1. Ik heb een minnelijke schikking (VSBG) ontvangen. Ik kan het bedrag niet in één keer betalen. Kan ik een afbetalingsplan vragen?
Een afbetalingsplan wordt alleen in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan. Het moet schriftelijk en gemotiveerd worden aangevraagd met vermelding van het dossiernummer en de referte van de minnelijke schikking.
 

2. Ik wil aangifte doen/klacht neerleggen. Moet dat gebeuren bij de politie van mijn woonplaats?
Neen, u kunt aangifte doen bij elke politiedienst.
 

3. Is de politie verplicht mijn klacht/aangifte te noteren?
Ja, de politie noteert uw klacht en onderzoekt de feiten in samenspraak met of volgens richtlijnen van het Parket. De beslissing over wat er uiteindelijk met het dossier gebeurt wordt door het Parket genomen. 
 

4. Mijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken door de politie, naar aanleiding van een controle of een ongeval. Kan ik mijn rijbewijs eerder terugkrijgen?
Vervroegde teruggave wordt slechts zeer uitzonderlijk toegestaan. Vervroegde teruggave moet schriftelijk worden gevraagd, met opgave van redenen.
 

5. Een van mijn familieleden is volgens mij ongeschikt om een voertuig te besturen (omwille van bv. ouderdom, ziekte of verslaving). Ik maak me zorgen. Wat kan ik doen?
U kunt dit melden bij de lokale politie van uw woonplaats of van die van uw familielid. De politie zal een PV van inlichtingen opstellen en met uw familielid gaan praten. In overleg met het Parket kan een dokter worden aangesteld om de kwestie te bekijken.
 

6. Ik werd in het verleden veroordeeld en heb daardoor geen blanco strafregister. Hoe en waar kan ik eerherstel vragen?
Als u in het arrondissement Limburg woont, kunt u een verzoek tot eerherstel indienen bij het Parket Limburg. Na ontvangst van uw verzoek zal het Parket u een kopie van uw strafregister bezorgen. Vervolgens dient u, overeenkomstig een richtlijn van het parket-generaal, volgende stukken aan het parket  over te maken :

 • een voor eensluidend verklaard afschrift van alle veroordelingen (vonnissen en arresten) die op uw strafregister vermeld zijn. Deze eensluidende afschriften zijn te verkrijgen op de griffie van de rechtbank of het hof waar het vonnis of arrest werd uitgesproken. Meer info omtrent de adressen van de verschillende griffies in België vindt u op de website www.rechtbanken-tribunaux.be/nl .
 • een attest (per veroordeling) waaruit blijkt dat er geen rechtsmiddel werd ingesteld tegen het vonnis of arrest;
 • een attest (per veroordeling) waaruit blijkt dat er geen andere vonnissen of arresten in dezelfde zaak op burgerlijk vlak tussenkwamen; Indien dat wél  het geval is, dient u ook van deze vonnissen of arresten op burgerlijk vlak een eensluidend afschrift over te maken. 
 • een eensluidend verklaard afschrift van een arrest van het Hof van Cassatie, indien tegen één van de vonnissen of arresten cassatieberoep werd aangetekend;
 • een schriftelijk bewijs van de betaling van alle geldboetes, gerechtskosten en verbeurdverklaarde bedragen; Voor vragen hieromtrent of voor betaling van het saldo kunt u terecht bij het kantoor voor niet-fiscale invordering (NFI) van de plaats waar het vonnis werd uitgesproken. Contactgegevens vindt u op www.minfin.fgov.be  
 • schriftelijk bewijs van de vergoeding van de slachtoffers;
 • bij faillissementsmisdrijf : schriftelijk bewijs van zuivering van het passief;

Al deze stukken moeten tegelijk worden overgemaakt. Na ontvangst van de stukken zal uw verzoek worden onderzocht.

7. Wat is het Anoniem drugsmeldpunt Limburg?

Op het nummer 0800 208 77 kun je voortaan gratis en anoniem melding maken van vermoedelijk (drug)afval of van signalen in je omgeving die kunnen wijzen op criminele drugsproductie.

Het meldpunt is een gratis nummer. Op 0800 208 77 krijg je een automatisch bericht te horen en kun je anoniem een bericht inspreken.

De gegevens van de oproep worden niet geregistreerd, maar je kunt uiteraard je naam en telefoonnummer inspreken, als je graag wordt gecontacteerd om bijkomende informatie.

 Hoe herken ik drugsafval?

 • Er liggen vaten, bidons, ... op ongebruikelijke plaatsen
 • je neemt een vreemde chemische geur waar, ziet bruine vloeistof rondom het afval of er hangt een witte mist rond.
 • Er staat een achtergelaten bestelwagen of aanhangwagen, zonder nummerplaat.
 • Het water (beek, kanaal, ...) is verkleurd door olie.
 • (Bestel)wagens, vaak zonder nummerplaat of met een buitenlands kenteken, rijden op ongebruikelijke uren het bos of een afgelegen gebied in en uit.
 • Planten zijn plots afgestorven of verkleurd.

 Welke signalen kunnen wijzen op drugsproductie?

 • Er is geuroverlast: je neemt een sterke, vreemde, chemische geur waar.
 • Er hangt een witte mist rondom een gebouw.
 • De ramen van een woning of opslagplaats zijn dichtgemaakt (MDF, rolluiken, ...) of gordijnen worden nooit opengemaakt.
 • Er zijn extra verluchtingspijpen in het dak.
 • Het is onduidelijk of een pand bewoond is.
 • Er is veel nachtelijke bedrijvigheid met auto's, busjes, bestelwagens of gestolen aanhangwagens - vaak zonder of met een buitenlandse nummerplaat - die heel dicht tegen het gebouw worden geparkeerd.
 • Planten rondom zijn plots afgestorven of verkleurd.

 

 

Publications from
Limbourg