Persbericht - Antwerpen - 20ste aanhouding in nasleep dossier Sky ECC

De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag de aanhouding van een 44-jarige man uit het Groothertogdom Luxemburg bevestigd. De veertiger zou de medewerkster van FOD Financiën hebben benaderd om illegale opzoekingen te doen.

Tijdens een gerechtelijk onderzoek naar een mogelijke dienstverlenende criminele organisatie die ervan verdacht wordt bewust geëncrypteerde telefoontoestellen te verschaffen aan het crimineel milieu, zijn specialisten van politie erin geslaagd om de geëncrypteerde berichten van Sky ECC te kraken. Die data leveren elementen op in lopende dossiers, maar er komen ook nieuwe strafbare feiten aan het licht.

Op 2 april werd een 41-jarige vrouw uit Antwerpen die bij FOD Financiën werkt, aangehouden. Ze had opzoekingen gedaan in databanken naar privégegevens van personen en ze had die ook doorgestuurd. Het verdere onderzoek bracht de 44-jarige man uit het Groothertogdom Luxemburg in beeld. Hij had contacten met de vrouw en hij had haar gevraagd om specifieke opzoekingen te doen. De resultaten werden dan gedeeld met het criminele milieu. De man zou ook de betalingen voor de opzoekingen hebben verkregen.

De feiten zijn gekwalificeerd als lidmaatschap van een criminele organisatie, actieve openbare omkoping en mededaderschap schending beroepsgeheim.

De onderzoeksrechter heeft de man vorige donderdag aangehouden. Vandaag is die aanhouding door de raadkamer bevestigd.

Deze aanhouding is de 20ste na de tussenkomst in dossier Sky ECC.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen