Persbericht - Antwerpen - Buitenvervolgingstelling Tom Meeuws

De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag beslist om Tom Meeuws buiten vervolging te stellen. Daarmee heeft de raadkamer de vordering van het parket gevolgd.

Op 7 februari 2018 ontving het parket Antwerpen een aangifte van vervoersmaatschappij De Lijn wegens feiten van verstoring van het openbaar opbod door Tom Meeuws in de periode 2014-2015. De klacht handelde in het bijzonder over het opzettelijk en onrechtmatig bevoordelen van enkele Antwerpse ondernemingen in het kader van overheidsopdrachten die aangegaan werden door Tom Meeuws in zijn functie van regionaal directeur voor vervoersmaatschappij De Lijn in Antwerpen.

Na de start van het onderzoek werd op 28 maart 2018 een onderzoeksrechter gevorderd voor valsheid in geschriften, misbruik van vertrouwen en het verstoren van het openbaar opbod. De Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie van de Federale Politie heeft een zeer uitvoerig en grondig onderzoek gevoerd naar hoe enkele samenwerkingscontracten tot stand waren gekomen. Daarbij werden onder meer huiszoekingen uitgevoerd en werden betrokkenen meermaals verhoord.

Na het gerechtelijk onderzoek stelt het Openbaar Ministerie vast dat er geen aanwijzingen zijn dat Meeuws Tom strafbare feiten pleegde in het kader van deze contracten, ten voordele van zichzelf of anderen. Het dossier is vandaag voorgelegd aan de raadkamer. Het Openbaar Ministerie heeft gevraagd om Tom Meeuws buiten vervolging te stellen in dit strafdossier en de raadkamer heeft uiteindelijk beslist om de buitenvervolgingstelling uit te spreken.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen