Persbericht - Federale Politie in West-Vlaanderen succesvol in de strijd tegen mensensmokkel

Parketten van de procureur des Konings West-Vlaanderen
Persberichten

De Brugse raadkamer heeft op 28 november de aanhouding met een maand verlengd van twee Iraakse Koerden die verdacht worden van mensensmokkel.

In maart 2023 werden in Zeebrugge vijf personen van Iraakse origine aangetroffen in een koelcontainer. De slachtoffers, onder wie kinderen van vier en zeven jaar jong, zaten boven op de lading en hadden het erg koud. Ongeveer een maand later werden in Zeebrugge een familie uit Irak, waaronder een vrouw en een driejarig kind, aangetroffen in een nieuwe wagen. Het autotransport kwam uit de regio Doornik, en had als bestemming het Verenigd Koninkrijk.

Smokkelorganisatie in kaart gebracht

Beide incidenten werden verder onderzocht door de scheepvaartpolitie. Uit het onderzoek bleek dat een smokkelorganisatie actief was, die onder meer gebruik maakte van de snelwegparking in Froyennes (regio Doornik - Henegouwen). De noodzakelijke contacten werden gelegd met de Federale Gerechtelijke Politie van Bergen (Mons), en alle nuttige informatie omtrent mogelijke verdachten werd verzameld in binnen- en buitenland.

Onder leiding van de onderzoeksrechter te Brugge werd aan de Scheepvaartpolitie opdracht gegeven om de organisatie in kaart te brengen, zodat de nodige arrestaties konden worden verricht. Het team mensensmokkel van de Federale Gerechtelijke Politie van West-Vlaanderen werd evenzeer in bijstand gevorderd, en een gemeenschappelijk team van de Scheepvaartpolitie en FGP voerden de laatste onderzoeksdaden uit om een tussenkomst te kunnen verrichten. In de maanden voorafgaand aan de tussenkomst werden immers nog vaststellingen verricht, waaruit bleek dat de organisatie actief bleef.

Raadkamer beslist: nog een maand in de gevangenis

Uiteindelijk werd op woensdag 22 november in Nederland een 34-jarige Irakees gearresteerd en zal om zijn uitlevering worden verzocht. In de nacht van woensdag op donderdag werden in Froyennes nog twee verdachten gearresteerd. Het gaat evenzeer om Koerden (34 en 40 jaar). Zij zaten verscholen onder een brug maar konden door de politiediensten worden aangetroffen. Deze personen werden door de onderzoeksrechter aangehouden en verschenen op 28 november voor de raadkamer in Brugge. De raadkamer besliste dat ze in het belang van het onderzoek nog minstens een maand langer in de gevangenis moeten blijven.

De sleutels tot succes in deze zaak waren meervoudig

Vooreerst kon de Scheepvaarpolitie Kust terugvallen op alle informatie en expertise die zij gedurende vele jaren hebben verzameld, omdat zij in Zeebrugge reeds decennia lang geconfronteerd worden met een toestroom van transmigranten. Daarbij heeft de Scheepvaartpolitie steeds gezocht naar gerechtelijke informatie die met verloop van tijd de puzzelstukjes kunnen vormen voor een succesvol onderzoek naar mensensmokkel.

Verder houden de gespecialiseerde teams van de Scheepvaartpolitie en de Federale Gerechtelijke Politie van West-Vlaanderen nauw contact, zodat zij vlot op elkaar kunnen inspelen wanneer een onderzoek een samenwerking vereist. Niet alleen de onderlinge samenwerking is belangrijk, maar ook de contacten die worden onderhouden met de politiediensten in de rest van het land en de buitenlandse politiediensten hebben in dit dossier hun vruchten afgeworpen.

Het is dankzij de goede samenwerking met de collega’s van over de taalgrens (Federale Gerechtelijke Politie van Bergen (Mons)) dat de situatie rond de snelwegparking van Froyennes en de organisatie nog beter in kaart konden worden gebracht.

Politie en Parket blijven de strijd aanbinden tegen mensensmokkel

Binnen de provincie West-Vlaanderen blijven politie en parket inzetten in de strijd tegen de mensensmokkel. Waar de indruk zou kunnen bestaan dat de aandacht de afgelopen jaren alleen zou zijn gericht op mensensmokkel door middel van kleine bootjes (small boats), dient te worden onderlijnd dat ook de andere vormen van mensensmokkel nauwlettend in de gaten worden gehouden.

De slachtoffers in dit dossier waren onder meer gezinnen met kleine kinderen en een hoogzwangere vrouw. Zij werden getransporteerd in nieuwe auto’s maar ook in koelcontainers die in werking waren. Dit zijn levensgevaarlijke situaties, en er dient koste wat kost vermeden te worden dat dodelijke slachtoffers zouden vallen.

Meer en meer wordt vastgesteld dat mensensmokkelaars op het ganse Belgische grondgebied actief zijn om de pakkansen te verkleinen. Ze hopen op dat manier onder de radar te blijven. De lijnen tussen het Federaal Parket, de lokale parketten en de politiediensten zijn (ook over de taalgrens heen) zeer echter kort geworden, zodat informatie vlot wordt uitgewisseld waarna telkenmale kan worden beslist wie voor de vervolging van de mensensmokkelaars kan instaan.

Parketten van de procureur des Konings West-Vlaanderen
Persberichten

Ander Persberichten