Actualités

18-03-2022 - Parket Leuven

Omstreeks 17.15 uur op woensdag 16 maart 2022 liep er een bommelding voor het Leuvense gerechtsgebouw binnen bij de politie van Leuven. Een man meldde aan telefoon dat hij explosieven zou hebben achtergelaten aan het gerechtsgebouw aan het F. Smoldersplein. Het gebouw werd onmiddellijk ontruimd, er werd een perimeter ingesteld en de politie doorzocht alle gangen, zalen en lokalen. Er werden geen verdachte pakketten of explosieven aangetroffen en rond 20 uur werd het gebouw weer veilig verklaard.

De politie was meteen na de oproep al een verdachte op het spoor. Het ging om een 38-jarige man uit Bertem die momenteel dakloos is. Hij is goed gekend bij politie en gerecht. De politie pakte de man om 18 uur op in de Frederik Lintsstraat in Leuven. Hij verklaarde dat hij met de bommelding enkel de aandacht van de politie wilde trekken.

Het parket vorderde de onderzoeksrechter tegen de man op verdenking van deze valse bommelding. De dertiger werd vandaag (donderdag 17 maart) voorgeleid en aangehouden.

14-03-2022 - Parket Antwerpen

Er is een ontwikkeling in het onderzoek naar de moord op juf Mieke. Een 37-jarige man uit Berchem werd zondagnamiddag gearresteerd en heeft gisterenavond een gedetailleerde verklaring afgelegd.

Op dinsdag 10 november 2020 werd de 59-jarige Maria ‘Mieke’ Verlinden dood aangetroffen door haar man in hun woning in de Fabiolastraat in Noorderwijk. De dader had buitensporig zwaar geweld gebruikt. Er werd niets gestolen: een portefeuille met geld lag onaangeroerd op de eetkamertafel.

In het gerechtelijk onderzoek dat in nauw samenwerkingsverband tussen de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen en de lokale recherche van PZ Neteland gevoerd werd, werd niets aan het toeval overgelaten.

Zo werd op vraag van de onderzoeksrechter een uitvoerig DNA-onderzoek opgestart door het forensisch DNA-labo van het UZA en het NICC. In dat kader heeft de 37-jarige verdachte uit Berchem onlangs een uitnodiging van de speurders gekregen voor een verhoor en de afname van een DNA-staal. De man is een oud-leerling van juf Mieke. Nog voor het DNA-staal werd afgenomen, heeft de man bij de speurders een uitvoerige verklaring afgelegd over zijn betrokkenheid bij de feiten. De dertiger was niet gekend bij politie en gerecht.

Vandaag worden nog extra onderzoeksdaden uitgevoerd, onder meer de analyse van het DNA-staal. De onderzoeksrechter zal de man morgen verhoren tijdens de voorleiding.  

De familie van juf Mieke vraagt nadrukkelijk aan de media om hen in alle rust deze ontwikkeling te laten verwerken. De opheldering betekent voor de familie een enorme geruststelling.

09-03-2022 - Federal Public Prosecutor’s Office

Midden 2019 startte de Federale Gerechtelijke Politie van Oost-Vlaanderen (België) een onderzoek naar verschillende frauduleuze tankbeurten waarbij gekopieerde tankkaarten werden gebruikt om meerdere, vooral Roemeense vrachtwagens, vol te tanken. Door het onderzoek, gevoerd onder leiding van het Federaal Parket en een onderzoeksrechter van de rechtbank van Gent, afdeling Dendermonde werd een goed georganiseerde criminele organisatie in beeld gebracht die zich had gespecialiseerd in verschillende vormen  van informaticafraude / tankkaartfraude.

 Zo werden verdachten geïdentificeerd die actief waren in het kopiëren van tankkaarten op benzinestations in Gent en Beveren, evenals personen die door middel van deze gekopieerde tankkaartgegevens (valse tankkaarten) trekkers voltankten over het hele land en instonden voor het prepaid opladen van tolgelden op in België verplichte On Board Units (tolkastjes). Door het oprijden van deze tolgelden werden deze criminele gelden witgewassen.

De vermoedelijke leden van deze criminele organisatie bleken niet alleen actief te zijn in België doch ook elders in Europa.

Middels een doorgedreven coördinatie van Eurojust, werden vooral in Roemenië maar ook in Spanje, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Bulgarije en Oostenrijk meerdere verdachten geïdentificeerd en gelokaliseerd. Tijdens een gecoördineerde actie die doorging op 09/03/2022 werden in deze landen meerdere huiszoekingen uitgevoerd en verscheidene verdachten verhoord waaronder o.a. de zaakvoerders van de bij deze fraude betrokken transportfirma’s. Enkel in Roemenië al, waar het zwaartepunt ligt van deze actie, zijn 83 verschillende firma’s met in totaal 163 vrachtwagens, betrokken bij deze tankkaartfraude. 

In België werden drie huiszoekingen uitgevoerd, twee in Roeselare en één in Herent, bij verdachten van Roemeense origine.

Drie personen werden van hun vrijheid beroofd voor verhoor. De onderzoeksrechter zal later beslissen of zij zullen worden voorgeleid.

Er werd overgegaan tot de inbeslagname van 50.000 euro en een woning in Roemenië.

Daar werden eveneens 7 personen van hun vrijheid beroofd.

Er werden eveneens verschillende Europese aanhoudingsbevelen afgeleverd.

Het tot nu toe gekende nadeel wordt geraamd op ongeveer 420.000 Euro.

 

***

 

Mi-2019, la police judiciaire fédérale de Flandre orientale (Belgique) a ouvert une enquête sur plusieurs pleins de carburant frauduleux où des cartes carburant copiées ont été utilisées pour faire le plein de plusieurs camions, principalement roumains. L’enquête, menée sous la direction du parquet fédéral et d’un juge d’instruction du tribunal de Gand, section Termonde, a permis de mettre au jour une organisation criminelle bien structurée qui s’était spécialisée dans diverses formes de fraude informatique / fraude à la carte carburant.

Des suspects ayant copié des cartes carburant dans des stations-service de Gand et de Beveren ont donc été identifiés, ainsi que des personnes qui utilisaient les données de ces cartes carburant copiées (fausses cartes carburant) pour faire le plein de camions dans tout le pays et qui étaient responsables de recharger les On Board Units (boîtes de péage) obligatoires en Belgique pour les péages. En roulant jusqu’à épuisement de ces boîtes de péage, ces fonds criminels ont été blanchis.

Les membres présumés de cette organisation criminelle semblaient être actifs non seulement en Belgique mais aussi ailleurs en Europe.

Grâce à une coordination poussée d’Eurojust, plusieurs suspects ont été identifiés et localisés principalement en Roumanie, mais aussi en Espagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Bulgarie et en Autriche. Au cours d’une action coordonnée qui s’est déroulée le 09/03/2022, différentes perquisitions ont été effectuées dans ces pays et plusieurs suspects ont été entendus, notamment les gérants des sociétés de transport impliquées dans cette fraude. Rien qu’en Roumanie, où se situe le centre de gravité de cette action, 83 sociétés différentes, avec un total de 163 camions, sont impliquées dans cette fraude aux cartes carburant. 

Trois perquisitions ont été menées en Belgique, deux à Roulers et une à Herent, chez des suspects d’origine roumaine.

Trois personnes ont été privées de liberté pour audition. Le juge d’instruction décidera ultérieurement si elles comparaîtront devant lui.

Une saisie de 50.000 euros et d’une habitation en Roumanie a été effectuée.

Sept personnes y ont également été privées de leur liberté.

Plusieurs mandats d’arrêt européens ont également été émis.

Le préjudice connu à ce jour est estimé à environ 420.000 euros.

 

 

06-03-2022 - Parket Antwerpen

Het parket Antwerpen heeft in de nacht van zaterdag op zondag de onderzoeksrechter gevorderd voor moord.

De politie en de hulpdiensten werden zaterdagavond rond 23.30 uur naar een appartement aan de Van Cortbeemdenlei in Deurne gestuurd, omdat een bewoner daar zwaargewond werd aangetroffen door de medebewoner. Er was duidelijk sprake van geweld en van crimineel opzet. Het slachtoffer, een 37-jarige man afkomstig uit Palestina, overleed ter plaatse.

Het parket vorderde de onderzoeksrechter en er werd in de loop van de nacht een afstapping georganiseerd.

De federale gerechtelijke politie Antwerpen zal het onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter verderzetten.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

04-03-2022 - Parket Oost-Vlaanderen

Wat startte als een quasi onmogelijke onderzoeksopdracht heeft uiteindelijk geleid tot de arrestatie van een 34-jarige Amerikaan wegens kindermisbruik. Een melding in PZ Meetjesland-Centrum werd verder onderzocht door de Federale Gerechtelijke Politie, die met behulp van open source-specialisten de verdachte kon identificeren.

In april 2021 deed een vrouw aangifte bij de politiezone Meetjesland-Centrum van een gesprek via het platform KIK. Een Amerikaan had daarin laten blijken dat hij geïnteresseerd was in kinderpornografisch materiaal en mogelijks ook zijn eigen 4-jarige dochter misbruikte. De identiteit van de man was niet gekend, alleen zijn accountnaam bij KIK, en dat hij Amerikaan was.

Het parket Oost-Vlaanderen schatte deze feiten als ernstig in en gelastte de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen met het verder onderzoek.

Het parket en de FGP probeerden op allerlei manieren om de man te identificeren, wat niet evident was met de zeer beperkte informatie. De internationale databank van Interpol werd ook geconsulteerd. Uiteindelijk slaagde het team ‘open source intelligence’ van de FGP Oost-Vlaanderen erin de man te identificeren als de 34-jarige J.W., woonachtig in Chesapeake, Virginia, USA.

De informatie werd doorgegeven aan de verbindingsofficier van de Belgische Federale Politie in de Verenigde Staten, die ermee aan de slag ging. Door zijn goede contacten met de Amerikaanse politie geraakte deze informatie snel bij de Chesapeake Police die een onderzoek startte. Op basis van de aangeleverde info werd de man gearresteerd op 18 januari 2022. Hij wordt verdacht van diverse zedenfeiten ten aanzien van minderjarigen, waaronder ook misbruik van  zijn eigen dochter. Hij verblijft sindsdien in de gevangenis in afwachting van zijn proces.

Dit dossier toont aan dat:

de melding van dergelijke zware feiten bij de politie nuttig is, ook al lijkt de kans om de dader te vatten klein;

het gebruik van open source informatie een belangrijke input kan geven aan een onderzoek;

internationale politiesamenwerking cruciaal is, waarbij onze verbindingsofficieren in het buitenland een belangrijke rol spelen omwille van hun vlotte contacten ter plaatse.

Ook enkele Amerikaanse media berichtten reeds over de arrestatie.

Lees het volledig persbericht op de website van de Federale Politie:

https://www.politie.be/5998/nl/pers/amerikaan-in-gevangenis-wegens-kinde...

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

03-03-2022 - Collège des procureurs généraux

Le Collège des procureurs généraux a décidé de suspendre la coopération judiciaire pénale avec la Fédération de Russie, en ce compris les extraditions de ressortissants russes vers ce pays.

Cela a été annoncé aujourd'hui par le Collège des procureurs généraux dans une lettre adressée au ministre de la Justice.

L’accord de coopération entre le parquet fédéral et le parquet général de la Fédération de Russie du 29 octobre 2013 est également suspendu.

Parallèlement, le Collège des procureurs généraux essayera de maintenir avec l’Ukraine, par tous les moyens existants, la coopération internationale en matière pénale.

Le Collège soutient la décision du procureur de la Cour pénale internationale d’ouvrir une enquête pour d’éventuelles infractions en matière de droit international humanitaire, commises en Ukraine par les autorités russes. Il s’engage à contribuer aux enquêtes pénales concernant des crimes de guerre contre la population ukrainienne, notamment par la collecte et la sécurisation des preuves disponibles.

