Actualités

20-02-2019 - Federal Public Prosecutor’s Office

In het kader van het onderzoek van het federaal parket naar een criminele organisatie in de voetbalwereld, valsheid in geschriften, witwassen van geld en private corruptie, werden verschillende huiszoekingen en verhoren bevolen door een onderzoeksrechter van Limburg. Het gaat om een actie ingevolge de verklaringen van de spijtoptant, spelersmakelaar D.V.

Gisterochtend werden drie huiszoekingen uitgevoerd in Vlaanderen (twee in Lommel en één in Duffel). Twee personen (P.M. en A.B.) werden van hun vrijheid beroofd voor verhoor. A.B. werd na verhoor door de politie vrijgelaten. P.M. werd vandaag door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Acht personen (S.V., E.L., R.L. P.J. F.A., J.M., F.M en G.L.) werden door de onderzoekers opgeroepen voor verhoor.

Deze ochtend werden zes andere personen voor verhoor opgeroepen. Het betreffen L.D., H.H., A.M., T.B., A.V.B. en D.V.B.

Alle verhoorde personen hebben een band met de voetbalclubs Sporting Lokeren of KRC Genk of met D.V.

Deze tussenkomst heeft betrekking op het financiële luik van het onderzoek. Het gaat er om het traject te bepalen van relatief grote geldbedragen die mogelijk door P.M. als verdoken commissie ontvangen zijn.

De actie houdt geen verband met het luik "match fixing" van het onderzoek.

In het belang van het onderzoek wordt er niet meer informatie meegedeeld.

 

****

 

Dans le cadre de l’instruction du parquet fédéral concernant une organisation criminelle dans le milieu du football concernant des faux en écriture, blanchiment d’argent et corruption privée, plusieurs perquisitions et auditions ont été ordonnées par le juge d’instruction du Limbourg. Il s’agit d’une opération qui fait suite aux déclarations de l’agent de joueurs repenti D.V.

Trois perquisitions ont été effectuées en Flandre hier matin (deux à Lommel et une à Duffel). A la suite de ces actions, huit personnes (S.V., E.L., R.L., P.J., F.A., J.M., F.M et G.L.) ont été convoquées pour de plus amples auditions par les enquêteurs. Deux autres personnes (P.M. et A.B.) ont été privées de liberté pour audition. A.B. a été libéré après audition. P.M. a été libéré sous conditions aujourd’hui par le juge d’instruction.

Ce mercredi matin, six autres personnes ont également été convoquées pour audition. Il s’agit de L.D., H.H., A.M., T.B., A.V.B. et D.V.B.

Toutes les personnes entendues gravitent autour des clubs de football de Sporting Lokeren ou KRC Genk ou appartiennent à l’entourage de D.V.

Cette série d’actions est à situer dans le volet financier de l’enquête. Il s’agit d’établir le circuit suivi par des sommes d’argent relativement importantes potentiellement liées à des commissions occultes qu’aurait reçues P. M.

Il importe de préciser qu’il ne s’agit donc pas ici d’une recherche portant sur le volet « matchs truqués » de l’enquête.

Dans l’intérêt de l’enquête, aucun autre commentaire ne sera fait sur ce dossier.

 

****

 

In the framework of the investigation of the Federal Public Prosecutor’s Office into a criminal organization corruption in the football world concerning forgery, money laundering and private, several searches and hearings were ordered by the Investigating Judge of Limburg. This is an operation that follows the statements of the repentant player agent D.V.

Three searches were carried out in Flanders yesterday morning (two in Lommel and one in Duffel). As a result of these actions, eight persons (S.V., E.L., R.L., P.J., F.A., J.M., F.M. and G.L.) were summoned for further hearings by the investigators. Two other persons (P.M. and A.B.) were deprived of their liberty for hearings. A.B. is released after hearing. P.M. has been released under conditions by the Investigating Judge today.

This Wednesday morning, six other people were also summoned for a hearing. These are L.D., H.H., A.M., T.B., A.V.B. and D.V.B.).

All the people heard revolve around the football clubs of Sporting Lokeren or KRC Genk or belong to D.V.’s entourage.

This series of actions is to be placed in the financial part of the investigation. It is a question of establishing the circuit followed by relatively large sums of money potentially linked to hidden commissions that P. M. would have received.

It is important to note that this is not a research on the "match fixing" part of the investigation.

In the interest of the investigation, no further comments will be made on this file.

 

 

 

20-02-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Afgelopen nacht werd het lichaam aangetroffen van een 33-jarige vrouw in haar woning in Oordegem. Er zijn aanwijzingen dat de vrouw op een gewelddadige wijze om het leven is gekomen.

Het was de verdachte zelf die de hulpdiensten had gecontacteerd. Hij is de partner van het slachtoffer.  

Het afstappingsteam, het gerechtelijk labo, de wetsgeneesheer, de door het parket gevorderde onderzoeksrechter en het parket zelf kwamen ter plaatse.

De 35-jarige verdachte werd gearresteerd en deze namiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van moord. Hij werd aangehouden.

Gelet op de familiale context waarbinnen de feiten zich zouden hebben voorgedaan, wordt geen verdere informatie verstrekt.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

20-02-2019 - Federal Public Prosecutor’s Office

Betreft: matchfixing en inbreuken op kansspelenwetgeving in het tennismilieu

In het raam van een dossier van het federaal parket heeft een Oost-Vlaamse onderzoeksrechter op 19 februari een aanhoudingsmandaat uitgevaardigd tegen G.S. °1989, van Armeense nationaliteit, doch woonachtig in België.

Hij is in verdenking gesteld van deelname aan een criminele organisatie, oplichting, witwassen van gelden en inbreuken op de wetgeving inzake kansspelen.

Dit bericht volgt op eerdere persberichten door het federaal parket verspreid op 5, 6 en 14 juni 2018.

****

Concerne: matchfixing et infractions aux jeux de hasard dans le milieu du tennis

 

Dans le cadre d’un dossier initié par le parquet fédéral, un juge d’instruction de Flandre orientale a ordonné, ce mardi 19 février,  le placement sous mandat d’arrêt de G.S. °1989, de nationalité arménienne mais domicilié en Belgique. 

G.S. est inculpé d’appartenance à une organisation criminelle, escroquerie, blanchiment d’argent et infractions à la législation sur les jeux de hasard.

Cette communication fait suite aux communiqués de presse du parquet fédéral lié au même dossier et datés des 5,6 et 14 juin 2018.

****

Concerns: matchfixing and gambling violations in the tennis world

 

As part of a case initiated by the Federal Prosecutor's Office, an East Flemish investigating judge ordered on Tuesday 19 February that G.S. °1989, an Armenian national but resident in Belgium, be placed under arrest warrant. 

G.S. is charged with membership of a criminal organization, fraud, money laundering and gambling offences.

This communication follows the press releases of the Federal Prosecutor's Office related to the same case dated 5, 6 and 14 June 2018.

20-02-2019 - Parket Limburg

Deze ochtend (8u30) werden 16 personen, waaronder 4 parlementsleden van het Europees parlement,  bestuurlijk gearresteerd aan de luchtmachtbasis te Kleine Brogel.

In totaal drongen 7 personen waarvan 3 parlementsleden van het Europees parlement de luchtmachbasis effectief binnen.

Ze hadden een banner bij zich.

Al de personen werden weer in vrijheid gesteld.

De processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket Limburg en zullen worden bestudeerd.

Meer info kan voorlopig niet worden medegedeeld.

20-02-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Iets voor 18u gisterenavond werd in de Geldmunt in Gent een apotheek overvallen. De verdachte heeft onder vertoon van een wapen de inhoud van de kassa meegenomen en is daarop gevlucht.

Het labo kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.

Politie en parket stellen alles in het werk om de verdachte zo snel mogelijk te identificeren en te vatten.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

20-02-2019 - Parket Limburg

Op maandag 18 februari 2019 werden in opdracht van de onderzoeksrechter te Tongeren huiszoekingen uitgevoerd door politie Lanaken-Maasmechelen en politie Maasland.

Drie cannabisplantages werden ontmanteld.

Eén cannabisteelt werd aangetroffen in een woning in de Lindenlaan te Maasmechelen.  Er werd in de woning een professionele actieve en oogstrijpe plantage aangetroffen van ongeveer  400-tal planten en een 300 stekken voor opstart nieuwe plantage. Er was diefstal van nutsvoorzieningen nl. water en elektriciteit. Er werd meer dan 20.000 euro cash aangetroffen.

Tijdens een tweede huiszoeking in de Molenstraat te Maasmechelen werd eveneens een professionele actieve cannabisplantage aangetroffen van ongeveer 130 planten. Hier was er ook diefstal van nutsvoorzieningen (elektriciteit).

Tenslotte werd er een derde huiszoeking uitgevoerd in een woning aan de Kanaalstraat te Dilsen-Stokkem in samenwerking met politie Maasland. Hier werd een professioneel actieve en oogstrijpe plantage aangetroffen van 125 planten. 2 wagens werden in beslag genomen.

Er werd diefstal vastgesteld van nutsvoorzieningen (water en elektriciteit).

In alle woningen waren er tevens aanwijzingen van eerdere oogsten.

De civiele bescherming heeft de plantage ontmanteld en vernietigd.

Fluvius en de Watergroep kwamen ter plaatse voor de vaststellingen inzake diefstal nutsvoorzieningen.

Het labo van de federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.

Er werden vier personen gearresteerd nl. twee mannen van 60 jaar en 38 jaar en een vrouw van 58 jaar uit Maasmechelen en  een man van 31 jaar uit Dilsen-Stokkem. De eerste drie verdachten werden aangehouden.

Het onderzoek wordt verdergezet door het team opsporingen van politie Lanaken-Maasmechelen.

19-02-2019 - Parket Antwerpen

De onderzoeksrechter in Turnhout heeft zonet een 19-jarige vrouw uit Oud-Turnhout onder elektronisch toezicht geplaatst voor moordpoging.

 

PZ Balen-Dessel-Mol werd maandagavond omstreeks 17.45 uur opgeroepen voor een zware vechtpartij aan het station van Mol tussen verschillende minderjarige meisjes en meerderjarige vrouwen. Verschillende getuigen hebben het incident gezien en de feiten zijn ook gefilmd door bewakingscamera’s van het station.

Een meisje van 16 uit Mol liep ernstige steek- en snijverwondingen op het in aangezicht, de buik en de arm. De hulpdiensten brachten haar over naar het ziekenhuis. Ook een meisje van 17 raakte gewond.

Tijdens de vaststellingen van de politie meldde de 19-jarige vrouw uit Oud-Turnhout zich aan. De politie arresteerde enkele uren later ook nog een 19-jarige vrouw uit Balen, maar ze mocht na verhoor beschikken. De vrouw uit Oud-Turnhout heeft de feiten toegegeven.

De aanleiding ligt bij een mogelijke aanslepende ruzie tussen twee groepen. 

Het onderzoek wordt verdergezet onder leiding van de onderzoeksrechter.

 

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

19-02-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Bij een controle afgelopen zondag in de gevangenis in Beveren werd een bezoeker, namelijk een 22-jarige man met de Marokkaanse nationaliteit en woonachtig in Mechelen, op heterdaad betrapt op het binnenbrengen van 10 gram cannabis in de gevangenis met als doel om dit te kunnen bezorgen aan een gedetineerde.

De verdachte werd gearresteerd en wordt op vordering van het parket Oost-Vlaanderen vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

18-02-2019 - Parket Leuven

In de nacht van zaterdag op zondag 17 februari betrapte de security van een fuif in de Dancehall in Diest een 20-jarige man met 17 pakjes van 1 gram cocaïne en 39 XTC-pillen. Verschillende fuifgangers duidden de man aan als dealer. Zelf ontkent hij dat hij drugs zou verkopen. De huiszoeking op zijn adres in Elsene was negatief. De man werd voor de onderzoeksrechter in Leuven geleid en aangehouden.

18-02-2019 - Parket Leuven

In de nacht van vrijdag op zaterdag 16 februari rond 01.00 uur brak er brand uit in een chalet in de Kaaskorf in Tielt-Winge. De bewoonster van de chalet, een vrouw van 49 jaar, kon het pand niet tijdig verlaten en overleed. Ook elf van haar katten kwamen om in de brand. De branddeskundige, het labo, de wetsarts, het afstappingsteam van de FGP en het parket kwamen ter plaatse om de oorzaak van de brand en het overlijden te onderzoeken. Volgens de eerste bevindingen zou er geen kwaad opzet in het spel zijn en zou de brand ontstaan zijn door een kacheltje in de veranda. Vandaag volgde er nog een autopsie die volgens de eerste resultaten eveneens geen inmenging van derden blootlegde en aantoonde dat ze hoogstwaarschijnlijk stierf door de brand. Er zullen nog brandstalen worden geanalyseerd.

18-02-2019 - Parket Leuven

Op dinsdag 5 februari ’19 rond 01.30u ’s nachts betrapte de bewoner van een huis aan de Waversebaan in Heverlee drie inbrekers in zijn huis. De man verwittigde de politie die in de nabije omgeving twee verdachten aantrof. De agenten arresteerden de jongemannen. Eén van hen wist zich los te rukken en weg te lopen. Hij werd enige tijd later opnieuw gevat in Heverleebos.  Een derde verdachte werd niet meer aangetroffen. De twee 19-jarige mannen uit Waver en Manage werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. De raadkamer verlengde hun aanhouding reeds met een maand.  

18-02-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Omstreeks 6u in de ochtend van 27 januari 2019 werd een 31-jarige man uit Dendermonde onwel in de Gentse Kompass Klub en verloor nadien het bewustzijn. Hij werd overgebracht naar het UZ Gent waar hij kort nadien overleed. Het parket stelde een wetsdokter aan die instond voor de uitwendige schouwing en het nemen van bloed-en urinestalen.

Uit het opsporingsonderzoek is gebleken dat het om een druggerelateerd overlijden gaat. De beschikbare informatie wijst op een bijzonder hoge dosis MDMA in combinatie met een mogelijk vooraf bestaande gevoeligheid of medische voorgeschiedenis. XTC-pillen met dergelijke hooggedoseerde MDMA circuleren momenteel op de Gentse drugsmarkt.

 

Tijdens dezelfde nacht van 26 op 27 januari 2019 werden twee drugdealers afkomstig uit Brugge op heterdaad betrapt in respectievelijk de Kompass Klub en de Art Cube in Gent. Zij werden door het parket allebei gedagvaard in snelrecht en dienen op 26/02/2019 te verschijnen voor de correctionele rechtbank in Gent. Zij waren onder meer in het bezit van XTC-pillen met een dergelijke hoge dosering MDMA.

 

De hoge dosering van XTC-pillen (meer dan 200 mg MDMA/pil) is een recente, gevaarlijke trend op de Belgische drugsmarkt, waarvoor het ‘Belgian Early Warning System on Drugs’ van Sciensano (voorheen: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) (02/642.54.20) eerder waarschuwingen (zogenaamde “alerts”) heeft verspreid in het kader van de Volksgezondheid.

 

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

16-02-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Afgelopen nacht omstreeks 00u30 gebeurde een dodelijk verkeersongeval in de Stationsstraat in Eeklo. Een voetganger, een 76-jarige man afkomstig uit Ronsele, werd, toen hij de rijbaan wou oversteken, aangereden door een personenwagen die in de richting van Maldegem reed. Voor de voetganger kon geen hulp meer baten. Hij stierf ter plaatse. De bestuurder van de personenwagen, een 65-jarige man afkomstig uit Maldegem, legde een negatieve ademtest af. Het parket stelde een verkeersdeskundige, alsook een wetsarts aan om de precieze omstandigheden van het ongeval en het overlijden na te gaan.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

15-02-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Het parket Oost-Vlaanderen organiseert de komende weken een aantal themazittingen met betrekking tot inbreuken op de kieswet (artikelen 44, 45, 46, 47 lid 1, 48, 49, 50 lid 1, en 240 Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011) nav de verkiezingen van 14 oktober 2018.

Een aantal opgeroepen bijzitters en plaatsvervangende bijzitters, en een paar opgeroepen voorzitters kwamen niet (tijdig) opdagen en konden naderhand ook geen geldige reden voor hun afwezigheid of laattijdigheid voorleggen.

De personen die niet ingingen op de door het parket voorgestelde minnelijke schikking van 250 euro, dienen te verschijnen voor de correctionele rechtbank. 

Het gaat in totaal om 7 themazittingen, waarbij op elke zitting een paar tiental personen is gedagvaard.

De eerste (thema)zitting gaat door op maandag 18 februari 2019 op de correctionele rechtbank in Oudenaarde. Voor deze zitting werden door het parket OVL 30 personen gedagvaard.

De volgende zittingen vinden plaats op:

-          25 februari 2019 – Dendermonde

-          4 maart 2019 – Dendermonde

-          7 maart 2019 – Gent

-          11 maart 2019 –Dendermonde

-          25 maart 2019 – Gent

-          4 april 2019 – Oudenaarde

Deze personen riskeren een geldboete van 50 tot 200 euro (x 8 => van 400 tot 1.600 euro).

Het parket Oost-Vlaanderen volgt hiermee de richtlijn van het College van Procureurs-Generaal bij de Hoven van beroep (Omzendbrief Col. 12/2018 dd. 11 oktober 2018).

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

15-02-2019 - Parket Leuven

De Federale Gerechtelijke Politie van Leuven heeft in samenwerking met lokale en federale politiediensten en Europol een Albanees-Belgische dadergroepering opgerold. Op 4, 5 en 6 februari ’19 kwamen deze politiediensten tussen tijdens een grote actie op verschillende plaatsen in België en Zwitserland. Zes personen werden inmiddels aangehouden door de onderzoeksrechter.

Het onderzoek werd gestart in het najaar van 2017 op basis van informatie dat een Belgisch-Albanese organisatie op grote schaal bezig was met de in- en uitvoer van verdovende middelen. Deze vaststellingen hebben geleid tot een gecoördineerde tussenkomst die op maandag 4 februari 2019 van start ging. In totaal werden in België 24 huiszoekingen uitgevoerd. Simultaan vonden er ook acties plaats in Zwitserland. Uit het onderzoek bleek immers dat de organisatie Europese vertakkingen zou hebben.

De acties leidden tot de ontdekking van zes cannabisplantages met in totaal ongeveer 4500 cannabisplanten. Zo troffen de speurders onder meer een actieve cannabisplantage aan in de voormalige stripteasebar EXIT in Aarschot, waar een 1000-tal volgroeide cannabisplanten werden aangetroffen. De plantage werd bewaakt door twee verdachten van Albanese origine. Ook bij andere plantages werden onder meer Albanezen die illegaal in het land verblijven, ingezet voor het onderhoud en de bewaking van de planten.

In Rillaar, Tielt-Winge, Charleroi, Wielsbeke en Strombeek-Bever werden actieve cannabisplantages ontdekt en ontmanteld. Daarnaast werden nog grote hoeveelheden cannabis, vuurwapens, kogelwerende vesten en tienduizenden euro’s cash geld in beslag genomen. Het verdere onderzoek moet uitwijzen hoeveel geld de cannabisplantages en de activiteiten van de criminele organisatie precies opbrachten.

In totaal werden 22 verdachten gearresteerd. Zes verdachten werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter te Leuven. Vier mannen tussen 23 jaar en 36 jaar en allen van Albanese origine, verschenen op vrijdag 8 februari voor de raadkamer die hun voorlopige hechtenis bevestigde. Eén vrouw, een 57-jarige Griekse uit Aarschot, verscheen dinsdag 12 februari voor de raadkamer. Zij blijft ook in de cel.  Eén persoon, een 32-jarige Albanees die in Zwitserland verbleef, werd inmiddels uitgeleverd aan België en verschijnt op vrijdag 15 februari voor de raadkamer. Drie Albanezen die illegaal in België verbleven, werden na beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken opgesloten in een gesloten instelling met het oog op repatriëring.

Dankzij de betrokkenheid en de uitstekende samenwerking met de lokale politiezones,  de centrale diensten, de speciale eenheden van de Federale Politie en de vlotte informatie-uitwisseling met Europol was het een geslaagde operatie tegen deze Belgisch-Albanese dadergroepering die vanuit Aarschot haar criminele activiteiten ontplooide. Het onderzoek wordt verdergezet door de Federale Gerechtelijke Politie van Leuven.

Pages