Persbericht - Antwerpen - Onderzoek naar aanleiding van undercoverreportage

Het parket Antwerpen is meteen aan de slag gegaan met de informatie die door DPG Media werd overgemaakt.

Na een eerste analyse naar mogelijke strafbare feiten heeft het parket beslist om een onderzoeksrechter te vorderen voor de kwalificatie ‘verkrachting van minderjarigen’. De onderzoeksrechter heeft op vrijdag 23 juli een huiszoeking bevolen, waarbij onder meer informaticamateriaal in beslag werd genomen. De 51-jarige Antwerpenaar werd daarna een eerste keer verhoord door de lokale recherche van PZ Antwerpen. Na dat verhoor mocht hij beschikken van de onderzoeksrechter.

Het gerechtelijk onderzoek wordt verdergezet, waarbij in het strafdossier de elementen à charge en à décharge onderzocht zullen worden en dat onder leiding van de onderzoeksrechter.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen