College van procureurs-generaal - Bevoegdheidsverdeling

Bevoegdheidsverdeling

De procureurs-generaal krijgen elk een aantal materies toegewezen (KB 9 december 2015):

Procureur-generaal van Antwerpen: 

 • het strafrechtelijk beleid in het algemeen
 • de strafprocedure
 • de opvolging van de strafuitvoering
 • de cybercriminaliteit (in coördinatie met de federale procureur)

Procureur-generaal van Brussel:

 • het recht en de criminaliteit in financieel-, fiscaal- en economische zaken en de corruptie
 • het terrorisme en de sekten
 • de jeugdbescherming
 • het slachtofferbeleid

Procureur-generaal van Gent:

 • de georganiseerde criminaliteit
 • de internationale samenwerking in strafzaken
 • de relaties met de Veiligheid van de Staat
 • het leefmilieu, de residuen en de voedselveiligheid
 • de betrekkingen met het Federaal Parket

Procureur-generaal van Bergen:

 • de politie
 • de verkeersveiligheid
 • de stadscriminaliteit
 • het burgerlijk recht
 • het gerechtelijk recht
 • de bio-ethiek 
 • het vreemdelingenrecht

Procureur-generaal van Luik:

 • de criminaliteit tegen personen 
 • de mensenhandel en –smokkel
 • de drugscriminaliteit
 • het sociaal recht, in het bijzonder met betrekking tot de sociale criminaliteit en de fraude op de sociale wetgeving