Persbericht - Dendermonde - Overtreder coronamaatregelen verschijnt maandag voor rechter

Op zondag 19 april 2020 merkte een politiepatrouille in Hamme een man op die binnenging in het lokaal van een carnavalsvereniging.
De 41-jarige man uit Hamme verklaarde dat hij per sms was uitgenodigd door een tweede persoon om daar samen te komen.

Die tweede persoon, een 35-jarige man uit Hamme die daar aanwezig was en de deur opende, was reeds eerder geverbaliseerd wegens het overtreden van de COVID-regelgeving. Op 15 maart 2020 was hij ook in het carnavalslokaal, waar toen alles in gereedheid werd gebracht om een feestje te organiseren.

Het parket Oost-Vlaanderen heeft de 35-jarge verdachte in snelrecht gedagvaard wegens het herhaaldelijk niet naleven van het samenscholingsverbod en het niet naleven van het verbod om zich onnodig op de openbare weg of in openbare plaatsen te bevinden.

Hij verschijnt maandag 27/4/2020 voor de correctionele rechtbank in Dendermonde.

De persoon die ter plaatse kwam kreeg een onmiddellijke minnelijke schikking van €250.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen