Nieuws

30-03-2020 - Parket Leuven

Vanochtend, maandag 30 maart 2020, rond 7.45u vond een arbeider van een afvalverwerkingsbedrijf aan de Leeuwerikweg in Tienen een voet tussen het afval dat hij aan de band het sorteren was. De verantwoordelijke van het bedrijf contacteerde de politie van zone Getevallei dat ook onmiddellijk het parket inschakelde. De wetsarts, DVI, het labo, de recherche van politiezone Getevallei en de federale gerechtelijke politie van Leuven kwamen ter plaatse. De wetsarts bevestigde dat de voet van menselijke oorsprong was. Volgens de eerste bevindingen zou het gaan om de rechtervoet van een vrouw. De voet werd overgebracht naar het mortuarium waar de gerechtsdeskundigen en DVI verdere onderzoeken zullen verrichten. Op dit moment is nog niet geweten aan wie de voet toebehoorde en onder welke omstandigheden en wanneer de voet bij het afvalverwerkingsbedrijf terecht kwam. Er zal onder andere geprobeerd worden om een DNA-onderzoek en leeftijdsbepaling op de voet uit te voeren. In het afvalverwerkingsbedrijf wordt momenteel nog gezocht naar andere sporen of eventuele verdere menselijke resten.  Voorlopig werd verder niets gevonden. De recherche van politiezone Getevallei en FGP Leuven zetten het onderzoek verder.

30-03-2020 - Parket Antwerpen

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een 19-jarige man uit Mortsel aangehouden, omdat hij tijdens een politietussenkomst zou gespuwd hebben in de richting van de agenten.

Een patrouille van PZ Minos wilde zondag rond 18.15 uur een controle doen wegens inbreuken op de coronamaatregelen. In het park aan Hof van Riethlaan in Mortsel hadden vier personen zich verzameld. Toen de politie hun richting uitstapte, stoven de vier weg. Een 19-jarige man kon toch gecontroleerd worden. Hij reageerde erg geagiteerd op de tussenkomst van de politie. Op het moment dat hij geboeid werd, spuwde hij richting inspecteurs.

Het parket Antwerpen treedt streng op tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers. Dat gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar.

De man werd vandaag voorgeleid wegens bedreiging met aanslag met schijnbaar gevaarlijke stoffen en weerspannigheid. De onderzoeksrechter heeft de jongeman aangehouden.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

 

28-03-2020 - Parket Antwerpen

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft vandaag een 32-jarige man aangehouden, omdat hij tijdens een interventie vrijdagavond in het gezicht van een politie-inspecteur zou hebben gespuwd.

Een patrouille van PZ Antwerpen werd vrijdag rond 20.30 uur opgeroepen naar een appartement in de Beschavingsstraat, omdat er mogelijk sprake was van een feest. De inspecteurs troffen in de flat een 10-tal personen aan die uitbundig aan het feesten waren. De 32-jarige man was niet opgezet met de komst van de politie. Hij reageerde verbaal agressief. Toen de inspecteurs zijn identiteit wilde controleren, gaf hij een valse naam op. Hij bleef zich weerspannig gedragen. Tijdens zijn arrestatie spuwde hij in het gezicht van een agent.

Het parket Antwerpen treedt streng op tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers. Dat gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar.

De man werd vandaag voorgeleid wegens bedreiging met aanslag met schijnbaar gevaarlijke stoffen, aanmatiging van naam en weerspannigheid.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

27-03-2020 - Parket Antwerpen

Het parket Antwerpen zal vandaag twee mannen van 38 en 44 jaar voorleiden bij de onderzoeksrechter. Tijdens twee verschillende incidenten zouden ze gespuwd hebben naar de politie.

 

PZ Minos wilde donderdag rond 15.30 uur een auto controleren aan de Oelegemsesteenweg in Wommelgem, omdat er vier inzittenden in de wagen zaten en dat is niet toegelaten volgens de coronarichtlijnen. De 44-jarige passagier, een Pool uit Kruibeke, reageerde meteen agressief. Hij beledigde de inspecteurs en spuwde naar hen. De politie probeerde de man om veiligheidsredenen een mondmasker op te zetten, maar de man verzette zich hevig en riep dat hij besmet zou zijn met het coronavirus.

De man werd opgesloten in een cel van PZ Minos, maar ook daar bleef hij zich weerspannig gedragen en spuwde hij nog in het oor van een inspecteur.

PZ Antwerpen wilde donderdagavond rond 19.30 uur een auto controleren ter hoogte van de Schijnpoortweg na enkele verkeersinbreuken. De 38-jarige bestuurder uit Antwerpen gedroeg zich meteen vijandig tegenover de inspecteurs. Hij bleef zich verzetten. Nadat de politie de dertiger had kunnen boeien, spuwde hij in het gezicht van een inspecteur en beweerde hij besmet te zijn met het coronavirus.

Het parket heeft voor de twee mannen de aanhouding gevraagd aan de onderzoeksrechter.  De feiten zijn in beide dossiers gekwalificeerd als bedreiging met een aanslag met gevaarlijke substanties en weerspannigheid.

Het parket Antwerpen treedt streng op tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers. Dat gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar.

Contact communicatiecel parket Antwerpen

27-03-2020 - Parket Leuven

Op donderdag 26 maart 2020 werd een werknemer van een elektrozaak in Tienen slachtoffer van een gewelddadige overval. De 30-jarige man uit Hélécine was met de bestelwagen van de zaak onderweg naar een loods van zijn werkgever aan de Slachthuisstraat in Tienen. Hij zou daar rond 9 uur zijn toegekomen. Toen de werkgever van de man na enkele uren nog niets had gehoord van de man, ging hij ter plaatse kijken. De werkgever vond het slachtoffer rond 10.45u in de laadbak van de bestelwagen. De man had een klap op het hoofd gekregen en was vastgebonden met strips. Het cash geld dat de man bij zich had, ongeveer €800, was verdwenen. Het slachtoffer was na de slagen even buiten westen geweest. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging van zijn hoofdletsel maar mocht ondertussen het ziekenhuis weer verlaten. Het parket werd verwittigd en het labo stapte ter plaatse af om sporenonderzoek te verrichten. De recherche van politiezone Getevallei onderzoekt de zaak. Van de daders is voorlopig geen spoor.

26-03-2020 - Parket Antwerpen

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft vandaag een 43-jarige man aangehouden, onder meer omdat hij tijdens zijn arrestatie bewust naar agenten had gespuwd.

Gisterenvoormiddag merkte een politiepatrouille van PZ Antwerpen een man op aan een tramhalte aan de Herentalsebaan in Deurne. Hij droeg een sjaal en een muts. Op het moment dat hij ter hoogte van het politievoertuig kwam, beeldde hij met zijn handen een pistool uit en deed hij alsof hij naar de politie schoot, terwijl hij ‘pang, pang, pang’ riep. Daarop besliste de politie om de man aan te spreken op zijn gedrag en om zijn identiteit te controleren. De 43-jarige man gedroeg zich meteen erg weerspannig. In eerste instantie verbaal. Hij sprak ook verschillende keren over het coronavirus en over geldende voorzorgsmaatregelen. Nadat hij weigerde om zijn identiteit te geven, werd hij fysiek agressief. De veertiger kon met veel moeite worden geboeid en in een combi worden gezet. Daar bleef hij agressief en stampte bijvoorbeeld richting inspecteurs. Op een bepaald moment spuwde hij ook bewust tweemaal naar de inspecteurs.

Dat gedrag is ontoelaatbaar. Het parket Antwerpen besliste om de man voor te leiden wegens opzettelijke slagen aan agent, bedreigingen, ongewapende weerspannigheid en smaad. De onderzoeksrechter heeft in de loop van de voormiddag beslist om de man aan te houden.

Twee politie-inspecteurs van PZ Antwerpen werden dinsdag ook geconfronteerd met een 26-jarige man die ostentatief en tot twee maal toe in het gezicht hoestte. De politie was opgeroepen wegens overlast in de Fort VI-straat in Wilrijk. Enkele mensen waren er samengekomen ondanks de geldende maatregelen. De aanwezigen toonden hun onvrede tegenover de politie, maar de 26-jarige toonde zich bijzonder agressief. Hij wilde geen afstand bewaren, zoals de coronamaatregelen aangeven. Na bedreigingen aan het adres van de inspecteurs naderde hij zeer dicht en hoestte tweemaal in het gezicht van de inspecteurs. De man werd gearresteerd en hij zal door het parket gedagvaard worden. 

Het parket Antwerpen treedt streng op tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers. Dat gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar.

