Arbeidsauditoraten

De arbeidsrechtbank heeft zijn eigen 'Openbaar Ministerie': het arbeidsauditoraat. Het arbeidsauditoraat voert de opdrachten uit van het Openbaar Ministerie voor alle materies die onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken vallen.

In geschillen die door de arbeidsrechtbank worden behandeld, is het arbeidsauditoraat naargelang het geval al dan niet verplicht om tussenbeide te komen en brengt het advies uit over de geschillen. In het algemeen is de tussenkomst van het arbeidsauditoraat verplicht wanneer het gaat over de rechten van de burger in verband met sociale zekerheid en sociale bijstand.

Bij een inbreuk tegen de sociale strafwetten treedt het arbeidsauditoraat tegen de overtreder op als openbare aanklager. Dit gebeurt voor de correctionele rechtbank.

Het arbeidsauditoraat staat onder leiding van de arbeidsauditeur, die wordt bijgestaan door zijn eerste substituten en substituten. In elk ressort is er minstens één arbeidsauditoraat. In totaal telt België 9 arbeidsauditoraten.

De contactgegevens en de eigen webpagina van deze arbeidsauditoraten vindt u door te klikken op onderstaande kaart.
Anvers Eupen Liège Brabant wallon Louvain Haunait Halle Vilvoorde Bxl Gent

Ander parketten