Persbericht - Limburg - Grootschalige proactieve politieactie op woensdag 20 december 2023

Parketten van de procureur des Konings Limburg
Persberichten

Binnen de provincie Limburg werd op woensdag 20 december 2023 tussen 08u en 18u een grootschalige politieactie georganiseerd met als doel diefstallen, rondtrekkende daderbendes en andere criminaliteit preventief aan te pakken. Het is de eerste keer dat een dergelijke proactieve actie zo uitgestrekt plaatsvindt binnen Limburg. 

In september waren een aantal aspirant-hoofdinspecteurs van de Limburgse politieschool PLOT aanwezig op een studiedag rond proactief werken. Tijdens hun opleiding tot hoofdinspecteur dienen zij een actieplan uit te werken rond een actuele politionele uitdaging. Een grootschalige  actie waarbij proactief gewerkt kan worden, leek een mooi project voor deze hoofdinspecteurs in opleiding. De lokale politiezone LRH nam het voortouw in dit initiatief en zorgde ervoor dat een grootschalige politieactie in de steigers kon worden gezet.  

Aan deze provinciale actie namen uiteindelijk  11 lokale politiezones[1] deel, in samenwerking met de Federale Wegpolitie Limburg, wat zorgde voor een politionele inzet van een veertigtal ploegen op het terrein. De Directie luchtsteun van de Federale Politie (gekend onder de roepnaam RAGO) zorgde voor het extra paar ogen vanuit de lucht. 

 De actie werd gecoördineerd door het Limburgse CIC (Communicatie-en Informatie Centrum), waar extra dispatchers voorzien werden om de actie in goede banen te leiden. Het RTIC (Real Time Intelligence Centre) volgde live de verkeerscamera’s om de ploegen op het terrein informatiegestuurd te kunnen inzetten.  

De resultaten en het verloop van deze actie zullen nu worden geanalyseerd en geëvalueerd. Bedoeling is om in de toekomst vaker op dergelijke manier grootschalig samen te werken met bijstand van het RTIC.  Het parket van Limburg kan dergelijke initiatieven, waarbij criminaliteit proactief aangepakt wordt, alleen maar toejuichen. 

Behaalde resultaten: 

In totaal werden er 27 voertuigen geïntercepteerd naar aanleiding van informatie vanuit het RTIC. Daarnaast werden er 109 voertuigen gecontroleerd, waarvan er zeven nationaal geseind bleken te staan. 120 personen werden gecontroleerd. Er werden een dertigtal alcoholtesten afgenomen die allemaal safe resulteerden, wel legden zeven bestuurders een positieve speekseltest af. Er werden 64 verkeersinbreuken vastgesteld, er werden  negen  gerechtelijke pv’s opgesteld en twee personen werden tijdens de actie van hun vrijheid beroofd.  Negen controles hebben geleid tot nuttige politionele informatie die verder onderzocht kan worden. Twee voertuigen werden in beslag genomen en werden getakeld of geïmmobiliseerd, in enkele voertuigen werd cannabis en andere verdovende middelen aangetroffen, evenals twee verboden wapens.

Politiezone LRH kon zes voertuigen intercepteren gebaseerd op de informatie vanuit het RTIC. Op die manier konden zij een geseind voertuig aantreffen dat in beslag genomen werd en kon een nog openstaand bevel tot gevangenneming worden uitgevoerd bij het aantreffen van een geseind persoon.

Politiezone Voeren en politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst werkten in hun politiezones samen met GOCA en Douane en Accijnzen. Zij konden in totaal voor meer dan 12.000 euro aan boetes opleggen. Er werden o.a. onmiddellijke inningen opgesteld voor inbreuken op de technische eisen, bellen achter het stuur, inbreuken op rij- en rusttijden, het niet dragen van de veiligheidsgordel… Eén bestuurder moest bovendien zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren voor 15 dagen nadat hij een positieve speekseltest had afgelegd.  

In politiezone LaMa werden 9 voertuigen geïntercepteerd na het verkrijgen van informatie vanuit het RTIC. Tijdens deze controles werd een geseind persoon aangetroffen, die van zijn vrijheid werd beroofd.

In politiezone Carma werden 5 voertuigen geïntercepteerd naar aanleiding van informatie van het RTIC. In verschillende voertuigen werden verdovende middelen aangetroffen en in één voertuig werd eveneens een verboden wapen ontdekt. In politiezone Sint-Truiden werd een geseind voertuig aangetroffen, dat gerechtelijk getakeld werd.

 

 

[1] Deelnemende politiezones: Limburg Regio Hoofdstad, Beringen-Ham-Tessenderlo, Lanaken-Maasmechelen, Tongeren-Herstappe, Carma, Voeren, Kanton Borgloon, Bilzen-Hoeselt-Riemst, Heusden-Zolder, Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerke en Demerdal Diest

 

Parketten van de procureur des Konings Limburg
Persberichten

Ander Persberichten