Persbericht - Eeklo/Gent/USA - onderzoek kindermisbruik - Amerikaanse verdachte geïdentificeerd en opgepakt na tip uit Eeklo

Wat startte als een quasi onmogelijke onderzoeksopdracht heeft uiteindelijk geleid tot de arrestatie van een 34-jarige Amerikaan wegens kindermisbruik. Een melding in PZ Meetjesland-Centrum werd verder onderzocht door de Federale Gerechtelijke Politie, die met behulp van open source-specialisten de verdachte kon identificeren.

In april 2021 deed een vrouw aangifte bij de politiezone Meetjesland-Centrum van een gesprek via het platform KIK. Een Amerikaan had daarin laten blijken dat hij geïnteresseerd was in kinderpornografisch materiaal en mogelijks ook zijn eigen 4-jarige dochter misbruikte. De identiteit van de man was niet gekend, alleen zijn accountnaam bij KIK, en dat hij Amerikaan was.

Het parket Oost-Vlaanderen schatte deze feiten als ernstig in en gelastte de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen met het verder onderzoek.

Het parket en de FGP probeerden op allerlei manieren om de man te identificeren, wat niet evident was met de zeer beperkte informatie. De internationale databank van Interpol werd ook geconsulteerd. Uiteindelijk slaagde het team ‘open source intelligence’ van de FGP Oost-Vlaanderen erin de man te identificeren als de 34-jarige J.W., woonachtig in Chesapeake, Virginia, USA.

De informatie werd doorgegeven aan de verbindingsofficier van de Belgische Federale Politie in de Verenigde Staten, die ermee aan de slag ging. Door zijn goede contacten met de Amerikaanse politie geraakte deze informatie snel bij de Chesapeake Police die een onderzoek startte. Op basis van de aangeleverde info werd de man gearresteerd op 18 januari 2022. Hij wordt verdacht van diverse zedenfeiten ten aanzien van minderjarigen, waaronder ook misbruik van  zijn eigen dochter. Hij verblijft sindsdien in de gevangenis in afwachting van zijn proces.

Dit dossier toont aan dat:

de melding van dergelijke zware feiten bij de politie nuttig is, ook al lijkt de kans om de dader te vatten klein;

het gebruik van open source informatie een belangrijke input kan geven aan een onderzoek;

internationale politiesamenwerking cruciaal is, waarbij onze verbindingsofficieren in het buitenland een belangrijke rol spelen omwille van hun vlotte contacten ter plaatse.

Ook enkele Amerikaanse media berichtten reeds over de arrestatie.

Lees het volledig persbericht op de website van de Federale Politie:

https://www.politie.be/5998/nl/pers/amerikaan-in-gevangenis-wegens-kinde...

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen