Werken bij het OM als medewerker

De administratieve diensten vormen een belangrijke schakel binnen het parket. De administratie bestaat voornamelijk uit parketsecretarissen, parketjuristen, criminologen en administratieve bedienden. Zij staan de magistraten bij in concrete dossiers. Juridische competenties zijn hierbij van belang, maar het parket heeft ook nood aan vaardigheden rond personeelszaken, procesbewaking, ICT, gebouwenbeheer, documentatiebeheer…

Hoe word je parketmedewerker?

Voor een functie in de administratie verwijzen we naar de websites van de FOD Justitie en Selor.

Regelmatig vind je er een divers aanbod van functies, zowel statutair als contractueel, en dit op alle mogelijke niveaus. Het loont dus de moeite om deze websites op geregelde tijdstippen te bekijken of je in te schrijven op de beschikbare nieuwsbrieven.

Ook kan je ervoor kiezen om spontaan te solliciteren door te mailen naar infojob.roj@just.fgov.be. Je formulier wordt gedurende 1 jaar opgeslagen in onze database.