Persbericht - Merksem - Lichaam gevonden: geen crimineel opzet

Parketten van de procureur des Konings Antwerpen
Persberichten

Aan het afrittencomplex van de Groenendaallaan werd deze voormiddag het lichaam van een man gevonden.

Het parket Antwerpen vorderde een wetsdokter. Die stelde vast dat er geen uitwendige sporen van geweld waren en hij sloot crimineel opzet of een tussenkomst van derden ook uit.

De man had geen identiteitsgegevens op zich, maar in de huidige fase van het onderzoek is er wel een sterk vermoeden van zijn identiteit. Dat zal nu verder afgetoetst worden.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

Parketten van de procureur des Konings Antwerpen
Persberichten

Ander Persberichten