Persbericht inzake financieel onderzoek Pukkelpop

Beste leden van de pers,

Hieronder vindt u een persbericht dat u aanbelangt:

“Inzake het onderzoek naar mogelijke wanpraktijken bij de rechtspersonen achter Pukkelpop kunnen wij u meedelen dat dit opsporingsonderzoek recent werd afgesloten en werd geseponeerd. Na grondig en doorgedreven onderzoek kon niet worden aangetoond dat er misdrijven werden gepleegd.”