Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de echtheid van stukken die recent het voorwerp uitmaakten van een tentoonstelling in het Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent.

In het kader van dit onderzoek werden vandaag op verschillende plaatsen huiszoekingen verricht door de Federale Gerechtelijke Politie van Oost-Vlaanderen onder leiding van de onderzoeksrechter in Gent.

Gelet op het wettelijk geheim van het onderzoek, kan voorlopig geen verdere informatie worden verstrekt.

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

 

Pages