 

Procureur général Ignacio de la Serna,

Président du Collège des procureurs généraux

 

 

03-03-2022 - Parket Antwerpen

In het dossier van verschillende aanslagen in april en mei vorig jaar heeft de raadkamer in Antwerpen vorige week de aanhouding van een vijfde verdachte bevestigd. Met die aanhouding zijn alle vijf verdachten intussen voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Op 29 april vorig jaar werd er met een wapen geschoten op het raam van een tattooshop in de Oudemanstraat in Antwerpen. Later op 13 mei vorig jaar vond een ontploffing plaats aan de woning van eigenaar van diezelfde tattooshop in de Immerseelstraat in Antwerpen. De ontploffing werd veroorzaakt door een zwaar type vuurwerk, waardoor de deuren van de woning zwaar beschadigd werden. In de nacht van 19 op 20 mei vorig jaar vond er dan opnieuw een ontploffing plaats aan de tattooshop in de Oudemanstraat. Ook daar ging het opnieuw om een zwaar type vuurwerk.

Door het knappe speurwerk van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen konden vijf verdachten geïdentificeerd worden. Het leidde de speurders naar Nederland waar de vijf wonen. In samenwerking met de Nederlandse autoriteiten konden vijf mannen gearresteerd worden.

De afgelopen maanden werden ze uitgeleverd en aangehouden door de onderzoeksrechter. Het gaat om twee Nederlanders van 20 en 21 jaar, een 28-jarige Portugees, een 19-jarige Irakees en een 22-jarige Pool. Vier van hen zijn aangehouden in de gevangenis, de vijfde is vrij onder voorwaarden.

Mogelijk zijn de aanslagen te plaatsen als een wraakactie binnen het criminele milieu.

Het gerechtelijke onderzoek wordt verdergezet.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen 

01-03-2022 - Parket Antwerpen

Het parket Antwerpen heeft vanmiddag de onderzoeksrechter gevorderd om de omstandigheden van een wanhoopsdaad aan het commissariaat van PZ Geel-Laakdal-Meerhout te onderzoeken. 

 

Er werd gisterenavond al een onderzoek gestart naar aanleiding van de onrustwekkende verdwijning van de 32-jarige politieman. In loop van de voormiddag werd hij in zijn ouderlijk huis aangetroffen. Daarna werd hij overgebracht naar het commissariaat van PZ Geel-Laakdal-Meerhout, waar hij zich met een dienstwapen van een andere politieman van het leven heeft beroofd. 

 

De onderzoeksrechter leidt vanaf vanmiddag het onderzoek naar de precieze omstandigheden. Tijdens een afstapping kregen de onderzoeksrechter en het parket ter plaatse de eerste informatie. 

 

De impact op de politiediensten is zeer groot. Er wordt voorzien in bijstand door stressteams van politie en de nodige begeleiding. Het onderzoek zal in alle sereniteit worden verdergezet. 

 

 

28-02-2022 - Parket Antwerpen

Het parket van Antwerpen heeft een gerechtelijk onderzoek geopend naar de dood van een 14-jarige jongen in Turnhout. Zaterdag zijn 6 mensen aangehouden voor opzettelijk onthouden van voedsel of verzorging, zonder het oogmerk te doden, met de dood tot gevolg en schuldig verzuim.

De moeder van het slachtoffer had aangifte gedaan bij de politiediensten, omdat ze zich ernstige zorgen maakte over haar drie kinderen die bij hun vader verbleven in een huurwoning in Turnhout. PZ Regio Turnhout ging vrijdagmiddag ter plaatse en trof tijdens de controle de 14-jarige jongen levenloos aan op zijn bed. De toestand werd meteen bevroren om het labo een sporenonderzoek te laten doen. Er werd ook een afstapping georganiseerd.

Afgelopen weekend werd een autopsie uitgevoerd, maar dat heeft nog geen duidelijkheid gebracht over de exacte doodsoorzaak.

Na verhoren en voorleidingen zijn alle zes meerderjarige bewoners tussen 31 en 43 aangehouden. Ze verschijnen morgen voor de raadkamer in Turnhout.

Op dit moment zijn er nog veel onduidelijkheden over het precieze tijdstip en de omstandigheden van het overlijden.

25-02-2022 - Parket Antwerpen

In een gerechtelijk onderzoek naar een criminele organisatie die bijna 11 ton cocaïne zou hebben ingevoerd via de haven van Antwerpen zijn gisteren en vandaag verschillende afsluitende tussenkomsten uitgevoerd. Tijd voor een round-up van dit omvangrijke onderzoek.

 Een samengesteld projectteam met leden van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen en PZ Antwerpen startten in juni 2020 het onderzoek naar een criminele organisatie, waarbij een 28-jarige uit Brecht de spilfiguur zou zijn. Hij zou zijn organisatie eerst aangestuurd hebben vanuit zijn villa in het Spaanse Marbella. Door interne ruzies zou hij gedwongen om zijn uitvalsbasis te verhuizen naar Brecht.

De speurders van FGP en PZ Antwerpen brachten in het gerechtelijk onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter de structuur van de organisatie verder in beeld.

61 verdachten

De 28-jarige man zou samenwerken met twee broers uit Borsbeek en Boechout die een transportbedrijf runden. Een 31-jarige man uit Wuustwezel zou voor de opdrachtgevers cash geld en luxegoederen opslaan op verschillende locaties en zou ook zorgen voor transport van geld, drugs en cryptofoons. In totaal komen 61 verdachten in beeld.

De organisatie zou actief zijn binnen de haventerminals 1700 en 1742 en leek te rekenen op de cruciale hulp van verschillende corrupte havenarbeiders. Zij zouden hun functie op sleutelposities hebben misbruikt om de organisatie bij te staan bij de uithalingen van de partijen cocaïne.

Er zou sprake zijn van een geslaagde invoer van minstens 6,5 ton cocaïne. De betrokkenheid van de verdachten bij de inbeslagnames van in totaal 4,4 ton cocaïne kwamen eveneens duidelijk in beeld. In totaal gaat het om een invoer van 10,9 ton cocaïne in dit dossier. We spreken dan over een straatwaarde van 283,4 miljoen euro.

In het uitgebreide financiële onderzoek werden onder andere 170 bankrekeningen geanalyseerd. Daaruit kwam een heel witwassysteem naar boven waarbij criminele gelden werden geïnvesteerd in transport-bouw-en marketingbedrijven en zo opnieuw in investeringen in vastgoed, voertuig en luxeproducten.

Het is erg duidelijk dat de leden van de criminele organisatie over zeer ruime financiële middelen lijken te beschikken wat in schril contrast staat met hun legale inkomsten, waarbij ze zelf recht hebben op een uitkering of in schuldbemiddeling zitten.

82 bijkomende feiten

Scharniermoment  in dit onderzoek is het decrypteren van communicatie tussen de criminelen via SKY ECC. Het was voor de speurders al langer duidelijk dat de hoofdrolspelers op een afgeschermde manier met elkaar communiceerden. In het dossier werd de communicatie van 115 SKY-ECC pin's geanalyseerd. Dat resulteerde in maar liefst 82 bijkomende strafbare feiten. Die feiten handelen over de invoer van verdovende middelen, bedreigingen, ontvoeringen, witwassen, valsheid in geschriften en corruptie. Op 9 maart 2021 – de dag van de tussenkomst in dossier SKY ECC – werd ook een eerste golf huiszoekingen uitgevoerd in dit dossier.

Tijdens die en volgende huiszoekingen (in totaal 52) werden verschillende exclusieve voertuigen waaronder een Lamborghini Urus, een Range Rover V8 supercharged, twee voertuigen met verborgen ruimtes,… in beslag genomen. Speurders troffen voor 639.940 euro aan exclusieve horloges van onder meer Rolex, Patek Philippe aan, maar ook voor 186.600 euro aan juwelen. Er werd beslag gelegd op 518.525 euro.

Maandag en dinsdag werden nog zeven huiszoekingen uitgevoerd in Ekeren, Wilrijk, Sint-Niklaas, Stekene en Rijkevorsel. Het gaat om corrupte havenarbeiders. De onderzoeksrechter heeft beslist om een 31-jarige man uit Ekeren aan te houden. Drie anderen (van 34,34 en 36 uit Sint-Niklaas, Stekene en Rijkevorsel) zijn vrijgelaten onder voorwaarden. Een voorwaarde is een verbod om het havengebied te betreden en een verbod om haven – en/of transport gerelateerde professionele activiteiten uit te oefenen.

Op dit moment zijn nog drie mannen aangehouden in de gevangenis. De hoofdverdachte is vandaag voor de raadkamer verschenen die de aanhouding heeft bevestig. Ook de aanhouding van de man die dinsdag aangehouden werd, is vandaag bevestigd.

Het gerechtelijk onderzoek wordt verdergezet en bevindt zich in een eindstadium.

De speurders van FGP Antwerpen en PZ Antwerpen hebben ongeveer 15.000 uren gepresteerd in dit onderzoek.

 

Procureur des Konings Franky De Keyzer

"De samenwerking met FGP en PZ Antwerpen is een voorbeeld van de weg die me moeten inslaan. Voor de toekomst is het belangrijk dat deze manier van werken bestendigd wordt. Dat geldt trouwens niet enkel voor politiediensten, maar ook met partners op internationaal vlak, namelijk met bronlanden, en in eigen land met bijvoorbeeld de fiscus. Dit dossier toont nog maar eens de rol aan van de haven van Antwerpen in de georganiseerde drugscriminaliteit. We moeten de haven en kritieke infrastructuur veel beter beschermen en verdedigen door het bijvoorbeeld in te schrijven in het nationale veiligheidsplan en in de kadernota integrale veiligheid, maar we moeten ook de mensen die er werken beschermen."

"We moeten de criminelen “pakken waar het pijn doet” en dat is in de portemonnee. Het grove geld is trouwens de enige reden waarom men in deze vorm van criminaliteit stapt. Belangrijk in die context is dat we zien dat de drugcriminelen zich heel goed verstaan met de cybercriminelen en dat cryptocurrency wereldwijd ingezet worden in mondiale witwasoperaties door drugcriminelen."

 

Gerechtelijk directeur Yve Driesen van FGP Antwerpen

"De cocaïnebusiness vergiftigt in toenemende mate onze maatschappij. Daarom is een versterkte benadering om de criminaliteit beheersbaar te houden noodzakelijk. De (politionele) aanpak richt zich op 3 grote assen:  het product, het geld en de criminele communicatie. Dit vraagt samenwerking, internationaal, maar ook hier bij ons, in de eerste plaats tussen onze politiediensten."

 

"De tussenkomsten van deze week zijn het uitgelezen moment om de onderzoekersploeg uitdrukkelijk te bedanken voor het mooie resultaat.  Ze tonen ook aan dat deze manier van samenwerken in gemengde ploegen absoluut rendeert. Daarom hebben we intussen ook voor de vele honderden dossiers die uit SKYECC voortvloeien gemengde onderzoeksteams opgestart, waarbij 25 collega’s van de PZ Antwerpen mee aan boord zijn."

 

Korpschef Serge Muyters van PZ Antwerpen:

 

“Sinds 2020 werken speurders van PZ Antwerpen mee aan dit en andere dossiers. Sinds vorig jaar werd hun aantal uitgebreid naar 25 gedetacheerden ter ondersteuning van de dossiers omtrent SKY ECC. Terwijl we als lokale politie de strijd blijven voeren tegen drugscriminaliteit en -overlast in onze straten, dragen we zo ook onze steen bij aan de strijd tegen georganiseerde criminaliteit en de internationale drugshandel.”

25-02-2022 - Parket Oost-Vlaanderen

De twee verdachten (waarvan 1 ondertussen meerderjarig is) die gisteren door de jeugdrechter in Dendermonde uit handen zijn gegeven, werden vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde.

Beide verdachten zijn door de onderzoeksrechter aangehouden.

Gelet op het geheim van het onderzoek, wordt geen verdere info meegedeeld.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

24-02-2022 - Parket Oost-Vlaanderen

De twee minderjarige verdachten werden vandaag door de jeugdrechter in Dendermonde uit handen gegeven.

Zij zullen worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt voor beiden de aanhouding.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

17-02-2022 - Parket Oost-Vlaanderen

Het parket OVL werd deze ochtend ingelicht door het UZ Gent ivm een kind van 6 maanden oud dat gisteren in het ziekenhuis werd binnengebracht na een oproep vanuit een kinderdagverblijf in Mariakerke. Het kind bevindt zich in kritieke toestand.

Het parket stelde een wetsarts aan en vorderde de onderzoeksrechter.

Deze voormiddag stapte het parket af in het kinderdagverblijf, samen met de onderzoeksrechter, de wetsdokter, het labo van de FGP en de lokale recherche.

Het kinderdagverblijf werd verzegeld. 3 personen werden gearresteerd en worden momenteel verhoord.

Gelet op het lopend onderzoek kan er actueel niet meer info gegeven worden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

17-02-2022 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterennamiddag omstreeks 13u30 kreeg de politie van politiezone Regio Puyenbroek een melding van een voertuig dat gevaarlijk rijgedrag vertoonde in Zaffelare (Lochristi). Ter hoogte van de R4 in Mendonk (Gent) kreeg de politie het voertuig in het vizier. Toen de bestuurder van het voertuig de politie opmerkte, nam hij tegen hoge snelheid de vlucht. De politie zette de achtervolging in.

De bestuurder reed zichzelf klem thv een bedrijf aan de Korte Mate in Desteldonk. Hij nam te voet de vlucht op het bedrijventerrein. De twee politieagenten van PZ Puyenbroeck zetten de achtervolging in en konden de verdachte vatten. Deze verzette zich hevig en er ontstond een schermutseling. Eén agent kreeg een grote kassei op het hoofd en werd door de verdachte in de hand gebeten. De andere agent kreeg slagen toegediend en de verdachte probeerde hem te wurgen. 

Ondertussen kwamen agenten van politiezone Gent en de Scheepvaartpolitie ter plaatse en konden de verdachte arresteren.

Het gaat om een 27-jarige man uit Koekelberg (Brussel).

Beide agenten werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. De agent die de kassei tegen het hoofd kreeg had een hoofdwonde die moest gehecht worden. Hij bracht de nacht door in het ziekenhuis voor observatie. De andere agent had schaafwonden in het aangezicht, hals en mond, en wurgsporen in de hals.

Er werd een wetsdokter aangesteld om de verwondingen van beide agenten vast te stellen. Ze zijn beiden voor meerdere dagen werkongeschikt.

De verdachte wordt in de loop van de dag op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent, op verdenking van poging tot doodslag. Het parket vraagt zijn aanhouding.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

17-02-2022 - Parket Antwerpen

Een 35-jarige Belg die in verschillende dossiers internationaal geseind stond, kon woensdagavond in Zwitserland gearresteerd worden. Zijn uitlevering zal gevraagd worden aan de Zwitserse autoriteiten. De arrestatie is een knap staaltje van samenwerking tussen verschillende diensten van politie en van het openbaar ministerie.

 

De dertiger werd op 12 maart 2020 veroordeeld tot 4 jaar effectieve gevangenisstraf door het hof van beroep in Antwerpen voor diefstal met geweld in bende, afpersing met wapens en onwettige vrijheidsberoving met doodsbedreiging. De feiten vonden plaats op 12 en 13 februari 2016.

Sinds het voorjaar van 2020 is de Belg voortvluchtig.

 

Zijn naam kan verder gelinkt worden aan verschillende lopende gerechtelijke onderzoeken in Antwerpen, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. Daarbij vormt zware georganiseerde criminaliteit de rode draad. Het gaat onder meer om onderzoeken naar internationale drugssmokkel waarbij geweld niet wordt geschuwd.

 

Na de publicatie op de site Belgium's Most Wanted en Europe's Most Wanted door Europol hebben verschillende eenheden van de Federale Gerechtelijke Politie samen met het Belgische FAST (fugitive active search team) en een aantal andere Europese FAST-eenheden de actieve opsporing opgestart. 

 

Gisterenavond kon de voortvluchtige man in Zwitserland gearresteerd worden. De arrestatie, uitgevoerd door speciale eenheden en met bijstand van andere Zwitserse politiediensten, is het resultaat van een maandenlange en intensieve klopjacht op de voortvluchtige. Daarbij werd nauw samengewerkt tussen het federaal parket, het parket-generaal Antwerpen, het parket Antwerpen en van verschillende diensten en afdelingen van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP).

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

Pages