Als magistraat

Wie ambitie heeft om als magistraat aan de slag te gaan, dient hiervoor de nodige examens - en desgevallend ook de stage - met vrucht af te leggen. Ook dient er een vacature voor het beoogde ambt open verklaard te worden.

Verdere informatie hierover vindt u op de site van de Hoge Raad voor Justitie.

 

Als medewerker

Wie zich graag wil inzetten voor justitie in een functie als medewerker, kan via het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie zijn kandidatuur voorstellen.

Verdere informatie kunt u hier bekomen.

Ook via Selor is verdere informatie te vinden.

 

Als stagiair

Een stage op het parket-generaal belooft een boeiende ervaring te worden. De aanvragen gebeuren via de onderwijsinstellingen en dienen aan te sluiten bij het werkveld van het parket-generaal.

Verdere informatie als universiteitsstudent, kunt u hier aantreffen.

Voor de studenten van de Hogeschool Gent is hier verdere informatie te vinden.