Persbericht

Op 25 mei 2016 heeft T. F., 43 jaar, zich in het begin van de avond spontaan aangemeld bij de politie omdat hij zichzelf herkende op het opsporingsbericht dat door de federale politie verspreid werd.

De verdachte heeft toegegeven dat hij de politiecommissaris een vuistslag heeft toegediend.

T. F. heeft geen strafrechtelijk verleden en is niet gekend bij onze diensten.

Na zijn verhoor werd hij gedagvaard via proces-verbaal en moest hij verschijnen voor de 50ste kamer van de correctionele rechtbank van Brussel, die op 17 juni zitting zal houden. Hij zal zich verantwoorden voor gewapende weerspannigheid, het dragen van een als wapen gebruikt voorwerp en opzettelijke slagen en verwondingen met de arbeidsongeschiktheid van een persoon die de openbare macht vertegenwoordigt tot gevolg. Het Strafwetboek bepaalt dat dit soort feiten bestraft wordt met een gevangenisstraf.

Hij werd ondertussen vrijgelaten.

Gilles DEJEMEPPE - Woordvoerder