Persbericht - Brussel - dossier in verband met “Ecole n°1” in Schaarbeek

Naar aanleiding van verschillende vragen gekregen in het kader van het dossier in verband met “Ecole n°1” in Schaarbeek en de emotie die het teweeg gebracht heeft, kan het Brusselse parket het onderstaande meedelen.

  • Op 25 april ontdekte een mama, die haar dochtertje van 4 jaar was gaan ophalen in een school in Schaarbeek, bij het thuiskomen dat er bloed in het ondergoed van haar dochtertje zat. 
  • De ouders van de minderjarige hebben een klacht neergelegd bij de politie. De minderjarige werd overgebracht naar het ziekenhuis om nodige zorgen te verkrijgen.
  • Er werd een deskundige aangesteld om over te gaan tot de afname van forensische stalen op het meisje.
  • Op maandag 29 april 2019 hebben gespecialiseerde verhoorders een audiovisueel verhoor uitgevoerd van het kind met de bijstand van een tolk. Andere partijen in het dossier werden ook verhoord om te verduidelijken wat er is gebeurd op 25 april 2019.
  • Naar aanleiding van de verzamelde elementen heeft het parket van Brussel een wetsdokter gevorderd om kennis te nemen van de inhoud van het medisch dossier van het kind en ons zijn conclusies mee te delen.

In dit stadium van het onderzoek kan het parket van Brussel na de uitvoering van de bovenvermelde onderzoeksopdrachten bevestigen dat er in dit dossier geen zedenfeiten werden gepleegd met het kind en dat er geen sprake is van enige andere vorm van geweld. 

De verwondingen van het kind werd veroorzaakt door een infectie die ook bloedingen teweeg kan brengen.

Er werd bijgevolg geen strafrechtelijk misdrijf vastgesteld in deze zaak.

Stéphanie LAGASSE - Substituut-procureur des Konings – Woordvoerster

Denis GOEMAN - Substituut-procureur des Konings – Woordvoerder