Welkom op de website van het parket West-Vlaanderen.

Het parket West-Vlaanderen bestaat uit vier afdelingen: Brugge, Veurne, Kortrijk en Ieper. Verspreid over de vier afdelingen werken 58 magistraten en 197 administratieve medewerkers die zich dagelijks inzetten voor een rechtvaardige en veilige samenleving. 

Onze werking is opgebouw rond zes inhoudelijke pijlers: 

  • Pijler CRIM 
  • Pijler ECOFIN & FRAUDE 
  • Pijler VERKEER 
  • Pijler JEUGD, GEZIN & ZEDEN 
  • Pijler BIJZONDERE WETGEVING 
  • Pijler ALGEMENE ZAKEN 

Het organogram is een weergave van de pijlers, teams en afdeling(en). 

Het organogram toont de pijlers, teams en afdelingen. Teams die slechts in één afdeling gevestigd zijn, behandelen dossiers voor het hele gerechtelijke arrondissement vanuit die locatie. Teams die in alle vier de afdelingen aanwezig zijn, behandelen de dossiers binnen hun eigen afdeling. De teams VERKEER en BOM/TERRO opereren vanuit de afdelingen Brugge (voor Brugge en Veurne) en Kortrijk (voor Kortrijk en Ieper).

Wanneer kunt u langskomen? 

De vier afdelingen van het parket West-Vlaanderen (Brugge, Kortrijk, Ieper en Veurne) werken met gesloten deuren. Er worden geen bezoekers en/of advocaten toegelaten op het parket, behoudens voor de dossierinzage en dit altijd na een voorafgaandelijke afspraak met onze administratie.  

Inzage is uitsluitend mogelijk op de afdeling waar het dossier wordt behandeld. Consulteer ons organogram om de verantwoordelijke afdeling te achterhalen. Voor de juiste contactgegevens verwijzen wij u tevens naar onze contactpagina.

Hoe maakt u een afspraak?

Om een afspraak te maken voor inzage, wordt minstens één dag voor de gewenste datum een e-mail verzonden. In deze e-mail worden de volgende details opgenomen:

•    Een voorgestelde datum en tijdstip voor de inzage.
•    Het relevante dossiernummer of dossiernummers.
•    De toelatingsbrief wordt als bijlage toegevoegd.

Na ontvangst van deze e-mail zal een van onze medewerkers de afspraak bevestigen. Indien het voorgestelde tijdstip niet beschikbaar is in de agenda, wordt er een alternatief tijdstip voorgesteld. Houd er rekening mee dat inzage alleen mogelijk is na ontvangst van deze bevestiging.

Wanneer kunt u langskomen?  

De inzage kan elke werkdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en is steeds beperkt tot één persoon. Er wordt ook niet meer dan één persoon per uur toegelaten om een dossier in te kijken. De parketadministratie engageert er zich toe het dossier op het moment van de inzage al voor u klaar te leggen en dit om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. 

Kopiename

Indien u een kopie van uw dossier wenst, dient u hiervoor eerst schriftelijke toelating te verkrijgen. U kunt de toelating tot kopiename aanvragen door middel van een schriftelijk verzoek per e-mail.

Het verstrekken van kopieën wordt afgehandeld door de griffie van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen. Gelieve uw toelatingsbrief aan hen te bezorgen en specifiek aan te geven welke delen van het dossier u wenst te ontvangen.

Kostprijs

Het verkrijgen van kopieën is niet kosteloos.

Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/PKWVL 

Publications from
Flandre Occidentale