College van procureurs-generaal

 

De procureurs-generaal bij de hoven van beroep vormen samen het College van procureurs-generaal. De vergaderingen van het College van procureurs-generaal worden ook bijgewoond door de federale procureur. Elke procureur-generaal is om de beurt voorzitter van het College van procureurs-generaal. Tijdens het gerechtelijk jaar 2021-2022 is de voorzitter Ignacio de la Serna, procureur-generaal te Bergen.

 

College PG

Van links naar rechts: Erwin Dernicourt, procureur-generaal te Gent - Johan Delmulle, procureur-generaal te Brussel - Ignacio de la Serna, procureur-generaal te Bergen - Frédéric Van Leeuw, federaal procureur - Patrick Vandenbruwaene, procureur-generaal te Antwerpen - Pierre Vanderheyden, procureur-generaal te Luik.