Nieuws

23-07-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Omstreeks 11u10 deze voormiddag heeft een dodelijk verkeersongeval plaatsgevonden op de E40 richting Gent, ter hoogte van Nevele. Een vrachtwagen raakte in aanrijding met een personenwagen. De inzittenden van de personenwagen, een 71-jarige vrouw en een 75-jarige man, afkomstig uit Kluisbergen, overleefden de klap niet. Volgens de eerste vaststellingen was de personenwagen in panne gevallen op een rijstrook van de E40. De vrachtwagen is dan ingereden op de auto. De bestuurder van de vrachtwagen, een 25-jarige man afkomstig uit Nederland, blies safe. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval na te gaan.

Info: Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

22-07-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Afgelopen zaterdagnacht 20 juli 2019 werd de politie van Sint-Niklaas gealarmeerd door een buurtbewoner die 3 inbrekers had gezien in de school VTS in de Breedstraat.

De politie ging ter plaatse en kon één verdachte aantreffen die de buit, gestolen laptops, bij zich had.  De verdachte is goed gekend bij politie en justitie en komt mogelijks in aanmerking voor nog 2 diefstallen uit een voertuig eveneens gepleegd die nacht. De andere verdachten konden niet meer worden aangetroffen en worden opgespoord. 

De verdachte, een 43-jarige man uit Brussel, werd gearresteerd door de politie en is ondertussen ook aangehouden door de onderzoeksrechter in Dendermonde.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

17-07-2019 - Service d'appui du ministère public

De Gemeenschappelijke steundienst bij het College van Procureurs-generaal en het College van het Openbaar Ministerie zoekt een attaché Strafrechtelijk beleid. Je hebt een masterdiploma. Solliciteer tot en met 5 augustus via Selor. 

De steundienst van het openbaarbaar ministerie zoekt een attaché Strafrechtelijk beleid. Je hebt een masterdiploma. Solliciteer tot en met 5 augustus via Selor. Je speelt vooral een cruciale ondersteunende rol binnen de expertisenetwerken bij de voorbereiding, de uitwerking, de opvolging en de evaluatie van het strafrechtelijk beleid. 

 

Jobinhoud

Binnen de functie van attaché strafrechtelijk beleid organiseer en ondersteun je de activiteiten van expertisenetwerken en de binnen deze netwerken opgerichte werkgroepen. Je speelt vooral een cruciale ondersteunende rol binnen de expertisenetwerken bij de voorbereiding, de uitwerking, de opvolging en de evaluatie van het strafrechtelijk beleid. 

Je redigeert documenten ter voorbereiding van het strafrechtelijk beleid (verzameling en analyse van gegevens, verkennende vragenlijsten, criminologische interpretaties, historische analyse, studie van de buitenlandse ervaringen, definitie van de evaluatiecriteria, enz.) en ontwerpadviezen gericht aan de minister van Justitie of de bevoegde ministers van de deelstaten. 

Je voert studies uit over de misdrijffenomenen en beantwoordt de vragen van de gerechtelijke entiteiten van het openbaar ministerie om de evolutie van een misdrijffenomeen te objectiveren, en je contextualiseert de analyses van de statistisch analisten van het College van Procureurs-generaal. 

 

Profiel

Diploma van basisopleiding van de 2e cyclus (bv. master/licentiaat) afgeleverd door een universiteit of een hogeschool, behaald in de humane en sociale wetenschappen (bv. wijsbegeerte, geschiedenis, talen, letterkunde, archeologie, kunstwetenschappen, rechten, criminologie, psychologie en pedagogische wetenschappen, economische wetenschappen of handelswetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, bestuurskunde)

Een relevante professionele ervaring van minstens één jaar in het domein van humane en sociale wetenschappen, verdeeld over ten minste 2 van de 5 onderstaande taken:

 • kwalitatieve onderzoeksgegevens verzamelen door middel van interviews, enquêtes, focusgroepen, procesevaluaties, verkennende vragenlijsten ; 
 • definiëren van evaluatiecriteria ; 
 • data-analyse ; 
 • interpretatie en contextualiseren van de analyses ; 
 • het opstellen van het evaluatieverslag met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens.

 

Competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je geeft advies aan uw gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op basis van uw expertise. 
 • Je beschikt over een goede kennis van de jobinhoud en de werkomgeving.
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • Abstracte redeneervaardigheden
 • Verbale redeneervaardigheden
 • Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
 • Niet vereist, wel een troef : Kennis van het Frans

 

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: 37.787,35 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot thuiswerk 3 dagen per maand
 • u geniet van 26 dagen jaarlijks vakantieverlof
 • Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Solliciteren

Alle info over de procedure op de website van Selor.

Solliciteren kan tot en met 5 augustus 2019. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

 

Contact 

Contactpersoon Selor

Quinten Ouvry
Tel.: 02.557.42.16
 quinten.ouvry@just.fgov.be

Meer informatie over de jobinhoud? 

Jessica Kremers – Jurist/Coördinatrice  bij de Steundienst van het Openbaar Ministerie. 
Tel.: 02/557.42.15 
Jessica.Kremers@just.fgov.be 

 

17-07-2019 -

Op 30 juli 2019 is het de Werelddag tegen Mensenhandel. Het Bureau van de Verenigde Naties voor Drugs- en Misdaadbestrijding (UNODC) lanceert daarom in de ganse maand juli de campagne Blue Heart om de publieke opinie bewust te maken van mensenhandel en de gevolgen ervan voor de samenleving.

Mensenhandel is één van de meest lucratieve misdrijven in de wereld waarvan België natuurlijk niet gespaard blijft. De strijd tegen deze wanpraktijken is één van de prioriteiten voor het openbaar ministerie. 

Seksuele uitbuiting, seksuele slavernij, gedwongen huwelijken en dwangarbeid, enz. zijn ook misdrijffenomenen die gerelateerd zijn aan mensenhandel en die afbreuk doen aan de hoekstenen van onze samenleving. Het openbaar ministerie ondersteunt bijgevolg de campagne Blue Heart van UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime #Endhumantrafficking 

Een blauw hart zal prijken op onze communicatiekanalen om de publieke opinie in juli te sensibiliseren voor de strijd tegen mensenhandel.

Meer info www.unodc.org/endht en https://twitter.com/UNODC

16-07-2019 - Parket Brussel

De onderzoeksrechter heeft, in de loop van de namiddag, A.M. verhoord en heeft besloten om hem in vrijheid te stellen onder de volgende voorwaarden :

 • zijn woning niet verlaten tussen 22u en 6u
 • een opleiding volgen nabij het VIAS instituut
 • niet meer rijden en rijbewijs binnen de 24 u overhandigen op het   commissariaat
 • psychologische opvolging

Het gerechtelijk onderzoek is, voor de rest, nog steeds lopende

 

Denis GOEMAN

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

15-07-2019 - Parket Brussel

Deze zondag, 14 juli 2019, rond 4u45, werd een man dodelijk aangereden op de kruidtuinlaan door een personenwagen komende van het centrum.

Een vooronderzoek werd geopend teneinde het slachtoffer als ook de bestuurder van de wagen te identificeren. Het parket van Brussel is afgestapt op de plaats der feiten en heeft een wetsdokter en verkeersdeskundige aangesteld als ook het labo van de federale politie.

Op maandag 15 juli kan het parket van Brussel u de identiteit van het slachtoffer meedelen. Het betreft een man van 21 jaar oud, B.I.P., van Roemeense afkomst. Zijn familie werd door de politiediensten op de hoogte gesteld van het tragisch ongeval.

Het onderzoek omtrent de bewakingsbeelden heeft toegelaten om het verdachte voertuig, op de late namiddag, te lokaliseren op de helihavenlaan te Brussel. De nummerplaat als ook de schade aan de wagen komen overeen met het verdachte voertuig.

Deze middag is de verdachte, A.M. geboren in 1995, zich komen aangeven bij de Brusselse politiediensten. Hij werd door de procureur des Konings van zijn vrijheid beroofd en wordt op ditzelfde ogenblik verhoord door de Brusselse politiediensten. Hij is gekend bij de politiediensten en justitie maar verkeert niet in recidivestatus.

Het parket van Brussel heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor:

 • Onopzettelijke doodslag
 • Vluchtmisdrijf
 • In gevaar brengen van voetgangers

De onderzoeksrechter beschikt over 48 uur om de verdachte te verhoren en om deze wel of niet onder aanhoudingsmandaat te plaatsten.

Denis GOEMAN

Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder

11-07-2019 - Federal Public Prosecutor’s Office

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 heeft de Raadkamer van Brussel vandaag de voorlopige hechtenis van Mohamed A., Hervé B.M. en Ossama K. met twee maanden verlengd.

Indien zij tegen deze beslissing beroep aantekenen, zullen zij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van beroep te Brussel verschijnen.

*******

Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016, la chambre du conseil de Bruxelles a confirmé aujourd’hui la prolongation pour deux mois de la détention préventive de Mohamed A., Hervé B.M. et Ossama K.

S’ils font appel de cette décision, ils comparaîtront devant la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles dans les quinze jours.

*******

In connection with the investigation on the terrorist attacks in Brussels and Zaventem the 22nd of March 2016, the pre-trial Chamber of the Court of First degree of Brussels extended today for two months the temporary custody of Mohamed A., Hervé B.M. and Ossama K.

If they appeal against this decision, they will appear within fifteen days before the pre-trial chamber of the Court of Appeal of Brussels.

11-07-2019 - Parket Leuven

De Federale Gerechtelijke Politie van Leuven heeft in samenwerking met lokale en federale politiediensten een Servische vereniging van misdadigers opgerold, die actief was in het plegen van woninginbraken.  Op 17 juni 2019 kwamen deze politiediensten tussen tijdens huiszoekingen op meerdere plaatsen in Luik.  Zes verdachten werden van hun vrijheid beroofd, waarvan vier vrouwen van 42, 41, 39 en 19 jaar werden aangehouden door de onderzoeksrechter te Leuven. Eén minderjarige werd geplaatst door de jeugdrechter in Luik.  Meerdere verdachten worden nog opgespoord.

Het onderzoek is gestart met een diefstal met braak in Leuven op 13 september 2018. De minderjarige verdachten werden geïdentificeerd.  Uit verder onderzoek bleek dat ze deel uitmaakten van een Servische bende die verbleef in Luik en sinds maart 2018 naar België was gekomen.  Ze pleegden diefstallen met braak in woningen binnen en buiten het arrondissement Leuven.  De rechercheurs konden minstens 70 feiten aan de bende linken. In het arrondissement Leuven werden inbraken gepleegd in Leuven, Aarschot, Tienen, Bierbeek, Bertem, Scherpenheuvel-Zichem en Landen. De diefstallen in woningen bleven niet beperkt tot België, maar er kwam ook aan het licht dat de bende naar de buurlanden trok om daar gelijkaardige feiten te gaan plegen.

Uit het gerechtelijk onderzoek bleek dat de bende zowel minderjarige familieleden als jonge meerderjarigen op pad stuurde om diefstallen in woningen te gaan plegen. De bende kon lange tijd onder de radar blijven door het inzetten van jonge minderjarigen die illegaal in het land verbleven en op pad werden gestuurd zonder identiteitsdocumenten of rijbewijs.
Bij controles gaven ze telkens valse namen en adressen op. Ze maakten gebruik van voertuigen die meestal werden aangekocht in het buitenland en die niet ingeschreven noch verzekerd waren.

Door een uitgebreid onderzoek konden de opdrachtgevers en hun kompanen geïdentificeerd worden en kon de rol van éénieder in kaart gebracht worden. De vier vrouwen die door de onderzoeksrechter zijn aangehouden, stuurden de inbraken aan.

Bij de huiszoekingen op 17 juni 2019 werden diverse juwelen, horloges, cash geld, en een geldtelmachine in beslag genomen.  Drie voertuigen die de bende gebruikte, werden eveneens in beslag genomen.

Het onderzoek wordt verder gezet door de Leuvense Federale Gerechtelijke Politie.

11-07-2019 - Parket Leuven

In de nacht van zondag op maandag 8 juli 2019 rond 03.30u zag een ploeg van PZ Leuven een verdacht voertuig uit een veldwegje aan de Meerdaalboslaan in Leuven komen. De politieploeg reed de auto achterna en wilde dit tegenhouden om het te controleren maar de auto zette zijn weg verder naar de E40 in Haasrode. Op de E40 startte een achtervolging van het voertuig in de richting van Brussel. De auto reed tegen hoge snelheden richting en door Brussel en negeerde verschillende rode lichten. Het kwam uiteindelijk tot stilstand toen het over een rotonde op de Schaarbeeklei in Vilvoorde reed en paaltjes raakte. De auto was te zwaar beschadigd om door te rijden. De drie inzittenden vluchtten weg maar konden snel ingerekend worden door de politie van Vilvoorde en Leuven. In de auto lagen koperen kabels en werkmateriaal zoals kniptangen, schroevendraaiers en dopsleutels.

Aan de spoorlijn aan de Meerdaalboslaan in Leuven bleken verschillende meters koperen kabel gestolen te zijn. De politie vond er restanten van kabels, ijzeren frames en lege bekleding van de kabels. Op de plaats van de diefstal leidde een spoor in het gras naar het veldwegje waar de verdachte auto werd opgemerkt. Het parket van Leuven vorderde een gerechtelijk onderzoek tegen de drie verdachten, Roemeense mannen van 35 en 37, op verdenking van de koperdiefstal. Ze werden voor de onderzoeksrechter geleid op 9 juli en aangehouden.

11-07-2019 - Parket Leuven

Een anonieme ploeg van de politie van Leuven zag tijdens haar patrouille een drugsdeal gebeuren in het Erasmuspark aan de Maria-Theresiastraat op zaterdag 6 juli rond 15 uur. Een 22-jarige man uit Leuven wilde cannabis verkopen aan een 37-jarige man die in Leuven verblijft. De dertiger herkende echter de politie en besloot geen cannabis te kopen. De politie controleerde echter de twee mannen en vond bij de dertiger één pakje cannabis en bij de twintiger drie pakjes met gebruikershoeveelheden. In de plooifiets van de twintiger vond de politie later nog zeven pakjes die verstopt zaten in de holle buizen van de fiets. Bij de huiszoeking op het adres van de twintiger in Leuven werden 126 gram cannabis in een strijkzak, 18 voorverpakte gebruikershoeveelheden cannabis van in totaal 35 gram, gripzakjes en een precisieweegschaal gevonden. Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en vrijgelaten onder strikte voorwaarden.

11-07-2019 - Parket Leuven

In de nacht van zondag 7 op maandag 8 juli omstreeks 3.20 kreeg de politie van PZ Hageland melding van het feit dat er verschillende alarmen van winkel ICI Paris XL op het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge afgingen. Toen de politie ter plaatse kwam, kon ze vaststellen dat er een ramkraak had plaatsgevonden. De verdachten hebben vermoedelijk enkele betonnen platen van de omheining van de parking verwijderd om zich zo toegang tot de parking te verschaffen. Vervolgens hebben de verdachten meerdere keren hun voertuig achterwaarts doen inrijden op de etalage van de winkel. Dit had zware schade tot gevolg, onder andere het metalen rolluik dat dient ter beveiliging van de winkel vertoont zeer zware schade.

De verdachten hadden de verschillende toegangswegen geblokkeerd met winkelkarren om het de politie moeilijker te maken om tot bij de parfumerie te raken. Zo was de weg richting de Ici Paris XL geblokkeerd door 7 winkelkarren en werd de weg richting N223 versperd door 13 karretjes. De daders verlieten de plaats met hun auto via het weggetje dat ze hadden vrijgemaakt door de betonnen platen op de parking weg te nemen.

De lokale recherche van PZ Hageland, de Federale Gerechtelijke Politie, het labo en het parket stapten ter plaatse af en deden de eerste vaststellingen. De daders vluchtten met hun buit weg in de richting van Tienen maar op dit ogenblik ontbreekt elk spoor van de daders. De juiste omvang van de buit moet nog bepaald worden. Het onderzoek zal verdergezet worden door de Federale Gerechtelijke Politie van Leuven.

11-07-2019 - Parket Limburg

Vannacht rond 02.00 uur werd de politie Limburg Regio Hoofdstad opgeroepen voor een ramkraak op de Markt in Halen. Twee voertuigen hadden er een bankkantoor geramd. Verschillende gemaskerde personen hebben het kantoor betreden en namen een kluis met een som geld in mee.

De verdachten namen de vlucht met de twee voertuigen. Ze zijn tot op heden nog niet gevat kunnen worden.

De politie Limburg Regio Hoofdstad kwam ter plaatse voor de eerste vaststellingen. Het verder onderzoek wordt gevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie Limburg.

10-07-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

De 20-jarige bestuurder, afkomstig uit Hamme, wordt op vordering van het parket Oost-Vlaanderen morgenvoormiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt de aanhouding.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

10-07-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Deze morgen omstreeks 7u is er een aanrijding geweest tussen een trein en een lichte vrachtwagen aan de spooroverweg in Zele. Volgens de eerste vaststellingen heeft de bestuurder van het voertuig type lichte vracht – niettegenstaande de slagbomen omlaag waren – geslalomd tussen de slagbomen door en zo in botsing gekomen zijn met een aankomende trein. In het voertuig waren naast de bestuurder, drie passagiers aanwezig die in kritieke toestand afgevoerd zijn naar het ziekenhuis. De toestand van twee van de drie passagiers is ondertussen stabiel. De bestuurder raakte lichtgewond. De bestuurder beschikte niet over een rijbewijs. Hij werd – na verzorging in het ziekenhuis – meegenomen voor verhoor. De precieze omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

04-07-2019 - Parket Leuven

Op woensdag 3 juli 2019 rond 18.30u kreeg de politie melding dat er zich een dronken man bevond op de trein die zou toekomen in het station van Landen. Hij zou in het bezit zijn van een steekwapen. De ambulanciers die ook ter plaatse kwamen, konden de man niet tegenhouden toen hij zich wou onttrekken van medische zorgen. De ambulanciers vertelden de politieploeg dat de man naar de krantenwinkel in het station was gestapt. De politie ging de krantenwinkel binnen en zag dat de man de uitbaatster lastigviel en een dreigende houding aannam. Hij wilde twee blikjes bier meenemen maar kon niet betalen en toonde zijn mes. Het vouwmes lag op de toonbank toen de politie de krantenwinkel binnenkwam. De man, een 31-jarige uit Hannuit, werd onmiddellijk gearresteerd. Het parket dagvaardde de verdachte meteen in toepassing van het snelrecht. Hij zal begin september voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen op verdenking van poging tot winkeldiefstal met geweld, bezit van een verboden wapen en bedreiging.

Pagina's