Over ons

Waar staan we voor?

 • In een oogopslag
  Infographic PG AG Antwerpen 2022-2023
 • Onze missie en visie

  Als Openbaar Ministerie is het onze plicht en ons voornemen om samen met de zetel en alle andere actoren van Justitie, en niet het minst met de politiediensten, de op ons afkomende uitdagingen aan te gaan en dit op een doordachte manier in het belang van de samenleving.

  En de uitdaging is zeer groot, zeker in het licht van de justitiële hervormingen en de hertekening van het gerechtelijk landschap en de actuele toestand van onze samenleving.

  Daarom zal in eerste instantie voornamelijk gefocust worden op een justitie op MENSENMAAT, een SNELLE justitie en een EFFICIENTE justitie.

  Justitie op MENSENMAAT door, ondanks de schaalvergroting, het rechtspreken dicht bij de burgers te laten, door zorg te dragen voor de eerbiediging van het basisrecht op veiligheid, door de mens in het proces op een correcte wijze te bejegenen met de waarden van het Openbaar Ministerie, door zorg te dragen voor bestraffing op maat, dit kan door meer te investeren in en te kiezen voor de alternatieve afhandelingswijzen, zoals de praetoriaanse probatie, de minnelijke schikking, de strafbemiddeling, de administratieve afhandeling, of het sepot na het geven van een duidelijke waarschuwing.

  Een SNELLE justitie die o.m. bekomen wordt door de werking te optimaliseren, door procedure obstakels weg te nemen, door steeds te zoeken naar de meest adequate afhandelingswijze in elk dossier.

  Het provinciale landschap moet ten goede komen aan de EFFICIENTIE van justitie, door bijvoorbeeld de invoering van mobiliteit die deskundigheid en expertise beter bijeen brengt en door een doorgedreven samenwerking tussen de verschillende ressorten (indeling volgens bevoegdheid hoven van beroep) hetwelk noodzakelijk is ter bestrijding van de criminaliteit.

  Dit alles dient te gebeuren trouw aan de waarden van het openbaar ministerie: objectief en loyaal, à charge en à décharge, met oog voor een correcte en snelle rechtsbedeling en waarbij samenwerking en solidariteit centraal staan.

  Deze missie dient uiteraard waargemaakt te worden in grote transparantie en openheid. Transparantie naar de collega’s en de overheden, maar ook naar de burgers en de publieke opinie. Hiervoor zal er ook gestreefd worden naar proactieve communicatie.

  Op die manier willen wij onze bijdrage leveren aan een veilige samenleving waarop de bevolking in een democratische rechtsstaat recht heeft.