Parket Limburg bestaat uit een 150-tal mensen: magistraten, parketjuristen, criminologen en administratieve medewerkers. Samen behandelen wij jaarlijks ongeveer 61.500 verkeerszaken, 9700 jeugdzaken en 32.000 correctionele dossiers.

Deze zaken worden aangepakt via teams die gespecialiseerd zijn in lokale criminaliteit, georganiseerde criminaliteit,  economische, financiële en milieu-gerelateerde criminaliteit,  verkeer of  jeugd, gezin en zeden. 

Het Parket Limburg heeft twee afdelingen, één in Hasselt en één in Tongeren. Een aantal diensten zijn gecentraliseerd in Hasselt, andere zijn vertegenwoordigd op beide locaties.

Publications from
Limbourg