Persbericht - Gent - incident stakerspiket

Deze ochtend omstreeks 8u45 vond aan de Corneel Heymanslaan in Gent een incident plaats ter hoogte van een stakingspiket.

Uit de eerste vaststellingen en verhoren blijkt het volgende:

Het stakingspiket stond over de gehele lengte van de rijbaan opgesteld. Bij mondjesmaat werden bestuurders doorgelaten, in die zin dat de nadars af en toe opzij werden gezet om het verkeer door te laten.

Zo werd ook een voertuig Mercedes door een staker doorgelaten. Een politieman was getuige hoe dat voertuig daarop traag door het piket reed. Op een bepaald moment is blijkbaar verwarring en tumult ontstaan tussen de stakers over het al dan niet doorlaten van die autobestuurder. Daarop keerden de stakers zich tegen de bestuurder.

Op een gegeven moment zou laatstgenoemde door het open raam van zijn wagen fysiek zijn belaagd. Daarop nam één van de stakers het deurportier vast en hield hij zich met de andere hand vast aan het open raam. De bestuurder verklaarde door het tumult in paniek te zijn geraakt en in een reflex te zijn doorgereden.

De politie heeft de wagen doen stoppen (op 39 meter van het stakerspiket). De staker die zich aan de wagen vastgeklemd had, is op de grond terecht gekomen. De staker werd overgebracht naar het ziekenhuis voor een check-up. De stakers die rond het voertuig bleven staan en zich tegen de bestuurder keerden, werden weggeleid door de politie.

De bestuurder van de wagen werd meegenomen voor verhoor en kon na zijn verhoor beschikken.

De precieze omstandigheden van het incident worden nog verder onderzocht.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen