Nieuws

04-05-2021 - Parket Antwerpen

De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag de aanhouding van een 44-jarige man uit het Groothertogdom Luxemburg bevestigd. De veertiger zou de medewerkster van FOD Financiën hebben benaderd om illegale opzoekingen te doen.

Tijdens een gerechtelijk onderzoek naar een mogelijke dienstverlenende criminele organisatie die ervan verdacht wordt bewust geëncrypteerde telefoontoestellen te verschaffen aan het crimineel milieu, zijn specialisten van politie erin geslaagd om de geëncrypteerde berichten van Sky ECC te kraken. Die data leveren elementen op in lopende dossiers, maar er komen ook nieuwe strafbare feiten aan het licht.

Op 2 april werd een 41-jarige vrouw uit Antwerpen die bij FOD Financiën werkt, aangehouden. Ze had opzoekingen gedaan in databanken naar privégegevens van personen en ze had die ook doorgestuurd. Het verdere onderzoek bracht de 44-jarige man uit het Groothertogdom Luxemburg in beeld. Hij had contacten met de vrouw en hij had haar gevraagd om specifieke opzoekingen te doen. De resultaten werden dan gedeeld met het criminele milieu. De man zou ook de betalingen voor de opzoekingen hebben verkregen.

De feiten zijn gekwalificeerd als lidmaatschap van een criminele organisatie, actieve openbare omkoping en mededaderschap schending beroepsgeheim.

De onderzoeksrechter heeft de man vorige donderdag aangehouden. Vandaag is die aanhouding door de raadkamer bevestigd.

Deze aanhouding is de 20ste na de tussenkomst in dossier Sky ECC.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

03-05-2021 - Parket Halle-Vilvoorde

Deze namiddag heeft zich een dodelijk verkeersongeval voorgedaan op de buitenring ter hoogte van Zaventem. Drie voertuigen waren betrokken bij het ongeval, zijnde een personenwagen en twee vrachtwagens. Het parket heeft een verkeersdeskundige, een wetsarts en het labo ter plaatse gestuurd.

 

Uit de eerste vaststellingen is gebleken dat een vrachtwagen, bestuurd door een 37-jarige man van Nederlandse nationaliteit, met grote impact is ingereden op zijn voorganger (tevens een vrachtwagen) die stil stond in een file. Deze vrachtwagen heeft op zijn beurt een personenvoertuig aangetikt na de aanrijding. Voor de 37-jarige bestuurder kwam alle hulp te laat. Op vraag van het parket zal een autopsie en toxicologisch onderzoek op het lichaam worden uitgevoerd. De vrachtwagen werd in beslag genomen met oog op verder onderzoek door de verkeersdeskundige.

 

De plaats van het ongeval werd ondertussen opnieuw vrijgegeven.

 

30-04-2021 - Parket Brussel

Naar aanleiding van verschillende vragen van diverse media inzake het evenement “La Boum 2”, dat plaats zou vinden op zaterdag 1 mei in het Ter Kamerenbos, wensen de burgemeester van de Stad Brussel, het parket van Brussel en de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene het volgende gezamenlijke persbericht te verspreiden.

“Er werd geen toelating gegeven voor het evenement “La Boum 2”, aangekondigd op sociale media, dat zou plaatsvinden in het Ter Kamerenbos. De politie zal hierop toezien en haar aanwezigheid verscherpen.

We raden dus iedereen af om hieraan deel te nemen. Het is belangrijk om de sanitaire maatregelen te blijven respecteren.

Indien nodig zal de politie ingrijpen. Men riskeert dus een boete of een administratieve aanhouding.

Het parket van Brussel wenst iedereen eraan te herinneren dat elke persoon die tijdens deze bijeenkomst wordt geverbaliseerd voor niet-naleving van de COVID-maatregelen vervolgd zal worden conform de huidige geldende richtlijnen van strafrechtelijk beleid.”

29-04-2021 - Parket Antwerpen

De lokale recherche, afdeling jongerencriminaliteit, van PZ Antwerpen heeft verschillende verdachten kunnen arresteren na een steekpartij voor een school op de VII-de Olympiadelaan vorige vrijdag.

Het slachtoffer is een leerling van 16 die tijdens de middagpauze betrokken raakte bij een discussie voor de school. Op een bepaald moment werd hij met een mes gestoken. Het slachtoffer vluchtte weg en liep een bakkerij in. De hulpdiensten brachten de jongen met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis.

De lokale recherche, afdeling jongerencriminaliteit, kon tijdens doorgedreven onderzoek een 8-tal verdachten identificeren, waaronder de vermoedelijke dader. Het zijn allemaal minderjarigen. De 14-jarige die de messteek heeft uitgedeeld, heeft zich intussen ook gemeld bij de politie. Hij heeft de feiten toegegeven en wordt vandaag voorgeleid bij de jeugdrechter. Vier andere jongeren werden eerder al voorgeleid bij de jeugdrechter en kregen maatregelen opgelegd.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

28-04-2021 - Parket Brussel

Naar aanleiding van verschillende vragen inzake het Europese aanhoudingsbevel uitgevaardigd door de Griekse justitie tegen I.L. en de ontvangst hiervan door de Belgische justitie, kan het Brusselse parket het volgende bevestigen:

Op 27 april 2021 werd I.L. gearresteerd te Brussel in het kader van dit Europees aanhoudingsbevel, ter uitvoering van het arrest van het Hof van Beroep te Athene daterend van oktober 2020.

Zoals de procedure voorziet, heeft het parket van Brussel vervolgens een onderzoeksrechter gevorderd om over te gaan tot uitvoering van het Europees aanhoudingsbevel.

Betrokkene werd  op 28 april 2021 in de loop van de voormiddag verhoord door een onderzoeksrechter bij de Nederlandstalige rechtbank te Brussel, belast met deze zaak.

I.L. is niet akkoord gegaan met zijn overlevering aan de Griekse autoriteiten. De onderzoeksrechter besliste om betrokkene aan te houden.

De raadkamer van Brussel zal binnen de 15 dagen een beslissing nemen over de uitvoering van dit Europees aanhoudingsbevel. De datum van de zitting van de raadkamer is nog niet gekend, dit zal later worden meegedeeld.

 

Katrien Meulemans

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

27-04-2021 - Parket Brussel

Naar aanleiding van verschillende vragen van diverse media inzake het evenement “La Boum 2”, die plaats zou vinden op zaterdag 1 mei in het Ter Kamerenbos wenst het parket van Brussel het volgende te bevestigen:

In het kader van het onderzoek naar de organisatoren van het evenement “La Boum 2” werd de beheerder van de Facebookpagina “L’Abîme” die het evenement aankondigde deze ochtend geïnterpelleerd met het oog op verhoor.

De verdachte werd na verhoor vrijgelaten.

Indien uit het onderzoek zijn betrokkenheid bij strafbare feiten komt vast te staan zal het Parket van Brussel, overeenkomstig de van kracht zijnde richtlijnen strafrechtelijk beleid, bepalen welk gevolg aan deze feiten zal worden verleend.

Het parket van Brussel wenst iedereen er aan te herinneren dat elk persoon die tijdens deze bijeenkomst wordt geverbaliseerd voor niet-naleving van de COVID-maatregelen vervolgd zal worden conform de huidige geldende richtlijnen van strafrechtelijk beleid.

 

Katrien Meulemans

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

 

27-04-2021 - Parket Halle-Vilvoorde

College van procureurs-generaal - 750 euro of correctionele strafsancties bij het vervalsen en gebruiken van valse COVID-documenten

Personen die in het kader van de door de overheid opgelegde coronamaatregelen valse documenten aanmaken of gebruiken, riskeren een onmiddellijke dagvaarding voor de correctionele rechtbank. Concreet betekent dit dat van zodra een politiedienst (bijvoorbeeld de luchtvaartpolitie op de luchthaven van Zaventem) vermoedt dat een persoon een vals COVID document gebruikt of dergelijk document vervalst heeft, deze daarvan een proces-verbaal opstelt. Bijvoorbeeld een vervalst attest van een negatieve COVID19-test of een vervalst Passagier Lokalisatie Formulier. De van valsheid betichte stukken worden in beslag genomen. De verdachte zal op dat ogenblik niet verder kunnen reizen.

