Actualités

13-12-2018 - Parket Limburg

Enduromotorfietsen, quads en all-terrain voertuigen veroorzaken herhaaldelijk overlast in bossen en op terreinen die beheerd worden ten behoeve van het natuurbehoud.

Het Agentschap voor Natuur en Bos is samen met de politie bevoegd om het verbod op gemotoriseerd verkeer in bos en natuur te handhaven.  Sinds afgelopen voorjaar hebben het Parket Limburg, de bevoegde lokale politiezones en de Natuurinspectie een actieplan waarbij aangepaste hulpmiddelen kunnen worden ingezet.  Overtreders komen in een soort opvangtrechter terecht waaruit ontsnappen niet mogelijk is.  Vroeger werden de stoptekens van bevoegde personen immers regelmatig genegeerd om zich zo van de controle te onttrekken. 

In 2018 werden succesvol gecoördineerde acties uitgevoerd in de politiezones HANO (Hamont-Achel), Lommel en CARMA (Meeuwen). Zo konden natuurinspecteurs, boswachters en de lokale politie in totaal 8 overtreders op een veilige manier staande houden. 2 overtreders zijn gekend bij Natuurinspectie voor gelijkaardige feiten.  Alle enduromotorfietsen werden in beslag genomen door het Parket Limburg. Uit deze controles blijkt dat wildcrossen nog steeds populair is in de uitgestrekte Limburgse natuur en waarbij zelfs meer extreme plaatsen niet worden ontzien. Motorfietsen rijden tot op de top van de mijnterrils en doordringen zelfs de absoluut ontoegankelijke militaire domeinen. Ook veroorzaken wildcrossers schade aan kwetsbare biotopen zoals heide en landduinen. Veel bos- en natuurgebieden genieten internationale bescherming doordat zij deel uitmaken van het Natura 2000-netwerk (de zogenaamde Speciale Beschermingszones: Vogel- en Habitatrichtlijngebieden).  Jaarlijks ontvangt de overheid ook vele klachten van burgers die zich ergeren.

In de Limburgse Hoge en Lage Kempen zullen, ook in 2019, onaangekondigde controles plaatsvinden.

Overtreders worden geverbaliseerd en riskeren een geldboete van minimum  800 euro en/of een gevangenisstraf van 1 maand tot 2 jaar. De motorfietsen kunnen daarenboven door de rechter verbeurd verklaard worden.

13-12-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Op maandagavond 10 december 2018 werd het parket OVL ingelicht van een verdacht overlijden van een 93-jarige vrouw in een rusthuis in Eke. De vrouw bleek met geweld om het leven te zijn gekomen. 

De verdachte van de feiten is een bejaarde vrouw die in het rusthuis op dezelfde afdeling als het slachtoffer verbleef. Ze werd op dinsdag 11 december 2018 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent.

De vrouw werd aangehouden en is overgebracht naar een gespecialiseerde afdeling van de gevangenis, waar ze de nodige medische zorgen zal krijgen.

De onderzoeksrechter stelde een college van deskundigen aan om haar geestestoestand te onderzoeken.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

12-12-2018 - Federal Public Prosecutor’s Office

En date du 06 décembre 2018, la Chambre des mises en accusation de Bruxelles a rendu deux arrêts aux termes desquels elle renvoie cinq personnes devant la Cour d’assises de Bruxelles, pour des faits commis en 1994 au Rwanda, dans le cadre du génocide des Tutsis et du massacre des Hutus modérés.

Dans le premier dossier, E.G. est renvoyé pour crime de génocide et crimes de guerre (meurtres et viols), E.N est renvoyé pour crime de génocide et crimes de guerre (meurtres, tentatives de meurtre et viol) et F.N. est renvoyé pour crime de génocide et crimes de guerre (meurtres et tentatives de meurtre). Dans le deuxième dossier, T.K est renvoyé pour crime de génocide et crimes de guerre (meurtres) et M.B est renvoyé pour crime de génocide et crimes de guerre (meurtres et tentatives de meurtre).

C’est la première fois qu’une Cour d’ assises belge aura à connaître de faits qualifiés de crime de génocide. Dans les quatre premiers procès relatifs au même contexte historique rwandais, qui se sont tenus en Belgique entre 2001 et 2009, la Cour d’assises n’avait été saisie que de crimes de guerre. Dans les deux affaires en cours, elle devra donc aussi se prononcer sur le crime de génocide.

Les cinq accusés bénéficient toujours à ce stade de la présomption d’innocence et disposent d’un délai de quinze jours à dater du prononcé des arrêts pour éventuellement se pourvoir en cassation.

 

******

 

Op 6 december 2018 heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Brussel twee arresten geveld waarbij vijf personen werden verwezen naar het Hof van Assisen van Brussel, voor feiten van in 1994 in Rwanda en dit in het kader van de genocide op de Tutsis en het bloedbad op gematigde Hutus. 

In het eerste dossier werden E.G. (moorden en verkrachtingen), E.N. (moorden, pogingen tot moord en verkrachting) en F.N. (moorden en pogingen tot moord) verwezen voor genocide-en oorlogsmisdaden. In het tweede dossier werden T.K. (moorden) en M.B. (moorden en pogingen tot moord) verwezen voor genocide-en oorlogsmisdaden.

Het is voor het eerst dat een Belgisch Assisenhof kennis zal nemen van feiten die gekwalificeerd staan als genocidemisdaden. In de eerste vier processen die gerelateerd waren aan dezelfde Rwandese historische context en die tussen 2001 en 2009 zijn behandeld werd het Assisenhof enkel gevat voor oorlogsmisdaden. Bij deze nog twee lopende zaken zal het hof zich dus ook moeten uitspreken over genocidemisdaden.

De vijf beschuldigden genieten in dit stadium nog steeds van het vermoeden van onschuld en hebben dus nog vijftien dagen de tijd, te rekenen vanaf de uitspraak van de twee arresten, om eventueel cassatieberoep aan te tekenen.

 

******

 

On 6 December 2018, the Brussels Pre-Trial Chamber issued two judgments referring five persons to the Assize Court of Brussels for acts committed in 1994 in Rwanda in connection with the genocide of Tutsis and the massacre of moderate Hutus.

In the first case, E.G. is referred for genocide and war crimes (murders and rapes), E.N. is referred for genocide and war crimes (murders, attempted murders and rape) and F.N. is referred for genocide and war crimes (murders and attempted murders). In the second case, T.K. is referred for genocide and war crimes (murders) and M.B. is referred for genocide and war crimes (murders and attempted murders).

This is the first time that a Belgian Assize Court will have to deal with facts qualified as genocide crimes. In the first four trials relating to the same Rwandan historical context, which were held in Belgium between 2001 and 2009, only war crimes were brought before the Assize Court. In the two ongoing cases, it will therefore also have to rule on the crime of genocide.

At this stage, the five accused still benefit from the presumption of innocence and have a period of fifteen days from the date of issuance of the judgments to possibly lodge an appeal in cassation.

 

 

 

12-12-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

In de nacht van maandag 10 op dinsdag 11 december 2018 omstreeks middernacht waren passanten op de Korenmarkt in Gent getuige van een ruzie tussen een man en een vrouw. De vrouw kreeg vuistslagen toegediend door de man.

Vier passanten kwamen tussenbeide en de man keerde zich tegen hen. Ze kregen op hun beurt slagen van de man.

Tijdens de schermutseling viel de handtas van één van de slachtoffers op de grond. De verdachte nam ze op en liep er mee weg.

De politie werd verwittigd en kon de verdachte kort nadien oppakken. Hij was nog in het bezit van de handtas.

Bij zijn arrestatie was de man weerspannig en beledigde hij de agenten.

2 van de 4 passanten zijn door de slagen enkele dagen arbeidsongeschikt. De vrouw aan wie hij vuistslagen gaf, liep een neusbreuk op.

De verdachte, een 22-jarige man uit Antwerpen, werd gisteren voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent wegens opzettelijke slagen en verwondingen, diefstal met geweld, weerspannigheid en smaad. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

12-12-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Afgelopen maanden werden in Ninove, Haaltert (voornamelijk in deelgemeente Denderhoutem), Denderleeuw, Liedekerke en andere omliggende gemeenten, meer dan tachtig feiten van vandalisme gepleegd.

Daarbij werden vooral autoruiten van voertuigen vernield maar ook het glas van bushokjes en vensters van woningen, winkels en horecazaken.

Door een intensieve samenwerking van de politiezones Ninove, Denderleeuw/Haaltert en TARL (Teralfene, Affligem, Roosdaal en Liedekerke), en na doorgedreven onderzoek, konden op dinsdag 11 december 2018 twee verdachten worden gearresteerd naar aanleiding van een aantal huiszoekingen in Ninove.

De verdachten, een 26-jarige man en een 27-jarige man, beiden uit Ninove, werden op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. 

De 26-jarige man werd door de onderzoeksrechter aangehouden. De 27-jarige man werd vrijgelaten onder strikte voorwaarden.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

11-12-2018 - Parket Antwerpen

De lokale politie Klein-Brabant heeft vijf verdachten van een straatoverval in de Broekstraat in Bornem opgepakt. Twee mannen van 20 jaar uit Willebroek zijn aangehouden door de onderzoeksrechter in Mechelen en verschijnen vrijdag voor de raadkamer.

 

Een patrouilleploeg van de politie zagen zondag 9 december, even na 3 uur, in de Broekstraat in Bornem een man op de grond liggen met vlak in de buurt een groep van 5 jongeren. De jongeren zetten het op een lopen, toen ze de politie zagen. De agenten konden twee mannen arresteren. Het slachtoffer, een 27-jarige man uit Bornem, verklaarde dat hij was geslagen en beroofd door datzelfde groepje.

Na verder onderzoek konden in de loop van zondag ook de drie anderen worden geïdentificeerd en gearresteerd. Het gaat in totaal om twee mannen van 18, twee mannen van 20 uit Willebroek en een minderjarige. Twee van hen werden aangehouden door de onderzoeksrechter, één werd vrijgelaten onder strikte voorwaarden en één werd vrijgelaten. De minderjarige werd voorgeleid bij de jeugdrechter te Antwerpen, afdeling Mechelen. De jeugdrechter besliste om hem te plaatsen in een gesloten instelling.

De twee aangehoudenen verschijnen vrijdag voor de raadkamer.

 

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

11-12-2018 - Service d'appui du ministère public

Attaché Data analyste (H /F) niveau A du rôle linguistique français

Pour le Service d’Appui Commun au Collège des Procureurs Généraux et au Collège du Ministère Public

Pour en savoir plus, cliquez ici.

10-12-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterenavond omstreeks 19u20 werd een nachtwinkel in de Heerweg-Noord in Zwijnaarde overvallen door twee gemaskerde personen.

De vrouw die achter de toonbank stond, diende onder bedreiging van een mes de kassa te openen. De twee verdachten, beiden met een bivakmuts over het hoofd, ontvreemdden geld uit de kassa en vluchtten te voet weg. Een klant was getuige van de feiten. Er werd niemand gewond.

De politie kon kort nadien thv de Nieuwescheldestraat in Zwijnaarde twee verdachten onderscheppen. Ze werden beiden gearresteerd. Ze bleken minderjarig te zijn.

Beide verdachten komen mogelijk ook nog in aanmerking voor andere feiten.

Ze worden vandaag in de loop van de dag op vordering van het parket voorgeleid voor de jeugdrechter in Gent.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

10-12-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterenavond voerde de politie drugscontroles uit aan de Ghelamco-arena, kort voor de aanvang van de voetbalmatch KAA Gent – KAS Eupen.

Deze drugscontroles kaderen in het ‘Keep The Stadium Clean’-project, een samenwerking tussen KAA Gent, de politie van Gent en het parket Oost-Vlaanderen, waarbij op geregelde tijdstippen zowel preventieve als bestuurlijke en gerechtelijke acties worden verricht om drugs uit het stadion te weren.

Deze keer betrof het een kleinschalige actie waarbij zowel aan de hoofdingang als aan de ingang Ottergemsesteenweg bezoekers werden gecontroleerd op het bezit van drugs. Hierbij werd een drughond ingezet.

Een 200-tal bezoekers werden gecontroleerd in een line-up van telkens 4 tot 6 personen. De drughond kon 11 personen aanduiden die in het bezit waren van drugs of die kort voordien drugs gebruikt hadden.

De personen bij wie effectief drugs werden aangetroffen, dienden onmiddellijk een boete te betalen (‘onmiddellijke minnelijke schikking’).

De club, de politie en het parket willen met deze acties een sterk signaal geven dat druggebruik in een stadion met een familiale sfeer niet getolereerd wordt.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

10-12-2018 - Parket Leuven

Op zondag 9 december rond 8.15 uur betrapte de politie van Leuven een man die een fiets wilde stelen in de fietsenstalling onder het station. De verdachte had de zadelpen van een andere fiets losgemaakt en probeerde met deze pen het fietsslot van een andere fiets stuk te draaien. Hij werd hierbij op heterdaad betrapt door de politie. De 23-jarige man uit Leuven is bij de politie en het gerecht gekend voor gelijkaardige feiten. Het parket dagvaardde hem daarom onmiddellijk in toepassing van het snelrecht. De man zal begin januari voor de rechter in Leuven moeten verschijnen op verdenking van diefstal van de zadelpen en poging fietsdiefstal.

07-12-2018 - Parket Limburg

Op donderdag 6 december te 18 uur 30 werden twee mannen van respectievelijk 34 en 35 jaar en een vrouw van 29 jaar op heterdaad betrapt bij een winkeldiefstal in een winkelcentrum te Maasmechelen.

De verdachten van Spaanse nationaliteit werden door de security reeds geïntercepteerd en overgedragen aan de politie Lanaken-Maasmechelen.

De verdachten hadden kleding gestolen en worden via snelrecht gedagvaard voor de rechtbank.

07-12-2018 - Parket Limburg

In de Nieuwe Kuilenweg in Genk werd woensdagavond een winkel overvallen. De verdachte kon even later gevat worden met de buit op zak.

Woensdag om 19u50 kreeg Politie CARMA een oproep over een gewapende overval in een supermarkt op de Nieuwe Kuilenweg. Een man met een bivakmuts en een wapen dwong het personeel om het geld uit de kassa te halen. Daarna vluchtte de man op de fiets weg richting Evence Coppéelaan. De politie stuurde meteen meerdere ploegen ter plaatse.

De verdachte kon vrij snel gevat worden in de omgeving van de winkel. Het gestolen geld droeg hij bij zich. De fiets, de bivakmuts en het alarmpistool werden nadien ergens langs de weg teruggevonden. De 24-jarige man uit Houthalen-Helchteren werd donderdagnamiddag door het parket Limburg voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem vervolgens besloot aan te houden.

 

 

07-12-2018 - Parquet de Bruxelles

Faits : décès suspect

Date et lieu : 07/12/2018, place Bara à Anderlecht

Suspect : -

Victime : un homme, inconnu

Ce matin vers 5h30 un passant a trouvé un homme allongé sur le trottoir de la place Barra à Anderlecht et a fait appel aux services de secours. Le médecin a constaté la mort de cet homme, sans pouvoir s’exprimer sur la cause du décès.

Le parquet a été avisé et un périmètre a été mis en place. Le laboratoire de la police fédérale est descendu sur les lieux et un médecin légiste a été requis sur place.

Dans le courant de l’après-midi, le légiste a fait un autopsie. Aucune trace de violence ou d’une intervention d’une tierce personne n’a été mis en exergue. L’autopsie n’a pas permis à déterminer la cause du décès en sorte qu’un examen toxicologique a, dès lors, été demandé.

L’enquête n’a pas permis à ce stade d’identifier formellement la victime, des devoirs sont actuellement en cours dans ce but.  Il s’agirait d’un homme dont l’âge se situerait entre 40 et 50 ans.

Ine VAN WYMERSCH – Porte-parole

07-12-2018 - Parquet de Bruxelles

Le 6 décembre 2018 le parquet vous a fourni le bilan suivant concernant la manifestation du 30/11/2018 :

 • 14 personnes ont été identifiées
 • Parmi ces 14 personnes, 7 personnes ont fait l’objet d’une arrestation judiciaire, dont :
  • 1 mineur, pour lequel un juge de la jeunesse a été saisi (communiqué de presse du 30/11/2018)
  • 3 majeurs, cités devant le tribunal correctionnelle à l’audience du 4 janvier 2019 (communique de presse du 1/12/2018 et 6/12/2018)
  • 2 majeurs, remis en liberté après audition par la police (communiqué de presse du 30/11/2018)
  • 1 majeur qui doit se présenter à une date ultérieure afin d’être auditionné

Un 8ième suspect a été arrêté ce matin. Il s’agit de la personne soupçonnée d’avoir mis le feu au véhicule de police. Il a été placé sous mandat d’arrêt.

Aujourd’hui F.G., un homme né en 1995, a été arrêté et déféré devant le juge d’instruction à Bruxelles. Devant le magistrat instructeur il déclare entre autre qu’il était sous influence d’alcool quand il a jeté des pavés pour s’amuser. Il nie avoir incendié un véhicule.

Le juge d’instruction l’a inculpé de (comme auteur ou co-auteur):

 • Incendie volontaire de propriétés mobilière d’autrui
 • Rébellion armée, en bande

Il a été placé sous mandat d’arrêt et comparaîtra devant la chambre du Conseil dans les 5 jours.

F.G. est bien connu des services de police et de la justice. Il était dans l’attente d’un bracelet électronique pour des faits de vol et la vente de stupéfiants.

Inutile de vous rappeler le principe de la présomption d’innocence.

Ine Van Wymersch – porte-parole

07-12-2018 - Collège du ministère public

Le Collège du ministère public s’inquiète vivement des conditions de travail de plus en plus dégradées constatées dans plusieurs palais de justice en Belgique.

Le travail judiciaire et notamment celui des parquets, auditorats et parquets généraux s’en ressent et il est urgent qu’une plus grande attention et des budgets appropriés soient apportés par les pouvoirs publics compétents aux bâtiments judiciaires et plus généralement aux conditions de travail des magistrats et du personnel judiciaire.

Le Collège du ministère public souhaite attirer l’attention des autorités et du public sur cette situation particulièrement difficile. Il propose de rencontrer la presse le lundi 10 décembre à 8h30 au palais de justice de Namur (place du palais de justice, 5) dans lequel une grande partie des locaux a été interdite au personnel en raison de graves dangers qu’il pouvait courir dans le cadre de son travail.

Pages