Persbericht - Brussel - geknoei met beeldmateriaal

Afgelopen zomer kwam aan het licht dat er geknoeid was met beeldmateriaal, een overtuigingsstuk, uit het dossier lastens de heer C.V.E. en mevrouw S.B. Het parket is een onderzoek gestart naar deze sabotage van informaticamateriaal. Er werd in augustus 2018 een onderzoeksrechter aangesteld om na te gaan wie, wanneer en hoe de DVD met de beelden en de DVD-lezer had vernield.

In het kader van dit gerechtelijk onderzoek werd er vastgesteld dat de DVD en de DVD-lezer opzettelijk zouden zijn vernield. Ondanks het feit dat er nog onderzoeksdaden lopende zijn, werden op 9 november 2018 C.V.E. en S.B. in verdenking gesteld van “sabotage van informaticamateriaal en vernietiging van goederen van openbaar nut”. Onnodig te zeggen dat beiden genieten van het vermoeden van onschuld tot bewijs van het tegendeel. Het gerechtelijk onderzoek is lopende.

Voor de volledigheid delen we mee dat er een kopie van het beeldmateriaal gevoegd werd aan het dossier en ter beschikking gesteld werd van alle partijen. De correctionele rechtbank zal dus kunnen oordelen op basis van alle overtuigingsstukken. 

Ine Van Wymersch - woordvoerder