Welkom op de webpagina van het parket-generaal Antwerpen.
  • Het parket-generaal Antwerpen in het kort

    Het openbaar ministerie staat in voor de opsporing van misdrijven, de vervolging van verdachten en de tenuitvoerlegging van de opgelegde straffen.

    Bij het Hof van Beroep Antwerpen wordt het openbaar ministerie waargenomen door het parket bij het Hof van Beroep: het parket-generaal Antwerpen. Aan het hoofd staat de procureur-generaal die wordt bijgestaan door zijn eerste advocaat-generaal, de advocaten-generaal en de substituten-procureur-generaal.

    De taken en opdrachten van de magistraten van het parket-generaal situeren zich in de behandeling en de opvolging van strafzaken en van burgerlijke- en jeugdzaken in graad van beroep. De magistraten van het parket-generaal zijn ook bevoegd voor de strafvordering bij het Hof van Assisen.

    Op elk niveau worden de magistraten ondersteund door het administratief personeel onder leiding van een hoofdsecretaris. Bij de inhoudelijke voorbereiding van dossiers worden de magistraten bijgestaan door parketjuristen.