Parket West-Vlaanderen - Contact

 
Hoe contact opnemen?
 

1/ De onderstaande contactgegevens dienen uitsluitend voor het bekomen van informatie

Het wordt aangeraden om steeds het notitienummer en/of systeemnummer, zoals weergegeven op het proces-verbaal of in de briefwisseling van het openbaar ministerie, bij de hand te hebben alvorens u met het Parket West-Vlaanderen contact opneemt.

Ook bij elke vorm van schriftelijke communicatie is de vermelding van het notitienummer en/of systeemnummer aangewezen.

Dit nummer is essentieel om uw dossier vlot te kunnen opzoeken en u derhalve correct te kunnen informeren. De informatieverstrekking zal echter steeds gebeuren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en is afhankelijk van het stadium van het onderzoek. Er zal nooit informatie over derden verstrekt worden.

Indien u informatie wenst in te winnen aan het loket zal daarom ook steeds om uw identiteitskaart of om een ander geldig legitimatiebewijs (bv. advocatenpas) verzocht worden.

Voorbeeld:

 • Notitienummer: BG99.XX.888888-77
  • BG: afdeling Parket (BG = Brugge, IE = Ieper, KO = Kortrijk, VU = Veurne)
  • 99: preventiecode van de aard van het misdrijf (gelijklopend voor gans België)
  • XX: code van de verbaliserende overheid - verwijst naar de politiedienst (lokaal, federaal of andere)
  • 888888: feitelijk nummer van het proces-verbaal
  • 77: jaartal van dossier (aangifte)
 • Systeemnummer: 66XX55555
  • 66: jaartal van dossier (aangifte)
  • XX: klassementscode
  • 55555: feitelijk nummer van het proces-verbaal

 

2/ Indien u een strafklacht wenst in te dienen dient u zich te wenden tot het dichtstbijzijnde politiekantoor, alwaar een proces-verbaal zal worden opgesteld (opsporingsonderzoek). De contactgegevens van de lokale politiezones en hun openingsuren kunt u terugvinden op www.politie.be.

Vergeet ook zeker uw bewijsstukken niet mee te brengen of over te maken! Het kan gaan om: foto's, (GSM-)berichten, documenten, schadebestek of factuur, bankgegevens, camerabeelden, audio-opnames (voicemail), medische attesten, e-mailheaders, getuigenverklaringen, voorwerpen van het misdrijf, login-gegevens,...

TIP: een aangifte doet u best zo spoedig mogelijk en in de effectieve plaats van de feiten in functie van de heterdaad (het aantreffen van de dader), het buurtonderzoek (tijdsverloop), het sporenonderzoek (LTWP) en de territoriale bevoegdheid (feiten buitenland).

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om (straf)klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen bij de onderzoeksrechter (gerechtelijk onderzoek).

 

3/ Indien u een klacht wenst in te dienen tegen een (individuele) magistraat of een medewerker van het Parket West-Vlaanderen, kunt u zich schriftelijk wenden tot de heer Filiep Jodts, Procureur des Konings West-Vlaanderen, Kazernevest 3, 8000 Brugge (of per e-mail: Park.srt.brugge@just.fgov.be). Voor een klacht over de algemene werking van het Parket West-Vlaanderen kunt u terecht bij de Hoge Raad voor de Justitie (Brussel). De contactgegevens van de Hoge Raad voor de Justitie en de procedures kunt u terugvinden via de algemene homepagina onder de rubriek "nuttige links".

 

Contactgegevens

Het Parket West-Vlaanderen bestaat uit 4 afdelingen: afdeling Brugge, afdeling Ieper, afdeling Kortrijk en afdeling Veurne.

Afdeling Brugge
 

     Kazernevest 3, 8000 Brugge

      

Correctioneel parket

Notitiediensten  050/47.35.01

Dienst Dagvaarding  050/47.35.81

Dienst Strafuitvoering  050/47.35.72

Burgerlijke Dienst  050/47.35.53

Secretariaat  050/47.36.04

Dienst Jeugd en Gezin  050/47.35.61

Dienst Geseponeerde Zaken  050/47.36.22

Politieparket

Dienst Wegverkeer  050/47.34.80

Dienst Aanrijdingen  050/47.34.00

Dienst Dagvaarding  050/47.34.20

Dienst Strafuitvoering  050/47.34.30

 

    /

@   E-mailadressen Parket Brugge - correctioneel parket :
                                             
  Notitiedienst park.not.brugge@just.fgov.be
  Dagvaarding parketwvl.brugge.dagvaarding@just.fgov.be
  Strafuitvoering park.uitv.brugge@just.fgov.be
  Jeugd en gezin park.jeugd-gezin.brugge@just.fgov.be
  Algemene zaken park.az1.brugge@just.fgov.be
  Zonder gevolg park.zg.brugge@just.fgov.be
  Secretariaat park.srt.brugge@just.fgov.be
   
  E-mailadressen Parket Brugge - politieparket :
   
  Wegverkeer wegverkeerbrugge@just.fgov.be 
  Aanrijdingen pol.park.abvw.brugge@just.fgov.be
  Dagvaarding pol.park.dagv.brugge@just.fgov.be
  Strafuitvoering pol.park.uitv.brugge@just.fgov.be

 

Openingsuren : De parketdiensten zijn enkel voor het publiek toegankelijk van maandag tot en met vrijdag in de voormiddag van 08u30 tot 12u00. Alsook de dinsdagnamiddag van 13u30 tot 16u00. De diensten blijven in de namiddag wel telefonisch en elektronisch bereikbaar.

