Nieuws

02-12-2022 - Parket Oost-Vlaanderen

Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van een personeelslid van de basisschool Pius X in Destelbergen.

In kader van dit lopend gerechtelijk onderzoek werd gisteren een man, personeelslid van de school, voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. De man is aangehouden.

Parket Oost-Vlaanderen roept op tot rust zodat het onderzoek in alle sereniteit kan gevoerd worden en wil aan de ouders dan ook vragen om geen initiatieven te nemen om hun eigen kinderen te verhoren of uit te horen.

Een gespecialiseerd team van onderzoekers doet het nodige om de juiste toedracht van de feiten aan het licht te brengen.

We vragen ook aan de pers enige terughoudendheid.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

02-12-2022 - Parket Oost-Vlaanderen

Verkeersveilige week Oost-Vlaanderen: nee tegen drugs en alcohol in het verkeer

Naar aanleiding van de jaarlijkse BOB-campagne organiseren het Parket Oost-Vlaanderen en de gouverneur van Oost-Vlaanderen i.s.m. de lokale politiezones en de federale wegpolitie een actieweek over de gevaren van alcohol – en druggebruik in het verkeer. Van zaterdag 3 t.e.m. zaterdag 10 december 2022 zullen er extra controles georganiseerd worden, met als sluitstuk de 26e editie van de ‘Verkeersveilige Nacht Oost-Vlaanderen’ op vrijdag 9 december 2022. Op meer dan 100 plaatsen in de provincie worden dan tussen 19u00 en 07u00 de volgende ochtend alcohol- en drugscontroles uitgevoerd.

Stijging van alcohol- en druggebruik in het verkeer

In Oost-Vlaanderen wordt sinds de vorige editie van de ‘Verkeersveilige Nacht’ in 2021 op vraag van het parket bij elk ongeval een alcohol- en drugstest afgenomen. Dankzij een nieuw federaal raamcontract voor de aankoop van drugstesten – een jarenlange vraag van de gouverneur en de lokale politiezones – konden daadwerkelijk voldoende drugstesten aangeschaft worden om aan deze vraag tegemoet te komen. Hierdoor verhoogde niet alleen de pakkans, maar kreeg de maatschappij ook een correct beeld van de werkelijke omvang van de problematiek.

Zo gebeurden er in Oost-Vlaanderen in de eerste 9 maanden van dit jaar 538 ongevallen met een bestuurder onder invloed van alcohol (1). Dat is het hoogste cijfer sinds 2018. Ook het aantal verkeersongevallen waarbij bestuurders onder invloed rijden van drugs stijgt jaarlijks. (zie hieronder cijfers parket over mbt vaststellingen drugs in het verkeer (2))

Uit de 10de Nationale VerkeersONveiligheidsenquête blijkt tevens dat de coronapandemie een negatief effect heeft gehad op het druggebruik achter het stuur. Op twee jaar tijd is het percentage bestuurders tussen 18 en 34 jaar dat toegeeft maandelijks te rijden na druggebruik gestegen van 11 naar 19% (3).

De gevaren zijn nochtans groot. Na cannabisgebruik bijvoorbeeld loop je tot 3 keer meer risico om betrokken te raken bij een zwaar of dodelijk ongeval dan wanneer je nuchter bent. Wordt druggebruik gecombineerd met alcohol, dan loop je zelfs tot 100 keer meer risico (4).

Drugs- en alcoholgebruik in het verkeer blijven dus zorgwekkend. Sensibiliseren en controleren zijn noodzakelijk om de maatschappelijk bewustwording te verhogen.

(1)VIAS Institute (2022). Veiligheidsbarometer.

(2) consultatie databank parket OVL

(3)VIAS Institute (2021). Nationale VerkeersONveiligheidsenquête.

(4)Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Drugs, VAD (2019). Dossier middelgebruik en verkeer.

Bezoek aan een controlepost

De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, brengt tijdens de Verkeersveilige Nacht een bezoek aan enkele controleposten om haar appreciatie uit te drukken voor de inzet van de politiediensten.

20u00: Politiezone Dendermonde + Politiezone Buggenhout/Lebbeke, gezamenlijke actie op grondgebied Dendermonde/Buggenhout (grens)

22u00: Politiezone Schelde&Leie, actie op grondgebied De Pinte

Wilt u aanwezig zijn tijdens één van deze bezoeken, dan vragen we om vooraf aan te melden (persdienst.gouverneur@oost-vlaanderen.be of 0474 798 359). U ontvangt vervolgens de exacte locatie.

Beleid parket OVL

Het parket OVL streeft naar een verkeersveilige samenleving. Om die reden past het parket een consequent beleid toe bij vaststelling van inbreuken in dit verband.

Min 0,35 mg/l uitgeademde lucht of 0,8 promille in combinatie met verkeersonveilig gedrag: Onmiddellijk intrekking Rijbewijs (OIRB)

Min 0.65 mg/l uitgeademde lucht of 1,5 promille: OIRB

Staat van dronkenschap: OIRB

Positieve speekseltest: OIRB

Het parket gaat vervolgens over tot dagvaarding van de overtreder voor de politierechtbank.

Indien het parket meent dat er sprake is van een problematiek, bijv. een alcohol- of drugsverslaving, in hoofde van de bestuurder, zal een deskundige worden aangesteld om te beoordelen of betrokkene lichamelijk of geestelijk geschikt is om te rijden. Indien de deskundige oordeelt dat er sprake is van rijongeschiktheid zal het parket de overtreder verzoeken vrijwillig zijn rijbewijs in te leveren en vervolgens voor de politierechtbank vorderen dat de bestuurder  rijongeschikt wordt verklaard (artikel 42 wet betreffende de politie over het wegverkeer).

Dit houdt in dat de bestuurder geen voertuig meer mag besturen zolang hij geen bewijs van rijgeschiktheid heeft voorgelegd aan de politierechter. Een herziening kan ten vroegste zes maanden vanaf de dag van de uitspraak van het vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan gevraagd worden.

Themazittingen politierechtbank OVL

Tijdens de verkeersveilige week organiseert parket OVL themazittingen voor de Oost-Vlaamse politierechtbanken. Tijdens deze zittingen worden uitsluitend zaken behandeld met inbreuken inzake rijden onder invloed van alcohol en/of drugs, eventueel in combinatie met de toepassing van artikel 42 (zie hoger) en/of andere overtredingen.

PRB GENT: alle dagen. Op vrijdag 9/12 zijn er 2 zittingen.

PRB DENDERMONDE: dinsdag 06/12/202, woensdag 07/12/2022 en vrijdag 09/12/2022

PRB OUDENAARDE : vrijdag 09/12/2022

PRB SINT-NIKLAAS: maandag 05/12/2022

PRB AALST: maandag 05/12/2022 en donderdag 08/12/2022

Resultaten

De coördinatie- en steundirectie Oost-Vlaanderen van de federale politie verzamelt dankzij de input van de deelnemende eenheden alle cijfers van de controles en overtredingen van 3 december t.e.m. de Verkeersveilige Nacht. Deze cijfers zullen door de gouverneur op zaterdagmiddag 10 december 2022 aan de pers ter beschikking gesteld worden.

De resultaten van de themazittingen zullen door de politierechtbank op het einde van de actieweek meegedeeld worden.

Carina Van Cauter, gouverneur Oost-Vlaanderen:

“Met deze gezamenlijke verkeersveilige week willen we de maatschappelijke bewustwording over de gevaren van alcohol en drugs in het verkeer verhogen door te sensibiliseren, te controleren en te wijzen op de gevolgen. Misbruik van alcohol en drugs in het verkeer kan immers heel wat menselijk leed veroorzaken, maar kan ook leiden tot ernstige aandoeningen en bijgevolg de rijongeschiktheid van de bestuurder. Tijdens de Verkeersveilige Nacht hopen we dus dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en veilig zal sturen. Want hoe mooi zou het zijn om na een week van voorafgaande controles een verkeersveilige nacht zonder overtredingen te kunnen optekenen.”

Bart Van den Branden, afdelingsprocureur parket OVL:

“Het parket Oost-Vlaanderen streeft samen met politie op het terrein voor een verkeersveilige samenleving. Om die reden past het parket een consequent beleid toe. Wie wordt betrapt op het rijden onder invloed van drugs en/of alcohol wordt vervolgd. Niettegenstaande het consequent beleid merken wij dat het aantal bestuurders die onder invloed rijden, nog steeds stijgt. Met deze actieweek willen wij blijven sensibiliseren en inzetten op veilig verkeer op onze wegen.”

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

01-12-2022 - Parket Oost-Vlaanderen

Van 17 november tot 25 november 2022 organiseerde parket Oost-Vlaanderen een tweede actieweek tegen het gebruik van mobiele toestellen achter het stuur.

In alle Oost-Vlaamse politiezones werd hierop extra gecontroleerd. Er werden in kader van deze actie door parket Oost-Vlaanderen 611 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken voor acht dagen.

De bestuurders wiens rijbewijs werd ingetrokken, zullen zich op latere datum nog moeten verantwoorden voor de politierechtbank.

Naar aanleiding van de eerste sensibiliseringsactie in mei 2022, vonden in de week van 21 november 2022 in alle afdelingen van de politierechtbank Oost-Vlaanderen themazittingen plaats waarbij de personen wiens rijbewijs ingevolge deze overtreding werd ingetrokken, zich voor de rechter moesten verantwoorden.

Er werden door de politierechters boetes opgelegd variërend van 30 tot 75 euro (maal 8) en rijverboden variërend van 8 dagen tot 21 dagen. Voor professionele bestuurders werden boetes opgelegd tot 100 euro (maal 8) en 1 maand rijverbod.

Vanaf een boete van 26 euro dient de veroordeelde ook een bijdrage te betalen aan het Slachtofferfonds van 200 euro.

Er worden door parket Oost-Vlaanderen in de toekomst nog acties gepland tegen het gebruik van mobiele toestellen achter het stuur.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

01-12-2022 - Parket Leuven

Op maandag 28 november 2022 omstreeks 18u50 kreeg de PZ Aarschot melding van een brand aan de warenhuizen Carrefour en Hubo gelegen aan de Liersesteenweg te Aarschot.  Er waren brandsporen aan paletten die tegen het gebouw van de Carrefour stonden en aan een elektriciteitscabine aan de overzijde van de dienstweg. De brand werd opgemerkt door een werknemer van de Hubo.

Het parket stelde het labo en een branddeskundige aan. Volgens hun eerste bevindingen lijkt de brand te zijn aangestoken.

Bij de rondgang van de gebouwen kon men een vrouw aantreffen met een bidon in haar handen. Wegens de verdachte situatie werd ze gearresteerd. De verdachte weigerde elke medewerking. De politie heeft in een tuinhuis van de Hubo een rugzak van de verdachte aangetroffen waarin  handschoenen en een aansteker staken.

De verdachte betreft een 51-jarige vrouw uit Aarschot. Tijdens haar verhoor ontkende ze de feiten en beweerde ze dat ze enkel een warme plek zocht.

De verdachte kon door camerabeelden ook gelinkt worden aan een brandstichting van een container aan de achterzijde van de Hubo in de nacht van 27 op 28 november.

Het parket van Leuven vorderde de onderzoeksrechter voor opzettelijke brandstichting. De verdachte werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter en aangehouden. Zij dient vrijdag voor de raadkamer te verschijnen.

Het onderzoek wordt verder gezet onder leiding van de onderzoeksrechter.

01-12-2022 - Parket Leuven

Op zondag 27 november 2022 kreeg de PZ Leuven melding van burenoverlast in een appartement te Leuven.  

De politie ging ter plaatse om vaststellingen te doen. Bij het openen van de deur van het appartement was er een cannabisgeur waarneembaar en zag men in de leefruimte een doorzichtige zak gevuld met een groen kruid, sterk gelijkend op cannabis. Er werd daarop een huiszoeking uitgevoerd waarbij 95 gram cannabis en 3 795 euro cash kon worden aangetroffen.

De verdachten betreffen een 21-jarige man uit Ravels en een 20-jarige vrouw uit Leuven. Tijdens hun verhoor gaven beide verdachten de feiten toe.

Het parket van Leuven heeft de onderzoeksrechter gevorderd voor handel in verdovende middelen. Beide verdachten mochten beschikken zonder voorleiding.

Het onderzoek wordt verder gezet onder leiding van de onderzoeksrechter.

01-12-2022 - Parket Leuven

Op zaterdag 26 november 2022 omstreeks 18u40 kreeg de PZ Demerdal melding van feiten van afpersing die zich hadden voorgedaan op de Grote Markt te Diest.

Het slachtoffer, een 15-jarige jongen uit Diest, was aan het fietsen in het centrum van Diest toen hij werd tegengehouden door twee mannen. De twee mannen maakten zich kenbaar als politie en vroegen hem om zijn portefeuille, gsm-toestel en opbergdoos met oortjes af te geven. De verdachten namen het geld uit zijn portefeuille, de portefeuille en het gsm-toestel kreeg het slachtoffer terug.  Vervolgens werd hij gedwongen om naar de bank te gaan om geld af te halen, hetgeen om technische redenen niet lukte. Het slachtoffer kreeg verschillende slagen in het gezicht. Het slachtoffer kon ontsnappen aan zijn belagers en verwittigde de politie bij zijn thuiskomst.

Omstreeks 21u20 kreeg de politien melding van twee mannen die zich verdacht gedroegen in het ziekenhuis van Diest. Zij droegen beiden een doktersjas. Een van hen was ook drager van een rode pet, detail dat ook voorkwam in de persoonsbeschrijving die het minderjarige slachtoffer gaf. Beide verdachten werden in het ziekenhuis gearresteerd.

Tijdens de fouille kon men de gestolen geldsom en een opbergdoos voor oortjes, die voldeed aan de beschrijving van het slachtoffer, aantreffen. De verdachten betreffen een 23-jarige man uit Leuven en  een 24-jarige man zonder wettelijke verblijfplaats in België. Tijdens hun verhoor gaven ze de diefstal van de doktersjassen toe. Ze beweerden zich niets te herinneren van de feiten van afpersing.

Het parket van Leuven vorderde de onderzoeksrechter voor afpersing en diefstal. Beide verdachten werden aangehouden en dienen vrijdag voor de raadkamer te verschijnen.

Het onderzoek wordt verder gezet onder leiding van de onderzoeksrechter.

29-11-2022 - Parket Antwerpen

Bij een tussenkomst door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen in een onderzoek naar de invoer van verdovende middelen zijn vandaag 5 verdachten gearresteerd. 

Tijdens een gerechtelijk onderzoek naar een mogelijke dienstverlenende criminele organisatie die ervan verdacht wordt bewust geëncrypteerde telefoontoestellen te verschaffen aan het crimineel milieu, zijn specialisten van politie erin geslaagd om de geëncrypteerde berichten van Sky ECC te kraken. Die data leveren elementen op in lopende dossiers, maar er komen ook nieuwe strafbare feiten aan het licht.

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) heeft vandaag in opdracht van onderzoeksrechter vijf huiszoekingen uitgevoerd in Antwerpen, Deurne, Merksem en Wommelgem in het kader van een onderzoek naar invoer, uitvoer en vervoer van middelen. Vijf mannen van 23, 24 en 25 jaar zouden gelinkt kunnen worden aan de invoer van minstens 20 kilogram cocaïne.  Ze zouden daarvoor gebruik gemaakt hebben van SKY-communicatie. Bij de huiszoekingen werden 40.000 euro cash, luxehorloges en een geldtelmachine aangetroffen.

Twee verdachten van 24 en 25 jaar werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en kregen daarna voorwaarden opgelegd. 

Het parket van Antwerpen en Oost-Vlaanderen en FGP Antwerpen willen de samenwerking met de havenautoriteiten en terminaluitbaters in deze dossiers benadrukken. Mensen die anoniem informatie willen delen over gelijkaardige feiten kunnen dat doen op: www.onzehavendrugsvrij.be.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

29-11-2022 - Parket Antwerpen

De raadkamer in Turnhout heeft vrijdag een 46-jarige Litouwse man verwezen naar de correctionele rechtbank. Hij wordt verdacht van een reeks diefstallen uit auto's.

PZ Brasschaat kon op 27 juni 2022 in samenwerking met PZ Noord een man arresteren, nadat hij aan Lage Kaart had ingebroken in een auto en de middenconsole met gps had gestolen. De wagen waarmee hij reed, stond geseind in een lopend onderzoek van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen naar een reeks van diefstallen uit voertuigen. De diefstallen gebeurden meestal in voertuigen van het merk BMW. De wagens konden vaak zonder schade geopend worden en het stuur en/of het ingebouwde GPS-systeem werd gestolen.

De 46-jarige verdachte verscheen vrijdag voor de raadkamer in Turnhout, die besliste hem door te verwijzen naar de correctionele rechtbank voor in totaal 12 feiten van diefstal tussen mei en eind juni 2022 in Beringen, Bree, Geel, Mol, Hasselt, Herentals, Turnhout en Brasschaat . Hij verschijnt binnenkort voor de rechtbank.

Dit onderzoek is het resultaat van een mooie samenwerking tussen de lokale politiezones, de federale politie en het Antwerpse parket.

28-11-2022 - Parket Leuven

Op maandag 21 november 2022 omstreeks 12u50 kreeg de PZ Herko (Herent-Kortenberg) melding van een winkeldiefstal in de Okay aan de Mechelsesteenweg te Herent.

De twee verdachten verspreidde zich om vervolgens roltabak, scheermesjes en sterke drank uit de winkelrekken te nemen. Aan de hand van camerabeelden zag de winkelinspecteur dat men de goederen verborg in hun kledij en zonder te betalen de kassa wouden passeren. De winkelinspecteur verwittigde meteen de politiediensten. Bij nazicht van het voertuig van de verdachten trof men verder nog 61 chocoladerepen aan die ontvreemd zouden zijn uit de Aldi te Herent. Dit wordt nadien bevestigd aan de hand van camerabeelden.

De verdachten betreffen twee mannen van 34 en 37 jaar zonder wettelijke verblijfplaats in België. Tijdens het verhoor gaf de 34-jarige verdachte de feiten toe. De 37-jarige verdachte ontkent de feiten.

Het parket van Leuven heeft beide verdachten gedagvaard volgens de procedure van het snelrecht voor beide diefstallen. De verdachten zullen zich begin december voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden.

26-11-2022 - Parket-generaal en Auditoraat-generaal Brussel

“De procureur-generaal van Brussel heeft op vraag van de procureur des Konings van Waals-Brabant via de Minister van Justitie een verzoek verstuurd tot opheffing van de immuniteit van een diplomaat van een Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie wegens drie snelheidsmisdrijven. Voor deze feiten werd door het Openbaar Ministerie aan de betrokken diplomaat voorstellen tot minnelijke schikking gedaan waarop niet ingegaan werd. De  opheffing van de immuniteit moet het Openbaar Ministerie de mogelijkheid bieden de diplomaat te dagvaarden voor de politierechtbank”
 
« A la demande du procureur du Roi du Brabant wallon, le procureur général de Bruxelles a envoyé, par l’intermédiaire du Ministre de la Justice, une requête de levée d’immunité concernant un diplomate d’une représentation permanente auprès de l’Union européenne, du chef de trois infractions de vitesse pour lesquelles le Ministère Public avait proposé des transactions qui sont restées impayées. La levée de l’immunité doit permettre au Ministère Public de citer le diplomate devant le tribunal de police. »

 

 

25-11-2022 - Parquet de Namur

Le 24/11/2022, dans le cadre d’un contrôle dans un dossier en cours, les services de police de la ZP Namur Capitale ont interpellé un suspect né en 1999.

Il était en possession : de stupéfiants, d’environ 1 600€ en liquide et de deux smartphones.

Lors de son interpellation vers 5h30 du matin, il a déclaré spontanément vendre des stupéfiants depuis quelques mois.

Lorsque les services de police lui ont demandé de donner les codes de ses smartphones en vue d’une exploitation des données, le suspect a refusé.

Ce refus de communiquer son code de smartphone/GSM est une infraction pénale. Le suspect risque jusqu’à 3 ans d’emprisonnement.

Le dossier a été mis à l’instruction en vue de solliciter un mandat d’arrêt pour la détention et la vente de stupéfiants. 

 

Communiqué du 25/11/2022 disponible sur la page "Presse et médias" du parquet de Namur

25-11-2022 - Parket Oost-Vlaanderen

Op donderdag 24/11/2022 omstreeks 08u35 werden de Scheepvaartpolitie Gent, de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen en Douane Opsporingen Gent opgeroepen naar aanleiding van het aantreffen van 33 kilogram cocaïne in een schip afkomstig uit Colombia met als bestemming de Gentse haven. De drugslading werd aangetroffen in een ruim van het schip, tussen een bulklading kolencokes.

De speurders van de Federale Gerechtelijke Politie OVL en parket OVL voeren een onderzoek naar de herkomst en bestemming van de aangetroffen cocaïne.

De FGP OVL, de Scheepvaartpolitie Gent, de Douane en het Parket OVL blijven de krachten bundelen om de Gentse haven veiliger te maken en de drugimport een halt toe te roepen.

Sinds kort kunnen verdachte situaties in het Gentse havengebied ook anoniem gemeld worden op www.meldpunt-havik.be

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

25-11-2022 -

Jaarlijks krijgt het Openbaar Ministerie gemiddeld 50.000 processen-verbaal binnen over intrafamiliaal geweld. Welke soorten geweld komen het meeste voor? Wat kan de aanleiding zijn? En welk beleid voert het Openbaar Ministerie? Veerle Cielen, eerste substituut-procureur des Konings bij parket Limburg geeft meer duiding bij deze problematiek.

Veerle Cielen: “Het Openbaar Ministerie krijgt in totaal jaarlijks 50.000 PV’s over intrafamiliaal geweld. Dat is een heel groot aantal. Het gaat daarbij enkel en alleen om processen-verbaal van politietussenkomsten, waarbij aangifte is gedaan bij de politie of waarbij iemand de politie heeft gecontacteerd naar aanleiding van een verontrustende toestand. Er zullen nog heel wat geweldsituaties zijn waar wij niet van op de hoogte zijn, doordat er geen klacht werd ingediend bij de politie. Het is trouwens zeker niet zo dat mensen meteen naar de politie stappen wanneer er een eerste keer slagen vallen. Er gebeuren eerst gemiddeld 35 incidenten vooraleer de stap naar de politie wordt gezet. Geweld binnen het gezin is zelfs de meest voorkomende vorm van geweld waar 1 op de 4 ooit mee te maken krijgt in zijn leven.”

Drempels

De drempel is voor veel slachtoffers vandaag nog te groot. Daarin wil Veerle graag verandering zien.

Veerle: “Er zijn veel redenen waarom slachtoffers niet meteen klacht indienen. Al je zekerheden staan op de helling: financieel, de kinderen, de woonsituatie… Je moet eigenlijk bereid zijn om in het diepe te springen. De bestaande drempels moeten ook verlaagd worden voor de slachtoffers. Zo ervaren veel vrouwen het als een drempel dat je eerst digitaal een afspraak moet maken om een klacht in te dienen op het politiekantoor. Dit is uiteraard bedoeld om de werking te optimaliseren, maar we moeten bekijken welk effect dat in de realiteit heeft.”

"Ook gebeurt het dat slachtoffers bij de politie eerder een probleem willen melden in plaats van een officiële klacht in te dienen. Maar dat kan niet. Volgens de omzendbrief partnergeweld moet er een proces-verbaal worden opgesteld. Het is immers belangrijk dat we als Openbaar Ministerie aan dossieropbouw kunnen doen en overzicht krijgen van alle feiten. Daarom is het zo belangrijk dat er hulpverleningsorganisaties zijn waar slachtoffers snel en laagdrempelig terechtkunnen voor advies, hulp en bijstand."

“Ik droom van een centrum voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld waar met verschillende partners wordt samengewerkt. Waar vrouwen en andere slachtoffers terechtkunnen voor hulpverlening en waar ze ook een klacht kunnen indienen. Dit naar analogie met het Zorgcentrum na Seksueel Geweld. Intrafamiliaal geweld is een complex en verscheiden probleem, waarbij we moeten samenwerken met professionals die expert zijn in die materie. Er zijn namelijk vaak achterliggende problematieken die een rol spelen in dat geweld.”

5 soorten geweldsituaties

Intrafamiliaal geweld valt niet zomaar onder één noemer te vatten. Er zijn verschillende soorten geweldsituaties die een rol spelen of een aanleiding zijn tot het plegen van geweld.

Veerle: “Een recent onderzoek van het Nederlandse Verwey-Jonker Instituut naar geweld in gezinnen en hoe dit geweld te stoppen, heeft vijf profielen onderscheiden van geweldsituaties. En elk van die geweldsprofielen vraagt een eigen aanpak. Een eerste profiel is intiem terrorisme, waarbij er sprake is van controle, dwang, mishandeling, extreme angst en geweld dat niet stopt wanneer de relatie beëindigd is. Dit is ook een profiel waarin we vaak stalking tegenkomen. Ik herinner mij een zaak waar we een tijdelijk huisverbod hadden opgelegd naar aanleiding van ernstig geweld. De vrouw kwam op de zitting en haar partner had haar erg toegetakeld, niet enkel met zijn vuisten, maar hij had ook haar haren en wimpers bijna volledig afgeknipt. Dat was heel heftig om te zien en een duidelijk voorbeeld van intiem terrorisme waarbij de man absolute controle wou over de vrouw.”

“Een ander profiel is situationeel geweld, bij gezinnen in stress. Daarbij gaat het vaak om wederzijds geweld, waardoor het niet eenvoudig is om te zien wie nu eigenlijk dader is en wie slachtoffer. De aanleiding is een of meerdere stressfactoren, zoals financiën, de opvoeding van de kinderen, geen fatsoenlijke woonst, vaak gepaard gaand met alcoholmisbruik. Dit soort geweld zien we bij parket Limburg het meeste voorbijkomen.”

“Een derde profiel is opvoedstress waarbij het geweld in het gezin te maken heeft met ernstige gedragsproblemen van de kinderen. Ouders weten daarbij niet goed hoe ze moeten omgaan met de persoonlijkheden en/of de gedragsproblemen van kinderen. Het kindgedrag kan ook gevolg zijn van het geweld in het gezin. Een vierde profiel is nood aan langdurige zorg, waarbij mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problemen betrokken zijn.”

“Het laatste en vijfde profiel is complexe conflictscheidingen. Dat zien we de laatste tijd jammer genoeg enorm toenemen. Wanneer ouders uit elkaar gaan, proberen ze elkaar stokken in de wielen te steken. Ze gebruiken alle mogelijke procedures om hun gelijk te halen. Iedere partij is er bijvoorbeeld van overtuigd dat zij de beste ouder zijn en het als enige goed voorheeft met de kinderen. Het is vaak bijzonder moeilijk om een goed zicht te krijgen op hoe de situatie juist in elkaar zit. Er zijn ook heel wat instanties bij betrokken. Dat gaat van de familierechtbank, politie, parket, jeugdzorg, Justitiehuis tot de bemiddelaren en de advocaten. Iedereen is met dat ene gezin bezig en niet iedereen beschikt over dezelfde informatie.”

Geweldsituaties binnen een gezin hebben altijd een grote impact op de kinderen van dat gezin.

Veerle: “Kinderen zijn slachtoffer van ouders die hun eigen gelijk zien en willen halen. Ze hebben dan ook nog eens een ongelofelijke loyaliteit naar beide ouders. Wanneer ze dan zulke geweldsituaties meemaken, krijg je verscheurde kinderen. Dat is pijnlijk om te zien. Pijnlijk omdat ze als volwassene vaak in dezelfde situatie terechtkomen. Het is een rugzak die ze voor de rest van hun leven meedragen en een rol zal spelen in hun toekomstige relaties. Dat is hartverscheurend en zijn zaken die mij altijd opnieuw raken.”

 

"De rol van het Openbaar Ministerie is in de eerste plaats zorgen voor veiligheid. We moeten zo snel mogelijk op een gepaste manier reageren." - Veerle Cielen (Eerste substituut-procureur des Konings bij parket Limburg)

 

Voor veiligheid zorgen

Geweld volledig uit de wereld krijgen, is een utopie. Toch moeten we als Openbaar Ministerie tijdig kunnen ingrijpen.

Veerle: “De rol van het Openbaar Ministerie is in de eerste plaats zorgen voor veiligheid. We moeten zo snel mogelijk op een gepaste manier reageren. Daarbij is het belangrijk dat we weten met welk profiel of welk soort geweld we te maken hebben om onze aanpak daar zo goed mogelijk op af te stemmen. We weten dat intrafamiliaal geweld of partnergeweld vaak te maken heeft met een spanningsopbouw, the circle of violence, wat tot een uitbarsting (van geweld) leidt. Daarna krijg je de verzoening. En wanneer mensen zich verzoend hebben, moet je als parket ook niet meer afkomen hé. Dan is het momentum voorbij. We moeten op het juiste moment een signaal geven dat er een grens overschreden is en men te ver is gegaan. En we moeten ook dat moment gebruiken om de betrokkenen te overtuigen hulp te zoeken.”

“Vroeger lag de focus meer op gewoon vervolgen. Pas een lange tijd na de feiten kreeg je een vonnis met voornamelijk een veroordeling tot een gevangenisstraf die in de praktijk uitdraaide op een enkelband. Voor mij is een gevangenisstraf de allerlaatste optie. In de praktijk is op dat moment het koppel vaak nog samen en komt de partner terug naar huis met zijn enkelband aan en zitten ze nog altijd in een gespannen situatie. Wat vroeger ook vaak gebeurde, is dat de vrouw, na het geweld door de partner en een bemiddelende tussenkomst van de politie, de woning tijdelijk verliet met de kinderen. De agressor bleef dan in de woning. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Dat is de omgekeerde wereld. De agressor wordt daardoor bijna bevestigd in zijn gedrag. Maar het was een snelle ‘oplossing’. Een ‘oplossing’ die voor de vrouw en slachtoffers wel veel negatieve gevolgen had.”

 

"We moeten samenwerken met verschillende partners om écht iets te kunnen betekenen voor de mensen en een goede hulpverlening aan te bieden."  - Veerle Cielen (Eerste substituut-procureur des Konings bij parket Limburg)

 

Sterk signaal

Veerle: “We kunnen gewoon ook niet alle zaken dagvaarden. Dat is onze bedoeling niet. Wat we wel moeten doen, is een sterke reactie geven vanuit het Openbaar Ministerie. We hebben hierbij verschillende mogelijkheden. We kunnen dat doen met een pretoriaanse probatie zoals een contactverbod, het tijdelijke huisverbod en/of het voorstel om een vorming of therapie te volgen via bemiddeling en maatregelen. Bij het tijdelijke huisverbod geven we een agressor voor 14 dagen een huis- en contactverbod. Met dat huisverbod zorgen we tijdelijk voor rust, zodat mensen zich kunnen bezinnen. Hoe zien we de toekomst? Waar zijn we mee bezig? Daarbij is het belangrijk dat het Justitiehuis onmiddellijk aan de slag gaat met de justitie-assistent om te kijken of een doorverwijzing naar de hulpverlening mogelijk is. De familierechtbank krijgt het verslag van de justitie-assistent waarin staat hoe de partijen tegenover elkaar staan, op welke levensgebieden er problemen zijn en hoe ze de relatie zien. De rechtbank beslist dan binnen de 14 dagen over het huisverbod. Wordt het verlengd tot maximum drie maanden of wordt het opgeheven?”

“Soms combineren we het tijdelijk huisverbod met een dagvaarding in snelrecht, wanneer er bijvoorbeeld sprake is van ernstige verwondingen. Dan moeten we het signaal geven dat een strafrechtelijk gevolg wél nodig is. Als politie en Justitie kunnen we dit echter niet alleen aanpakken. We kunnen kortstondig voor veiligheid zorgen, maar kunnen niet alleen voor gedragsverandering en duurzame veiligheid binnen gezinnen zorgen. We moeten samenwerken met verschillende partners om écht iets te kunnen betekenen voor de mensen en een goede hulpverlening aan te bieden. Onze gemene deler is mensen sterker maken.”

De maatschappij heeft volgens Veerle ook een belangrijke rol in het voorkomen van geweld.

Veerle: “Het is belangrijk dat er meer ingezet wordt op geweldloze communicatie. Het gaat daarbij niet enkel over fysiek geweld, maar ook over verbaal geweld. Over het verwoorden van je gevoelens en je boodschap op een geweldloze manier overbrengen aan de andere partij. Dat zou in het lessenpakket op school geïntegreerd moeten worden zodat kinderen dit van jongs af aan leren. Bovendien is het belangrijk dat, nadat koppels uit elkaar gaan, ze goed blijven communiceren in het belang van de kinderen. Er wordt hier al op ingezet door de familierechtbanken met bemiddelingstrajecten, maar het mag niet alleen van die kant komen. Het moet duidelijker naar voor komen in de hele maatschappij zodat geweld meer voorkomen kan worden.”

 

 

 

 

24-11-2022 - Parquet de Namur

Le 23/11/2022, un homme né en 1998 a été privé de liberté à 7h10 pour menaces par gestes et/ou emblèmes envers un couple à Namur.

Un individu au comportement suspect suivait un couple dans les rues de Namur vers 6h du matin.

Pour se mettre en sécurité, le couple s’est réfugié au guichet de la gare. Resté à l’extérieur du guichet, le suspect a mimé un égorgement.

Sécurail (police du chemin de fer) est arrivé sur place et a contacté la Zone de Police Namur Capitale.

À l’arrivée de la police sur les lieux, l’individu a pris la fuite vers le centre-ville.

Lors de sa fuite, le suspect a perdu un couteau à steak.

Il a été interpellé et privé de liberté à 7h10 par les services de police.

Il apparait que le suspect a des antécédents récents notamment en matière de coups et blessures et de menaces.

Ce 24/11/2022, le dossier est mis à l’instruction. Un mandat d’arrêt et une expertise mentale ont été sollicités

 

Communiqué du 24/11/2022 disponible sur la page "Presse et médias" du parquet de Namur

24-11-2022 - Parquet de Namur

Le jeudi 17/11/2022, un jeune homme de 18 ans est décédé à Namur vers 18h45.

Le rapport d’autopsie confirme que le coup de couteau donné dans le thorax de la victime est bien la cause du décès.

Ce coup a été porté par un suspect de 18 ans qui a été privé de liberté.

Un mandat d’arrêt a été délivré le 19/11/2022. Une audience en Chambre du Conseil (CHC) était fixée le 22/11/2022.

La CHC confirme la détention préventive du suspect.

 

Communiqué du 22/11/2022 disponible sur la page "Presse et médias" du parquet de Namur

Pagina's