College van procureurs-generaal

De procureurs-generaal bij de hoven van beroep vormen samen het College van procureurs-generaal. De vergaderingen van het College van procureurs-generaal worden ook bijgewoond door de federale procureur.

Elke procureur-generaal is om de beurt voorzitter van het College van procureurs-generaal. Tijdens het gerechtelijk jaar 2023-2024 is de voorzitter Pierre VANDERHEYDEN, procureur-generaal van Luik.

 

Samenstelling

De heer Pierre VANDERHEYDEN
Procureur-generaal van Luik - Voorzitter

De heer Guido VERMEIREN
Procureur-generaal van Antwerpen

De heer Erwin DERNICOURT
Procureur-generaal van Gent

De heer Frédéric VAN LEEUW
Procureur-generaal van Brussel

Mevrouw Ingrid GODART 
Procureur-generaal van Bergen

Mevrouw Ann FRANSEN
Federaal procureur

Van links naar rechts

De heer Pierre VANDERHEYDEN, mevrouw Ingrid GODART, de heer Patrick VANDENBRUWAENE, de heer Johan DELMULLE, de heer Erwin DERNICOURT