Nieuws

29-05-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Op donderdag 28 mei 2020 omstreeks 11u deed zich een spuwincident voor ter hoogte van het Heilig Hartplein in Gent.

Enkele mensen waren aan het werk in de kerk Heilig-Hart ter voorbereiding van de voedselbedeling in de namiddag. Twee mannen probeerden de kerk te betreden en vielen de aanwezigen lastig. Eén van de aanwezigen vroeg aan de twee mannen om zijn collega’s in de kerk met rust te laten en weg te gaan. Hierop werd één van hen verbaal agressief en spuwde enkele keren in de richting van het slachtoffer en riep ‘corona’.

Vervolgens contacteerde het slachtoffer de politiediensten. De beide mannen bleven nog even ter plaatse, maar wanneer de politie van PZ Gent aankwam, waren ze reeds verdwenen. Even later zag één van de aanwezigen de verdachte wat verder in de straat lopen. Hierop kon de politie de man arresteren.

Het parket Oost-Vlaanderen besloot de verdachte, een 52-jarige man uit Gent, voor te leiden voor de onderzoeksrechter in Gent wegens ‘verspreiding van klaarblijkelijk ongevaarlijke stoffen die ernstige gevoelens van vrees voor aanslagen kunnen opwekken’. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

29-05-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Woensdag 27 mei 2020 vond rond 20u50 een spuwincident plaats ter hoogte van de Kleine Vismarkt in Gent.

Toen een voetganger wou oversteken, sneed een maaltijdbezorger op een bromfiets hem aan hoge snelheid de pas af. De voetganger diende achteruit te springen om niet omver gereden te worden. Wanneer de voetganger onbegrijpend zijn handen in de lucht stak, keerde de bromfietser terug en begon te roepen en schelden. De voetganger bleef rustig en legde uit dat de rijstijl van de bromfietser heel gevaarlijk is.

Een man en vrouw die voorbij wandelden, mengden zich in de discussie aangezien de bromfietser zich heel agressief gedroeg. Ook het koppelde maande hem aan rustig te blijven en wees hem op zijn gevaarlijke rijstijl. Hierop begon de verdachte te roepen en te schelden naar het koppel. De man van het koppel besloot dat dit gedrag niet door de beugel kon en nam een foto van de verdachte zijn nummerplaat. De verdachte probeerde hierop de GSM van de man af te nemen, maar dit lukte hem niet.  Gefrustreerd spuwde hij op het koppel. Na het spuwen snelde de verdachte aan hoge snelheid weg op zijn bromfiets.

Wanneer de slachtoffers verder wandelden, kwam de verdachte plots terug aangereden. Hij snelde het koppel voorbij en gooide een ei naar hen. Hierna nam de verdachte de vlucht.

Het parket Oost-Vlaanderen besloot de verdachte, een 18-jarige man uit Gent, voor te leiden voor de onderzoeksrechter in Gent wegens ‘verspreiding van klaarblijkelijk ongevaarlijke stoffen die ernstige gevoelens van vrees voor aanslagen kunnen opwekken’. De man mocht na verhoor door de onderzoeksrechter beschikken.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

29-05-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Afgelopen nacht rond 2u30 vond een verkeersongeval plaats op de E17 richting Kortrijk.

Een vrachtwagen met melkkoeien reed er in op wegenwerken en kantelde. De takelwerken zijn momenteel nog bezig maar de rijbaan werd vrijgemaakt.

Deze ochtend rond 6u30 vond in de file veroorzaakt door dit ongeval een kop-staartaanrijding tussen twee vrachtwagens plaats. De bestuurder van de inrijdende oplegger zat gekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Het slachtoffer, een 59-jarige man, verkeert niet in levensgevaar.

Het parket Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

29-05-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

In opdracht van het parket Oost-Vlaanderen startte de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen een onderzoek naar mensensmokkelaars in en rond de parking van de E17 in Kruibeke.

In de nacht van 26 op 27 mei vond er een grootscheepse politieactie plaats om de mensensmokkel op en rond de parking langs de E17 in Kruibeke aan te pakken. Deze actie vormde het sluitstuk van een intensief onderzoek naar mensensmokkel. Na tussenkomst van de Speciale Eenheden van de Federale Politie en een grondige controle door Lokale en Federale Politie op en rond de parking, konden twee vermoedelijke mensensmokkelaars opgepakt worden. Bovendien werden er 18 transmigranten opgepakt die in vrachtwagens probeerden te klimmen.

Mensensmokkel langs de E17

België is een doorgangsland voor transmigranten die naar het Verenigd Koninkrijk willen reizen. Vrachtwagens worden hierbij vaak gebruikt als transportmiddel, al dan niet met medeweten van de bestuurder. Ook in Oost-Vlaanderen worden snelwegparkings gebruikt door mensensmokkelaars die hun klanten op vrachtwagens zetten.

Onderzoek naar mensensmokkel

Gezien er regelmatig transmigranten werden aangetroffen op en rond de parking te Kruibeke, startte de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen, in opdracht van het parket van Oost-Vlaanderen, een onderzoek. Uit een eerste onderzoek bleek dat een bende voornamelijk transmigranten uit Eritrea en Ethiopië smokkelde. Gezien de ernst van deze problematiek vorderde het parket de onderzoeksrechter te Dendermonde.

Arrestatie van de mensensmokkelaars

In de nacht van 26 op 27 mei werd er een grootscheepse actie op touw gezet om de verdachten te kunnen oppakken tijdens de uitvoering van hun smokkelactiviteiten.

Bij deze actie was het de bedoeling zowel de smokkelaars als de transmigranten aan te houden, wat een bundeling der krachten van de politiediensten vereiste. Bij deze gezamenlijke actie werden 18 transmigranten en 2 mensensmokkelaars opgepakt. De twee verdachten, een 23-jarige man en een 25-jarige man uit Eritrea, werden op 27 mei voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Dendermonde, die hen beiden onder aanhoudingsmandaat geplaatst heeft.

Deze actie werd gecoördineerd door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) en de Coördinatie- en Steundirectie (CSD) Oost-Vlaanderen. Er werd intensief samengewerkt met de Lokale Politie Waasland-Noord en Kruibeke/Temse, de Wegpolitie Oost-Vlaanderen, de dienst Bewaking Oost-Vlaanderen  en de dienst Vreemdelingenzaken.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

29-05-2020 - College van procureurs-generaal

Het College van Procureurs-generaal publiceert wekelijks (vrijdag) de corona/COVID-19-cijfers van het Openbaar Ministerie op deze website. Het gaat hier telkens om het aantal zaken die de parketten registreerden met de tenlasteleggingscode 62Q - Corona/COVID-19 (inbreuken vermeld in de ministeriële besluiten)’. De correctionele parketten en de arbeidsauditoraten registreren in de business applicatie MaCH, de jeugdparketten in de business applicatie PJG.

 

VRIJDAG 29/05/2020

Aantal 62Q-zaken geregistreerd door de correctionele parketten/arbeidsauditoraten (MaCH) t.e.m. 28/05/2020:      60.883

Aantal (protectionele) 62Q-zaken geregistreerd door de jeugdparketten (PJG) t.e.m. 28/05/2020:      8.362

Op basis van de 69.245 zaken die tot en met gisteren (28 mei) door de parketten werden geregistreerd met de tenlasteleggingscode ‘62Q - Corona/COVID-19 (inbreuken vermeld in de ministeriële besluiten)’, presenteren we hieronder de volgende grafieken:

  • het aantal 62Q-zaken dat per dag geregistreerd wordt in MaCH/PJG
  • de evolutie van het totaal aantal 62Q-zaken in MaCH/PJG

 

Instroom 62Q correctionele parketten/arbeidsauditoraten, per dag

Instroom 62Q jeugdparketten, per dag

Instroom 62Q correctionele parketten/arbeidsauditoraten, cumulatief

Instroom 62Q jeugdparketten, cumulatief

 

Tot slot merken we op dat de cijfers over de covid-19-inbreuken kunnen verschillen naargelang ze afkomstig zijn van de politie of van het Openbaar Ministerie. Deze discrepantie kan perfect verklaard worden omdat:

- het in de praktijk een zekere tijd kan duren vooraleer achtereenvolgens

  • de door de politie gedane vaststellingen geregistreerd worden in een gefinaliseerd (geviseerd) proces-verbaal;
  • een (geviseerd) proces-verbaal door de politie aan het parket wordt overgemaakt;
  • het proces-verbaal wordt geregistreerd in de door de parketten en auditoraten gebruikte business applicaties.

- men ten gevolge daarvan soms

  • alle vastgestelde feiten telt;
  • enkel de (al dan niet reeds geviseerde) processen-verbaal telt;
  • enkel de reeds door de parketten/auditoraten geregistreerde processen-verbaal telt.

- de teleenheid kan verschillen: soms telt men de processen-verbaal; soms telt men de overtreders die vervat zitten in die processen-verbaal.

29-05-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Maandag 25 mei 2020 omstreeks 18u20 werd de lokale politie van PZ Brakel opgeroepen i.v.m. een vechtpartij. Tijdens de politionele tussenkomst gedroeg de verdachte, een 18-jarige man, zich weerspannig.

Wanneer hij door de agenten verzocht werd om plaats te nemen in het dienstvoertuig, werkte hij niet mee en werd agressief. Toen de agenten hem in de combi wilden plaatsen, spuwde hij naar hen. Ook tijdens de overbrenging en bij het opsluiten bleef de betrokkene zich weerspannig gedragen. Uiteindelijke beschadigde hij ook nog een aantal zaken in zijn cel.

De man werd door het parket Oost-Vlaanderen op dinsdag 26 mei 2020 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde wegens het spuwen in de richting van de politie, weerspannigheid en het toebrengen van beschadigingen in de cel. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

28-05-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Op zaterdagnamiddag 16 mei 2020 werd in de gevangenis van Dendermonde vastgesteld dat een pakketje over de muur van de gevangenis was gegooid. Bij nazicht bleek dat het pakketje een hoeveelheid cannabis bevatte. De politiediensten werden na deze vondst ingelicht door de gevangenisdirectie.  

Een week later, op zaterdag 23 mei, werd een jongeman op heterdaad betrapt terwijl hij over de metalen poort van het Justitiehuis, gelegen aan de gevangenis, klom. De man werd gearresteerd. Hij was in het bezit van een gelijkaardig pakketje dat op 16 mei werd aangetroffen op de binnenkoer van de gevangenis.

Het gaat om een 20-jarige man van Nederlandse nationaliteit, wonende in Aalst. De politie kon ook een tweede verdachte arresteren die bij deze feiten betrokken was, een 20-jarige man met Angolese nationaliteit, wonende in Dendermonde.

De twee verdachten werden zondag 24 mei 2020 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van handel van drugs. De onderzoeksrechter heeft hen beiden aangehouden. De verdachten verschijnen vrijdag 29/5 voor de raadkamer in Dendermonde die zal beslissen over hun verdere aanhouding.

Op zondag 24 mei 2020 werden in de buurt van de gevangenis van Dendermonde nog twee andere personen betrapt bij gelijkaardige feiten. Het betreft twee mannen van 34 en 36 jaar, beiden afkomstig uit Temse. Ze werden gearresteerd en op maandag 25/5 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. De onderzoeksrechter heeft hen aangehouden. Vrijdag 29/5 zal de raadkamer in Dendermonde beslissen over hun verdere aanhouding.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

28-05-2020 - Parket Antwerpen

Een 34-jarige man uit Retie is gisterenmiddag gearresteerd aan een bushalte in Mol. De politie werd aangesproken door een plaatselijke handelaar met de melding dat een dronken man voorbijgangers zou lastigvallen en zich verbaal agressief zou opstellen. Toen de politie de man erop wees dat hij zijn mondmasker diende op te zetten, reageerde die opstandig en schold hij de politieagenten uit. Nadat hij verschillende keren uithaalde naar de agenten, arresteerden die hem wegens smaad en weerspannigheid. Tijdens deze arrestatie slaagde de man erin verschillende keren naar een van de agenten te spuwen.

Het parket tilt zwaar aan deze asociale en ontoelaatbare acties en treedt streng op tegen deze feiten. De man werd vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die heeft beslist om hem vrij te laten onder strenge voorwaarden. Het onderzoek word verdergezet.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

28-05-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Tussen 10 maart en 3 mei 2020 werden in Buggenhout en Lebbeke meerdere woninginbraken vastgesteld. Er werden telkens juwelen of muntstukken ontvreemd.

Na intensief onderzoek door de politiediensten konden drie verdachten worden geïdentificeerd.

De politie kwam hen op het spoor omdat ze telkens hetzelfde voertuig, een zwarte Ford Mondeo, gebruikten.

De verdachten komen in aanmerking voor minstens een 10-tal inbraken in de regio.

Uit het onderzoek blijkt dat de bende dagelijks op tal van plaatsen in het land actief was, met als uitvalsbasis Brussel.

De drie verdachten, een 38-jarige man met de Macedonische nationaliteit, een 38-jarige man met de Albanese nationaliteit en een 59-jarige man met de ex-Joegoslavische nationaliteit, werden op vordering van het parket Oost-Vlaanderen op 20 mei 2020 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. De onderzoeksrechter heeft de verdachten aangehouden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

27-05-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Deze ochtend stond op de E17 in de richting van Kortrijk ter hoogte van Destelbergen een file ten gevolge van een eerder gebeurd ongeval. In de staart van de file kwamen drie vrachtwagens tot stilstand.

Een vierde vrachtwagen reed achteraan in op de file.

De bestuurder van dit voertuig, een man met de Franse nationaliteit, kwam door de klap om het leven. Een bestuurder van een andere vrachtwagen raakte zwaar gewond.

Het parket Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan die ter plaatse kwam om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Uit de eerste bevindingen van de deskundige blijkt dat de vrachtwagen met volle snelheid zou ingereden zijn op de file.

De autosnelweg was een tijd volledig afgesloten.

De trekker van de vrachtwagen is nog in beslag voor verder onderzoek.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

25-05-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Deze ochtend omstreeks 4u15 werden de politie van PZ Gent en de brandweer opgeroepen voor een brandend voertuig in de Rooigemlaan te Gent.

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, zodat de vlammen zich niet verder konden verspreiden. Er werden echter wel drie nabij geparkeerde voertuigen en twee woningen beschadigd door de hitte. Er raakte niemand gewond.

Het parket Oost-Vlaanderen stelde een branddeskundige aan om de precieze omstandigheden van de brand te onderzoeken.
Uit de eerste bevindingen van de deskundige blijkt dat er aanwijzingen zijn dat het om een opzettelijke brandstichting zou gaan.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

25-05-2020 - Parket Antwerpen

In een gerechtelijk onderzoek zijn vandaag 9 mensen gearresteerd tijdens 12 huiszoekingen. Het onderzoek gaat over de productie en de verkoop van drugs in de regio van PZ Neteland.

 

Het grootschalige onderzoek startte in de loop van vorig jaar. Aan de hand van telefonieonderzoek en doorgedreven speurwerk kon de recherche van PZ Neteland een Albanees netwerk in kaart brengen dat zich bezighoudt met de verkoop van cocaïne en de teelt en verkoop van cannabis.

De onderzoeksrechter gaf vandaag opdracht tot het uitvoeren van 12 huiszoekingen. Daarbij werden in totaal 9 mensen van hun vrijheid beroofd: 2 Belgen (1 van Albanese afkomst) en 7 personen met de Albanese nationaliteit.

De huiszoekingen in Herentals, Herenthout, Westerlo, Borgerhout, Antwerpen en Scherpenheuvel-Zichem werden uitgevoerd door in totaal 53 mensen van PZ Neteland, PZ Zuiderkempen, PZ Demerdal, twee arrestatieteams van lokale politie Antwerpen en van PZ Regio Turnhout en vijf 5 drughonden.

De politie viel onder meer binnen in café Unico in het centrum van Herentals waar twee Albanezen werden aantroffen. De 29-jarige eigenaar van de zaak wordt aangeduid als spilfiguur van de organisatie. Het café diende vermoedelijk als ontmoetingsplaats voor de organisatie.

In Herentals werd op twee adressen een grote som geld buitgemaakt. In totaal 116.000 euro. De speurders troffen in Zichem een plantage aan met 700 cannabisplanten. In twee garageboxen troffen de speurders materialen aan die kunnen gebruikt worden voor de bouw van cannabisplantages.

Naast een hoeveelheid gsm’s kon de politie 215 gram cocaïne, 75 gram marihuana, weegschalen en verpakkingsmateriaal om drugs te wegen en te verpakken in beslag nemen.

De verdachten zullen in de loop van de dag verhoord worden. De onderzoeksrechter zal in de volgende fase beslissen over hun aanhouding.

De tussenkomst is een sleutelmoment in het gerechtelijk onderzoek dat onder leiding van de onderzoeksrechter intensief zal worden verdergezet.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

22-05-2020 - Parket Leuven

Op woensdag 20 mei 2020 rond 20.30 uur werd een politieploeg van zone Demerdal opgeroepen naar een appartementsgebouw in het centrum van Diest. Bewoners van het gebouw klaagden over een sterke cannabisgeur die vanuit een appartement kwam. Toen de politie aanklopte, duurde het erg lang voor de deur werd geopend. Ook tijdens de aanwezigheid van de politie binnen in het appartement gedroegen de bewoners zich eigenaardig. Omwille van de vele aanwijzingen dat er zich drugs bevonden in dit appartement, werd er een drugshond ingezet en hield de politie een huiszoeking. De agenten troffen € 490 cash geld, een precisieweegschaal, cocaïne in verschillende paxons en een ruime hoeveelheid cannabis aan. De cannabis zat onder andere verstopt in een zwarte rugzak in de dakgoot van het gebouw. Het parket vorderde de onderzoeksrechter tegen de twee bewoners van het appartement op verdenking van handel in verdovende middelen. Zij werden deze namiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Leuven. Eén persoon werd aangehouden.

 

22-05-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterenavond omstreeks 19u30 uur kreeg de lokale politie van Gent een melding dat er reeds enkele dagen een penetrante chemische geur hing in de buurt van de Drongensesteenweg in Gent.

De politie kwam samen met de brandweer ter plaatse en trof in een loods gelegen op een terrein aan de Drongensesteenweg een omvangrijke installatie aan die gebruikt werd voor de aanmaak van amfetamines. Er waren op het moment van het aantreffen van het drugslabo geen personen in de loods aanwezig.

Het parket vorderde een onderzoeksrechter en stapte samen met de onderzoeksrechter ter plaatse af.
Het politionele onderzoek werd overgedragen aan de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen. De civiele bescherming wordt ingeschakeld om het labo mee te helpen ontmantelen.

Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Gelet op het lopend onderzoek kan er op heden niet meer informatie worden meegedeeld.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

20-05-2020 - Parket Antwerpen

Het parket Antwerpen brengt vandaag drie twintigers voor bij de onderzoeksrechter na een steek-en vechtpartij gisterennamiddag op de Meir in Antwerpen.

 

De politie werd dinsdag rond 17.15 uur opgeroepen voor een steekpartij ter hoogte van de winkel Brantano op de Meir in Antwerpen. De aanleiding van de ruzie tussen twee groepen lijkt in deze fase van het onderzoek banaal. Er zou sprake zijn dat een lid van de ene groep op de Meir botste tegen een lid van de andere groep. Dat leidde meteen tot veel ergernis en duw-en trekwerk. In die fase is er ook sprake van (wederzijdse) slagen. Op een bepaald moment heeft één man een mes getrokken en heeft daarmee drie mannen verwond. Het gaat om drie mannen van 21, 26 en 29 jaar uit Antwerpen en Borgerhout. Een van hen raakte zwaargewond door een messteek in de buik. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis, maar er zou geen sprake meer zijn van levensgevaar. Een slachtoffer verblijft ook in het ziekenhuis, het derde slachtoffer mocht na verzorging naar huis.

Drie verdachten vluchtten weg, maar konden door verschillende patrouilles van PZ Antwerpen snel na de feiten gevat worden in de Gratiekapelstraat.

Het labo is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. Tijdens de vaststellingen werd het gebruikte wapen teruggevonden.

Tijdens de verhoren door de lokale recherche gaf een 28-jarige Nederlander uit Zwijndrecht toe dat hij het mes had gebruikt. Hij verklaart dat hij de andere partij op afstand wilde houden en wilde afschrikken. Het parket Antwerpen vraagt voor hem een aanhoudingsmandaat wegens poging doodslag. Voor een 25-jarige Surinamer uit Sint-Niklaas en een 20-jarige Surinamer uit Antwerpen is er gevorderd voor zware slagen. Het trio verschijnt in de loop van de namiddag voor de onderzoeksrechter.

Het gerechtelijk onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter wordt verdergezet door de lokale recherche van PZ Antwerpen.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

Pagina's