Persbericht

Op 9 mei 2017 hebben een 40-tal personen zich, verkleed als dieren, groenten en planten, toegang verschaft tot de kantoren van  “ European Crop Protection Association”, zowel langs de ingang als via een ladder op het dak.

Verschillende personen hebben met verf meubilair, ramen en deuren beklad. Er werden ook vernielingen aangebracht en groen-afval en compost achtergelaten.

Uiteindelijk werden er  9 mensen gerechtelijk aangehouden en ter beschikking gesteld van het parket. In de loop van de namiddag is iedereen weer vrijgelaten. De 9 mensen zullen zich op 15 juni 2017 voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor feiten van:

Aanbrengen van graffiti op roerende en roerende goederen (art. 534 bis §1 strafwetboek)

Beschadiging van onroerende goederen (art. 534 ter van het strafwetboek)

Op beide misdrijven staat een gevangenisstraf van maximum 6 maanden en een boete van maximum 200 euro (te vermenigvuldigen met 8).

Ine Van Wymersch - Woordvoerder