarna werd hij ook verhoord en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De man ontkent formeel alle aantijgingen. De onderzoeksrechter heeft na verhoor beslist om hem vrij te laten onder voorwaarden. Het gaat onder meer om een verbod om in het park te komen en om een contactverbod met de slachtoffers. De feiten zijn op dit moment gekwalificeerd als aanranding van de eerbaarheid en aantasting van de integriteit.

 

Het gerechtelijk onderzoek wordt verder gezet door de recherche van PZ Balen-Dessel-Mol.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

06-12-2022 - Collège des procureurs généraux

Ce 5 décembre 2022, Ingrid Godart est devenue le nouveau procureur général de Mons et siègera au Collège des procureurs généraux. Elle succède ainsi à Ignacio de la Serna pour un mandat de 5 ans.

Ingrid Godart a prêté serment ce lundi au Palais royal, elle rejoint ainsi le Collège des procureurs généraux en tant que procureur général de Mons. Elle aura pour compétences la police, la sécurité routière, la criminalité urbaine, le droit civil, le droit judiciaire, la bioéthique et le droit des étrangers. 

Avec une carrière de 23 années d’expérience au sein du ministère public, elle peut se prévaloir d’une expertise approfondie et d’une bonne connaissance des nombreuses facettes qu’implique la fonction de magistrat du ministère public.

Après son stage judiciaire, elle devient substitut du procureur du Roi en 2001, substitut du procureur général près la cours d’appel de Mons en 2009  et avocat général en 2018. Membre de la section chambre des mises en accusations, elle dirige depuis 2015 la section assises du parquet général de Mons, avec près de 100 sessions d’assises à son actif. 

Depuis 2016, Ingrid Godart occupe également la fonction de coordinatrice principale du réseau police pour le Collège des procureurs généraux et a, dans ce cadre, notamment participé à l’élaboration de la circulaire relative aux faits de violence commis au préjudice des policiers, à la circulaire réglant la discipline des membres des services de police et à la mise en œuvre de l’article 44 de la loi sur la fonction de police relatif à la gestion de l’information policière.

Une riche expérience qui nourrit sa conviction : « la lutte contre la criminalité et la défense des droits des citoyens est un travail d’équipe absolument fondamental. Aujourd’hui, garantir les valeurs essentielles sur lesquelles repose notre démocratie implique souvent de lutter contre une violence sans cesse grandissante qui nécessite une cohésion et une détermination totales de la part de tous ceux qui prennent part à ce combat. »

Ingrid Godart rejoint donc le Collège des procureurs généraux, qui est l’organe le plus élevé au sein du ministère public. Le Collège dirige le ministère public et a pour principale mission d’élaborer une politique criminelle cohérente et uniforme. 

 

Contact pour la presse : Porte-parole nationale An Schoonjans

an.schoonjans@just.fgov.be

06-12-2022 - Staatsanwaltschaft Eupen - Parquet d'Eupen

„Einwilligung“ – was beinhaltet dies und in welcher Form kann sie gegeben werden?

Der Gesetzestext sieht vor: „Eine Einwilligung setzt voraus, dass sie aus freiem Willen gegeben wurde. Eine Einwilligung kann nicht aus der bloßen Widerstandslosigkeit des Opfers hergeleitet werden. Eine Einwilligung kann jederzeit vor oder während der sexuellen Handlung zurückgezogen werden.“

Die Einwilligung oder Zustimmung muss VOR jeder sexuellen Handlung vorliegen. Sie kann verschiedene Formen annehmen, muss jedoch eindeutig sein.

Die Passivität oder Widerstandslosigkeit des Opfers kann nicht als Zustimmung gewertet werden. Viele Opfer berichten in einer „Schockstarre“ („rape-induced paralysis“) gewesen zu sein, sodass das Gesetz dem nun Rechnung trägt.

Darüber hinaus kann die Einwilligung jederzeit zurück gezogen werden.

In welchen Situationen kann man nicht von Einwilligung reden?

Das Gesetz sieht vor, dass keine Einwilligung vorliegt, wenn die sexuelle Handlung unter Ausnutzung der Schutzbedürftigkeit des Opfers begangen wurde, oder die sexuelle Handlung durch Drohung, physische oder psychische Gewalt, Zwang, Überrumpelung, List oder jegliches andere strafbare Verhalten herbeigeführt wurde. In jedem Fall liegt keine Einwilligung vor, wenn die sexuelle Handlung zum Nachteil eines bewusstlosen oder schlafenden Opfers begangen wurde.

  • Drohung, Gewalt, Zwang, Überrumplung, List

Die Gewaltanwendung kann verschiedene Formen annehmen, dies bedeutet jegliche Situationen in denen das Opfer zu etwas gezwungen wird.

Überrumplung liegt z.B. dann vor, wenn das Opfer nicht die Möglichkeit hatte die Handlung abzuwehren, es aber getan hätte, wenn es die Zeit dazu gehabt hätte.

Beispiel: jemand greift seinem Vordermann auf der Treppe an das Gesäß, oder an die Brust.

Ein Beispiel für List ist der Fall indem eine Person sich als Arzt ausgibt und das Opfer untersucht und dabei dann die Brust oder den Intimbereich des Opfers berührt. Oder ein Fitnesstrainer bietet Personal Training zum halben Preis an, wenn die Opfer bereit wären an einer Studie, die es jedoch überhaupt nicht gibt, teilzunehmen und die Opfer für diese angebliche Studie regelmäßig gewogen und gemessen werden müssen und er sie dann bittet sich zu diesem Zwecke komplett zu entkleiden. Bei den weiblichen Opfern wird der Brustumfang gemessen, wenn die Person entkleidet ist, um so die nackte Brust berühren zu können.

  • Ausnutzung der Schutzbedürftigkeit

Als Beispiel für solche Situation sieht der Gesetzgeber unter anderem den Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln vor, die den freien Willen des Opfers beeinträchtigt haben, sodass das Opfer nicht in der Lage war der Handlung zuzustimmen oder sich ihr zu widersetzen.

  • Schlafende oder bewusstlose Person

Der Gesetzgeber wollte ganz klar sein und ausdrücklich auf den Fall einer schlafenden oder bewusstlosen Person eingehen, die als nicht einwilligungsfähig angesehen werden muss.

Wann kann ein Minderjähriger seine Einwilligung geben?

Im Prinzip können Minderjährige ab 16 Jahren sexuellen Handlungen zustimmen. Außer wenigen strikt reglementierten Ausnahmen geht der Gesetzgeber davon aus, dass Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren Handlungen sexueller Natur nicht zustimmen können. Dies bedeutet, dass der Gesetzgeber davon ausgeht, dass man unter 16 Jahren diesen Handlungen nicht aus freien Willen zustimmen kann und der Sexualpartner sich dann gegebenenfalls strafbar macht.

Außerdem gilt für Minderjährige jeglichen Alters ein Verbot sexueller Handlungen mit einer Autoritätsperson (Trainer, Pfadfinderleiter, Lehrer,…).

Weitere Informationen – Wo kann ich Hilfe bekommen?

www.dubistnichtallein.be

https://ostbelgienfamilie.be

https://www.sexuellegewalt.be/pflegezentren

oder bei jeder Polizeidienststelle

 

Pages