Werken bij het OM als magistraat

Ben je een jurist met een open geest en een ruime maatschappelijke interesse? Werk je graag in teamverband en hou je (vooral) van strafrecht? Ben je communicatief en besluitvaardig? Wil je een bijdrage leveren tot een veiligere samenleving?

Dan ben jij iemand die de rangen van het parket kan komen versterken!

Het Openbaar Ministerie heeft als kernopdracht de misdrijven op te sporen en te vervolgen. Magistraten van het parket werken daarbij samen met de politie en een heel spectrum van multidisciplinaire onderzoekers: forensische specialisten zoals artsen, psychologen, branddeskundigen, ballistische experts… Uiteraard zijn er veelvuldige contacten met (onderzoeks)rechters en andere medewerkers van Justitie: advocaten, justitiehuizen, gevangenissen…

 

Het parket of het auditoraat levert ook advies in een aantal burgerlijke zaken en werkt mee aan de uitvoering van het strafrechtelijk beleid. De magistraten van het Openbaar Ministerie vervullen daarnaast uiteraard de rol van openbaar aanklager op de zittingen van de strafrechtbanken. Het werk van de parketmagistraten is om die redenen erg afwisselend en uitdagend.

Meer inhoudelijke informatie over de werking, organisatie en structuur van het Belgische parket, vind je onder de rubriek 'Over het OM'.

 

Hoe word je parketmagistraat?

In België kan men alleen magistraat worden na een examen georganiseerd door de Hoge Raad voor de Justitie.

Er zijn 3 types van examen. Voor welk examen kom jij in aanmerking?

 

Je bent een jonge jurist met op zijn minst twee jaar juridische beroepservaring. 

Je legt het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage af, dat toegang verleent tot de gerechtelijke stage (van twee jaar). Indien je de gerechtelijke stage met vrucht hebt beëindigd, ontvang je een getuigschrift. Vervolgens kan je je kandidaat stellen voor vacante betrekkingen van magistraat.

Je bent een ervaren jurist met op zijn minst vier jaar juridische beroepservaring. 

Je neemt deel aan het examen beroepsbekwaamheid. Met het getuigschrift dat je daarmee behaalt, kan je je onmiddellijk kandidaat stellen voor een ambt als magistraat. Het getuigschrift blijft zeven jaar geldig.

Je bent advocaat met ervaring. 

Je neemt deel aan het mondelinge evaluatie-examen. Met het getuigschrift dat je daarmee behaalt, kan je je onmiddellijk kandidaat stellen voor een ambt als magistraat. Dit getuigschrift blijft drie jaar geldig.

 

Je bent geslaagd. Ben je ook automatisch magistraat?

Neen. Wie voor een magistratenexamen geslaagd is en desgevallend de stage doorlopen heeft, wordt niet automatisch magistraat. Om te beginnen blijft het wel degelijk wachten op een vacature. Je dient ook rekening te houden met de wettelijk voorgeschreven benoemingsvoorwaarden. 

Let wel: de toegang tot de functies van referendaris en parketjurist verloopt via deelname aan de vergelijkende examens die georganiseerd worden door Selor.

Uitgebreide informatie over deze examens is terug te vinden op de website van de Hoge Raad voor de Justitie.