 

 

 

Afdeling Ieper
 

     Grote Markt 1, 8900 Ieper

     057/45.05.00

    057/45.06.43
 

@   E-mailadressen Parket Ieper - correctioneel parket :
     
  Dienst Notitie notitie.ieper@just.fgov.be
  Dienst Gerechtelijk Onderzoek ger-onderzoek.ieper@just.fgov.be
  Dienst Dagvaarding parketwvl.ieper.dagvaarding@just.fgov.be
  Dienst Strafuitvoering strafuitvoering.ieper@just.fgov.be
  Dienst Jeugd jeugd.ieper@just.fgov.be
  Dienst Burgerlijke Zaken burgerlijke-zaken.ieper@just.fgov.be
  Dienst Eerherstel eerherstel.ieper@just.fgov.be
  Dienst Gerechtskosten gerechtskosten.ieper@just.fgov.be
   
  E-mailadressen Parket Ieper - politieparket :
   
  Dienst Politieparket       politieparket.ieper@just.fgov.be  

 

OpeningsurenDe parketdiensten zijn enkel voor het publiek toegankelijk van maandag tot en met vrijdag in de voormiddag van 08u30 tot 12u00. Alsook de dinsdagnamiddag van 13u30 tot 16u00. De diensten blijven in de namiddag wel telefonisch en elektronisch bereikbaar.

 

 

Afdeling Kortrijk
 

     Burgemeester Nolfstraat 10A, 8500 Kortrijk

      056/26.93.11

    056/26.93.12

@   E-mailadressen Parket Kortrijk - correctioneel parket :
Algemeen                                   

srt.parketkortrijk@just.fgov.be

Dagvaarding parketwvl.kortrijk.dagvaarding@just.fgov.be
Dienst Burgerlijk burg.dienst.parket.kortrijk@just.fgov.be
Unit A & C crim.parket.kortrijk@just.fgov.be
Unit B bijz.wetgev.parket.kortrijk@just.fgov.be
Unit E fin.sec.parket.kortrijk@just.fgov.be
Unit F intrafam.parket.kortrijk@just.fgov.be
Dienst Uitvoeringen uitvoering.parket.kortrijk@just.fgov.be
Dienst Eerherstel eerherstel.parket.kortrijk@just.fgov.be
Dienst Jeugd jeugd.parket.kortrijk@just.fgov.be
Dienst Vertalingen vertalingen.parket.kortrijk@just.fgov.be

   

E-mailadressen Parket Kortrijk - politieparket :

Algemeen                        politieparketkortrijk@just.fgov.be
Notitie notitiedienst.politieparketkortrijk@just.fgov.be
Uitvoeringen uitvoeringen.politieparketkortrijk@just.fgov.be
Dagvaardingen dagvaardingen.politieparketkortrijk@just.fgov.be
Minnelijke schikkingen MinnelijkeSchikking.PolitieparketKortrijk@just.fgov.be

 

OpeningsurenDe parketdiensten zijn enkel voor het publiek toegankelijk van maandag tot en met vrijdag in de voormiddag van 08u30 tot 12u00. Alsook de dinsdagnamiddag van 13u30 tot 16u00. De diensten blijven in de namiddag wel telefonisch en elektronisch bereikbaar. 

 

 

Afdeling Veurne
 

     P.Benoitlaan 2, 8630 Veurne

      058/29.63.11

 

     Parket:                  058/29.63.78
           Jeugd & gezin:     058/29.64.49 
           Politieparket:        058/29.63.99

@  

  E-mailadres Parket Veurne
  Notitiedienst                       parket.veurne.notitie@just.fgov.be
  Secretariaat parketsecretariaat.veurne@just.fgov.be
  Jeugd & gezin parket.veurne.jeugdengezin@just.fgov.be
  Dagvaarding parketwvl.veurne.dagvaarding@just.fgov.be
   

E-mailadres Parket Veurne - sectie politieparket

  Politieparket parket.veurne.politieparket@just.fgov.be

 

OpeningsurenDe parketdiensten zijn enkel voor het publiek toegankelijk van maandag tot en met vrijdag in de voormiddag van 08u30 tot 12u00. Alsook de dinsdagnamiddag van 13u30 tot 16u00. De diensten blijven in de namiddag wel telefonisch en elektronisch bereikbaar.