Persbericht - Boom - Globale terugblik op TML 2022

Het parket Antwerpen en PZ Rupel blikken terug op Tomorrowland in De Schorre in Boom. Het positieve verloop van drie festivalweekends is het resultaat van een samenwerking tussen de organisatie, de politie, de veiligheidsdiensten en alle andere partners en een samenwerking die zich vooral achter de schermen heeft afgespeeld.

 

PZ Rupel had de leiding over de ordedienst tijdens deze 16de editie van festival Tomorrowland. Daarbij ging de aandacht naar de mobiliteit in en rond de gemeenten Boom en Rumst en in de ruimere regio. Op en in de buurt van het festivalterrein op provinciaal domein De Schorre hield de politie zichtbare controles, maar werden ook anonieme teams ingezet.

Tijdens de drie weekends werden in totaal 212 mensen gearresteerd. Dat gaat om 112 gerechtelijke en 100 bestuurlijke arrestaties. 59 mensen probeerden zonder ticket het terrein binnen te dringen.

De politie besteedde veel aandacht aan problematiek rond taxi’s en gold een specifiek reglement. Er werden 60 taxi’s bestuurlijk inbeslaggenomen.

Voor het gebruik van drones gelden er strenge regels die de veiligheid van het publiek moeten garanderen. Tijdens het ganse festivals zijn er overtredingen vastgesteld. Dat resulteerde in de inbeslagname van 7 toestellen. De vaststellingen zullen overgemaakt worden aan het directoraat-generaal van de luchtvaart. Daar riskeren de eigenaars/overtreders een boete van 1.600 euro.

607 festivalgangers werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs. Ze kregen een onmiddellijke minnelijke schikking aangeboden van het parket: 75 euro voor softdrugs, 150 euro voor harddrugs. In totaal gaat het om 77.625 euro. De verdovende middelen werden meteen in beslag genomen. Een betrapte festivalganger verliest meteen zijn toegangsbandje en wordt onmiddellijk van het festivalterrein verwijderd.

Daarbij is de inzet van het team Behavior Detection Officers (BD0) van PZ Brussel zeker een meerwaarde gebleken. Ze zijn getraind om het gedrag van mensen te bestuderen en te volgen.

54 mensen die betrapt werden op het dealen van drugs, kregen van het parket een rechtstreekse dagvaarding voor een van de drie themazittingen (26 oktober, 23 november of 19 december 2022).

In totaal zijn na het festival 20 gauwdieven onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Het gaat voornamelijk om Zuid-Amerikaanse verdachten.

Contact : communicatiecel parket Anrtwerpen