De boodschap is duidelijk en dit soort gedrag zal bestraft worden met celstraffen van 3 maanden tot 2 jaar en boetes van 400 tot 2.400 euro. Hoesten, spuwen en niezen op voedingswaren wordt nog strenger bestraft: van 6 maanden tot 5 jaar en van 1600 tot 16.000 euro.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

 

25-03-2020 - College van procureurs-generaal

Op 25 maart 2020 heeft het College van procureurs-generaal een bindende omzendbrief inzake het strafrechtelijk beleid aangenomen over de opsporing en vervolging van inbreuken op het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020.

Deze richtlijnen, die uniform zijn voor het ganse openbaar ministerie en de politiediensten, moeten leiden tot een strikte toepassing van de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus COVID-19, en meer in het bijzonder wat betreft de naleving van de beperkingen op de opening van winkels, samenscholingen en verplaatsingen. De gerechtelijke aanpak is complementair aan de bestuurlijke politieaanpak en zal deze versterken.

Met dit strenge en uniforme strafrechtelijk beleid ontwikkeld in deze omzendbrief, herinnert het College van Procureurs-generaal iedereen eraan hoe belangrijk en essentieel het is dat iedereen zich strikt houdt aan de inperkende maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, de zwaksten en meest kwetsbaren in onze samenleving te beschermen en om zo snel mogelijk een einde te kunnen maken aan de gezondheidscrisis die we doormaken.

Overtreders van de inperkende maatregelen zullen zwaar worden gestraft.

U vindt de omzendbrief op onze website.

 

Meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 te beperken: www.info-coronavirus.be/nl/ 

24-03-2020 - Parket Antwerpen

Het parket Antwerpen gaat strenger optreden tegen overtreders van de coronamaatregelen. Wie de richtlijnen nu overtreedt, doet dat bewust en kwaadwillig. De fase van sensibilisering ligt achter ons.

Om er in eerste instantie voor te zorgen dat de maatregelen van de federale regering nageleefd werden, koos het Openbaar Ministerie voor een trapsgewijze aanpak, waarbij sensibilisering de eerste wijze van aanpak was.

Intussen is de bevolking zeer goed op de hoogte van de ernst van de situatie en van de opgelegde maatregelen, zodat die eerste fase kan overgeslagen worden. Overtreders zullen een minnelijke schikking moeten betalen van maximaal 4.000 euro (500 euro vermenigvuldigd met 8 opdeciemen). Tegen rechtspersonen kan een ontruiming of een sluiting uitgesproken worden.

Naast het vaststellen van de overtredingen kan de politie ook overgaan tot de inbeslagname of tot de berekening van illegaal verworven vermogensvoordelen. Het gaat bijvoorbeeld om de omzet van een illegaal feestje of het illegaal open houden van een café.

Als dossiers volledig zijn, zal het parket Antwerpen dagvaarden voor de correctionele rechtbank. Dat kan een themazitting rond deze problematiek worden.

Het parket Antwerpen gaat ook optreden tegen de verkoop van medisch en veiligheidsmateriaal tegen woekerprijzen.

Er zijn meldingen dat er tijdens deze coronacrisis, waarin er net een hoge nood is aan medisch en veiligheidsmateriaal (denk maar aan mondmaskers, beschermende kledij, chirurgische handschoenen, …) bepaalde personen en ondernemingen misbruik maken van de noodsituatie door dat materiaal tegen woekerprijzen te koop aan te bieden aan hulpverleners en particulieren.

Dit soort verkopen vormen een inbreuk op de Besluitwet van 14 mei 1946, over de verscherping van de controle der prijzen, en op de Wet van 22 januari 1945 over de economische reglementering en de prijzen. De straffen die daarop staan, zijn een gevangenisstraf van 1 maand tot 5 jaar en een geldboete van 100  tot 1.000.000 euro (te vermenigvuldigen met 8 opdeciemen).  De geldboete mag niet minder bedragen dan de reële waarde van de goederen die het voorwerp van de inbreuk uitmaken.

Elke burger die dit soort praktijken opmerkt, kan dit melden bij zijn lokale politiezone of bij de inspectiediensten van FOD Economie die dan een proces-verbaal zullen opstellen. De betrokken verkoper zal gecontroleerd worden en mag zich dan meteen een fikse boete verwachten. Het materiaal dat wordt aangeboden zal in beslag genomen worden, maar ook verzegelingen en dagvaardingen voor de correctionele rechtbank kunnen volgen.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

24-03-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterenochtend omstreeks 8u werd de bestelwagen van een Gents restaurant aan de Verloren Kost gestolen.
Toen de zaakvoerder de bestelwagen, die hij gebruikt voor thuisleveringen, aan het in- en uitladen was, sloeg de dief toe.

In de namiddag werd het voertuig gelokaliseerd en achtervolgd door de politiediensten. Aan het Fonteineplein, dat afgesloten is met houten anti-parkeerpalen, reed het betrokken voertuig zich vast. De politie van PZ Gent heeft de verdachte ter plaatse gearresteerd. Het betreft een 38-jarige man met de Iraanse nationaliteit, afkomstig uit Gent.

De man werd op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Het parket tilt zwaar aan deze feiten en vroeg de aanhouding van de man. De verdachte werd door de onderzoeksrechter aangehouden.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

24-03-2020 - Parket Leuven

Tijdens de coronacrisis verwacht hulplijn 1712 een toename van conflicten en geweld in gezinnen.

De professionele 1712-hulpverleners staan klaar om meer oproepen hierover te beantwoorden en zullen tijdens de coronacrisis de telefoon en chat blijven bemannen.

19-03-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Dinsdagavond 17 april 2020 omstreeks 19u waren twee jongemannen een dokterspraktijk in Temse binnengegaan. Ze bevonden zich aanvankelijk in de wachtruimte.

Ze bedreigden de aanwezige dokter met een mes en vroegen naar geld. De dokter weigerde dit en de twee verdachten gingen hierop aan de haal met de autosleutels van de dokter. De verdachten sloegen op de vlucht, maar konden door buurtbewoners worden gevat.

De verdachten, twee 17-jarige jongemannen, werden door de lokale politie van Kruibeke/Temse gearresteerd en werden op vordering van het parket voorgeleid bij de jeugdrechter in Dendermonde. De jeugdrechter plaatste de twee minderjarigen in een jeugdinstelling.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

19-03-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Afgelopen nacht omstreeks 1u50 kon de politie van politiezone Regio Rhode & Schelde, na een oproep, een inbreker op heterdaad betrappen tijdens een inbraak in een café in de Magerstraat in Heusden. Het gaat om een 29-jarige man uit Destelbergen.

De dief raakte binnen via een ingeslagen venster. In de rugzak van de verdachte werden een tiental flessen alcoholische dranken en een aantal pakken sigaretten teruggevonden.

De verdachte werd door de politie gearresteerd en op vordering van het parket voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Gent. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.

Parket Oost-Vlaanderen benadrukt dat ook ten tijde van de coronacrisis, wanneer veel handelspanden leegstaan, uiterst streng zal worden opgetreden bij dergelijke inbraken.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

18-03-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Van april tot december 2019 kon een filmploeg van productiehuis Het Nieuwshuis (Eric Goens) het reilen en zeilen van het parket Oost-Vlaanderen volgen.

De makers beleefden dit van zeer dichtbij mee en kregen de kans om alles op camera vast te leggen.

Parketmagistraten van de afdelingen Dendermonde, Gent en Oudenaarde werden op de voet gevolgd tijdens hun werkzaamheden in hun kabinet, op zitting, op afstapping op een plaats delict, bij hen thuis, bij een autopsie, enz.

De reeks geeft een exclusieve inkijk in het dagelijks leven op het parket Oost-Vlaanderen.

De eerste aflevering van de reeks van 9 wordt op dinsdag 24 maart 2020 om 20u35 uitgezonden op ‘VIER’.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

 

18-03-2020 - Parket Antwerpen

De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen heeft gisterenochtend twee broers opgepakt in een gerechtelijk onderzoek naar een moordpoging van eind november.

Op 28 november 2019 bood een uitbater van een telefoonwinkel in Borgerhout zich met een schotwonde aan in het Stuivenbergziekenhuis. De man had een schotwonde in de buik en hij verklaarde het slachtoffer van een overval te zijn geweest. Het onderzoek bracht al snel aan het licht dat de schietpartij kaderde in een afrekening in het Antwerpse drugsmilieu.

Kort na de schietpartij werden de broers van 28 en 33 uit Deurne en Merksem al gearresteerd. Omdat er op dat moment onvoldoende bewijzen waren, werden de twee door de onderzoeksrechter niet aangehouden. De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen heeft het onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter intensief verdergezet. Dat leverde nieuwe belastende elementen op. Gisterenochtend werden de twee broers opgepakt tijdens een actie van FGP Antwerpen met de steun van de speciale eenheden van de federale politie en van begeleiders met explosievenhonden. De onderzoeksrechter heeft hen in de loop van dinsdag aangehouden. Vrijdag verschijnen ze voor de raadkamer.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

Pagina's