Persbericht

Parketten van de procureur des Konings West-Vlaanderen
Persberichten

De procureur des Konings van het parket West-Vlaanderen heeft in zijn hoedanigheid van tuchtoverheid op 7 maart 2024 een tuchtonderzoek gestart lastens twee parketmagistraten, beiden afdelingsprocureur, bij het parket West-Vlaanderen. Aanleiding tot deze tuchtonderzoeken is de melding vanwege de Hoge Raad voor de Justitie van 3 maart 2024 dat er aanwijzingen zijn dat een deelnemer met voorkennis deelgenomen zou hebben aan het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage.

Beide magistraten werden inmiddels ook geschorst in hun functie als parketmagistraat, en dit voor een periode van 3 maanden. Deze periode kan worden verlengd, zolang het tuchtonderzoek loopt.

Een schorsing is een ordemaatregel, die genomen kan worden in het kader van een tuchtonderzoek, en in het belang van de dienst. “Deze preventieve maatregel houdt niet in dat de schuld of onschuld van de betrokkenen wordt vastgesteld. Dit moet het onderzoek uitwijzen”, aldus Filiep Jodts, procureur des Konings. De procureur beklemtoont evenwel dat integriteit een belangrijke kernwaarde is voor elke magistraat, wil de burger het vertrouwen in de magistratuur en Justitie behouden.

In het belang van beide onderzoeken zal er geen verdere informatie worden verstrekt.

Parketten van de procureur des Konings West-Vlaanderen
Persberichten

Ander Persberichten