Persbericht - Borgerhout - KALI-team neemt inboedel van restaurant in beslag

Het KALI-team heeft vandaag in opdracht van het parket Antwerpen de inboedel van restaurant Churro’s op de Turnhoutsebaan in Borgerhout, in beslag genomen. Het restaurant Churro’s en het restaurant Fish House zijn in kader van een opsporingsonderzoek sinds november 2019 gerechtelijk verzegeld.

Het opsporingsonderzoek van de afdeling Ecofin van het Antwerpse parket wordt gevoerd door KALI-DIFA (*beschrijving onderaan). Uit dit onderzoek blijkt dat het restaurant Churro’s op de Turnhoutsebaan fungeerde als een interimbureau voor illegale tewerkstelling. Van 2018 tot einde 2019 werden vanuit het restaurant tientallen illegalen en zwartwerkers gerekruteerd en ingezet voor de uitvoering van voornamelijk overheidsopdrachten. De illegale werknemers waren voornamelijk van Maghrebijnse origine. De illegalen en zwartwerkers werden ingezet door onderaannemers uit Antwerpen en Lokeren die in opdracht van gerenommeerde hoofdaannemers overheidsopdrachten uitvoerden. Het onderzoek heeft blootgelegd dat meer dan 100.000 illegale arbeidsuren werden gepresteerd bij de uitvoering van overheidsopdrachten. Een constructie met meerdere onderaannemers en tussenpersonen diende als buffer om deze illegale tewerkstelling te verhullen. Er werden tijdens het onderzoek op verschillende werven illegalen en/of zwartwerkers aangetroffen die direct te linken zijn aan de vennootschappen actief achter het restaurant.

 

Nog uit het onderzoek blijkt dat restaurant Churro’s er een frauduleuze bedrijfsvoering op nahield. Zowel fiscale als sociale verplichtingen werden weinig tot niet nageleefd bij de uitvoering van de restaurantactiviteiten. Het restaurant staat in het Antwerpse gedurende een geruime tijd bekend onder dezelfde naam en werd al op verschillende locaties uitgebaat. In realiteit kende de vennootschappen achter dit restaurant een aaneenschakeling van strafbare sterfhuisconstructies, waarbij de uitbaters met hun opgebouwde fiscale en sociale schulden uit de handen van de overheid probeerden te blijven.

 

Daarnaast fungeerde het restaurant achter de schermen als draaischijf voor tal van criminele activiteiten en stond het bij de politiediensten bekend als een criminele ontmoetingsplaats. Tijdens het onderzoek is aan het licht gekomen dat er door de feitelijke zaakvoerder een witwasconstructie werd opgezet waarbij valse facturen tegen betaling worden uitgegeven. De vragende partij schrijft een som geld over op rekening van het restaurant als vergoeding voor een fictieve prestatie. De som geld wordt vervolgens cash geretourneerd aan de vragende partij tegen betaling van een commissie. De uitgever van de valse facturatie kan grote sommen illegaal cash geld witwassen door de omzetting van cash geld in bancair geld. De vragende partij gebruikt het verkregen cash geld om zwarte betalingen te verrichten of om de winsten van zijn vennootschap aan de fiscus te onttrekken.

 

Het onderzoek legt de nauwe verwevenheid bloot tussen de onderwereld en de bovenwereld in Antwerpen.

 

 

*Het KALI-team is de samenwerking tussen speurders van PZ Antwerpen en van Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen, DIFA is daar een onderdeel van en werkt specifiek op het financiële luik. De afkorting DIFA staat voor “Directe en Indirecte Financiële Aanpak”. Het DIFA-team werkt op handelszaken die bindingen hebben met notoire drugsfamilies en handelszaken die diensten aanbieden aan het criminele drugsmilieu in Antwerpen.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen