Persbericht - Antwerpen - round-up na Tomorrowland 2019

Het parket Antwerpen en de federale politie blikken terug op de bestuurlijke en gerechtelijke inzet op het dancefestival Tomorrowland in De Schorre in Boom en de zeer intense en unieke samenwerking tussen de verschillende partners en actoren op het terrein.

De federale politie coördineerde de veiligheid op en rond het festival en werkte daarvoor samen met 26 politiezones en één politieschool. Naast verkeerstoezicht hield de politie onder meer ook zichtbare controles aan de ingang en voerde ze anoniem toezicht uit op het terrein in het kader van drugsfeiten en gauwdiefstallen. Ook het parket Antwerpen was tijdens elke festivaldag op het terrein aanwezig.

We wensen te benadrukken dat het beheer van de twee Tomorrowland-weekends meer was dan het zerotolerance beleid op vlak van drugs waar zo vaak op wordt gefocust in de media. Het politioneel beheer omhelst immers veel meer dan dat, zo onder meer:

-        verkeersopdrachten om het verkeer en de grote stroom van de festivalgangers in goede banen te leiden en toezicht op de parkeerregelgeving;

-        onthaal van de festivalgangers op zowel de festivalweide, de camping DreamVille als aan het station van Boom. Op de festivalweide is ook een politiepost aanwezig waar de festivalgangers terecht kunnen voor het aangeven van klachten;

-        algemeen toezicht met patrouilleploegen met als doel een verhoogde zichtbaarheid van politie op het terrein;

-        toezicht en patrouilles in het kader van terrorisme;

-        tussenkomst / ordehandhaving in geval van agressie, vechtpartijen, ordeverstoringen, onrechtmatige toegang tot de festivalweide of de camping;

-        gerichte acties naar drugsdealers en gauwdieven. Hieronder vallen de drugscontroles aan de ingangen van het festivalterrein en de camping DreamVille en het opsporen van dealers op het festivalterrein en de camping DreamVille maar ook het opsporen van pickpockets op en rond het festivalterrein;

-        uitvoering van gerechtelijke opdrachten op en rond het festivalterrein en de camping DreamVille zoals bv. onderzoek naar diefstallen of seksuele misdrijven;

-        toezicht op het naleven van de taxi-regelgeving;

-        toezicht op de no-fly zone (helikopters, vliegtuigen, drones);

-        …

Zo wordt bijvoorbeeld niet minder dan 40 % van de capaciteit van gastpolitiezone Rupel ingezet in het onthaal en de bestuurlijke en gerechtelijke afhandeling van feiten op het festivalterrein en DreamVille.

Verder werden diverse voorbereidende maatregelen uitgewerkt om paraat te staan bij grootschalige incidenten of rampsituaties (brand, ontploffing, panieksituaties, …).

Dit alles in een context van 400.000 bezoekers aan een muziekfestival. Je kunt dit vergelijken met het dagelijks beheer van een middelgrote stad van 80.000 inwoners.

Tot slot willen we benadrukken dat het beheer van de twee Tomorrowland-weekends het werk is van een zeer sterke en intense samenwerking tussen de organisatie, de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, de diverse hulpdiensten (politie, brandweer, Vlaamse Kruis, Civiele Bescherming), De Lijn, de NMBS. Alle partners streven hierbij naar een zo veilig en aangenaam mogelijk festival. De samenwerking is in de manier waarop ze georganiseerd en geconcretiseerd wordt een unieke aanpak te noemen. Doordat alle partners fysiek samenzitten in het Event Control Center (ECC) en onmiddellijk met elkaar kunnen overleggen en informatie kunnen delen, kan er zeer kort op de bal gespeeld worden, een concept dat enkel bij Tomorrowland zo wordt toegepast

De politionele aanpak van de twee weekends stond onder leiding van de directeur-coördinator van de Federale Politie Antwerpen. Voor wat de politiediensten betreft, willen we de goede samenwerking benadrukken. Alle politiezones van de provincie Antwerpen en diverse federale diensten (o.m. spoorwegpolitie, gerechtelijke politie, interventiekorps, dienst hondensteun, dienst luchtsteun, gespecialiseerde interventie, …) werkten gedurende beide weekends nauw samen. Het is dankzij hun expertise en ervaring in de diverse domeinen dat er elk jaar opnieuw puik werk geleverd wordt en dat er mooie resultaten kunnen geboekt worden.

 

Bestuurlijke en gerechtelijke resultaten

  1. Bestuurlijke aanhoudingen

In totaal zijn er tijdens de twee weekends 80 bezoekers bestuurlijk aangehouden: 66 zogenaamde inklimmers (mensen die zonder ticket op het terrein probeerden te geraken), 9 voor openbare dronkenschap en 5 voor overlast.

  1. Gerechtelijke resultaten

 

  1. Drugsfeiten

460 festivalgangers werden betrapt met een gebruikershoeveelheid drugs. Ze kregen een onmiddellijke minnelijke schikking aangeboden van het parket: 75 euro voor softdrugs, 150 euro voor harddrugs. De verdovende middelen werden meteen in beslag genomen, de betrapte festivalganger verloor zijn toegangsbandje en werd meteen van het festivalterrein verwijderd.

61 dealers konden door het DOT (drugsondersteuningsteam) van de Politie Antwerpen betrapt worden: 55 kregen een dagvaarding voor een van de themazittingen op 11 oktober, 15 november of 13 december 2019. Zes dealers werden gearresteerd en voor de onderzoeksrechter geleid, drie verdachten werden aangehouden. Hun aanhouding werd inmiddels bevestigd door de Raadkamer.

Het gaat in totaal om 5 Belgen,  1 Duitser , 1 Spanjaard, 1 Pool , 1 Australiër, 2 Amerikanen, 7 Italianen, 26 Britten en 17 Nederlanders (waaronder een Nederlandse actrice) met leeftijden van 22 tot 46 jaar.

53.595 euro, 890 Britse pond, 400 USD , 8280 Kuna en 15 Zwitserse Franken, 2510 xtc-pillen, 638 neppillen, 115 gr neppoeder, 427 gram cocaïne, 848 gram MDMA, 25 gram cannabis, 46 gram hasj, 411 gram ketamine en 57 milliliter GHB, 135 speedpillen en 50 dosissen LSD werden in beslag genomen.

  1. Gauwdiefstallen

Tijdens het eerste weekend werden 239 aangiftes van diefstal van GSM – toestellen geacteerd.

Tijdens het tweede weekend acteerden de politiediensten slechts 61 aangiftes van diefstal van GSM – toestellen.

9 gauwdieven (3 Roemenen 29 , 48 en 57, 2 Colombianen van 27 en 46, 1 Braziliaan van 36, 1 Senegalees van 33, 2 Marokkanen) liepen tegen de lamp, 6  van hen zijn intussen aangehouden door de onderzoeksrechter. De meeste slachtoffers werden afgeleid door vlaggen of petten, waarmee de gauwdieven hun handelingen probeerden af te schermen. Verschillende verdachten bleken ook internationaal gekend voor gelijkaardige feiten op festivals.

Bijzondere modus operandi

Op zondag 21 juli gebruikten gauwdieven pepperspray tegenover drie politieagenten. Die hadden gemerkt dat vier mannen zich verdacht gedroegen en opvallend veel interesse hadden in een Aziatisch koppel. Ze probeerden het koppel af te leiden en om de halsketting van de man af te trekken. Op het ogenblik dat de politie tussenbeide wilde komen, spoot een van de verdachten met pepperspray gericht in het gezicht van de agenten. In dat tumult konden twee verdachten ontkomen, maar de politie kon de twee anderen wel arresteren. In totaal kwamen 16 festivalgangers en 4 medewerkers van de security zich melden met last van de pepperspray.

Opsporingsbeleid inzake gauwdiefstallen en diefstallen op Tomorrowland

Elk jaar noteren de politiediensten heel wat aangiftes van diefstal en van diefstal van GSM – toestellen in het bijzonder.

Zogenaamd reactief onderzoek waarbij men naar aanleiding van de aangifte verder onderzoek voert op grond van beperkte opsporingsindicaties, leverde in het verleden weinig tot geen resultaat.

Bovendien blijken gespecialiseerde gauwdieven verantwoordelijke voor heel wat feiten en gaan ze professioneel te werk.

Er werd dan ook resoluut gekozen voor een actieve aanpak waarbij gespecialiseerde teams van de politiezones Antwerpen, Brugge , Brussel Noord , Hasselt en Spoorwegpolitie Brussel op het terrein aanwezig waren, gauwdieven opspoorden en  op heterdaad betrapten.

Dit resulteerde tijdens deze festivaleditie in de arrestatie van 9 gauwdieven waarvan de meerderheid internationaal gekend bleek te zijn voor gelijkaardige feiten op festivals.

Een aantal GSM – toestellen konden meteen teruggegeven worden aan de slachtoffers omdat ze bij hun medische ID in hun GSM - toestel, een contactpersoon hadden vermeld.

  1. Zedenfeiten

Tijdens de twee weekends werden in totaal drie aangiftes van aanranding geacteerd en één aangifte van poging verkrachting.

Vergelijking vorige edities

Wat de drugfeiten betreft, zijn de cijfers vergelijkbaar met de twee vorige edities. In 2018 werden 193 bestuurlijke aanhoudingen verricht, 63 dealers betrapt en 430 festivalgangers in het bezit gevonden van een gebruikershoeveelheid. In 2017 noteerden we 43 dealers en 451 drugsgebruikers.

Wat de diefstallen betreft zien we deze editie een merkbare daling van het aantal aangiftes dat in 2018 nog 456 betrof.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen