Actualités

17-06-2021 - Parket Antwerpen

Een 24-jarige man had zichzelf herkend in een opsporingsbericht over geweld tegen de politie dat maandag verspreid werd  De onderzoeksrechter heeft hem gisteren aangehouden onder elektronisch toezicht.

 

Politie en parket waren op zoek naar een man die op 24 april 2021 met een glazen fles naar een politieagent had gegooid tijdens een verboden bijeenkomst op de Sint-Michielskaai in Antwerpen. De agent raakte daarbij ernstig gewond en was een tijd arbeidsongeschikt.

In dat onderzoek werden maandag beelden van onder meer bodycams van PZ Antwerpen verspreid. Het delen van beelden had succes, want de verdachte, een 24-jarige man uit Antwerpen, herkende zichzelf en hij contacteerde zelf ook de politie. Woensdagvoormiddag werd hij in het bijzijn van een advocaat verhoord door de politie. Na het verhoor besliste het Openbaar Ministerie om de twintiger voor te leiden voor opzettelijke slagen en verwondingen aan een agent. De verdachte ontkent dat hij bewust en gericht met een fles naar een agent had gegooid.

Agressie naar politiemensen is in een rechtstaat onaanvaardbaar.

De onderzoeksrechter plaatste de verdachte onder aanhoudingsmandaat onder de modaliteiten van het elektronisch toezicht.

Ook de oproep naar een getuige had resultaat. De getuige kon geïdentificeerd worden en hij zal spoedig door de politie verhoord worden.

Het gerechtelijk onderzoek wordt verder gevoerd onder leiding van de onderzoeksrechter.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

16-06-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

Belgische primeur: Infrabel en zijn projectpartners lanceren allereerste “flitscamera’s” aan overweg in Dendermonde

Start van nieuwe veiligheidscampagne rond overwegen

DENDERMONDE, 16 juni 2021 – Vandaag hebben Infrabel en de verschillende projectpartners van politie, justitie en de stad Dendermonde de eerste roodlichtcamera’s voor het spoor in België aan een overweg in gebruik genomen. Het doel is om via nummerplaatherkenning het niet respecteren van het rood licht aan een overweg vast te stellen. De primeur is voor de overweg Oudegemse Baan in Oudegem (Dendermonde).

De lancering gebeurde in aanwezigheid van onder meer Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, Vincent Floré voor het Ministerie van Justitie, burgemeester Piet Buyse en Lucia Van Laer, Chief Strategy, Corporate & Public Affairs bij Infrabel. Dit nieuwe, gezamenlijke pilootproject zal de verkeers- en spoorveiligheid aan overwegen verder helpen verhogen en dient ook als test voor de mogelijke uitrol van camera’s aan andere overwegen.

Niet respecteren van verkeersregels en onvoorzichtig gedrag aan overwegen

In 2020 waren er over het hele jaar weliswaar minder ongevallen aan overwegen (23), maar hierbij vielen er 9 doden en 4 zwaargewonden. Ter vergelijking: in 2019 waren er 45 ongevallen aan overwegen (7 doden en 6 zwaargewonden). Het lager aantal ongevallen valt te verklaren door de coronacrisis en de daling van het aantal voertuigen en weggebruikers op de wegen (door verkeersbeperkingen of toegenomen telewerken).

Er mogen dan wel minder ongevallen zijn maar het blijft een zware en trieste balans, ondanks alle infrastructuurmaatregelen en inspanningen rond sensibilisering en repressie. Het is en blijft een sociaal-maatschappelijk probleem in onze samenleving en dat blijkt uit de oorzaken van de ongevallen.

De belangrijkste oorzaak (meer dan de helft) is het niet respecteren van de verkeersregels aan overwegen door weggebruikers die niet stoppen voor een rood licht, aan slagbomen die gesloten of in beweging zijn en wanneer de bel rinkelt. De tweede oorzaak (ruim een derde) is onvoorzichtig en roekeloos gedrag van de weggebruikers die de overweg nog proberen over te steken al is dit door de verkeerssituatie niet meer aangewezen.

Primeur voor overweg in Oudegem

Een nieuw project dat inspeelt op beide oorzaken is de installatie van 2 roodlichtcamera’s (RLC) voor het spoor aan de overweg Oudegemsebaan in Dendermonde. Deze overweg is een drukke locatie voor het trein- en wegverkeer en een hotspot voor roodlichtovertredingen, wat ook blijkt uit de cijfers.

Vias institute heeft gedurende 19 dagen (in juni 2019 toen de roodlichtcamera’s nog niet operationeel waren) roodlichtinbreuken met gespecialiseerde apparatuur geregistreerd. In totaal werden maar liefst 862 roodlichtinbreuken of gemiddeld meer dan 45 per dag vastgesteld.  Eenzelfde oefening (wanneer de roodlichtcamera’s wel operationeel zijn) zal binnen het evaluatiejaar van het pilootproject plaatsvinden. Vias institute zal de resultaten van beide registratieperiodes analyseren en evalueren.

Infrabel, stad Dendermonde en politie werken stapsgewijs samen aan een verdere verhoging van de verkeers- en spoorveiligheid. In een eerste fase (sinds november 2019) is de overwegomgeving heraangelegd met 2 extra verkeerslichten en vanaf vandaag, 16 juni, gaan de roodlichtcamera’s in werking.

Werking van de roodlichtcamera’s

De intelligente camera’s bestaan uit een camera voor automatische nummerplaatherkenning en een overzichtscamera. Wanneer een autobestuurder aan deze overweg door een rood licht rijdt, wordt dit geregistreerd door deze roodlichtcamera’s die de beelden versturen naar een centrale databank van de Federale Politie. Alleen de politie is bevoegd om camerabeelden gefilmd op openbaar domein te bekijken. 

De lokale politie van Dendermonde en het Gewestelijk VerwerkingsCentrum (GVC) van de Federale Wegpolitie Oost-Vlaanderen hebben een protocol afgesloten voor de verwerking van de camerabeelden van de kandidaat-overtreders. Het GVC verwerkt in opdracht van de lokale politie de camerabeelden en stelt een proces-verbaal op. Zij controleren en bepalen of het daadwerkelijk over een overtreding van het negeren van een rood licht gaat.

Een gecoördineerde aanpak door politie en parket

Indien dit zo is, dan stelt de politie een proces-verbaal op. Dit wordt overgemaakt aan het parket van Oost-Vlaanderen dat een strikt vervolgingsbeleid hanteert. De regel is en blijft dagvaarding voor de politierechtbank. Die kan straffen uitspreken met boetes van 320 tot 4.000 euro en een rijverbod voor een periode van 8 dagen tot 5 jaar.

Naar aanleiding van de lancering van de roodlichtcamera’s wijzigt het College van Procureurs-Generaal zijn vervolgbeleid. De regel is en blijft een dagvaarding met boete en een verplicht rijverbod. Maar een aanpassing op deze regel zal mogelijk zijn met de invoering van een uniform tarief van geldsommen door het parket.

Pilootproject voor uitrol aan andere overwegen

Dit roodlichtcameraproject aan de overweg in Oudegem zal als test dienen voor de eventuele uitrol van soortgelijke roodlichtcamera’s aan andere overwegen in België. Momenteel zijn er procedures (analyses, certificeringen, …) in voorbereiding voor twee andere testlocaties: een overweg in Waver en een overweg in Kallo (Waaslandhaven), maar een mogelijke datum van ingebruikname is er nog niet.

Naar aanleiding van de lancering sensibiliseert Infrabel in de omgeving van de overweg aan het station Oudegem de weggebruikers, treinreizigers, omwonenden, het personeel van de fabriek VPK en nabijgelegen scholen. Daarnaast is er een online campagne* van Infrabel die door de projectpartners via hun sociale media kanalen kan worden gedeeld. De politie en Securail (NMBS) voeren ook controles uit rond het respecteren van de verkeersregels aan de overweg Oudegemsebaan.

* De campagne heeft als slogan: “Kon je niet wachten misschien? Pech, we hebben het gezien!”

Project is voorbeeld van uitstekende samenwerking

Dit project is een mooi voorbeeld van een uitstekende samenwerking met verschillende diensten. Infrabel wil de bevoegde ministers van Mobiliteit, Binnenlandse Zaken en Justitie én alle partners bedanken die hebben meegewerkt aan de realisatie van dit eerste roodlichtcameraproject voor het spoor: FOD Economie (afdeling Metrologie voor het behalen van de modelgoedkeuring van de camera), de Vaste Commissie van de Lokale Politie, de lokale politie, de Federale Politie (DRI {ANPR** databank}, de Federale Wegpolitie {GVC Oost-Vlaanderen} en de Spoorwegpolitie), het parket van Oost-Vlaanderen en het College van Procureurs-Generaal, de wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Dendermonde en alle andere personen die dit mogelijk maakten.

Met dit gezamenlijk project voor een verhoogde verkeers- en spoorveiligheid willen we samen alle weggebruikers nogmaals oproepen om altijd de verkeerscode aan overwegen na te leven.

** Automatic Number Plate Recognition

Strategie van repressie, sensibilisering en infrastructuurmaatregelen

Dit nieuwe cameraproject past in de veiligheidsstrategie van Infrabel met betrekking tot overwegen. Al jaren zet Infrabel zich samen met verschillende instanties permanent in om de veiligheid aan overwegen te verhogen door middel van controleacties met politie en Securail (NMBS).

Daarnaast lanceert Infrabel geregeld sensibiliseringscampagnes rond veiligheid aan overwegen voor het grote publiek (zoals ‘Jeroom Slagboom’), werken we innovatief samen met Waze, Flitsmeister en Coyote (een waarschuwingssignaal via de navigatie-app voor bestuurders bij het naderen van een overweg), organiseren we - indien mogelijk en rekening houdend met de coronasituatie - veiligheidslessen in scholen en tijdens verkeersdagen, en/of verdelen we schoolkalenders en veiligheidsboekjes met verkeerstips.

Infrabel investeert ook in infrastructuurmaatregelen zoals het vervangen van overwegen door mobiliteitsalternatieven (brug, tunnel, parallelweg, fietspad) in nauw overleg met de lokale overheden. Verder voert Infrabel vernieuwings- en onderhoudswerken uit en verbetert het de signalisatie en zichtbaarheid aan overwegen (vb. installatie van waarschuwingsborden, bijkomende lichten, extra slagbomen voor voetgangers en fietsers, …) in samenspraak met de wegbeheerder.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

16-06-2021 - Collège du ministère public

Ce renforcement de la Justice est un pas prometteur et important

 

Mission sociétale.

Tous les jours, 838 magistrats de parquet travaillent avec beaucoup d’engagement et d’enthousiasme dans de nombreux domaines, dont la recherche des infractions et la poursuite de leurs auteurs.

Les magistrats sont à cette fin assistés par 2134 collaborateurs de parquet.

Afin de pouvoir faire face à l’afflux énorme de dossiers et d’exercer la mission sociétale du ministère public, il faut des effectifs et des moyens.

La hausse du budget de la Justice est déjà un pas important et longtemps attendu par le ministère public, par la Justice et par le justiciable et la société.

Les moyens accordés se situent principalement dans les domaines retenus dans l’accord gouvernemental et dans la note de politique générale du ministre de la Justice, mais ils répondent dans un même temps aux besoins et aux priorités spécifiques du ministère public.

 

Répartition des moyens. Objectifs concrets.

Pour le ministère public, on prévoit, dans le courant de cette année et de l’année suivante, le recrutement de 30 magistrats au total. En outre, il y a un accord sur le recrutement de 106 juristes de parquet, 36 criminologues et 187 collaborateurs (niveau A, B et C). En tout, il s’agit donc de 359 magistrats et collaborateurs d’appui pour le ministère public.

Le Collège du ministère public a formulé quelques objectifs pour lesquels des moyens ont déjà été accordés. Ces moyens seront utilisés comme suit :

1. Circulation routière et COVID : 56 collaborateurs supplémentaires sont prévus pour les unités de circulation routière des parquets qui sont confrontés à une charge de travail considérablement en hausse. Cela est dû, d’une part, à l’augmentation spectaculaire du nombre de caméras de surveillance routière enregistrant des infractions routières et, d’autre part, à l’afflux énorme d’infractions liées au COVID.

2. Approche sur mesure : Le droit pénal est du travail sur mesure. Pour chaque infraction, il faut une approche sur mesure. La détermination de la réaction judiciaire adéquate pour chaque affaire représente un défi permanent pour le ministère public. On pourrait ici aussi se focaliser sur une politique de sanction immédiate où on intervient de façon rapide et précise et où le risque de récidive est réduit. Les dernières années, un certain nombre de projets pilotes ont été mis sur pied au sein du ministère public et en collaboration avec des partenaires, comme la chambre de traitement de la toxicomanie, le projet M et l’augmentation des cas de comparution immédiate, … Grâce aux moyens actuellement accordés, 70 collaborateurs supplémentaires, dont 21 juristes et 21 criminologues de parquet, pourront à terme se consacrer au déploiement ultérieur de projets similaires.

3. Cybercriminalité : 7 magistrats spécialisés dans la cybercriminalité et 26 collaborateurs sont prévus dans les années à venir pour renforcer la lutte contre ce phénomène qui, les 5 dernières années (également l’année passée pendant la pandémie du coronavirus), a connu une croissance de 68 %. Le dossier fédéral SKY a clairement démontré combien il est important que le ministère public compte aussi dans ses rangs suffisamment de magistrats et collaborateurs spécialisés pour être à même de faire face à ce phénomène. Les magistrats recrutés seront actifs au niveau fédéral (parquet fédéral) et au niveau des ressorts (les 5 parquets les plus importants des ressorts) d’une part pour garantir la spécialisation et l’efficacité requises et, d’autre part pour faire bénéficier de cet investissement tous les échelons du ministère public. Ils travailleront donc dans l’ensemble du ressort. Il va sans dire que cet investissement doit être assorti d’un investissement dans les moyens matériels et dans la formation de ces magistrats. Cela ne peut par ailleurs qu’être un premier pas. Le Collège insiste sur le fait qu’à l’avenir, chaque parquet et parquet général doit pouvoir disposer de magistrats et collaborateurs spécialisés, si on souhaite s’engager à armes égales dans la lutte contre la criminalité organisée.

4. Enquêtes pénales d’exécution (EPE) : On pourra faire appel à 6 magistrats, et pour la première fois aussi à des comptables, dans le cadre d’enquêtes pénales d’exécution. Les peines ne sont efficaces que lorsqu’elles sont réellement exécutées. Le ministère public souhaite depuis longtemps effectuer ce type d’enquêtes patrimoniales et mettre en œuvre une approche axée sur le butin, également après une condamnation. Les enquêtes pénales d’exécution sont pour l’heure un instrument légal sous-utilisé, faute de moyens humains, une problématique à laquelle on pourra, espérons-le, désormais prêter plus d’attention. Ces magistrats seront aussi implantés au niveau des ressorts et actifs dans l’ensemble du ressort.

5. Violences intrafamiliales (VIF) : le recrutement de 15 criminologues pourra offrir un appui utile à l’approche multidisciplinaire nécessaire (police, parquet, services d’assistance) des violences intrafamiliales.  

 

Vigilant. Plein d’espoir.

L'augmentation du budget de la Justice pour la réalisation par le ministère public de ces objectifs et d'autres, tels que le plan aéroportuaire et le Stroomplan, est évidemment une bonne nouvelle, pour laquelle le Collège du ministère public remercie le ministre de la Justice et le gouvernement.

Bien sûr, le Collège espère maintenant que les moyens alloués seront effectivement mis à disposition dans les meilleurs délais et que les magistrats et les collaborateurs de parquet pourront être recrutés le plus rapidement possible.

La réalité sur le terrain nous incite à une certaine prudence à cet égard. Le nombre de magistrats candidats est encore insuffisant pour compenser les départs de magistrats et la sélection de nouveaux magistrats et collaborateurs demande beaucoup de travail et de temps.

«  Il est toutefois important et encourageant de constater qu’avec cette décision du ministre de la Justice et du gouvernement, un signal fort est donné : on souhaite à nouveau investir dans la Justice, ce qui est fort apprécié et ne peut qu'être salué. Je suis d'ailleurs convaincu que, de cette façon, une nouvelle dynamique sera lancée, qui non seulement motivera tous les magistrats et les membres du personnel du ministère public à donner le meilleur d'eux-mêmes au quotidien, mais qui aura aussi un effet sur le recrutement, en incitant les juristes, les criminologues et les avocats jeunement diplômés à rejoindre le ministère public. »

Johan Delmulle – procureur général à Bruxelles et président du Collège du ministère public

 

16-06-2021 - Parket Antwerpen

De raadkamer in Antwerpen heeft gisteren twee Poolse mannen van 38 en 44 verwezen naar de rechtbank in een dossier rond autodiefstallen.

Het dossier werd opgestart na de diefstal van twee Mazda’s in Wijnegem begin december 2020.  De PZ MINOS kon daarbij onmiddellijk de link leggen met een voertuig met Poolse nummerplaten dat de nacht van de feiten in beeld kwam.  De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen nam in december 2020 een dossier van PZ MINOS over. Al snel kwamen er nog andere voertuigen met Poolse nummerplaten in beeld wat leidde tot het identificeren van de twee Poolse verdachten.

Begin februari werden er in opdracht van de onderzoeksrechter verschillende simultane huiszoekingen uitgevoerd, onder meer in Hoboken en Hoeilaart. De twee verdachten van 38 en 43 konden daarbij gearresteerd worden. Bij de zoekingen werd o.a. materiaal in beslag genomen dat de bende gebruikte om de feiten te plegen, maar ook gestolen boorddocumenten. In de nabije omgeving van de woonplaats van één van de verdachten werden 5 van de 15 gestolen voertuigen teruggevonden.  Deze werden terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaars.

Op het einde van het onderzoek konden 15 autodiefstallen van hoofdzakelijk Mazda’s aan deze bende gelinkt worden. Het gaat om feiten in Aartselaar, Antwerpen, Deurne, Duffel, Edegem, Evere, Hoeilaart, Machelen, Meise, Merksem en Wijnegem tussen maart 2020 en februari 2021.  

Het onderzoek is een voorbeeld van een knap staaltje van verschillende klassieke onderzoekstechnieken vermengd met een vlotte samenwerking tussen de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen (afdeling goederen), PZ MINOS, PZ Zennevallei en PZ Antwerpen.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

15-06-2021 - Parket Leuven

Zaterdag 12 juni 2021 in de vroege ochtend werden bewoners van een huis in de Dekenstraat in Leuven opgeschrikt door glasgerinkel. Wanneer ze naar beneden gingen, zagen ze nog net een man wegvluchten. De verdachte had een zware tegel door een venster gekeild om toegang te krijgen tot de woning. De politie van Leuven kwam met meerdere ploegen ter plaatse. Op aanwijzen van enkele buurtbewoners werd de verdachte, een 39-jarige uit Tienen, aangetroffen in een aanpalende tuin. De man werd van zijn vrijheid beroofd en ter beschikking gesteld van het parket. Hij bleek enkele dagen eerder niet te zijn teruggekeerd naar de gevangenis. De man werd teruggebracht naar de gevangenis. Het parket zal passend gevolg verlenen aan de inbraak waarvan de man wordt verdacht.

15-06-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

Op dinsdag 8 juni 2021 zijn in België, Oostenrijk en Roemenië vier verdachten opgepakt die vermoedelijk instonden voor de organisatie van mensensmokkel naar verschillende Europese steden. Eén verdachte uit Zelzate werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Drie anderen zijn opgepakt in het buitenland op basis van een Europees aanhoudingsbevel.

In oktober 2020 is de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen, in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen, een onderzoek gestart naar mensensmokkel waarbij het einddoel van de smokkel verschillende landen binnen de Europese Unie waren, waaronder België. Na doorgedreven onderzoek kwamen er een aantal verdachten in beeld. Het parket besliste om de onderzoeksrechter in Gent te vorderen.

Internationale samenwerking leidde ertoe te besluiten dat de bende zich verspreid had over diverse Europese landen en  smokkel organiseerde van voornamelijk Irakezen vanuit hun thuisland tot diverse bestemmingslanden in de Europese Unie. Europol bood hierin belangrijke ondersteuning door de coördinatie en informatie-uitwisseling tussen de betrokken landen te begeleiden.

De onderzoeksrechter besliste tot een tussenkomst op 8 juni in België, Roemenië en Oostenrijk.

In België werd een man van Iraakse origine opgepakt in Zelzate. Simultaan met de arrestatie in België werden er ook twee personen gearresteerd in Oostenrijk en één in Roemenië, op basis van het Europees aanhoudingsbevel dat afgeleverd werd door de onderzoeksrechter. Het is de bedoeling dat deze verdachten overgeleverd worden aan België, zodat ze hier samen kunnen berecht worden. De man uit Zelzate werd op 9 juni voor de onderzoeksrechter geleid, die hem onder aanhoudingsmandaat plaatste.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

 

15-06-2021 - Parket Antwerpen

Een 48-jarige man is vandaag door de onderzoeksrechter aangehouden voor de moord op een 52-jarige Kosovaar. Het slachtoffer is de nieuwe man van de ex van de verdachte.

 

Uit de vaststellingen tot op dit moment in het onderzoek heeft de 48-jarige verdachte met de Belgische nationaliteit het slachtoffer opgewacht aan de uitgang van een lagere school aan de Waterbaan in Deurne. De 52-jarige Kosovaar zou er zijn stiefkinderen ophalen, maar hij werd op straat verschillende keren met een mes gestoken.

Getuigen zagen de verdachte daarna wegwandelen in de richting van de Herentalsebaan. De politie was snel ter plaatse en kon de veertiger in de Van Havrelei zonder problemen arresteren.

Omstaanders dienden het slachtoffer de eerste zorgen toe, waarna het medisch personeel overnam. Voor het slachtoffer kon helaas geen hulp meer baten.  Het labo dat ter plaatse kwam voor het sporenonderzoek, telde dertien mes- en steekverwondingen.

Het parket vorderde de onderzoeksrechter voor moord en er werd dinsdagavond een afstapping gehouden.

De lokale recherche van PZ Antwerpen voert nu het verdere onderzoek. Voor de onderzoeksrechter heeft de man zich beroepen op zijn zwijgrecht.

Hij zal vrijdag voor de raadkamer verschijnen.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

15-06-2021 - Parket Antwerpen

De raadkamer heeft gisteren de aanhouding bevestigd van een 23-jarige man uit Borsbeek. Hij werd vorige week aangehouden in een lopend corruptieonderzoek.

Tijdens een gerechtelijk onderzoek naar een mogelijke dienstverlenende criminele organisatie die ervan verdacht wordt bewust geëncrypteerde telefoontoestellen te verschaffen aan het crimineel milieu, zijn specialisten van politie erin geslaagd om de geëncrypteerde berichten van Sky ECC te kraken. Die data leveren elementen op in lopende dossiers, maar er komen ook nieuwe strafbare feiten aan het licht.

Op die manier kwam een criminele organisatie in beeld die privégegevens van personen probeert te achterhalen. In dit onderzoek zou beroep zijn gedaan op een medewerkster van stad Antwerpen via een tussenpersoon. De medewerkster van de stad en de tussenpersoon werden eerder aangehouden. Het parket heeft vrijdag beroep aangetekend tegen de beslissing van de raadkamer om hen onder voorwaarden vrij te laten.

De nieuwe aanhouding in dit onderzoek dateert van woensdag. De 23-jarige man is ook aangehouden in een onderzoek naar een aanslag met een granaat op een dansschool aan de Boterlaarbaan in Deurne. De feiten zijn gekwalificeerd als lidmaatschap van een criminele organisatie, actieve openbare omkoping en mededaderschap schending van het beroepsgeheim.

Het gerechtelijk onderzoek wordt verder gevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen. 

Contact : communicatiecel parket Antwerpen 

14-06-2021 - Parket Leuven

Om 1.45u vannacht, maandag 14 juni 2021, gebeurde een verkeersongeval met dodelijke afloop op de Putsebaan in Keerbergen. Een vrouw van 60 jaar uit Heist-op-den-Berg kwam om het leven. Ze zat als passagier in de auto bij een 59-jarige man uit Heist-op-den-Berg. Volgens de eerste bevindingen van de aangestelde verkeersdeskundige verloor de man de controle over de auto nadat hij een betonnen blok naast de rijbaan raakte. De auto kwam tegen een elektriciteitspaal terecht. De paal knakte af en belandde op de auto. De vrouwelijke passagier overleed ter plaatse. De bestuurder werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hij legde een positieve ademtest af. Het parket trok zijn rijbewijs onmiddellijk in voor vijftien dagen.

 

10-06-2021 - Collège des procureurs généraux

Mise à jour du 06 juin 2021

Jusqu’au 6 juin inclus, 222.158 dossiers de prévenus impliqués dans des infractions aux mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (infractions « corona ») ont été ouverts au niveau des parquets correctionnels (196.405), des parquets de la jeunesse (23.901) et des auditorats du travail (1.852).

 

Téléchargez le rapport du 06/06/2021

 

 

 

 

10-06-2021 - Parket Antwerpen

Een 36-jarige douanier verschijnt morgen voor de raadkamer in Antwerpen. Hij werd eerder deze week aangehouden in een gerechtelijk onderzoek van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen.

De douaneambtenaar uit Brecht werd zelf het voorwerp van een gerechtelijk onderzoek naar de invoer van verdovende middelen via de haven van Antwerpen. In zijn functie als douaneambtenaar was de dertiger bevoegd voor het selecteren van containers voor controle. Bij controle van zijn opzoekingen kwamen containers in beeld die tekenen tonen van vermoedelijk geslaagde uithalingen. In verschillende containers werd ook cocaïne aangetroffen. Er zijn ook opzoekwerken naar voren gekomen buiten de werkuren en in het weekend.

Dinsdagochtend heeft FGP Antwerpen de man gearresteerd. De onderzoeksrechter plaatste hem na verhoor onder aanhoudingsmandaat. De raadkamer buigt zich vrijdag over de verdere aanhouding.

De feiten zijn gekwalificeerd als (mede)daderschap invoer en handel verdovende middelen in vereniging en deelname aan een criminele organisatie.

Het gerechtelijk onderzoek loopt verder.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

09-06-2021 - Parket Halle-Vilvoorde

Op zaterdag 12 juni 2021 start de politiezone Grimbergen met een verkeersactie ‘zwaar vervoer’ in bepaalde wijken. Deze verkeersactie, die twee maanden zal duren, heeft als doel de verkeersveiligheid te verhogen en de leefbaarheid voor de omwonenden .

De actie focust zich enerzijds op een zone met tonnagebeperking tot 3,5 ton waar een maximaal toegelaten snelheid van 30km/u of 50km/u geldt. In deze zone is de inrichting van de straten niet voorzien op zwaar verkeer gelet op de beperkte breedte van de rijbaan en de vestiging van verschillende scholen. Het kruisen van vrachtverkeer met andere voertuigen is moeilijk en in veel gevallen onmogelijk zonder daarbij de berm of trottoir op te rijden. Daarnaast ontbreken hier vaak (afgescheiden) fietspaden, waardoor deze weggebruikers extra in gevaar komen. Kortom, zwaar vrachtverkeer, inclusief de landbouwvoertuigen die niet voor landbouwactiviteiten gebruikt worden, horen in deze zone niet thuis.

Anderzijds focust de actie zich ook op een kleinere zone met tonnagebeperking tot 7,5 ton waar een maximaal toegelaten snelheid van 50 km/u geldt. Deze zone bestaat uit verbindingswegen, die veelvuldig gebruikt worden door fietsers. Desondanks de hogere tonnagebeperking worden er heel wat inbreuken gemeld. 

Bij vaststelling van inbreuken zal er streng opgetreden worden door het intrekken van het rijbewijs van de bestuurder gedurende 8 dagen.

Door de aankondiging van de actie willen politie en parket de bestuurders en hun werkgevers sensibiliseren tot het respecteren van de geldende tonnagebeperkingen.

09-06-2021 - Parquet de Bruxelles

Le 31 mai 2021, le juge d’instruction avait inculpé un suspect et l’avait placé sous mandat d’arrêt sur base des indices de culpabilité sérieux disponibles à ce-moment-là. La détention préventive avait été prolongée par la chambre du conseil le 4 juin 2021.

Aujourd’hui, le juge d’instruction a décidé de lever le mandat d’arrêt et de libérer ce suspect. Les premiers indices de culpabilité envers cette personne ne sont pas confirmés par l’enquête et il n’y a plus de raison de le considérer comme suspect.

Une autre personne a été inculpée du chef de meurtre et a été placée sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction depuis le vendredi 4 juin 2021. La chambre du conseil a prolongé la détention préventive aujourd’hui.

L’enquête suit son cours et dans l’intérêt de celle-ci, le parquet ne fera aucun autre commentaire.

 

Willemien BAERT

Substitut du procureur du Roi – Porte-parole

 

 

08-06-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

Vandaag bracht minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, een bezoek aan de drugbehandelingskamer (DBK) in Gent. Het doel van dit bezoek was om de werking van de DBK te bekijken.

De drugbehandelingskamer is een gespecialiseerde kamer binnen de rechtbank van eerste aanleg die toelaat om beklaagden onder toezicht aan hun drugprobleem te laten werken. De duurtijd van de gesuperviseerde drugbehandeling varieert van zes tot twaalf maanden afhankelijk van de inzet en vooruitgang van de beklaagde. Als het behandelingstraject succesvol verloopt, zal daar bij het eindvonnis rekening mee worden gehouden. Als het traject niet wordt gevolgd, zal er onmiddellijk worden overgegaan tot het eindvonnis.

In Gent bestaat de DBK sinds 2008. Intussen zijn er ook reeds een aantal andere rechtbanken die met een opvolgkamer werken. Minister Van Quickenborne wil dit systeem van opvolgingskamers graag ontplooien over het hele land. Het doel is dat verslaafden via deze hulpverlening van hun verslaving afraken en dat op die manier recidive voorkomen wordt.

De drugbehandelingskamer zetelt elke dinsdag in zaal 1.4 van het gerechtsgebouw gelegen aan de Opgeëistenlaan 401 in Gent.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

08-06-2021 - Parket Leuven

Op maandag 7 juni 2021 betrapte een agent in burger op de snelwegparking van de E40 in Heverlee twee verdachten van een poging tot diefstal. De agent zag dat de eigenaar van de auto naar de winkel stapte terwijl hij zijn auto afsloot. Eén van de betrapte mannen stak zijn hand snel tussen de autodeur voor die sloot. Hij kroop in de auto. De agent kwam snel tussenbeide en greep de verdachte vast. Zijn vriend die op de uitkijk stond, liep weg. Hij werd snel door de politie geïntercepteerd.

De twee mannen, één man die illegaal in België verblijft en een 46-jarige Fransman, werden onmiddellijk gedagvaard in toepassing van het snelrecht. Ze zullen zich in augustus voor de rechter moeten verantwoorden op verdenking van poging tot diefstal.

Pages