Persbericht - COL 8/2011 herzien

De COL 8/2011 werd gewijzigd naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 juli 2018 waarin het Hof artikel  7, 4° en 5° van de wet van 21 november 2016 betreffende bepaalde rechten van personen die worden verhoord vernietigde.

Klik HIER voor de nieuwe versie