Persbericht

Gezamenlijk persbericht vanwege het parket van Brussel en de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene

Omstreeks 3u30 deze nacht werd de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene opgeroepen voor een burengeschil in de Dautzenbergstraat 54 te Elsene. Een buurman verklaarde bedreigd te zijn door zijn buurman die mogelijks gewapend is. Op het moment dat de politie ter plaatse kwam had de verdachte, een man geboren in 1978, zich verschanst in zijn appartement, samen met zijn vrouw en kind van 1 jaar oud.

Het zekere voor het onzekere werd genomen en er werd een ruime perimeter ingesteld om de veiligheid van de bewoners te garanderen. Een aantal inwoners werd geëvacueerd, ondergebracht in een nabijgelegen café.

De lokale politie kreeg versterking van de federale steundiensten en vrijwel onmiddellijk zijn de speciale eenheden van de federale politie de onderhandelingen met de verdachte gestart.

De parketmagistraten, bevoegd voor dit dossier zijn ter plaatse afgestapt en hebben de operatie geleid.

Op dat moment was het onduidelijk of de man gewapend was. De man heeft nooit een eis geuit of iemand concreet bedreigd.

Omstreeks 9u heeft de man de deur van zijn appartement geopend en zich overgegeven aan de politie. Hij werd voor verhoor meegenomen door de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene. Er geraakte niemand gewond bij de hele operatie.

Bij zijn verhoor verklaart de man spontaan dat hij nooit iemand gegijzeld heeft en geen wapen bezit. De beweringen van de man zullen worden afgetoetst aan de andere elementen uit het onderzoek, ondermeer een fouille van het appartement.

De perimeter werd intussen opgeheven, het verkeer heeft opnieuw vrije doorgang en de bewoners hebben opnieuw toegang tot hun woning.

De burgemeester van Elsene was samen met de korpschef van de politie Brussel HOOFDSTAD Elsene eveneens ter plaatse en hebben de hele operatie op de voet gevolgd.

Er zal geen verdere communicatie zijn over dit dossier tot minstens 15u. De verdere communicatie zal door het parket van Brussel gebeuren.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder parket Brussel

Christian De Coninck - Woordvoerder lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene