Nieuws

10-08-2022 - Parket Leuven

Op maandag 8 augustus 2022 omstreeks 16u30 vond een verkeersongeval plaats op de E40 richting Luik, ter hoogte van parking Everberg.

Een bestuurder, een man van 61 jaar oud, week daarbij plots af van de rijstrook, reed tegen de middenberm en ging over de vangrail. Een getuige kon dit waarnemen. De bestuurder werd vermoedelijk plots onwel achter het stuur. Hij werd ter plekke gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis, hij verkeerde in levensgevaar.

09-08-2022 - Parket Antwerpen

In de Generaal De Wetstraat, in de buurt van het Krugerplein in Borgerhout, hebben gisterennacht en vannacht twee ontploffingen plaatsgevonden. Beide ontploffingen hadden enkel materiële schade tot gevolg. Er vielen geen gewonden.

Gisterennacht kwamen bij PZ Antwerpen verschillende meldingen van een luide knal binnen. Het bleek om een ontploffing te gaan waarbij een appartementsgebouw in de Generaal De Wetstraat beschadigd raakte. Het parket van Antwerpen vorderde een onderzoeksrechter voor vernieling, inbreuk op de wapenwet en criminele organisatie. Zowel de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) als de Lokale Recherche van Antwerpen en het gerechtelijk labo stapten af ter plaatse. In de buurt kon meteen na de feiten een 24-jarige Boliviaanse man uit Kapellen gearresteerd worden. Hij mocht na verhoor beschikken.

Bij een tweede ontploffing op dit adres werd hetzelfde appartementsgebouw vannacht opnieuw het doelwit. Onder meer de brievenbussen, de inkomhal en vensters van het gebouw raakten deze keer beschadigd. Ook voor deze feiten, die gekwalificeerd worden als vernieling, inbreuk op de wapenwet en criminele organisatie, vorderde het parket van Antwerpen een onderzoeksrechter. Het gerechtelijk labo, de Lokale Recherche en FGP Antwerpen kwamen ook deze nacht ter plaatse.

Het onderzoek naar de feiten wordt verdergezet door de FGP van Antwerpen onder leiding van de onderzoeksrechter. Ook een eventuele link met het drugsmilieu wordt onderzocht.

07-08-2022 -

7 augustus 2022. Internationale Transgenderrechtendag. Een dag waarop wordt stilgestaan bij de rechten van transgenders. In de praktijk worden transgenders echter nog regelmatig geconfronteerd met discriminatie, belediging, bedreiging en geweld. Hoe pakt het Openbaar Ministerie discriminatie aan (zowel tegenover transgenders als in het algemeen)? Wat zijn de motieven van een dader om te discrimineren? En welke rol speelt sociale media? Alexandre François, substituut-procureur des Konings en referentiemagistraat discriminatie en huiselijk geweld bij parket Luik, vertelt er alles over.

 

Nultolerantie

De strijd tegen discriminatie en geweld tegen transgenders maakt deel uit van de algemene strijd tegen discriminatie en haatmisdrijven, waarbij het Openbaar Ministerie een nultolerantie hanteert.

Alexandre François: “Het Openbaar Ministerie past een nultolerantie toe, wat betekent dat er een systematische strafreactie is in alle dossiers die verschillende vormen kan aannemen, waaronder herinnering aan de wet, strafbemiddeling, dagvaarding van de dader voor de correctionele rechtbank, vorderen van een onderzoeksrechter met het oog op het uitvaardigen van een arrestatiebevel enz. We baseren ons hiervoor op de antiracismewet, de antidiscriminatiewet, de genderwet, de negationismewet, de wet ter bestrijding van seksisme en de omzendbrief COL 13/2013 van het College van procureurs-generaal waarin het opsporings- en vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie voor haatmisdrijven en discriminatie werd vastgelegd.”

Als referentiemagistraat discriminatie behandelt Alexandre een verscheidenheid aan zaken. Hij identificeert daarbij drie soorten motieven die daders drijven om over te gaan tot discriminatie, al dan niet gepaard met geweld.

Alexandre: “Een eerste motief dat iemand kan hebben, is het ‘motief van de haat’. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een burenconflict, waarbij er beledigingen van racistische aard geuit worden. We vervolgen daarbij op basis van het motief van de haat, maar we zijn ons ervan bewust dat dit voor de dader vermoedelijk niet het enige motief is. Vaak hangt er een volledige context aan vast die verklaart waarom de dader in dit geval overging tot de daden.”

“Een tweede geval is wat ik noem de ‘gratuite agressie’. Even geleden hadden we een dossier waarbij de slachtoffers en de dader allen aanwezig waren op dezelfde bruiloft. Gedurende die avond zijn er verschillende woorden en beledigingen geweest. Op het einde van de avond werden de slachtoffers op de parking aan de trouwzaal aangevallen door de dader die homofobe uitspraken deed, en daarbij zware klappen uitdeelde. De enige verklaring die de dader gaf was ‘Ik was dronken, ik werd kwaad en beging de daden in een vlaag van woede’. Dit soort type daders komen we helaas heel vaak tegen.”

“Het derde geval is de dader die een diepgewortelde mening heeft over bijvoorbeeld mensen met een andere afkomst of mensen die niet dezelfde seksuele geaardheid hebben. Het gaat om een dader die echt een fundamenteel probleem heeft over de manier waarop hij de samenleving ziet, en met verbaal en/of fysiek geweld zal uiten wat hij denkt.”

 

 

"Uiteraard heeft iedereen baat bij vrije meningsuiting, maar het is niet omdat je achter een computerscherm zit dat je zomaar mag zeggen wat je wil. Er is een rode lijn die niet overschreden mag worden." - Alexandre François - Substituut-procureur des Konings (Parket Luik)

 

Sociale media: vloek en zegen

Discriminatie en haat komen ook steeds meer voor op sociale media. Vanuit het Openbaar Ministerie is hier een bijzondere aandacht voor.

Alexandre: “Ik ben zelf actief op sociale media en merk uiteraard de voordelen. De andere kant van de medaille is echter dat zaken snel kunnen ontaarden op sociale media. Er heerst een grote vrijheid van meningsuiting waarbij bepaalde meningen sneller en makkelijker geuit worden via sociale media dan in het ‘echte’ leven. Je hebt daarbij twee grote groepen van mensen. Eerst en vooral heb je mensen die opvattingen verkondigen die strijdig zijn met de democratie en de rechtstaat. Het is één ding om die opvattingen te hebben, maar die dan ook nog uiten en aanzetten tot geweld, haat en/of discriminatie is dan weer iets anders. De tweede groep zijn mensen die een opmerking plaatsen bij berichten die ze op sociale media zien voorbijkomen. Ze voelen zich aangetrokken tot bepaalde meningen en reageren via een opmerking of delen het problematische bericht, wat onder het strafrecht kan vallen. De meeste mensen die wij zien in dit soort van dossiers, vallen onder deze categorie.”

“Die uitgesproken meningen op sociale media boezemen me soms toch wel angst in, omdat het gezond verstand verloren gaat. Soms heb ik schrik dat de haatgevoelens niet afnemen zodra de mensen hun GSM of computer uitzetten, dat ze een steeds radicalere manier van denken ontwikkelen en steeds meer vasthouden aan hun extremere standpunten. Deze bijzonder extreme standpunten kunnen uiteindelijk leiden tot geweld. Uiteraard heeft iedereen baat bij vrije meningsuiting, maar het is niet omdat je achter een computerscherm zit dat je zomaar mag zeggen wat je wil. Er is een rode lijn die niet overschreden mag worden.”

“Voor de daders die geen gewelddaden hebben gepleegd, maar op sociale media hebben aangezet tot haat, is er sinds kort een samenwerking gestart tussen parket Antwerpen en Kazerne Dossin in Mechelen. Een boeiend project dat heel effectief is. De daders volgen er een cursus die hen toont dat de woorden, beledigingen en haat die zij verspreid hebben op sociale media een grote impact hebben en mee bijdragen tot het geweld dat dagelijks in onze samenleving voorkomt, en waardoor zaken soms enorm escaleren. Wanneer bepaalde woorden herhaaldelijk worden neergepend op sociale media lijkt het op een zeker moment normaal te worden wat er gezegd wordt, waardoor andere mensen dit misschien zullen overnemen in het echte leven of ernaar zullen handelen.”

Naast het Openbaar Ministerie spelen ook de sociale media platformen zelf een belangrijke rol in de strijd tegen haat en discriminatie.

Alexandre: “De meeste sociale media kanalen vallen onder het Amerikaanse recht. Het is niet evident om hen te laten inzien dat aanzetten tot haat of geweld bestaat op sociale media en er een probleem is met bepaalde profielen. De Verenigde Staten beperken de vrijheid van meningsuiting niet op dezelfde manier als onze landen. Binnenkort zal de Europese Unie normaal gezien met een richtlijn moeten komen die de relatie tussen Justitie en de sociale netwerken meer en beter regelt, en de aanpak in alle lidstaten harmoniseert. Een punt van zorg daarbij is dat sociale netwerken zichzelf het recht toekennen om bepaalde extreme accounts of opmerkingen te verwijderen zonder rechterlijke beslissing. Gebruikers van sociale media kunnen vandaag namelijk problematische profielen melden, wat een goede zaak is. Maar nadien bepalen de sociale netwerken zelf of de melding geldig is of niet. Voor de meeste zaken zal dit vlot en correct verlopen volgens een vastgelegd gebruikersbeleid met bepaalde criteria. Bij extreme accounts lijken er nu echter te veel willekeurige schorsingen te gebeuren. Een tussenkomst van een magistraat, op verzoek van de politie, kan in dit geval helpen.”

Slachtoffers beschermen

Alexandre: “Een dag als Internationale Transgenderrechtendag is belangrijk om mensen eraan te herinneren dat transgenders deel uitmaken van onze samenleving. Helaas zijn er anno 2022 nog steeds mensen die transgenders niet (willen) erkennen, hen afwijzen, discrimineren of zelfs geweld gebruiken tegen hen. We merken dat er hierover weinig klachten bij ons binnenkomen en vermoeden dat onze huidige statistieken lager liggen dan de werkelijke cijfers. We vrezen dat er misschien een angst of wantrouwen heerst bij slachtoffers tegenover de politie en de rechterlijke macht. Ik begrijp dat het een grote stap is, maar wil graag een warme oproep doen aan slachtoffers om die stap te nemen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er een strafrechtelijk gevolg kan gegeven worden om de daders te arresteren en te voorkomen dat zich nog meer – wellicht ernstigere – feiten voordoen.”

“Samen met de politie hebben we een bijzondere aandacht voor de slachtoffers. Vanuit mijn ervaringen bij het parket van Luik weet ik dat er bij de politie van mijn gerechtelijk arrondissement referentieagenten werkzaam zijn die gespecialiseerd zijn in de materie en die specifieke opleidingen hebben gevolgd. Dit is normaal het geval voor alle politiediensten in ons land. Slachtoffers staan bovendien in nauw contact met de justitieassistenten die hen op de hoogte houden van de evoluties van het onderzoek. Daarnaast kunnen ze ook in contact gebracht worden met organisaties zoals la Maison Arc-en-Ciel. Kortom we doen er alles aan om slachtoffers zo goed mogelijk op te vangen, hen te beschermen en de daders te vervolgen.”

 

04-08-2022 - Parket Antwerpen

In de Volksstraat in Antwerpen-Zuid en op de Turnhoutsebaan in Deurne hebben vannacht twee ontploffingen plaatsgevonden. In Deurne had deze ontploffing ernstige materiële schade tot gevolg. Er vielen geen gewonden.

Omstreeks kwart na drie vannacht kwam bij PZ Antwerpen de melding van het eerste incident in de Volksstraat binnen. De gevel van een handelspand werd daar het doelwit van een ontploffing. Het parket van Antwerpen vorderde een onderzoeksrechter voor vernieling, inbreuk op de wapenwet en criminele organisatie. De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen en de Lokale Recherche van Antwerpen en het gerechtelijk lab stapten af ter plaatse.

Bij een tweede ontploffing op de Turnhoutsebaan raakte de gevel van een kapperszaak zwaar beschadigd. Ook het appartementsgebouw boven het handelspand liep heel wat schade op. Ook voor deze feiten, die gekwalificeerd worden als vernieling, inbreuk op de wapenwet en criminele organisatie, vorderde het parket van Antwerpen een onderzoeksrechter, die besliste om vanochtend ter plaatste af te stappen. Het gerechtelijk labo en FGP Antwerpen kwamen opnieuw ter plaatse.

Het onderzoek naar de feiten van vannacht wordt verdergezet door FGP onder leiding van de onderzoeksrechter. Ook een eventuele link met het drugsmilieu wordt onderzocht.

03-08-2022 - Parket Oost-Vlaanderen

De 33-jarige verdachte van het dodelijk verkeersongeval met vlucht van maandagavond in Temse werd deze namiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. De onderzoeksrechter heeft hem onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Vrijdag 5/8 dient de verdachte voor de raadkamer in Dendermonde te verschijnen die zal oordelen over zijn verdere aanhouding.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

03-08-2022 - Parket Leuven

Op dinsdag 2 augustus omstreeks 18u02 ontvangt PZ Lubbeek melding van een diefstal in de Aldi te Bierbeek, waar 2 mannen een 10-tal potten tabak zouden ontvreemd hebben.

Als de verdachten de kassa passeren en naar buiten willen gaan worden zij tegengehouden door de winkelverantwoordelijke, die met geweld opzij wordt geduwd. Een winkelbediende en een klant lopen de verdachten achterna en als deze de vlucht nemen met hun voertuig volgt de klant hen met zijn voertuig, vergezeld door een winkelbediende.

Deze klant, een 34-jarige man uit Boutersem, slaagt erin om het voertuig van de verdachten, waarin zich 3 personen bevinden, klem te rijden op de parking van de Medi Market en het komt tot een schermutseling waarbij zowel de klant als de winkelbediende verwondingen oplopen.

De verdachten ondernemen een nieuwe vluchtpoging met de wagen maar de klant trekt aan het stuur waardoor het voertuig in de struiken terechtkomt. Verdachten zijn hierop weggevlucht en konden nog niet worden gevat.

De wagen van de klant werd beschadigd en de winkelbediende werd met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het voertuig van de verdachten werd in beslag genomen met het oog op sporenonderzoek.

PZ Lubbeek zal het onderzoek verder voeren, onder andere door exploitatie van de beschikbare camerabeelden.

03-08-2022 - Parket Leuven

Op dinsdag 2 augustus omstreeks 14u55 ontvangt PZ Getevallei een oproep van een bewakingsagent van het bedrijf Robert Bosch te Tienen dat er telefonisch een bommelding werd gedaan.

Als de politie ter plaatse komst heeft de verantwoordelijke veiligheidsmanager van de firma reeds opdracht gegeven tot ontruiming van de site.

De politie stelt onmiddellijk een veiligheidsperimeter in en de brandweer en 4 explosievenhondgeleiders komen ter plaatse. De zoeking wordt afgerond tegen 17u45 en resulteert negatief op aanwezigheid van springstoffen en explosieven.

Het onderzoek wordt verder gevoerd door PZ Getevallei.

02-08-2022 - Parket Oost-Vlaanderen

De 33-jarige verdachte van het dodelijk verkeersongeval met vlucht van gisterenavond in Temse wordt morgennamiddag 3/8/2022 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde.

Het parket vordert een gerechtelijk onderzoek naar feiten van :

-              Onopzettelijk de dood te hebben veroorzaakt (verkeer)

-              Vluchtmisdrijf

-              Drugs in het verkeer

-              Alcoholintoxicatie

-              Rijden in staat van dronkenschap

-              Onaangepaste snelheid

De parket vraagt de aanhouding van de bestuurder.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

02-08-2022 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterenavond omstreeks 22u werden de hulpdiensten opgeroepen voor een fietser die vermoedelijk was aangereden.

De fietser werd aangetroffen in de Doornstraat in Temse, ter hoogte van het viaduct. Alles wees op een aanrijding met vlucht.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse maar er kon geen hulp meer baten. De fietser, een 16-jarige jongen uit Temse, overleed ter plaatse.

Kort nadien trof de politie in de Beeldstraat in Sint-Niklaas een voertuig aan dat tegen een verlichtingspaal was gereden. Het voertuig was zwaar beschadigd. De bestuurder werd ter plaatse aangetroffen. Hij kon ingerekend worden en werd meegenomen naar het politiecommissariaat.

Hij legde een positieve alcoholtest af alsook een positieve speekseltest.

De man werd gearresteerd en zijn rijbewijs werd in opdracht van het parket onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Het betreft een 33-jarige man uit Sint-Niklaas.

De Beeldstraat ligt in het verlengde van de Doornstraat. Er zijn aanwijzingen dat het voertuig betrokken was bij de aanrijding van de fietser.

Het parket vorderde het labo, een verkeersdeskundige, een wetsarts en de onderzoeksrechter in Dendermonde.

De verdachte wordt momenteel nog verhoord.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

 

02-08-2022 - Parket Antwerpen

Het parket Antwerpen en PZ Rupel blikken terug op Tomorrowland in De Schorre in Boom. Het positieve verloop van drie festivalweekends is het resultaat van een samenwerking tussen de organisatie, de politie, de veiligheidsdiensten en alle andere partners en een samenwerking die zich vooral achter de schermen heeft afgespeeld.

 

PZ Rupel had de leiding over de ordedienst tijdens deze 16de editie van festival Tomorrowland. Daarbij ging de aandacht naar de mobiliteit in en rond de gemeenten Boom en Rumst en in de ruimere regio. Op en in de buurt van het festivalterrein op provinciaal domein De Schorre hield de politie zichtbare controles, maar werden ook anonieme teams ingezet.

Tijdens de drie weekends werden in totaal 212 mensen gearresteerd. Dat gaat om 112 gerechtelijke en 100 bestuurlijke arrestaties. 59 mensen probeerden zonder ticket het terrein binnen te dringen.

De politie besteedde veel aandacht aan problematiek rond taxi’s en gold een specifiek reglement. Er werden 60 taxi’s bestuurlijk inbeslaggenomen.

Voor het gebruik van drones gelden er strenge regels die de veiligheid van het publiek moeten garanderen. Tijdens het ganse festivals zijn er overtredingen vastgesteld. Dat resulteerde in de inbeslagname van 7 toestellen. De vaststellingen zullen overgemaakt worden aan het directoraat-generaal van de luchtvaart. Daar riskeren de eigenaars/overtreders een boete van 1.600 euro.

607 festivalgangers werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs. Ze kregen een onmiddellijke minnelijke schikking aangeboden van het parket: 75 euro voor softdrugs, 150 euro voor harddrugs. In totaal gaat het om 77.625 euro. De verdovende middelen werden meteen in beslag genomen. Een betrapte festivalganger verliest meteen zijn toegangsbandje en wordt onmiddellijk van het festivalterrein verwijderd.

Daarbij is de inzet van het team Behavior Detection Officers (BD0) van PZ Brussel zeker een meerwaarde gebleken. Ze zijn getraind om het gedrag van mensen te bestuderen en te volgen.

54 mensen die betrapt werden op het dealen van drugs, kregen van het parket een rechtstreekse dagvaarding voor een van de drie themazittingen (26 oktober, 23 november of 19 december 2022).

In totaal zijn na het festival 20 gauwdieven onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Het gaat voornamelijk om Zuid-Amerikaanse verdachten.

Contact : communicatiecel parket Anrtwerpen

02-08-2022 - Parket Oost-Vlaanderen

Afgelopen vrijdag 29 juli 2022 werd in de Waaslandhaven bij een controle 734 kg cocaïne aangetroffen, die verborgen zat tussen een lading suiker in een container vanuit Colombia.

De drugs werd in beslag genomen door de douane van Antwerpen.

De Federale Gerechtelijke Politie van Antwerpen en parket Oost-Vlaanderen voeren verder onderzoek.

Verdachte handelingen in de haven kunnen steeds anoniem gemeld worden op www.onzehavendrugsvrij.be

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

01-08-2022 - Parket Leuven

Op zondag 31 juli omstreeks 9u45 wordt een man onderschept die met een elektrische fiets de sporen van het station Brussel Noord oversteekt. Hij is niet in het bezit van een sleutel om het fietsslot te openen en geeft toe dat hij de fiets die ochtend meegenomen heeft uit de fietsenstalling van het station van Leuven.

De verdachte, een 24-jarige man die verblijft in Molenbeek, werd via de snelrechtprocedure gedagvaard voor diefstal en zal zich in september voor de correctionele rechtbank dienen te verantwoorden.

 

01-08-2022 - Parket Leuven

Op zaterdag 30 juli omstreeks 13u57 kreeg de politie van PZ Demerdal melding van een winkeldiefstal in warenhuis Lidl te Diest.

Een getuige zag hoe 2 mannen de winkel verlieten zonder de kassa te passeren waarbij het winkelalarm afging. Hij verwittigde de politie en is samen met het winkelpersoneel de vluchtende mannen gevolgd, die door de politie konden geïntercepteerd worden.

Op de verdachten, een 27-jarige en een 23-jarige man van Roemeense afkomst zonder gekende woonplaats in ons land, werd een aantal voedingswaren aangetroffen die nog intact waren en aldus werden teruggegeven aan Lidl.

Beide verdachten gaven de diefstal toe.

De 2 mannen werden via de snelrechtprocedure gedagvaard voor diefstal en illegaal verblijf en zij zullen zich in september voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden.

 

 

01-08-2022 - Parket Leuven

Tijdens een fietspatrouille in het centrum van Tienen op 29 juli ziet de politie omstreeks 20u25 een man, die zij kennen van een eerdere interpellatie voor het bezit van verdovende middelen, iets weggooien.

De inspecteurs besluiten over te gaan tot controle van de man en hij blijkt in het bezit te zijn van een zakje cannabis en een zakje cocaïne. Hij geeft toe dat hij 4 zakjes cocaïne heeft weggegooid en dat het de bedoeling was om de cocaïne te verkopen.

De verdachte, een 18-jarige man uit Tienen, werd via de snelrechtprocedure gedagvaard voor het bezit van cannabis en het bezit van cocaïne en cannabis met het oog op verkoop en hij zal zich in september voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden.

30-07-2022 -

Seksuele uitbuiting, slavernij, gedwongen huwelijken… Het zijn slechts enkele van de misdrijven gerelateerd aan mensenhandel. En die afbreuk doen aan belangrijke principes van onze samenleving. Maar hoe zit het vandaag met mensenhandel? Welke vormen komen het meeste voor? En hoe pakt het Openbaar Ministerie dit aan? Charles-Eric Clesse, arbeidsauditeur bij het Arbeidsauditoraat van Henegouwen, geeft duiding bij dit onderwerp.

Charles-Eric Clesse: “Mensenhandel is een van de drie belangrijkste misdrijven ter wereld, samen met drugshandel en wapenhandel. In 1995 legde België hierover een wetgeving vast die onder meer definieert wat mensenhandel is. Daarmee waren we een van de eerste landen ter wereld die hierover een wetgeving hadden, terwijl mensenhandel internationaal tot de topmisdaden behoort. In ons land zijn er 5 vormen: uitbuiting van prostitutie, werk en diensten in strijd met de menselijke waardigheid, uitbuiting van bedelarij, orgaanverwijdering en ten slotte iemand dwingen om misdaden te plegen, bijvoorbeeld iemand dwingen om te stelen of drugs te verhandelen. Om strafbaar te zijn in ons land, volstaat het dat er een ‘handeling’ is, dit wil zeggen: ronselen, vervoeren, huisvesten, controleren enz. en een doel. België gaat daarin veel verder en ruimer dan de internationale wetgevingen, waardoor we meer veroordelen.”

Gedreven door geld

Mensenhandel wordt om economische redenen bedreven. Het is een misdaad die overal ter wereld enorm veel geld oplevert.

Charles-Eric: “Mensenhandel staat in de top drie van de meest winstgevende misdaden in de wereld. Het gaat wereldwijd om miljarden dollars winst. Wanneer je ziet hoeveel winst de uitbuiting van één persoon kan opleveren… Zo was er in Frankrijk een zaak waarbij jonge meisjes en jongens door verschillende mannelijke leden van hun Romaclan uitgebuit en gedwongen werden om te stelen in de metro. Een van de meisjes slaagde er in om bijna 15.000 euro per dag op te brengen. Het ging daarbij niet alleen om geld, maar ook om goederen zoals handtassen van Chanel of Hermès. Een ander voorbeeld uit eigen land waarbij economische uitbuiting en geldbelangen voorop stonden, was een zaak rond een Pakistaan in een nachtwinkel. De man moest 24 uur per dag aanwezig zijn in de winkel. Er werd een stuk matras in de toonbank gelegd zodat hij daar overdag kon slapen en ’s avonds de winkel kon openhouden. Hij hield de winkel dus ’s nachts open en verkocht overdag en ’s avonds. Wanneer je twee personen moet aannemen om de winkel te bewaken en te verkopen, zijn de sociale lasten erg hoog en wordt de winst dus minder.”

 

“Veel mensen denken bij mensenhandel aan internationale netwerken met buitenlandse slachtoffers, terwijl mensenhandel net zo goed in België gebeurt door Belgen én met Belgische slachtoffers.” - Charles-Eric Clesse (arbeidsauditeur - arbeidsauditoraat Henegouwen)

 

Moderne slavernij

In België zijn ongeveer 23.000 mensen slachtoffer van mensenhandel. De gevolgen voor de slachtoffers zijn niet te overzien.

Charles-Eric: “Mensenhandel vormt een aanslag op de menselijke waardigheid. Slachtoffers kennen vaak een fysieke impact van de uitbuiting. We hebben al zaken gehad waarbij slachtoffers van ernstige ongevallen door hun werkgever voor de deur van het ziekenhuis gegooid werden. De werkgever slaat dan vervolgens op de vlucht, omdat hun werknemers niet correct zijn aangegeven en geen verzekering hebben. Daarnaast zijn er ook de psychologische problemen die ontstaan. Tot slot zijn er ook financiële problemen, want vaak werken de slachtoffers gratis. Ze krijgen geen loon voor het geleverde werk en hebben vaak ook nog eens geen (officieel) onderdak.”

Er zijn heel veel slachtoffers in ons land, maar toch blijft het probleem nog te veel onder de radar bij de brede bevolking.

Charles-Eric: “De bevolking begrijpt nog niet helemaal wat mensenhandel juist inhoudt, omdat er nog te weinig over het onderwerp wordt gesproken. De meeste mensen denken dat het om grote internationale netwerken draait waarbij het slachtoffer sowieso uit het buitenland komt, terwijl het net evengoed om je buurman kan gaan. Mensenhandel is dichterbij dan je denkt en gebeurt ook in België door Belgen. Zo was er bijvoorbeeld de zaak van een 65-jarige Belgische grootmoeder die in ons land een taverne uitbaatte. Ze liet twee 80-jarigen, ook Belgen, zonder loon werken, in onhygiënische caravans wonen en stal hun pensioenen. Haar 13-jarige kleinzoon mocht niet naar school en moest elke dag in de taverne werken, kranten bezorgen en 's avonds groenten verkopen. Als hij niet volgzaam genoeg was, sloeg zijn grootmoeder hem of gooide ze conservenblikken in zijn gezicht, waardoor hij tot twee keer toe een gebroken neus had."

“Door die verhalen van dichtbij mee te maken, besef je dat niet alleen buitenlanders slachtoffer zijn. Wanneer we over slavernij of uitbuiting praten, denken we aan de 16de, 17de of 18de eeuw. Wel, de slavernij die we eeuwenlang gekend hebben vroeger bestaat vandaag nog steeds in álle landen van de wereld. Het is een moderne misdaad die vele vormen aanneemt.”

“Ik zou dan ook aan iedereen een oproep willen doen om verdachte zaken die kunnen wijzen op mensenhandel aan te geven bij de politie of te melden bij de verschillende online meldpunten (www.meldpuntsocialefraude.belgie.be en het recent opgerichte: www.stophumantrafficking.be). Veel mensen durven die stap niet zetten, omdat ze angst hebben dat het hen problemen zal opleveren wanneer ze een uitbuiter aanklagen. Weet dat wanneer je feiten van sociaal strafrecht, van zwartwerk en dus van mensenhandel aanklaagt bij de arbeidsinspectie, jouw anonimiteit verzekerd is.”

Strijd voeren

Mensenhandel is een van de materies die voornamelijk naar voren komt bij de arbeidsauditoraten van ons land, gezien hun expertise en specialisatie in sociaal recht. Zo ook bij het arbeidsauditoraat van Henegouwen waar Charles-Eric Clesse aan de slag is.

Charles-Eric: “Een arbeidsauditoraat is een parket dat gespecialiseerd is in sociaal recht. Wij hebben eigenlijk twee ‘petten’ op: een burgerlijke en een strafrechtelijke. Het burgerlijke houdt in dat we klachten ontvangen van verzekerden tegen een administratie. Ze zijn niet akkoord met een beslissing die ze ontvangen hebben over bijvoorbeeld de RVA, de pensioenen, de ziekte- en invaliditeitsverzekering en vragen aan Justitie om de beslissing te herzien. We vragen daarop aan alle sociale zekerheidsinstellingen de dossiers op, en verzamelen informatie via de politie, de sociale inspectie, de werkgevers, buren enz. Zodra we het dossier, samen met ons advies hebben samengesteld, wordt het overgedragen aan de arbeidsrechtbank waar ze beslissen of ze ons advies volgen of niet. Onze rol bestaat dus in na te gaan of de wetgeving wordt gerespecteerd.”

“Het tweede deel van ons werk is het strafrechtelijk deel waarbij we nagaan of met name werkgevers de sociale wetten naleven. Daarvoor beschikken we over de hulp van de sociale inspectiediensten en de politie die controles uitvoert bij bedrijven en werkgevers. Ze gaan onder meer na of de werknemers correct zijn aangegeven, een ongevallenverzekering hebben, niet illegaal werken enz. Mensenhandel valt onder dit deel van ons werk.”

Wat vaststaat, is dat België het voortouw zal blijven nemen in de strijd tegen mensenhandel.

Charles-Eric: “Het beleid van het Openbaar Ministerie wordt bepaald door een omzendbrief van het College van procureurs-generaal. Het harmoniseert het strafrechtelijk beleid voor zowel de parketten van de procureurs des Konings als de arbeidsauditoraten. Het is onze plicht om te vervolgen en geen compromissen te sluiten met de daders. Het gaat om misdrijven die ingaan tegen de waardigheid van de mens. Er worden dan ook zware straffen uitgesproken tegen de daders. België heeft op vlak van mensenhandel heel wat bij te dragen in Europa en de rest van de wereld. Verschillende Belgische deskundigen worden regelmatig in het buitenland gevraagd om hun kennis en expertise te delen.”

 

 

Pagina's