Persbericht

Heden omstreeks 10uur werd in een cel van het cellencomplex van het Portalisgebouw waar het Parket van Brussel is gevestigd, het overlijden vastgesteld van C.R.C.A. (° 1954).

Deze persoon was ter beschikking gesteld van het parket voor feiten die zich gisteren hadden voorgedaan. Meer bepaald werd C.R.C.A. ervan verdacht gepoogd te hebben zijn vrouw te vermoorden met een vuurwapen. Deze feiten deden zich voor op de Parvis de Saint-Gilles, op 29 augustus 2015 omstreeks 11 uur. De echtgenote is ongedeerd.

De wetsdokter en het Federaal Labo kwamen ter plaatse, alsook de Procureur des Konings.

Uit de eerste vaststellingen blijkt dat er geen tussenkomst van een derde is bij het overlijden van C.R.C.A.. Hij heeft zichzelf van het leven beroofd.

Het verder onderzoek naar de precieze omstandigheden van het overlijden worden nader onderzocht.

In het belang van het onderzoek kunnen momenteel geen verdere details worden vrijgegeven.

Jennifer Vanderputten - Woordvoerder