Structuur

Het Openbaar Ministerie is samengesteld uit diverse entiteiten. Bij de rechtbanken van eerste aanleg worden haar taken waargenomen door de parketten van de procureur des Konings en de arbeidsauditoraten.

Op het niveau van het hof van beroep en het arbeidshof gebeurt dit door de parketten- en auditoraten-generaal. Ook is er een specifiek parket-generaal bij het Hof van Cassatie.

Complexe fenomenen en feiten die de arrondissementele grenzen overschrijden, zoals mensenhandel, terrorisme, georganiseerde misdaad en witwaspraktijken, worden behandeld door het Federaal Parket.