Perskamer

Wie contacteren ?

Bij vragen over een specifieke zaak
Gelieve het desbetreffende parket rechtstreeks te contacteren. Zie de lijst van de persmagistraten hieronder.
Bij vragen over het strafrechtelijk beleid
De procureurs-generaal krijgen elk een aantal materies toegewezen. Neem contact met het bevoegde parket-generaal in functie van de materie waarover uw vraag handelt.
Bij vragen met betrekking tot de statistieken van het OM

Tal van statistieken zijn op onze website beschikbaar : http://www.om-mp.be/stat/.

Indien u een meer specifieke vraag wenst te stellen met betrekking tot de statistieken, gelieve uw vraag schriftelijk te mailen naar sdaomp-press@just.fgov.be. Gelieve uzelf duidelijk te identificeren (naam, voornaam, hoedanigheid, betrokken persdienst, enz.);

Uw verzoek moet gemotiveerd en precies zijn (type statistieken, referentieperiode en desgevallend de territoriale entiteit).

De antwoordtermijn waarbinnen al dan niet een gevolg aan uw vraag zal kunnen gegeven worden, kan meerdere dagen bedragen. Indien uw vraag ingewilligd wordt, varieert de antwoordtermijn op grond van de aard van uw verzoek en kan deze meerdere weken bedragen.

Voor alle vragen over het College van procureurs-generaal of het College van het openbaar ministerie

Contacteer het Bureau Communicatie van de steundienst van het openbaar minsterie om doorverwezen worden naar de bevoegde magistraat voor het beantwoorden van uw vraag.

sdaomp-press@just.fgov.be
+32 470 45 87 03

 

 

Persverantwoordelijken van het openbaar ministerie

Parketten van de procureurs des Konings

Parket Antwerpen

Antwerpen - Mechelen - Turnhout

Communicatiecel | 0473/82.90.16 | communicatiecel.parketantwerpen@just.fgov.be

Kristof Aerts | 03/257.91.51

Stéphanie Chomé | 03/257.91.07

Christel Minne | 03/257.82.77

Caroline Vanderstokker | 03/257.90.99

Lieselotte Claessens | 015/29.97.46

 

Parket Brussel

press.portalis@just.fgov.be

Denis Goeman (cöordinator) | 02/508.71.67

Willemien Baert | 02/508.71.67

Stéphanie Lagasse | 02/508.71.67

 

Parket Halle-Vilvoorde

Gilles Blondeau (1 → 15de dag van de maand) | 02/451.18.06 | pers.hv@just.fgov.be

Carol Vercarre (16de → laatste dag van de maand) | 02/451.19.44 | pers.hv@just.fgov.be

 

Parket Leuven

Sarah Callewaert | 016/21.43.02 | 0485/54.06.77 | sarah.callewaert@just.fgov.be

Helene Tops | 016/21.42.67 | 0473/81.24.07 | helene.tops@just.fgov.be

 

Parket Limburg

Afdeling Hasselt en Tongeren

pers.parketlimburg@just.fgov.be

1 → 6/10 et 28/10 | Jeroen Swijsen | 011/37.42.21 | 0470/21.01.59 | jeroen.swijsen@just.fgov.be

7 → 13/10 | Dorien Vanderheiden | 011/37.42.57 | 0473/80.96.20 | dorien.vanderheiden@just.fgov.be

14 → 20/10 | Pieter Strauven | 011/37.42.84 | 0474/90.25.01 | pieter.strauven@just.fgov.be

21 → 27/10 | Anja De Schutter | 012/39.98.13 | 0485/58.43.48 | anja.deschutter@just.fgov.be

29 → 31/10 | Bruno Coppin | 011/37.42.81 | 0485/54.45.18 | bruno.coppin@just.fgov.be

 

Parket Oost-Vlaanderen

Dendermonde – Gent – Oudenaarde

Cel communicatie | 09/234.45.05 | pers.parketOVL@just.fgov.be | twitter: @parketOVL

An Schoonjans (coördinator) | 0470/20.95.49

Caroline Jonckers | 0470/20.95.49

Annelies Verstraete | 0470/20.95.49

Sarah Demeyer | 0470/20.95.49

 

Parket West-Vlaanderen

Fien Maddens (coördinator) | 0470/20.69.64 | fien.maddens@just.fgov.be

Afdeling Brugge

Fien Maddens | 0470/20.69.64 | fien.maddens@just.fgov.be

Céline D'Havé | 0470/20.69.64 | celine.dhave@just.fgov.be

Frank Demeester | 0470/20.69.64 | frank.demeester@just.fgov.be

Afdeling Kortrijk

Tom Janssens (1 → 15de dag van de maand) | 0474/85.87.03 | tom.janssens@just.fgov.be |

Hanne Demedts (16de → laatste dag van de maand) | 0474/85.87.03 | hanne.demedts@just.fgov.be

Afdeling Veurne

Filiep Jodts (1 → 15de dag van de maand) | 0475/96.29.41 | filiep.jodts@just.fgov.be

Patty T'Jonck (16de → laatste dag van de maand) | 058/29.63.71 | patty.tjonck@just.fgov.be

Afdeling Ieper

Lies De Bondt (1 → 15de dag van de maand) | 057/450.681 | 0474/296.915 | Lies.DeBondt@just.fgov.be

Johan Lescrauwaet (16de → laatste dag van de maand) | 057/450.684 | 0485/767147 | Johan.lescrauwaet@just.fgov.be

 

Parket Bergen

Afdeling Bergen

Dominique Francq | 0485/54.34.49 | dominique.francq@just.fgov.be

Christian Henry | 065/35.67.00 | christian.henry@just.fgov.be

Afdeling Doornik

Frédéric Bariseau | 069/25.18.12 | 0473/81.11.64 | frederic.bariseau@just.fgov.be

 

Parket Charleroi

Daniel Marlière | 071/23.66.99 | daniel.marliere@just.fgov.be

Sandrine Vairon | 071/23.66.99 | Sandrine.Vairon@just.fgov.be

 

Parket Eupen

Andrea Tilgenkamp | 087/29.14.29 | 0485/53.06.16 | andrea.tilgenkamp@just.fgov.be

 

Parket Luik

Afdeling Hoei

Brigitte Leroy | 085/24.45.33 | brigitte.leroy@just.fgov.be

Afdeling Luik

Damien Leboutte | 04/222.77.35 | damien.leboutte@just.fgov.be

Catherine Collignon | 04/222.77.30 | 0485/53.87.95 | catherine.collignon@just.fgov.be

Afdeling Verviers

Gilles de Villers Grand Champs | 087/32.36.22 | 0485/53.58.15 | gilles.devillersgrandchamps@just.fgov.be

 

Parket Luxembourg

Aarlen - Marche-en-Famenne - Neufchâteau

Sarah Pollet | 0475/53.95.87 | sarah.pollet@just.fgov.be

 

Parket Namen

Namen - Dinant

Charlotte Fosseur | 0473 53 19 19 | charlotte.fosseur@just.fgov.be

 

Parket Waals Brabant

Magali Raes | 067/282 246 | 0473/49.90.63 | magali.raes@just.fgov.be

Eric Janssens | 067/87.49.22 | 0485/53.18.54 | eric.janssens@just.fgov.be

Arbeidsauditoraten

Arbeidsauditoraat Antwerpen

Afdeling Antwerpen

Pieter Wyckaert | 03/257.83.18 | 0485/54.33.26 | pieter.wyckaert@just.fgov.be

Afdeling Hasselt

Christel Vanreyten | 011/37.43.54 | christel.vanreyten@just.fgov.be

Afdeling Mechelen

Gianni Reale | 015/28.83.25 | gianni.reale@just.fgov.be

Afdeling Tongeren

Karin Loos | 012/39.95.01 | auditoraat.tongeren@just.fgov.be

Afdeling Turnhout

Bart Wens | 014/44.71.80 | bart.wens@just.fgov.be

 

Arbeidsauditoraat Brussel

Danielle Adams (NL) | 02/508.61.42 | 0485/76.46.61 | danielle.adams@just.fgov.be

Fabrizio Antioco (FR) | 02/519.86.48 | fabrizio.antioco@just.fgov.be

 

Arbeidsauditoraat Gent

Oost-Vlaanderen

Filiep De Ketelaere | 0473/81.05.92 | filiep.deketelaere@just.fgov.be

West-Vlaanderen

Danny Meirsschaut | 09/234.51.28 | danny.meirsschaut@just.fgov.be

 

Arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde

Natasha De Vylder | 02/557.46.85 | 0473/82.38.99 | natasha.devylder@just.fgov.be

 

Arbeidsauditoraat Leuven

Nathalie Heremans | 016/21.46.03 | nathalie.heremans@just.fgov.be

Kristien Van Steenberghe (plaatsvervanger) | 016/21.46.00 | kristien.vansteenberghe@just.fgov.be

 

Arbeidsauditoraat Eupen

Andrea Tilgenkamp | 0485/53.04.16 | andrea.tilgenkamp@just.fgov.be

 

Arbeidsauditoraat Henegouwen

Charleroi - Bergen - Doornik

Charles-Eric Clesse | 071/23.68.00 | charles-eric.clesse@just.fgov.be

 

Arbeidsauditoraat Luik

Afdeling Aarlen - Neufchâteau - Marche-en-Famenne en Hoei - Luik - Namen - Verviers

Pascale Malderez | 04/222.72.99 | Liege.Auditorat.Presse@just.fgov.be

 

Arbeidsauditoraat Waals Brabant

Christophe Hanon | 067/28.37.53 | 0485/76.49.21 | christophe.hanon@just.fgov.be

Parketten- en Auditoraten-generaal

Brussel

Liliane Briers | 0485/54.47.68 | liliane.briers@just.fgov.be

Anja Bijnens | 0473/81.04.86 | anja.bijnens@just.fgov.be

 

Antwerpen

Luc De Mot | 03/247.98.46 | luc.demot@just.fgov.be

Rény Vera | 03/247.99.63 | 0491/07.31.93 | reny.vera@just.fgov.be

 

Gent

Francis Clarysse | 0485/.53.86.70 | francis.clarysse@just.fgov.be

Jan De Clercq | 0485/53.87.39 | jan.declercq@just.fgov.be

Isabelle De Tandt | 0476/60.07.91 | isabelle.detandt@just.fgov.be

 

Bergen

Ignacio de la Serna | 065/37.95.02 | ignacio.delaserna@just.fgov.be

 

Luik

Jean-Baptiste Andries | 0485/58.44.43 | jean-baptiste.andries@just.fgov.be

Parket bij het Hof van cassatie

Henri Vanderlinden | henri.vanderlinden@just.fgov.be
02/508.67.03

 

Federaal parket

Federal-prosecutor-office.press@just.fgov.be
+32 471 90 98 75

 

College van de Procureurs-generaal - College van het openbaar ministerie - Steudienst van het openbaar ministerie

Bureau Communicatie - Steundienst van het openbaar ministerie
sdaomp-press@just.fgov.be
+32 470 45 87 03