Persbericht - Antwerpen - Justitie garandeert continuïteit en dienstverlening

Het Openbaar Ministerie, de Rechtbank van Eerste Aanleg, de Vredegerechten en Politierechtbanken, het Arbeidsauditoraat, de Arbeidsrechtbank en de Ondernemingsrechtbank blijven ervoor zorgen dat elke rechtzoekende in het Vlinderpaleis zo goed mogelijk geholpen wordt. In overleg met alle entiteiten zal de werking aangepast worden aan de opgelegde richtlijnen van de federale regering.

 

Het Antwerpse Vlinderpaleis is een openbaar gebouw, waar elke dag ongeveer 1.000 mensen werken en waar nog eens minstens evenveel mensen elke dag aanwezig als advocaat, als rechtzoekende, als bezoeker,…

Het gerechtsgebouw blijft open. Wie niet in het gebouw moet zijn, wordt uitdrukkelijk gevraagd om er niet naartoe te komen. Daarbij doen we een beroep op het gezond verstand van iedereen.

Deze regel geldt ook voor de gebouwen van alle bovengenoemde entiteiten in de gerechtsgebouwen van Mechelen en Turnhout.

Na overleg is boodschap duidelijk dat het Antwerpse gerecht in al zijn hoedanigheden haar werkzaamheden verderzet en zo veel mogelijk de continuïteit en dienstverlening zal verzekeren.

 

  • Alle dringende zaken zullen behandeld worden
  • De behandeling van alle andere zaken zal bekeken worden in functie van de preventiemaatregelen en van het personeelsbestand binnen de entiteiten van het Vlinderpaleis
  • Er zal geprobeerd worden om in de rechtszalen en/of wachtruimtes zo veel mogelijk afstand te creëren tussen mensen om mogelijk besmettingsgevaar tegen te gaan
  • Met de balie zullen afspraken gemaakt worden over een uitstelbeleid en de vertegenwoordiging door advocaten van hun cliënten
  • Rondleidingen voor groepen zullen niet doorgaan

 

De verschillende loketten van het parket gaan vanaf maandag 16 maart 2020 toe en alles wordt gecentraliseerd aan het gemeenschappelijk breed onthaal.

De maatregelen zijn tijdelijk en gelden tot en met 20 maart 2020. De situatie kan op elk moment geëvalueerd en geüpdatet worden.

Zorg voor elkaar en zorg voor jezelf!