Federaal Parket


 

Het federaal parket is een parket waarvan de bevoegdheid zich uitstrekt over het hele Belgische grondgebied. Het federaal parket werd opgericht om efficiënter te kunnen optreden tegen misdrijven die de bevoegdheid van plaatselijke parketten overstijgen, zoals mensenhandel, terrorisme, georganiseerde misdaad en witwaspraktijken. Het federaal parket is ook bevoegd wanneer het gaat om ernstige inbreuken op het internationaal humanitair recht en voor de vervolging van Belgische militairen die in vredestijd misdrijven plegen in het buitenland.

Het federaal parket bestaat uit federale magistraten onder leiding van een federale procureur en is gevestigd in Brussel.

 

 


 


Contact en bereikbaarheid         

 

     Wolstraat 66 bus 1, 1000 Brussel

      02/557.77.11

    02/557.77.99

@    federaal.parket@just.fgov.be 


Perswoordvoerder    0471/90.98.75

@    Federal-prosecutor-office.press@just.fgov.be