Voor juridisch advies kan u helaas niet bij ons terecht. Gelukkig zijn er organisaties die u hierin kunnen helpen. We lijsten er enkele voor u op.
Schakel een advocaat in

Een advocaat kan u gidsen doorheen het juridische doolhof. Zij bemiddelen, starten zaken, pleiten en schrijven voor u. De meeste advocaten hebben elk een eigen materie waarin ze gespecialiseerd zijn. Een eerste consultatie kan gratis zijn. Via volgende websites kan u een advocaat zoeken:

Vraag om gratis juridische bijstand

Er bestaat zowel gratis eerstelijnsbijstand als tweedelijnsbijstand. 

De gratis juridische eerstelijnsbijstand wordt georganiseerd door de Commissie voor Juridische Bijstand (CJB) en is voor iedereen toegankelijk. Op vaste momenten zetelen advocaten in een Justitiehuis, OCMW, Sociaal huis,... om eenvoudige juridische vragen te beantwoorden:

De gratis eerstelijnsbijstand voorziet niet in een uitgebreid advies of een grondige behandeling van uw dossier, de juridische tweedelijnsbijstand doet dit wél. Deze gratis bijstand wordt georganiseerd door het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB). Een pro-Deoadvocaat geeft dan uitgebreid advies of behandelt uw dossier. 

Voor wat betreft geschillen die in de arbeidsrechtbank beslecht worden, kan u tevens beroep doen op uw vakbond. De vakbond mag u wettelijk vertegenwoordigen in de arbeidsrechtbank. 

Vraag om uitleg over de gerechtelijke procedure bij de Justitiehuizen 

Dit kan indien u slachtoffer, verdachte of veroordeelde bent of betrokken bij een sociaal onderzoek. Een justitieassistent beantwoordt uw vragen over de materies waarvoor de justitiehuizen bevoegd zijn. Deze dienstverlening is gratis en verloopt anoniem. U kan er terecht tijdens de uren van de eerstelijnswerking.

De justitieassistent geeft enkel uitleg over de gerechtelijke procedure, maar onderzoekt of behandelt uw dossier niet en geeft eveneens geen juridisch advies. Hiervoor kan u wel terecht bij een (pro-deo)advocaat. 

Ga langs bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk of bij het OCMW

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn, of het nu gaat over een moeilijke relatie, persoonlijke moeilijkheden, financiële, administratieve, juridische of materiële problemen,.... Het CAW heeft veel contacten en praktijkervaring met het oplossen van deze problemen. Zij zijn een éérste aanspreekpunt voor alle bezorgdheden.

In samenwerking met het CAW en de Balie van Antwerpen, organiseert de rechtbanken en parketten in Antwerpen en Turnhout een onthaalbalie om de burgers te informeren en adviseren of hen toe te leiden naar de juiste diensten:

Ook bij het OCMW kan u terecht. Een maatschappelijk werker ondersteunt mensen bij het oplossen van en omgaan met hun problemen in hun dagelijks leven of in hun werk, zoals schulden, werkloosheid, opvoedings- of relatieproblemen,... OCMW's zijn per gemeente ingericht. Een overzicht van de OCMW's vindt u op de website van de Vlaamse Overheid.

Er zijn nog organisaties en instanties die (gratis of betalend) bijstand verlenen op tal van vlakken, zoals bijvoorbeeld de wetswinkel (voor betaalbaar juridisch advies). U vindt ze terug via de sociale kaart.

 

Heeft u een lopende zaak en wenst u inlichtingen?

De meest aangewezen partner over een lopend dossier is de griffie van desbetreffende rechtbank. Zij kunnen u melden wat de nieuwe zittingsdatum is, inzage verlenen tot het rechtsplegingsdossier (bij strafrechtelijke zaken heeft u toelating nodig), afschrift van het vonnis bezorgen en/of beroep laten aantekenen.

Voor de juiste contactgegevens kan u terecht op deze website.