College van procureurs-generaal

 

De procureurs-generaal bij de hoven van beroep vormen samen het College van procureurs-generaal. De vergaderingen van het College van procureurs-generaal worden ook bijgewoond door de federale procureur. Elke procureur-generaal is om de beurt voorzitter van het College van procureurs-generaal. Tijdens het gerechtelijk jaar 2022-2023 is de voorzitter Patrick Vandenbruwaene, procureur-generaal te Antwerpen..

 

Samenstelling

De heer Patrick VANDENBRUWAENE
Procureur-generaal te Antwerpen - Voorzitter

De heer Erwin DERNICOURT
Procureur-generaal te Gent

De heer Johan DELMULLE
Procureur-generaal te Brussel

De heer Pierre VANDERHEYDEN
Procureur-generaal te Luik

Mevrouw Ingrid GODART 
Procureur-generaal te Bergen

De heer Frédéric VAN LEEUW
Federaal procureur

 

Van links naar rechts

De heer Pierre VANDERHEYDEN, mevrouw Ingrid GODART, de heer Patrick VANDENBRUWAENE, de heer Johan DELMULLE, de heer Erwin DERNICOURT