Persbericht

Naar aanleiding van enkele artikels in de pers op zaterdag 18.06.2016 over de beschermingsmaatregelen voor meerdere ministers van de federale overheid, is het parket van de procureur des Konings van Brussel op eigen initiatief een opsporingsonderzoek gestart ten laste van X wegens schending van het beroepsgeheim.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Algemene Inspectie.

In deze fase zal er geen verdere commentaar worden gegeven over deze feiten.

Pierre GEERINCKX - Woordvoerder