Persbericht

In het kader van het gerechtelijk onderzoek dat loopt lastens de Zwitserse bank UBS, is de onderzoeksrechter Claise overgegaan tot in verdenking stelling van de bank als dader of mededader uit hoofde van criminele organisatie, witwas, illegale uitoefening van het beroep van financieel tussenpersoon in België en zware en georganiseerde fiscale fraude.

De Zwitserse bank wordt ervan verdacht om Belgische klanten rechtstreeks (dus niet via haar Belgische filiaal) te hebben benaderd, teneinde hen ertoe aan te zetten in fiscale constructies te stappen die gericht zijn op belastingontduiking.

Het gerechtelijk onderzoek werd gevoerd door de OA4 van de FGP Brussel onder de leiding van Onderzoeksrechter Claise.

De in verdenking stelling werd mogelijk gemaakt ingevolge de uitstekende samenwerking met de Franse autoriteiten bij de uitvoering van een rogatoire commissie die recent werd uitgevoerd.

In het belang van het onderzoek kan op dit ogenblik geen verdere commentaar worden gegeven over de inhoud van het onderzoek.

Jennifer VANDERPUTTEN - Substituut-procureur des Konings - Woordvoerder