Gelet op de bijzondere ernst van deze – met bedrieglijk opzet gepleegde - inbreuken en het feit dat het coronabeleid staat of valt met de echtheid van deze documenten, is de richtlijn dat de parketten tot rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank overgaan wegens valsheid en gebruik van het valse stuk. Rekening houdende met de specificiteit van zijn/haar arrondissement kan de procureur des Konings richtlijnen uitvaardigen waarbij een (onmiddellijke) minnelijke schikking van 750 euro wordt voorgesteld. Bijvoorbeeld wanneer in een bepaald arrondissement deze zaken niet tijdig door de correctionele rechtbanken kunnen worden behandeld, gelet op het zeer grote aantal coronadossiers dat er al voor de rechtbank hangende is. Bij weigering of niet betaling zal evenwel ook voor deze zaken toch tot rechtstreekse dagvaarding worden overgegaan.

“Geen open grenzen voor wie reist met valse corona-documenten. Wie een vervalst COVID19-attest gebruikt, zal niet verder kunnen reizen, toch niet naar zijn vakantiebestemming, maar zich integendeel moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank of een hoge geldboete opgelegd krijgen”. Eenzelfde lot is beschoren voor wie een passenger locator form, of het nu in papieren vorm of digitaal is, valselijk invult of gebruikt, benadrukt Johan Delmulle, voorzitter van het College van Procureurs-generaal.

Concreet beleid van het parket Halle-Vilvoorde - COVID-handhaving op de nationale luchthaven van Zaventem

Veilig reizen is COVID-negatief reizen.

Reizigers vanuit België:

Samen met de luchthavenpolitie, de luchtvaartmaatschappijen en de luchthavenuitbater zien we het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om reizigers die België wensen te verlaten op basis van valse documenten tegen te houden. COVID is een wereldprobleem waarin iedereen zijn rol moet opnemen. Bovendien is het essentieel dat al wie plaatsneemt in een vliegtuig COVID negatief getest heeft, om het veilig reizen te garanderen en de pandemie op wereldschaal definitief te kunnen indijken. In concreto is het zo dat wanneer de luchthavenmedewerkers aan de check-in balie of de gate een vermoeden hebben dat iemand met een vals attest van een negatieve COVID-test naar het buitenland wenst te reizen, zij de luchthavenpolitie er zullen bij roepen. De luchthavenpolitie heeft, net zoals de medewerkers aan check-in en gate, de expertise om zeer snel te kunnen controleren of het voorgelegde attest al dan niet vervalst is. Wanneer het om een vervalst of vals document gaat, wordt dit in beslag genomen en wordt er een proces-verbaal opgesteld. 

De betrokkene krijgt eenmalig de mogelijkheid om een minnelijke schikking van 750 euro te betalen en zal uiteraard zijn/haar reis niet verder kunnen zetten op grond van dit vals of vervalst document. Wanneer men weigert de voorgestelde 750 euro te betalen, zal men gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank. Hier riskeert men een correctionele veroordeling tot 5 jaar gevangenisstraf en een boete tot 2000 euro.Deze (onmiddellijke) minnelijke schikking van 750 euro kan worden voorgesteld aan personen met een adres in of buiten België. Ook personen met een vast adres in het buitenland zullen bij weigering of niet betaling een dagvaarding in het buitenland betekend krijgen.

Afgelopen week (van maandag 19 april tot en met zondag 25 april 2021) werden op de luchthaven van Zaventem 58 gevallen vastgesteld waarin een vals attest van een negatieve COVID-test werd gebruikt om te reizen naar het buitenland. Het overgrote deel van de betrokken personen had een vast adres in België. Wanneer men dit cijfer vergelijkt met het aantal reizigers op de luchthaven, gaat het om een hardnekkige minderheid. Nu het reizen tussen verschillende landen weer meer en meer mogelijk wordt, wensen we deze valsspelers te waarschuwen: de consequenties zijn zwaar en uw reis zal niet doorgaan.

Reizigers naar België

Ook reizigers die België wensen binnen te komen zonder geldige documenten of met vervalste documenten zullen geverbaliseerd en gesanctioneerd worden. Reizigers die vanuit een land buiten de EU-Schengen-zone België wensen te betreden zonder de nodige geldige documenten, zullen niet toegelaten worden. (het gaat om essentiële reizen) Ook intra-EU-Schengen reizigers zonder de nodige geldige documenten zullen gecontroleerd worden. (hier moet het niet meer om een essentiële reis gaan). We hechten zeer veel belang aan het opsporen en vervolgen van personen die reizen met valse documenten, aangezien hier een manifest bedrieglijk opzet mee gemoeid is. Bovendien ondermijnt het reizen met een vals attest van een negatieve COVID-test of een vervalst PLF-document, de maatregelen die genomen worden om de COVID-pandemie in te dijken.

Geldige documenten

Algemeen gesteld is “een geldig attest” een attest dat uitgegeven is door een bevoegd persoon of instantie, op basis van testresultaten vrijgegeven door een erkend laboratorium, op naam van de persoon die er zich op beroept en niet ouder is dan de vereiste termijn. Een geldig PLF document is terug te vinden op de website van de Belgische overheid. We dringen er samen met de politie op aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van het digitale formulier. Dit vergemakkelijkt de controle aanzienlijk.

“Wij zullen personen die op Zaventem het vliegtuig trachten te nemen op basis van een vals/vervalst attest van een negatieve COVID-test of een vervalst PLF-formulier, streng aanpakken. Deze enkelingen hypothekeren immers het veilig reizen van al wie wel in orde is en een echte negatieve Covid-test kan voorleggen. Nu reizen weer mogelijk is, willen we de grenzen sluiten voor deze bedriegers.” Ine Van Wymersch (Procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde)

26-04-2021 - College van procureurs-generaal

Het College van procureurs-generaal heeft aanvullende richtlijnen[1]  uitgevaardigd waarbij vervolging voorzien wordt bij het vervalsen en gebruiken van vervalste COVID documenten.

Personen die in het kader van de coronamaatregelen valse documenten aanmaken of gebruiken, riskeren een onmiddellijke dagvaarding voor de correctionele rechtbank.

Concreet betekent dit dat van zodra een politiedienst (bijvoorbeeld de luchtvaartpolitie op de luchthaven van Zaventem) vermoedt dat een persoon een vals COVID document gebruikt of dergelijk document vervalst heeft, deze daarvan een proces-verbaal opstelt. Bijvoorbeeld een vervalst attest van een negatieve COVID19-test of een vervalst Passagier Lokalisatie Formulier.

Deze stukken worden in beslag genomen en de verdachte zal op dat ogenblik niet verder kunnen reizen.

Gelet op de bijzondere ernst van deze – met bedrieglijk opzet gepleegde - inbreuken en het feit dat het coronabeleid staat of valt met de echtheid van deze documenten, is de richtlijn dat de parketten tot rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank overgaan wegens valsheid en gebruik van het valse stuk.

Rekening houdende met de specificiteit van zijn/haar arrondissement kan de procureur des Konings richtlijnen uitvaardigen waarbij een (onmiddellijke) minnelijke schikking van 750 euro wordt voorgesteld. Bijvoorbeeld wanneer in een bepaald arrondissement deze zaken niet tijdig door de correctionele rechtbanken kunnen worden behandeld, gelet op het zeer grote aantal coronadossiers dat er al voor de rechtbank hangende is. Bij weigering of niet betaling zal evenwel ook voor deze zaken toch tot rechtstreekse dagvaarding worden overgegaan.

“Geen open grenzen voor wie reist met valse corona-documenten. Wie een vervalst COVID19-attest gebruikt, zal niet verder kunnen reizen, toch niet naar zijn vakantiebestemming, maar zich integendeel moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank of een hoge geldboete opgelegd krijgen”. Eenzelfde lot is beschoren voor wie een passenger locator form, of het nu in papieren vorm of digitaal is, valselijk invult of gebruikt, benadrukt Johan Delmulle, voorzitter van het College van Procureurs-generaal.

 

[1] Omzendbrief nr. 06/2020 van het College van procureurs-generaal, herziene versie van 26.04.2021

 

 

 

24-04-2021 - Parket Antwerpen

In het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek heeft de onderzoeksrechter donderdag opdracht gegeven tot enkele zoekingen bij ’t Scheldt en tot het verhoor van een medewerker.

