College van procureurs-generaal

De procureurs-generaal bij de hoven van beroep vormen samen het College van procureurs-generaal. De vergaderingen van het College van procureurs-generaal worden ook bijgewoond door de federale procureur. Elke procureur-generaal is om de beurt voorzitter van het College van procureurs-generaal. Tijdens het gerechtelijk jaar 2021-2022 is de voorzitter Ignacio de la Serna, procureur-generaal te Bergen.

 

College PG

Van links naar rechts: Patrick Vandenbruwaene, procureur-generaal te Antwerpen - Johan Delmulle, procureur-generaal te Brussel - Ignacio de la Serna, procureur-generaal te Bergen - Christian De Valkeneer, ex- procureur-generaal te Luik (vervangen door Pierre Vanderheyden) - Erwin Dernicourt, procureur-generaal te Gent - Frédéric Van Leeuw, federaal procureur