Het parket Antwerpen nam in juni vorig jaar zelf het initiatief om een onderzoek te starten na verschillende racistische opmerkingen op nieuwssites en op sociale media aan het adres van Zelfa Madhloum.

In dat onderzoek naar mogelijke strafbare feiten komt website ’t Scheldt in beeld. Anonieme artikels publiceren kan, maar niet zonder een verantwoordelijke uitgever te vermelden. ’t Scheldt werkt zonder verantwoordelijke uitgever en dat kan problematisch zijn. Een doorgedreven onderzoek met ook een aantal huiszoekingen is dan ook noodzakelijk, omdat er bewust een anonimiteit gecreëerd wordt waarachter een aantal verdachten zich verschuilen.

De kwalificaties in dat gerechtelijk onderzoek zijn belaging, inbreuken op de telecom – wetgeving en aanzetten tot haat.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

22-04-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

Op woensdag 21 april 2021 omstreeks 17u20 op de E17 ter hoogte van afrit Kruisem werd een voertuig gecontroleerd door de Federale Wegpolitie Oost-Vlaanderen. Bij de doorzoeking van het voertuig werd 12,6 kg cannabis aangetroffen. De bestuurder, een 53–jarige man uit Nederland, werd gearresteerd.

Op vordering van het parket Oost-Vlaanderen zal de verdachte worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Het parket vraagt zijn aanhouding. 

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

22-04-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

Op dinsdag 20 april 2021 omstreeks 16u werd op de E17 ter hoogte van Gentbrugge een controle uitgevoerd door de Federale Wegpolitie Oost-Vlaanderen. In twee gecontroleerde voertuigen werden grote hoeveelheden drugs aangetroffen. De drugs werden in beslag genomen.

In een voertuig met Nederlandse nummerplaat werden 500 XTC-pillen, 200 gram cannabis, 110 gram cocaïne en 1 kg mefedrone aangetroffen. Het parket werd hiervan ingelicht en beide inzittenden, twee jongemannen van respectievelijk 20 en 21 jaar met de Nederlandse nationaliteit, werden gearresteerd.

In een tweede voertuig, een wagen met Franse nummerplaat, werd 6kg bruine heroïne, 2,5 kg witte heroïne, 100 gram mefedrone en 600 gram cocaïne aangetroffen. De bestuurder was in het bezit van een vals paspoort. Na het achterhalen van de identiteit van deze 32-jarige man met Franse nationaliteit, bleek dat hij geseind stond voor soortgelijke feiten met een effectieve gevangenisstraf van 3 jaar. Ook deze man werd onmiddellijk gearresteerd.

Het parket vorderde de onderzoeksrechter in Gent. De 21-jarige bestuurder van het Nederlandse voertuig en de 32-jarige bestuurder van het Franse voertuig werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter en zijn aangehouden. Vrijdag 23/4 beslist de raadkamer in Gent over hun verdere aanhouding.

De 20-jarige passagier van het Nederlandse voertuig mocht na verhoor beschikken.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen  

21-04-2021 - College van procureurs-generaal

Tot en met 18 april werden er reeds 222.158 verdachten in het kader van corona-inbreuken geregistreerd in dossiers geopend op het niveau van de correctionele parketten (196.405), de jeugdparketten (23.901) en de arbeidsauditoraten (1.852). De cumulatieve aantallen in onderstaande grafiek tonen de evolutie van de instroom vanaf het begin van de corona-crisis tot en met 18 april .  

 

Download het rapport (update van 18/04/2021)

 

 

 

20-04-2021 - College van procureurs-generaal

Christian De Valkeneer heeft zijn mandaat beëindigd als procureur-generaal van Luik, ambt dat hij sinds 2012 uitoefende. Hij legde vandaag dinsdag de eed af als voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Namen.

Pierre Vanderheyden, eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep van Luik, zal zijn taken overnemen tot de aanwijzing van de nieuwe procureur-generaal van Luik door de Hoge Raad voor de Justitie.

Het College van Procureurs-generaal wenst de heer De Valkeneer veel succes toe in zijn nieuwe functie.

 

19-04-2021 - Parket Antwerpen

In onderzoeken die voortvloeien uit dossier Sky ECC zijn nog twee mensen onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Het gaat om twee mannen die respectievelijk de politie-inspecteur en de medewerkster van de stad Antwerpen hadden benaderd en betaald om opzoekingen te doen.

 

Tijdens een gerechtelijk onderzoek naar een mogelijke dienstverlenende criminele organisatie die ervan verdacht wordt bewust geëncrypteerde telefoontoestellen te verschaffen aan het crimineel milieu, zijn specialisten van politie erin geslaagd om de geëncrypteerde berichten van Sky ECC te kraken. Die data leveren elementen op in lopende dossiers, maar er komen ook nieuwe strafbare feiten aan het licht.

De raadkamer bevestigde vandaag de aanhouding van een 35-jarige man uit Vosselaar. De onderzoeksrechter had de man op 8 april onder aanhoudingsmandaat geplaatst wegens lidmaatschap van een criminele organisatie, actieve openbare omkoping en mededaderschap schending van het beroepsgeheim. In het onderzoek rond een politieman van PZ Antwerpen zou de dertiger in beeld komen als iemand die de politie-inspecteur had benaderd en had betaald om informatie uit politionele databanken op te zoeken.

Vorige week woensdag is een 24-jarige man uit Deurne voor de raadkamer verschenen. Ook hij werd aangehouden wegens lidmaatschap van een criminele organisatie, actieve openbare omkoping en mededaderschap schending van het beroepsgeheim. Dit in het onderzoek rond de medewerkster van stad Antwerpen. De twintiger zou de vrouw aangezocht hebben om opzoekingen te doen in het rijksregister. De aanhouding werd vorige week verlengd.

Op 9 maart werd er ook een huiszoeking uitgevoerd bij een advocaat die tijdens het gerechtelijk onderzoek in beeld kwam. Hij werd aangehouden wegens deelname aan een criminele organisatie. De raadkamer heeft vandaag zijn aanhouding voor een tweede maal bevestigd.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

 

15-04-2021 - College van procureurs-generaal

Gelet op de geruchten die circuleren dat bepaalde horecazaken op 1 mei 2021 zouden worden heropend, in strijd met de beslissingen van het Overlegcomité van 14 april 2021, wenst het College van procureurs-generaal eraan te herinneren dat de wet het Openbaar Ministerie heeft belast met de opsporing en vervolging van de misdrijven, met inbegrip van de inbreuken op de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus.

Het College van procureurs-generaal heeft kennis genomen van de maatregelen die werden beslist door het Overlegcomité van 14 april 2021 in het kader van de bestrijding van de coronapandemie.

Het College is op de hoogte van de intentie van sommige horeca-uitbaters om hun zaak te heropenen vanaf 1 mei 2021, d.w.z. vóór de door het Overlegcomité vastgelegde datum, enerzijds, en van de verklaringen van sommige burgemeesters om geen maatregelen te zullen nemen om de wet binnen dit kader te doen naleven, anderzijds.

Het College van procureurs-generaal wenst er bij deze gelegenheid aan te herinneren dat de wet de opsporing en vervolging van misdrijven aan de gerechtelijke autoriteiten, m.a.w. het Openbaar Ministerie, heeft toevertrouwd, en niet aan de bestuurlijke autoriteiten.

Bij het begin van de coronacrisis heeft het College een duidelijke en krachtige richtlijn van strafrechtelijk beleid opgesteld, waarbij aan de handelaren, de uitbaters en de organisatoren van een activiteit een minnelijke schikking van 750 euro zal worden voorgesteld bij een eerste vaststelling van een inbreuk op de in het ministerieel besluit vermelde sluitingsmaatregel van de horecazaken. 

Het College zal de procureurs des Konings, de arbeidsauditeurs en de politiediensten verzoeken om dit strafrechtelijk beleid strikt te blijven toepassen.

Procureur-generaal Johan Delmulle, voorzitter van het College van procureurs-generaal, benadrukt: “Het is belangrijk dat de bestrijding van de pandemie en de naleving van de maatregelen door de ganse bevolking een prioriteit blijven in ieders belang. De personen die ze duidelijk en opzettelijk schenden, mogen zich aan een passende gerechtelijke reactie verwachten.

 

Contact

Bureau Communicatie - Steundienst OM

sdaomp-press@just.fgov.be

 

Pagina's